Časová pásma - Time Zones

PST MST
PDT
CST
MDT
EST
CDT
EDT GUY UT
GMT
CET
BST
SEČ
EET
CEST
SELČ
MDV MLV CHN JST
-16 -17 -18 -19 -20 -21 00 01 02 03 04 08 09
-17 -18 -19 -20 -21 -22 01 02 03 04 05 09 10
-18 -19 -20 -21 -22 -23 02 03 04 05 06 10 11
-19 -20 -21 -22 -23 00 03 04 05 06 07 11 12
-20 -21 -22 -23 00 01 04 05 06 07 08 12 13
-21 -22 -23 00 01 02 05 06 07 08 09 13 14
-22 -23 00 01 02 03 06 07 08 09 10 14 15
-23 00 01 02 03 04 07 08 09 10 11 15 16
00 01 02 03 04 05 08 09 10 11 12 16 17
01 02 03 04 05 06 09 10 11 12 13 17 18
02 03 04 05 06 07 10 11 12 13 14 18 19
03 04 05 06 07 08 11 12 13 14 15 19 20
04 05 06 07 08 09 12 13 14 15 16 20 21
05 06 07 08 09 10 13 14 15 16 17 21 22
06 07 08 09 10 11 14 15 16 17 18 22 23
07 08 09 10 11 12 15 16 17 18 19 23 24
08 09 10 11 12 13 16 17 18 19 20 24 +01
09 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 +01 +02
10 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 +02 +03
11 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 +03 +04
12 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 +04 +05
13 14 15 16 17 18 21 22 23 24 +01 +05 +06
14 15 16 17 18 19 22 23 24 +01 +02 +06 +07
15 16 17 18 19 20 23 24 +01 +02 +03 +07 +08

Tato tabulka obsahuje vybraná časová pásma, zejména taková, která se nějakým způsobem váží ke kosmonautice. Znaménko mínus (-) znamená, že časový údaj se vztahuje k předchozímu dni (včerejšímu), znaménko plus (+) znamená, že časový údaj se vztahuje k následujícímu dni (zítřku) v příslušné časové zóně).

This Table contains selected time zones, especially those connected with astronautics. Sign "minus" (-) denotes, that the time given belongs to the preceding day (yesterday) in particular timezone, sign "plus" (+) denotes, that the time given belongs to t the following day (tomorrow) in particular time zone compared with Greenwich date.

Time Zones Summary

Time zone Time difference
to UTC
Central
meridian
Code Name
PST Pacific Standard Time UTC-8 120°W
MST Mountain Standard Time UTC-7 105°W
PDT Pacific Daylight (Saving) Time UTC-7 120°W
CST Central Standard Time UTC-6 90°W
MDT Mountain Daylight (Saving) Time UTC-6 105°W
EST Eastern Standard Time UTC-5 75°W
CDT Central Daylight (Saving) Time UTC-5 90°W
EDT Eastern Daylight (Saving) Time UTC-4 75°W
GUY French Guayana UTC-3 45°W
UTC Universal Time Coordinated UTC+0 0°E
GMT Greenwich Mean Time UTC+0 0°E
Z Zulu Time UTC+0 0°E
CET Central European Time UTC+1 15°E
SEČ Středoevropský čas UTC+1 15°E
BST British Summer Time UTC+1 0°E
CEST Central European Summer Time UTC+2 15°E
SELČ Středoevropský letní čas UTC+2 15°E
EET Eastern European Time UTC+2 30°E
VEČ Východoevropský čas UTC+2 30°E
MV Moskovskoe vremya UTC+3 45°E
MDV Moskovskoe dekretnoe vremya UTC+3 45°E
MLV Moskovskoe letnee vremya UTC+4 45°E
IST Indian Standard Time UTC+5:30 82.5°E
CHN Beijing Standard Time UTC+8 120°E
JST Japan Standard Time UTC+9 135°E


Letní čas v USA - U.S. Daylight Saving Time

Letní čas v USA začínal první neděli v dubnu v 02:00 ráno místního času a končil poslední neděli v říjnu v 02:00 ráno místního času. Od roku 2007 letní čas začíná druhou neděli v březnu v 02:00 ráno místního času a končí první neděli v listopadu v 02:00 ráno místního času.

Daylight Saving Time (DST) begins in U.S.A. on the first Sunday in April at 2 a.m., and it ends on the last Sunday in October at 2 a.m. local time. Beginning with the year 2007, the DST begins on the second Sunday in March at 2 a.m., and it ends on the first Sunday in November at 2 a.m. local time.

Rok/YearPosun hodin dopředu/Spring ForwardPosun hodin zpět/Fall Back
20042 a.m. April 4 2 a.m. Oct. 31
20052 a.m. April 3 2 a.m. Oct. 30
20062 a.m. April 2 2 a.m. Oct. 29
20072 a.m. March 112 a.m. Nov. 4
20082 a.m. March 9 2 a.m. Nov. 2
20092 a.m. March 8 2 a.m. Nov. 1
20102 a.m. March 142 a.m. Nov. 7
20112 a.m. March 132 a.m. Nov. 6
20122 a.m. March 112 a.m. Nov. 4
20132 a.m. March 102 a.m. Nov. 3
20142 a.m. March 9 2 a.m. Nov. 2
20152 a.m. March 8 2 a.m. Nov. 1
20162 a.m. March 132 a.m. Nov. 6
20172 a.m. March 122 a.m. Nov. 5
20182 a.m. March 112 a.m. Nov. 4
20192 a.m. March 102 a.m. Nov. 3
20202 a.m. March 8 2 a.m. Nov. 1
20212 a.m. March 142 a.m. Nov. 7
20222 a.m. March 132 a.m. Nov. 6
20232 a.m. March 122 a.m. Nov. 5
20242 a.m. March 102 a.m. Nov. 3
20252 a.m. March 9 2 a.m. Nov. 2