2010-020D - Akatsuki

Název objektuAkatsuki <= あかつき > /=Akacuki/
Planet-C
VCO [=Venus Climate Orbiter]
SSC36576
Start2010-05-20 21:58:22 UT, Tanegashima Uchu Senta /=Tanegašima Učú Sentá/ [=Tanegashima Space Center], H-2A Model 202
Stav objektuna heliocentrické dráze
ProvozovatelJaponsko, JAXA-ISAS
VýrobceJaponsko, JAXA-ISAS
Kategorieplanetární sonda
Hmotnostvzletová 500 kg
PoznámkaNázev znamená "Svítání"

Parametry dráhy

Epocha Typ i P hP hA Pozn.
10-05-23 H 2.0° 309 d 0.72 AU 1.07 AU J. McDowell.
10-12-12 V 172° 30 h 300 km 80000 km Plán. JAXA.

Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : H - heliocentrická (Slunce, sklon k ekliptice), V - cytherocentrická (Venuše), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.

Popis objektu

Planetární sonda. Postavila ji a provozuje organizace Uchu kagaku kenkyujo <= 宇宙科学研究本部 > {=JAXA Institute of Space and Astronautical Science (ISAS)}, Sagamihara (Japonsko).

Tříose stabilizovaná sonda s tělem tvaru kvádru o rozměrech 1.04×1.45×1.40 m je vybavena dvěma výklopnými otočnými panely čtvercového tvaru o ploše 2×1.4 m2 fotovoltaických baterií dodávajícími maximálně 1200 W (na počátku života u Venuše) resp. minimálně 500 W elektrické energie (na konci aktivního života) a dobíjejícími palubní akumulátorové baterie. Na palubě sondy jsou umístěny následující experimenty:

Sonda je určena k podrobnému průzkumu atmosféry, oblačnosti a povrchu planety Venuše, v.četně hledání stop možného recentního vulkanismu. Data jsou předávána na Zemi v pásmu X (8 GHz) přes parabolickou anténu o průměru 1.6 m s vysokým ziskem, nebo přes jednu ze 2 trychtýřových antén. Pro příjem povelů slouží 2 všesněrové antény. Orientaci sondy v prostoru zjišťují detektory Slunce, sledovače hvězd a úhloměrné gyroskopy. Orientační a stabilizační systém zajišťuje přesnost orientace na ±0.1° a stabilitu ±0.01°. Jako výkonné prvky slouží 4 silové setrvačníky (kapacita momentu 2×20 Nms a 2×4 Nms) a systém 12 motorků na jednosložkové KPL (hydrazin) a to 4 o tahu 4×3 N a 8 o tahu 8×23 N, které jsou využívány i pro menší korekce dráhy. Pro velké korekce dráhy a navedení na cytherocentricou oběžnou dráhu slouží motor OME [=Orbital Maneuvering Engine] o tahu 500 N na dvousložkové KPL (hydrazin a oxid dusičitý) s keramickou (nitrid křemíku, Si3N4) spalovací komorou a tryskou.

Předpokládaná doba aktivní životnosti je 4.5 roku.

Průběh letu

Datum Událost
2010-05-20 21:58:22 UT: Vzlet3,4,5.
22:09:59 UT: Navedení na vyčkávací dráhu.
Kolem 22:21 UT: Restart motoru 2. stupně.
22:25:47 UT: Navedení na únikovou dráhu.
22:25:51 UT: Sonda se oddělila od 2. stupně nosné rakety.
2010-05-21 07:40 UT: Se sondou bylo navázáno oboustranné rádiové spojení6. Bylo potvrzeno vyklopení panelů fotovoltaických baterií a orientace sondy na Slunce.
2010-06-28 Korekce dráhy (t=13 s, Δv=12 m/s) motorem OME.
Sonda se nacházela ve vzdálenosti 14.6 Gm ( AU) od Země a Gm (1.06 AU) od Slunce7.
2010-listopad /Plán/ Korekce dráhy.
2010-12-06 23:49 UT: Plánované zahájení brzdicího manévru VOI-1 [=Venus Orbit Injection] (předpokládané t=11 min).
Začátek radiového zákrytu sondy za planetou Venuše.
Sonda přerušila předčasně zážeh motoru a přešla do bezpečnostního módu.
2010-12-07 00:00 UT: Plánované navedení na cytherocentrickou oběžnou dráhu.
Manévr VOI-1 se nezdařil a sonda pokračovala po heliocentrické dráze.
00:11 UT: Přepokládané obnovení spojení sondy se Zemí.
01:28 UT: Zachyceny signály sondy na Zemi.
Řídicí středisko zahájilo zkoumání, zda se sonda dostala na stabilní oběžnou dráhu kolem planety Venuše8.
Organizace JAXA oznámila, že se manévr navedení sondy na cytherocentrickou dráhu nezdařil9,10,11. Pravděpodnou příčinou bylo zaseknutí bezoečnostního zpětného ventilu v palivovém systému12.
2010-12-09 V rámci testů systémů sondy byla pořízena série snímků planety Venuše13.
2011-09-07 Hlavní motor sondy byl zkušebně zapojen na dobu 2 sekund.
2011-09-14 Uskutečnil se další zkušební zážeh hlavního motoru sondy; bylo však zjištěno, že tah motoru dosahuje pouze přibližně osminy nominální hodnoty, což nepostačuje k opakovanému pokusu o navedení na cytherocentrickou dráhu. Pravděpodobnou příčinou je krytalizace paliva, které tak ucpalo hlavní venitl jeho přívodu do spalovací komory.

