2009-011A - Kepler

Název objektuKepler
Discovery 10
SSC34380
Start2009-03-07 03:49:57.465 UT, Eastern Test Range, Delta 7925-10L
Stav objektuna heliocentrické dráze
ProvozovatelUSA, NASA
VýrobceUSA, Ball Aerospace & Technology
Kategorievědecká družice
Hmotnost vzletová 1052.4 kg
prázdná 1040.7 kg
PoznámkaNázev Discoery 10 není oficiální.

Parametry dráhy

Epocha Typ i P hP hA Pozn.
09-03-07.17 G 28.5° 88.19 min 185 km 185 km Přibližné parametry. McDowell.
09-03-07.20 G 28.5° 115.86 min 174 km 2815 km Přibližné parametry. McDowell.
09-03-07.21 Gh 28.5° 185 km Přibližné parametry únikové dráhy. McDowell.
09-03-08.02 G 28.55° 196.11 min 2245 km 7361 km  
09-04-20 H 0.5° 367.4 d 0.967 AU 1.041 AU Přibližné parametry. McDowell.

Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), Gh - hyperbolická geocentrická (Země), H - heliocentrická (Slunce, sklon k ekliptice), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.

Popis objektu

Vědecká družice Slunce. Postavila ji firma Ball Aerospace & Technologies Corp., Boulder, CO (USA). Operativním provozovatelem je středisko NASA Ames Research Center (ARC), Moffett Field, CA (USA), koordinátorem vývoje družice je NASA Jet Propulsion Laboratory (JPL), Pasadena, CA (USA) a koordinátorem programu Discovery je NASA Goddard Space Flight Center (GSFC), Greenbelt, MD (USA).

Tříose stabilizovaná družice o celkové délce 4.7 m a maximálním průměru 2.7 m, s přístrojovým úsekem tvaru nízkého šestibokého hranolu a dlouhým mírně kónickým tubusem dalekohledu, je vybavena čtyřdílným nerovinným panelem fotovoltaických baterií o celkové ploše 10.2 m2 dodávajícím 1.1 kW elektrické energie (na počátku aktivního života) a dobíjejícím palubní lithiumiontovou akumulátorovou baterii o kapacitě 20 Ah. Nese jediný vedecký přístroj:

Fotometr je určen k měření změn intenzity záření (hvězdné velikosti) přibližně 100 tisíc hvězd ve vybrané oblasti blízké rovině Galaxie na rozhraní souhvězdí Labutě (Cygnus) a Lyry (Lyra) k účelům: Vědecká data po redukci jsou zaznamenávána do palubní polovodičové paměti s kapacitou 16 Gbyte (60 dní záznamu). V pásmu X pracují povelový (8 GHz, rychlost přenosu 7.8 bit/s až 2 kbit/s) a telemetrický (8.42 GHz, 10 bit/s až 16 kbit/s) systém. Vědecká data jsou předávána na povel v pásmu Ka (26.5 GHz, rychlost přenosu až 4.33 Mbit/s). Komunikační systém využívá jedné parabolické antény s vysokým ziskem, 2 přijímacích a 2 vysílacích všesměrových antén. Stabilizační systém využívá údaje pointančního systému dalekohledu a udržuje orientaci s přesností ±0.009". Jako výkonné prvky slouží systém silových setrvačníků.

Hlavní řídicí středisko provozuje Laboratory for Atmospheric and Space Physics (LASP), University of Colorado, Boulder, CO (USA).

Družice se pohybuje po heliocentrické dráze typu ETHO [=Earth Trailing Heliocentric Orbit]. Minimální doba primární vědecké mise je 3.5 roku s možností prodloužení na 6 let.

Družice je součásti programu Discovery. Následující je GRAIL-A (2011-046A).

