2010-062D - USA 220

Název objektuUSA 220
FASTSat-HSV01 [=Fast Affordable Science and Technology Satellite - Huntsville]
SSC37225
Start2010-11-20 01:25:00 UT, Kodiak Launch Complex, Minotaur 4/HASP
Stav objektuna geocentrické dráze
ProvozovatelUSA, USAF-SDTW
Výrobce USA, Dynetics
USA, NASA-MSFC
USA, VCSI
USA, NASA-GSFC
Kategorietechnologická družice
Hmotnost140 kg

Parametry dráhy

Epocha Typ i P hP hA Pozn.
10-11-20.07 G 72.0° 97.73 min 650 km 650 km Plán. OSC.
10-11-20.07 G 71.97° 97.73 min 637 km 663 km  
10-12-03.45 G 71.97° 97.53 min 626 km 654 km  

Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.

Popis objektu

Technologická družice. Postavila ji firma Dynetics, Huntsville, AL (USA) ve spolupráci se středisky Von Braun Center for Science & Innovation, Inc., Huntsville, AL (USA) a NASA Marshall Space Flight Center (MSFC), Huntsville, AL (USA); vědecké vybavení koordinovalo středisko NASA Goddard Space Flight Center (GSFC), Greenbelt, MD (USA).

Předchozí vojenskou družicí řady USA je USA 219 (2010-062C), další je USA 221 (2010-062E).

Průběh letu

Datum Událost
2010-11-20 01:25:00 UT: Vzlet4.
01:28:08 UT: Navedení na vyčkávací dráhu.
01:38:32 UT: Zážeh motoru 4. stupně HAPS.
01:39:39 UT: Navedení na výchozí dráhu.
01:46:39 UT: Oddělení družice od nosné rakety.
2010-12-06 06:31 UT: Byl vydán povel k vypuštění sluneční plachetnice NanoSail-D0025,6 (2010-062L), ale k jejímu skutečnému oddělení z neznámých příčin nedošlo.
2011-01-18 Kolem 03:00 UT: Vypouštěcí mechanismus sluneční plachetnice NanoSail-D002 (2010-062L) se samovolně aktivoval a družice se oddělila od družice USA 220 alias FASTSat-HSV01.

Literatura

  1. Home Page. - Huntsville, AL : Dynetics, 2010. - [Cit. 2010-11-21].     (http://www.dynetics.com/).
  2. Home Page. = Huntsville, AL : VCSI, 2010. - [Cit. 2010-11-21].     (http://www.vcsi.org).
  3. Home Page. - Greenbelt, MD : NASA-GSFC, 2007. - [Cit. 2008-06-20].     (http://www.nasa.gov/centers/goddard/home/index.html).
  4. Mission Status Center / S. Clark. - Spaceflight Now. - 2010-11-20. - [Cit. 2010-11-21].     (http://www.spaceflightnow.com/minotaur/stps26/status.html).
  5. NanoSail-D deployed, sail to unfurl in three days / T. Molczan (ssl3molcz@rogers.com). - SeeSat-L. - 2010-12-06. - [Cit. 2010-12-06].     (http://www.satobs.org/seesat/Dec-2010/0050.html).
  6. NASA solar sail lost in space / S. Clark. - Spaceflight Now. - 2010-12-11. - [Cit. 2010-12-12].     (http://www.spaceflightnow.com/news/n1012/11nanosaild/).

------
Datum poslední úpravy: 2011-03-27 20:56:28 UT Platná stránka HTML 4.01! Popis kódu UTF-8 © 2011 - Antonín Vítek