Plánovaný další průběh letu

Datum Událost
2016-prosinec až
2017-leden
/Plán/ Návrat sondy do blízkosti planety Venuše.

Literatura

 1. ISAS Home Page. - Sagamihara : ISAS, 2003. - [Cit. 2003-05-09].     (http://www.isas.sc.jp/e/index.html).
 2. Venus Climate Orbiter "AKATSUKI". - Tokyo : JAXA, 2010. - [Cit, 2010-05-22].     (http://www.jaxa.jp/countdown/f17/pdf/presskit_akatsuki_e.pdf).
 3. Launch Result of the Venus Climate Orbiter "AKATSUKI" (PLANET-C) aboard H-IIA Launch Vehicle No.17. - Tokyo : JAXA. - 2010-05-21. - [Cit. 2010-05-21].     (http://www.jaxa.jp/press/2010/05/20100521_h2a-f17_e.html).
 4. Mission Status Center / S. Clark. - Spaceflight Now. - 2010-05-20. - [Cit. 2010-05-23].     (http://www.spaceflightnow.com/h2a/akatsuki/status.html).
 5. Dawn launch sends Japanese orbiter on the way to Venus / S. Clark. - Spaceflight Now. - 2010-05-20. - [Cit. 2010-05-23].     (http://www.spaceflightnow.com/h2a/akatsuki/100520launch/).
 6. Initial Operation Result of the Venus Climate Orbiter 'AKATSUKI'. - Tokyo : JAXA. - 2010-05-21. - [Cit. 2010-05-22].     (http://www.jaxa.jp/press/2010/05/20100521_akatsuki_e.html).
 7. Orbit Control Maneuver Result of the Venus Climate Orbiter 'AKATSUKI'. - Tokyo : JAXA. - 2010-07-06. - [Cit. 2010-07-07].     (http://www.jaxa.jp/press/2010/07/20100706_akatsuki_e.html).
 8. Akatsuki arrives at Venus, mission's fate uncertain / S. Clark. - Spaceflight Now. - 2010-12-06. - [Cit. 2010-12-07].     (http://www.spaceflightnow.com/news/n1012/06akatsuki/).
 9. Venus Climate Orbiter "AKATSUKI" : Venus Observation Orbit Injection (VOI-1) Result. - Tokyo : JAXA. - 2010-12-08. - [Cit. 2010-12-12].     (http://www.jaxa.jp/press/2010/12/20101208_akatsuki_e.html).
 10. Japanese spacecraft fails to enter orbit around Venus / S. Clark. - Spaceflight Now. - 2010-12-08. - [Cit. 2010-12-12].     (http://www.spaceflightnow.com/news/n1012/08akatsuki/).
 11. Venus Probe's Problems May Cause Japan to Scale Back / M. Wall. - SPACE.Com. - 2010-12-17. - [Cit. 2010-12-19].     (http://www.space.com/missionlaunches/venus-probe-akatsuki-japan-rethink-101217.html).
 12. Failure of Venus probe Akatsuki likely due to faulty valve. - Tokyo : Mainichi Daily News. - 2010-12-27. - [Cit. 2010-12-28].     (http://mdn.mainichi.jp/mdnnews/news/20101227p2a00m0na016000c.html).

------
Datum poslední úpravy: 2011-09-18 11:34:08 UT Platná stránka HTML 4.01! Popis kódu UTF-8 © 2011 - Antonín Vítek