Průběh letu

Datum Událost
2009-03-07 03:49:57.465 UT: Vzlet11,12,13,14,15.
04:00:02 UT: Navedení na vyčkávací dráhu.
04:44:14 UT: Restart motoru 2. stupně.
04:44:21 UT: Vypojení motoru 2. stupně.
04:45:55 UT: Zážeh motoru 3. stupně.
04:47:27 UT: Dohoření motoru 3. stupně. Navedení na únikovou dráhu.
04:54 UT: Družice se oddělila od 3. stupně nosné rakety.
05:11:56 UT: S družicí navázala spojení stanice systému DSN [=Deep Space Network] v Goldstone, CA (USA). Všechny systémy družice pracovaly normálně.
2009-03-09 04:20 UT: Sonda překročila dráhu Měsíce.
2009-03-13 21:30 UT: Sonda opustila sféru gravitačního vlivu Země.
2009-04-08 02:13 UT: Byl odhozen kryt tubusu dalekohledu16,17.
2009-04-09 Pořízeny první zkušební snímky zvoleného hvězdného pole18,19.
2009-05-13 Ukončení technických zkoušek sondy.
Zahájení vědeckého programu.
2010-01-04 Na výročním shromáždění American Astronomical Society ve Washingtonu, DC byly zveřejněny první vědecké výsledky20,21. Během prvních 43 dní vědeckého pozorování bylo objeveno celkem 5 tranzitujících exoplanet, značné množství proměnných hvězd (22 hvězd typu RR Cep, 28 β Cep a δ Sct, 28 B a γ Dor, 23 elipsoidálních proměnných) a 101 zákrytových dvojhvězd22.
2010-12-13 Družice po plánované desaturaci silových setrvačníků orientačního a stabilizačního systému nepřešla z módu hrubé orientace sledovači hvězd na přesnou orientaci čidly v ohniskové rovině dalekohledu.
Řídicí středisko situaci opravilo; ztraceno bylo jen 13 hodin vědeckých měření23,24.
2011-01-10 Na 217. výročním zasedání American Astronomical Society (AAS), konaném v Seattle, WA, bylo oznámeno25,26, že Kepler-10b je první potvrzenou exoplanetou terestrického typu o hmotnosti 4.6 Mz a střední hustotě 8.8 g/cm3, která byla objevena družicí Kepler; její doba oběhu kolem mateřské hvězdy činí jen 0.84 dne, proto je mimo ekosféru.
2011-12-05 NASA oznámil povrzení dvojím opakováním zákrytu, že planeta Kepler-22b, o průměru přibližně 2.4 až 3.7 průměru Země a hmotnosti méně než 35násobek hmotnosti Země, obíhá s periodou 290 dní ve vzdálenosti 0.85 AU kolem hvězdy třídy G5 vzdálené od nás 180 pc (přibližně 600 ly) a nachází se tedy uvnitř ekosféry této Slunci podobné hvězdy27,28.
2012-září /Plán/ Ukončení primární mise s možností prodloužení o 30 měsíců.

