Transkripce japonštiny - Transcription of Japanese

K dispozici jsou tři převodní tabulky mezi oficiální japonskou (kunrei), obvyklou anglickou (Hepburnovou) a doporučenou českou transkripcí.

There are at your disposal three conversion tables between the official Japanese (Kunrei), common English (Hepburn) a preffered Czech transcriptions, respectively.

Zpět - Back * Zvol třídění - Select sorting: česky - Czech / anglicky - English (Hepburn) / japonsky - Japanese (Kunrei)

Datum poslední úpravy: 2007-01-20 © 2007 - Antonín Vítek