Typy výstupů do volného prostoru - EVA modes


IV - práce ve skafandru uvnitř objektu - Intravehicular activity (IVA)

LU - práce na povrchu Měsíce - Lunar EVA

ST - práce ve výstupním průlezu - Stand-up EVA

TE - práce ve volném prostoru s upoutáním - Tethered EVA

UT - práce ve volném prostoru bez upoutání - Untethered EVA


Datum poslední aktualizace: 2009-01-01