2009-026B - Planck

Název objektu Planck
SSC34938
Start2009-05-14 13:12:02 UT, Centre Spatial Guayanais, Ariane 5 ECA
Stav objektuna geocentrické dráze
ProvozovatelESA
VýrobceFrancie, Thales Alenia Space
Kategorievědecká družice
Hmotnostvzletová 1921 kg

Parametry dráhy

Epocha Typ i P hP hA Pozn.
09-05-14.60 G 6.0° 54 d 270 km 1194 Mm Plán. Arianespace.

Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.

Popis objektu

Vědecká astronomická družice. Hlavním dodavatelem je firma Thales Group, Neuilly-sur-Seine (Francie), která vyrobila též přístrojový modul, služební sekci vyrobila firma Thales Alenia Space (dříve Alenia Spazio), Cannes (Francie) v závodě Torino (Itálie). Na konstrukci dalekohledu se podílela firma Contraves Space AG, Zürich (Šýcarsko). Provozovatelem je organizace European Space Agency (ESA), Paris (Francie).

Rotací 1 ot/min stabilizovaná družice nepravidelného, přibližně válcového tvaru o celkové délce 4.2 m a průměru 4.2 m se služební sekcí tvaru nízkého osmibokého hranolu je vybavena fotovoltaickými bateriemi dodávajícími minimálně 1.812 kW elektrické energie (na konci aktivního života) a dobíjejícími palubní akumulátorové baterie. Vědecké vybavení tvoří:

Hlavní vědecké cíle mise jsou: Data jsou zaznamenávána do vysokokapacitní polovodičové paměti a předávána na povel na Zemi v pásmu X (8 GHz). Družice je vybavena motorky pro korekce dráhy a úpravy rotační osy (tolerance 10° od směru k Zemi a Slunci).

Hlavní řídicí středisko MOC [=MOC] je součástí ESOC [=European Space Operations Center], Darmstadt (Německo). Spojení po dobu minimálně 21 h denně zajišťuje sledovací stanice dálkového spojení ESA, New Norcia, WA (Austrálie). Vědecký program se řídí ze střediska PSO [=Planck Science Office], součásti střediska ESA European Space Technology Center (ESTEC), Noordwijk (Nizozemí), kde se též zpracovávají a archivují získaná data.

Družice se má pohybovat po kvaziperiodické dráze (Lissajousově křivce) kolem libračního centra L2 soustavy Slunce-Země ve vzdálenosti přibližně 1.5 Gm od zemského středu směrem od Slunce. Předpokládaná minimální doba aktivního života je 18 až 21 měsíců.

Průběh letu

Datum Událost
2009-05-14 13:12:02 UT: Vzlet4,5.
13:40:25 UT: Družice se oddělila od 2. stupně rakety.
13:49 UT: S družicí navázaly oboustranné spojení pozemní stanice New Norcia, WA a Perth, WA (Austrálie).
2009-05-15 18:01:05 UT: Korekce dráhy TCM-1a (Δv=14.35 m/s)4,5.
Zahájeno oživování a testování služebních systémů družice a vědeckých přístrojů.
Zahájeno chlazení vědeckých přístrojů.
2009-05-18 Korekční manévr TCM-1b byl zrušen jako nepotřebný4,5.
2009-05-19 19:00 UT: Družice se nacházela ve vzdálenosti 607 767 km od Země4,5.
2009-06-05 17:28 UT: Zahájen korekční manévr TCM-24, sestávací z šestisekundových pulsů korekčního motory s periodou přibližně 1 min.
Sonda se nacházela ve vzdálenosti 1.19 Gm od Země a phybovala se heliocentrickou rychlostí 29.4 km/s.
2009-06-06 Přibližně 23:30 UT: Korekční manévr TCM-2 (Δv=150 m/s) ukončen.
2009-06-17 Dolaďovací korekční manévr TCM-2a (Δv=5 až 10 m/s).
2009-07-02 11:15 UT: Zahájen manévr (Δv=59 m/s) navedení na Lissajousovu dráhu5,6 kolem libračního centra L2.
2009-07-24 Byly ukončeny technické zkoušky sondy.
Zahájena kalibrace a testování vědeckých přístrojů sondy.
2009-08-14 Sonda se nacházela ve vzdálenosti 1.435 Gm od Země a pohybovala se rychlostí 0.35 km/s kolem libračního centra L2.
Sonda zahájila pravidelná vědecká pozorování.
2010-01-10 ESA rozhodla o prodloužení vědeckých měření o 12 měsíců.
2010-02-14 Sonda ukončila první přehlídku mikrovlnného záření nebeské sféry.
2010-04-26 Sonda ukončila mapování celé nebeské sféry přístrojem LFI [=Low Frequency Instrument].
2010-05-28 Sonda ukončila mapování celé nebeské sféry přístrojem HFI [=High Frequency Instrument].
2010-07-05 ESA zveřejnila první složený celooblohový snímek mikrovlnného záření pořízený sondou7.

Plánovaný další průběh letu

Datum Událost
2010-12-31 /Plán/ Konec vědeckých měření sondy.

Literatura

  1. Home Page. - Neuilly-sur-Seine : Thales Group, 2006. - [Cit. 2006-12-20].     (http://www.thalesgroup.com/).
  2. Home Page. - Zürich : Contraves, 2006. - [Cit. 2008-03-07].     (http://contravesspace.com/).
  3. Home Page. - Paris : ESA, 2006. - [Cit. 2006-07-15].     (http://www.esa.int).
  4. Planck satellite manoeuvre aims at L2 arrival. - Paris : ESA. - 2009-06-05. - [Cit. 2009-06-08].     (http://www.esa.int/esaCP/SEMVHHVTGVF_index_0.html).
  5. Herschel and Planck commissioning has begun. - Paris : ESA. - 2009-05-20. - [Cit. 2009-05-29].     (http://www.esa.int/esaCP/SEMKN80OWUF_index_0.html).
  6. Herschel and Planck commissioning has begun. - Paris : ESA. - 2009-05-20. - [Cit. 2009-05-29].     (http://www.esa.int/SPECIALS/Operations/SEME990OWUF_0.html).
  7. Planck unveils the Universe - now and then. - Paris : ESA. - 2010-07-05. - (Press Release ; ESA PR-15 2010). - [Cit. 2010-07-05].     (http://www.esa.int/esaCP/SEMF2FRZ5BG_index_0.html).

------
Datum poslední úpravy: 2010-07-06 05:42:57 UT Platná stránka HTML 4.01! Popis kódu UTF-8 © 2010 - Antonín Vítek