2009-026A - Herschel

Název objektu Herschel
SSC34937
Start2009-05-14 13:12:02 UT, Centre Spatial Guayanais, Ariane 5 ECA
Stav objektuna geocentrické dráze
ProvozovatelESA
VýrobceFrancie, Thales Alenia Space
Kategorievědecká družice
Hmotnostvzletová 3402 kg

Parametry dráhy

Epocha Typ i P hP hA Pozn.
09-05-14.60 G 6.0° 54 d 270 km 1194 Mm Plán. Arianespace.

Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.

Popis objektu

Vědecká astronomická družice. Hlavním dodavatelem je firma Thales Group, Neuilly-sur-Seine (Francie), přístrojový modul kompletovala firma EADS Astrium GmbH, Friedrichshafen (Německo), služební sekci vyrobila firma Thales Alenia Space (dříve Alenia Spazio), Cannes (Francie) v závodě Torino (Itálie). Konstrukci dalekohledu zajistila firma EADS Astrium, Toulouse (Francie). Provozovatelem je organizace European Space Agency (ESA), Paris (Francie).

Tříose stabilizovaná družice nepravidelného, přibližně válcového tvaru o celkové délce 7.5 m a průměru 4.5 m je vybavena fotovoltaickými bateriemi dodávajícími minimálně 1.45 kW elektrické energie (na konci aktivního života) a dobíjejícími palubní akumulátorové baterie. Vědecké vybavení tvoří:

Hlavními vědeckými cíli mise je studium: Data jsou zaznamenávána do vysokokapacitní polovodičové paměti a předávána na povel na Zemi v pásmu X (8 GHz). Orientační a stabilizační systém využívá silové setrvačníky. Družice je vybavena korekčními motorky.

Hlavní řídicí středisko MOC [=MOC] je součástí ESOC [=European Space Operations Center], Darmstadt (Německo). Spojení po dobu minimálně 21 h denně zajišťuje sledovací stanice dálkového spojení ESA, New Norcia, WA (Austrálie). Vědecký program se řídí ze střediska HSC [=Herschel Science Centre], současti ESAC [=European Space Astronomy Centre], Villaneuva de la Cañada (Španělsko), kde se též zpracovávají a archivují získaná data.

Řízení jednotlivých přístrojů zajišťují:

Družice se má pohybovat po kvaziperiodické dráze (Lissajousově křivce) kolem libračního centra L2 soustavy Slunce-Země ve vzdálenosti přibližně 1.5 Gm od zemského středu směrem od Slunce. Předpokládaná minimální doba aktivního života jsou 3 roky.

Průběh letu

Datum Událost
2009-05-14 13:12:02 UT: Vzlet7,8.
13:37:55 UT: Družice se oddělila od 2. stupně rakety.
13:49 UT: S družicí navázaly oboustranné spojení pozemní stanice New Norcia, WA a Perth, WA (Austrálie).
2009-05-15 13:16:26 UT: Korekce dráhy TCM-1a (Δv=8.7 m/s)7,8.
Zahájeno oživování a testování služebních systémů družice a vědeckých přístrojů.
Zahájeno chlazení vědeckých přístrojů.
2009-05-16 Doba spojení s pozemní stanicí byla zkrácena na 10 h/den.
2009-05-18 17:00 UT: Dolaďovací korekční manévr TCM-1b (Δv=0.99 m/s)7,8.
2009-05-19 19:00 UT: Družice se nacházela ve vzdálenosti 617 287 km od Země7,8.
2009-08-03 Pro závadu na řídicí jednotce lokálního oscilátoru byla zničena jedna z jeho diod a vědecký přístroj HIFI [=Heterodyne Instrument for the Far Infrared] přestal pracovat9.
2009-12-23 Byly úspěšně ukončeny zkoušky záložního lokálního oscilátoru vědeckého přístroje HIFI [=Heterodyne Instrument for the Far Infrared]10.
2010-01-14 Přístroj HIFI [=Heterodyne Instrument for the Far Infrared] byl úspěšně oživen11.
2010-07-16 V časopise Astronomy & Astrophysics byly publikovány první souhrnné výsledky měření uskutečněných touto družicí12,13.

Literatura

 1. Home Page. - Neuilly-sur-Seine : Thales Group, 2006. - [Cit. 2006-12-20].     (http://www.thalesgroup.com/).
 2. Astrium Home Page. - Bremen : Astrium, 2003. - [Cit. 2003-05-12].     (www.astrium-space.com).
 3. Home Page. - Toulouse : EADS Astrium, 2003. - [Cit. 2004-06-18].     (http://www.space.eads.net).
 4. Home Page. - Paris : ESA, 2006. - [Cit. 2006-07-15].     (http://www.esa.int).
 5. http://www.mpe.mpg.de/Home Page. - Garching : MPE, 2011. - [Cit. 2011-07-24].
 6. Herschel Latest News. - Villanueva de la Cañada : ESAC, 2009. - [Cit. 2010-07-17].     (http://herschel.esac.esa.int/latest_news.shtml).
 7. Herschel and Planck commissioning has begun. - Paris : ESA. - 2009-05-20. - [Cit. 2009-05-29].     (http://www.esa.int/esaCP/SEMKN80OWUF_index_0.html).
 8. Herschel and Planck commissioning has begun. - Paris : ESA. - 2009-05-20. - [Cit. 2009-05-29].     (http://www.esa.int/SPECIALS/Operations/SEME990OWUF_0.html).
 9. Setback HIFI. - Utrecht : SRON. - 2009-09-04. - [Cit. 2010-01-19].     (http://www.sron.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=2370&Itemid=2123).
 10. Back-up system HIFI passes first tests. - Utrecht : SRON. - 2009-12-23. - [Cit. 2010-01-19].     (http://www.sron.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=2484&Itemid=2123).
 11. HIFI resumes quest for water in Universe. - Utrecht : SRON. - 2010-01-14. - [Cit. 2010-01-19].     (http://www.sron.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=2496&Itemid=2123).
 12. Herschel: the first science highlight. - Astronomy and Astrophysics. Vol. 518 (July-August 2010). - [Cit. 2010-07-17].     (http://www.aanda.org/index.php?option=com_toc&url=/articles/aa/abs/2010/10/contents/contents.html).
 13. Special issue of Astronomy & Astrophysics dedicated to Herschel's first results. - Paris : ESA. - 2019-07-16. - [Cit. 2010-07-17].     (http://sci.esa.int/science-e/www/object/index.cfm?fobjectid=47474).

------
Datum poslední úpravy: 2011-07-24 17:03:35 UT Platná stránka HTML 4.01! Popis kódu UTF-8 © 2011 - Antonín Vítek