2011-070A - Curiosity

Název objektuCuriosity
MSL [=Mars Science Laboratory]
SSC37936
Start2011-11-26 15:02:00 UT, Eastern Test Range, Atlas 5 Model 541
Stav objektuna heliocentrické dráze
ProvozovatelUSA, NASA-JPL
VýrobceUSA, NASA-JPL
Kategorieplanetární sonda
Hmotnost vzletová 3893 kg
z toho vozítko 899 kg

Parametry dráhy

Epocha Typ i P hP hA Pozn.
11-11-26.63 G 28.92° 89.30 min 161 km 319 km Vyčkávací dráha.
11-12-03 H 1.7° 513.5 d 0.98 AU 1.53 AU McDowell.

Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), H - heliocentrická (Slunce, sklon k ekliptice), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.

Popis objektu

Planetární sonda pro výzkum Marsu. Hlavním dodavatelem je NASA Jet Propulsion Laboratory (JPL), Pasadena, CA (USA), která sondu provozuje pro NASA Headquarters, Science Mission Directorate, Washington, DC (USA).

Rotací 2 ot./min v době meziplanetárního přeletu stabilizovanou sondu o celkové délce 2.95 m a průměru 4.50 m tvoří dvě základní části:

Služební modul CS tvaru nízkého válce je vybaven na bočních stěnách 6 panely GaInP/GaAs/Ge fotovoltaických baterií, dodávajících v blízkosti Země 2.50 kW a v blízkosti Marsu 1.08 kW elektrické energie. Na povrchu modulu jsou umístěny radiátory aktivního termoregulačního systému odvádějícího přebytečné teplo z radioizotopového termoelektrického generátoru vozítka. Pro navigační měření a určování orientace v prostoru slouží sledovač hvězd a sluneční čidla. Modul je vybaven 8 motorky o tahu 8×5 N na jednosložkové KPL (hydrazin) uspořádanými do dvou nezávislých skupin a sloužících pro korekce dráhy a udržování orientace rotační osy a rychlosti rotace sondy. Na modulu CS je umístěna anténa se středním ziskem pro spojení se Zemí.

Přistávací modul EVS tvoří:

Předpokládaná doba činnosti na povrchu Marsu je 1.88 pozemského roku (jeden marsovský rok).

Průběh letu

Datum Událost
2011-11-26 15:02:00 UT: Vzlet2.
15:13 UT: Navedení na vyčkávací dráhu.
15:33 UT: Restart motoru 2. stupně nosné rakety.
15:41 UT: Navedení na únikovou dráhu.
15:44 UT: Oddělení sondy od 2. stupně nosné rakety.
2011-12-01 Sonda opustila sféru gravitačního vlivu Země (Hillovu sféru).
Na sondě došlo k resetu hlavního řídicího počítače3, pravděpodobně v důsledku sofwarového problému s akvizicí hvězd hvězdným čidlem.
Sonda přešla do bezpečnostního módu.
Řídicí středisko obnovilo činnost sondy s výjimkou automatického módu její orientace v prostoru systémem ACS [=Attitulde Control System].
Řídicí středisko rozhodlo odložit provedení první korekce dráhy MCC-1 [=Mid-course Correction], plánované na L+15 dní, vzhledem k velmi přesnému navedení sondy na přeletovou dráhu k Marsu3.
2011-12-11 Korekce MCC-1 [=Mid-course Correction] byla odložena.

Plánovaný další průběh letu

Datum Událost
2012-08-06 05:00 UT až 05:30 UT: /Plán/ Přistání na povrchu Marcu uvnitř kráteru Gale (4.5° j.š., 137.4° v.d.).

Literatura

  1. Home Page. - Pasadena, CA : NASA-JPL, 2002.     (http://www.jpl.nasa.gov).
  2. NASA Launches Most Capable and Robust Rover to Explore Mars / D. Brown, G. Webster. - Washington, DC : NASA. - 2011-11-26. - (Release ; 11-397). - [Cit. 2011-11-28].     (http://www.nasa.gov/home/hqnews/2011/nov/HQ_11-397MSL_Launches.html).
  3. Course Excellent, Adjustment Postponed / G. Webster. - Pasadena, CA : NASA-JPL. - 2011-12-01. (Release ; 2011-371). - [Cit. 2011-12-03].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/msl/news/msl20111201.html).

------
Datum poslední úpravy: 2012-01-06 20:56:22 UT Platná stránka HTML 4.01! Popis kódu UTF-8 © 2012 - Antonín Vítek