Vrátit se k přehledu projektů

Projekty financované MK ČR – NAKI

Nový fonograf: naslouchejme zvuku historie. Vytvoření postupů a nástrojů pro evidenci, digitalizaci, zpřístupnění a dlouhodobou ochranu zvukových záznamů na historických nosičích v paměťových institucích.

Řešitel projektu:
Ing. Martin Lhoták
Období realizace: 2018–2022
Více o projektu

RightLib – elektronické zpřístupnění chráněných publikací

Řešitel projektu:
Ing. Martin Lhoták
Období realizace: 2018–2022
Více o projektu

ARCLib – komplexní řešení pro dlouhodobou archivaci digitálních (knihovních) sbírek

Řešitel projektu:
Ing. Martin Lhoták
Období realizace: 2016–2020
Více o projektu

Knihověda.cz: Portál k dějinám české knižní kultury do roku 1800

Řešitel projektu:
PhDr. Lenka Veselá, PhD.
Období realizace: 2016–2020
Více o projektu

INDIHU – vývoj nástrojů a infrastruktury pro digital humanities

Řešitel projektu:
Ing. Martin Lhoták
Období realizace: 2016–2020
Více o projektu

Česká digitální knihovna a nástroje pro zajištění komplexních digitalizačních procesů

Řešitel projektu:
Ing. Martin Lhoták
Období realizace: 2012–2015
Více o projektu