Literatura

 1. Home Page. - Boulder, CO : Ball Aerospace, 2002. - [Cit. 2002-01-09].     (http://www.ball.com/aerospace/index.html).
 2. Home Page. - Pasadena, CA : NASA-JPL, 2002.     (http://www.jpl.nasa.gov).
 3. Home Page. - Greenbelt, MD : NASA-GSFC, 2007. - [Cit. 2008-06-20].     (http://www.nasa.gov/centers/goddard/home/index.html).
 4. Home Page. - Washington, DC : NASA. - 2009-03-07. - [Cit. 2009-03-07].     (http://kepler.nasa.gov/).
 5. Home Page. - Moffett Field, CA : NASA-ARC. - 2009-03-07. - [Cit. 2009-03-07].     (http://www.kepler.arc.nasa.gov/).
 6. Home Page. - Washington, DC : NASA, 2009. - [Cit. 2009-03-07].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/kepler/main/index.html).
 7. Kepler. - Baltimore, MD : STScI. - 2010-06-15. - [Cit. 2010-06-20].     (http://archive.stsci.edu/kepler/).
 8. A search for habitable planets. - Pasadena, CA : NASA-JPL. - 2009-03-07. - [Cit. 2009-03-07].     (http://planetquest.jpl.nasa.gov/Kepler/kepler_index.cfm).
 9. Kepler: NASA's First Mission Capable of Finding Earth-Size Planets. - Washington, DC : NASA     (http://www.nasa.gov/pdf/314125main_Kepler_presskit_2-19_smfile.pdf).
 10. Kepler Electronic Press Kit. - Boulder, CO : Ball Aerospace, 2009. - [Cit. 2009-03-07].     (http://www.ballaerospace.com/page.jsp?page=186).
 11. NASA's Kepler Mission Rockets to Space in Search of Other Earths / J. D. Harrington, W. Clavin, M. Mewhinney, G. Diller. - Washington, DC : NASA. - 2009-03-07. - (Release ; 09-052). - [Cit. 2009-03-07].     (http://www.nasa.gov/home/hqnews/2009/mar/HQ_09-052_Kepler_launches.html).
 12. Kepler spacecraft leaves Earth to discover new worlds / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2009-03-06. - [Cit. 2009-03-07].     (http://www.spaceflightnow.com/delta/d339/).
 13. Seeking out new worlds: Kepler ready to launch / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2009-03-05. - [Cit. 2009-03-07].     (http://www.spaceflightnow.com/delta/d339/090305preview.html).
 14. Mission status center / J. Ray. - Spaceflight Now. - 2009-03-06. - [Cit. 2009-03-07].     (http://www.spaceflightnow.com/delta/d339/status.html).
 15. Delta II launches with Kepler Planet-Finder Launch / C. Gebhardt. - NSF. - 2009-03-06. - [Cit. 2009-03-07].     (http://www.nasaspaceflight.com/2009/03/live-delta-ii-set-for-kepler-planet-finder-launch/).
 16. Dust Cover Jettisoned From NASA's Kepler Telescope / W. Clavin, M. S. Mewhinney. - Pasadena, CA : NASA-JPL. - 2009-04-07. - (Release ; 2009-065). - [Cit. 2009-04-09].     (http://www.jpl.nasa.gov/news/news.cfm?release=2009-065).
 17. Dust cover jettisoned from NASA's Kepler telescope. - Spaceflight Now. - 2009-04-07. - [Cit. 2009-04-09].     (http://www.spaceflightnow.com/news/n0904/07kepler/).
 18. NASA's Kepler Captures First Views of Planet-Hunting Territory / W. Clavin, J. D. Harrington, M. Mewhinney. - Pasadena, CA : NASA-JPL. - 2009-04-15. - (Release ; 2009-067). - [Cit. 2009-04-16].     (http://www.jpl.nasa.gov/news/news.cfm?release=2009-068).
 19. Kepler Images. - Pasadena, CA : NASA-JPL. - 2009-04-15. - [Cit. 2009-04-16].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/kepler/multimedia/20090416.html).
 20. NASA's Kepler Space Telescope Discovers Five Exoplanets / J. D. Harrington, M. Mewhinney. - Washington, DC : NASA. - 2010-01-04. - (Release ; 10-002). - [Cit. 2010-01-06].     (http://www.nasa.gov/home/hqnews/2010/jan/HQ_10-002_Kepler_5_Exoplanets.html).
 21. Kepler detects five 'hot Jupiters' in six weeks / S. Clark. - Spaceflight Now. - 2010-01-04. - [Cit. 2010-01-06].     (http://www.spaceflightnow.com/news/n1001/04kepler/).
 22. Kepler Mission Design, Realized Photometric Performance, and Early Science / D. G. Koch et al. - arXiv (submitted to Astrophysical Journal Letters). - 2009-12-28. - [Cit, 2010-01-06].     (http://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1001/1001.0268.pdf).
 23. Coarsepoint-Finepoint anomaly and recovery. - Moffett Field, CA : NASA-ARC. - 2010-12-14. - [Cit. 2010-12-17].     (http://kepler.nasa.gov/news/mmu/index.cfm?FuseAction=ShowNews&NewsID=84).
 24. Kepler Mission Manager Update. - Moffett Field, CA : NASA-ARC. - 2010-12-14. - [Cit. 2010-12-17].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/kepler/news/keplerm-20101214.html).
 25. NASA's Kepler Mission Discovers Its First Rocky Planet / T. J. Perrotto, R. Hoover. - Washington, DC : NASA. - 2011-01-10. - (Release ; 11-007). - [Cit. 2011-01-10].     (http://www.nasa.gov/home/hqnews/2011/jan/HQ_11-007_Kepler_Rocky_Planet.html).
 26. Družice Kepler poprvé objevila skalnatou exoplanetu. - Praha : Lidové noviny. - 2011-01-10. - [Cit. 2011-01-10].     (http://www.lidovky.cz/druzice-kepler-poprve-objevila-skalnatou-exoplanetu-p0y-/ln_veda.asp?c=A110111_000602_ln_veda_ev).
 27. NASA's Kepler Confirms Its First Planet in Habitable Zone of Sun-Like Star / T. J. Perrotto, M. Johnson. - Washington, DC : NASA. - 2011-12-05. - (Release ; 11-408). - [Cit. 2011-12-06].     (http://www.nasa.gov/home/hqnews/2011/dec/HQ_11-408_Kepler_Habitable_Planet.html).
 28. Planet : Kepler-22 b. - Paris : Paris Observatory. - 2011-12-06. - [Cit. 2011-12-06].     (http://exoplanet.eu/planet.php?p1=Kepler-22&p2=b).

------
Datum poslední úpravy: 2011-12-06 21:02:05 UT Platná stránka HTML 4.01! Popis kódu UTF-8 © 2011 - Antonín Vítek