Vrátit se k přehledu projektů

Projekty financované GAČR

Knihovna Hieronyma Becka z Leopoldsdorfu v kontextu středoevropských šlechtických knihoven 16. století

Řešitel projektu:
PhDr. Lenka Veselá, PhD.
Období realizace: 2012–2014
Více o projektu