2008-051A - IBEX

Název objektuIBEX [=Interstellar Boundary Explorer]
Explorer 91
SSC33401
Start2008-10-19 17:47:22.64 UT, Kwajalein, Pegasus-XL/Star 27
Stav objektuna geocentrické dráze
Provozovatel USA, NASA-GSFC
USA, SwRI
VýrobceUSA, OSC
Kategorievědecká družice
Hmotnost včetně urychlovacího stupně 462 kg
počáteční na dráze 107 kg
prázdná 80 kg

Parametry dráhy

Epocha Typ i P hP hA Pozn.
08-10-19.75 G 11.0° 89.13 min 232 km 232 km Vyčkávací dráha. Plán. OSC.
08-10-19.75 G 11.03° 7921.09 min 219 km 250282 km  
08-10-20.50 G 11.00° 6579.13 min 247 km 219611 km  
08-10-21.00 G 10.99° 6604.08 min -441 km 220886 km  
08-10-22 G 11.0° 5.5 d 219 km 250281 km OSC via J. McDowell.
08-10-31 G 11.0° 8 d 7000 km 320000 km Operační dráha. Plán, OSC.
09-08-10.88 G 21.54° 11020.47 min 10753 km 304579 km  
09-09-02.83 G 21.35° 10919.42 min 11202 km 302121 km  
09-09-10.42 G 21.18° 10974.54 min 11970 km 302450 km  
09-09-18.08 G 21.19° 10979.01 min 11732 km 302777 km  
09-09-25.67 G 21.38° 11084.83 min 12261 km 304347 km  
09-10-03.29 G 22.40° 10912.56 min 8754 km 304433 km  
09-10-11.17 G 22.64° 10736.36 min 8249 km 301419 km  
09-10-25.96 G 22.85° 10763.68 min 8268 km 301947 km  
09-11-02.38 G 23.75° 11057.83 min 11049 km 305024 km  
09-11-17.83 G 23.10° 11079.22 min 10743 km 305754 km  
09-11-25.50 G 23.82° 10749.49 min 6919 km 303012 km  
09-12-02.88 G 23.95° 10675.07 min 6684 km 301756 km  
09-12-10.21 G 25.23° 10663.97 min 5976 km 302241 km  
09-12-17.96 G 25.31° 10682.26 min 6996 km 301588 km  
09-12-18.08 G 25.52° 10779.04 min 6249 km 304274 km  
10-01-09.50 G 30.33° 11041.48 min 8038 km 307710 km  
10-02-02.58 G 32.37° 10883.92 min 5478 km 307138 km  
10-02-18.42 G 41.50° 10900.67 min 6595 km 306355 km  
10-06-12.00 G 51.48° 10903.66 min 12687 km 300323 km  
11-06-05.50 G 43.84° 11586.18 min 31448 km 295018 km  
11-06-13.17 G 43.68° 11610.81 min 31436 km 295511 km  
11-06-27.50 G 43.54° 11577.80 min 30235 km 296067 km  
11-06-29.25 G 43.55° 11607.76 min 28366 km 298521 km  

Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.

Popis objektu

Vědecká družice. Postavila ji firma Orbital Sciences Corp., Dulles, VA (USA). Provozuje ji ústav Southwest Research Institute (SwRI), San Antonio, TX (USA) pro středisko NASA Goddard Space Flight Center (GSFC), Greenbelt, MD (USA). Na vědeckém programu se účastní dále zejména Boston University, Boston, MA (USA) a University of New Hampshire, Durham, NH (USA).

Rotací stabilizovaná družice tvaru nízkého osmibokého hranolu a výšce 0.584 m a průměru 0.965 m s horní podstavou pokrytou fotovoltaickými články, dodávajícími minimálně 116 W elektrické energie. Družice nese jediný vědecký přístroj:

Úkolem družice je zkoumání vlastností hraniční oblasti mezi heliosférou a mezihvězdným prostorem, zejména: Data a telemetrie jsou přenášeny buď přímo do pozemních stanic (rychlost přenosu 320 kbit/s) nebo prostřednictvím družic systému TDRSS [=Tracking and Data Relay Satellite System] (2 kbit/s). Povelový systém pracuje v pásmu S (2 GHz, rychlost přenosu 2 kbit/s). Pro korekce dráhy a úpravy osy rotace družice slouží 4 motorky na jednosložkové KPL (hydrazin, zásoba 26 kg) o tahu 4×0.9 N.

Technické řízení družice zajišťuje středisko MCC [=Mission Control Center] v areálu Orbital Sciences Corp., Dulles, VA (USA), vědecký program je řízen ze středisek ISOC [=IBEX Science Operations Center] v Southwest Research Institute (SwRI), San Antonio, TX (USA) a Boston University, Boston, MA (USA).

Součástí užitečného zatížení je urychlovací motor ATK Star 27 na TPL, který je po navedení na výchozí výstřednou dráhu odhozen.

Předpokládaná doba aktivní životnosti jsou 2 roky.

Průběh letu

Datum Událost
2008-10-19 16:51 UT: Vzlet mateřského letadla z letiště na atolu Kwajalein.
17:47:22.64 UT: Shoz z mateřského letadla L-10118,9,10.
17:47:27 UT: Zážeh motoru 1. stupně.
  http://science.nasa.gov/headlines/y2009/15oct_ibex.htm\Giant Ribbon Discovered at the Edge of the Solar System / A. Phillips.
Washington, DC : Science@SA.
2009-10-15.
[Cit. 2010-01-15].
  http://science.nasa.gov/headlines/y2010/15jan_ibex2.htm\Giant Ribbon at the Edge of the Solar System: Mystery Solved? / A. Phillips.
Washington, DC : Science@SA.
2010-01-15.
[Cit. 2010-01-15].

Literatura

 1. Home Page. - Dulles, VA : OSC, 2002. - [Cit. 2002-07-06].     (http://www.orbital.com).
 2. Home Page. - Greenbelt, MD : NASA-GSFC, 2007. - [Cit. 2008-06-20].     (http://www.nasa.gov/centers/goddard/home/index.html).
 3. IBEX Home Page. - Greenbelt, MD : NASA-GSFC, 2008. - [Cit. 2008-10-20].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/ibex/index.html).
 4. IBEX Home Page. - San Antonio, TX : SwRI, 2008. - [Cit. 2008-10-20].     (http://ibex.swri.org/).
 5. NASA's Interstellar Boundary Explorer Mission : "Impressionist" Spacecraft to View Solar System's Invisible Frontier. - Greenbelt, MD : NASA-GSFC, 2008. - [Cit. 2008-10-20].     (http://www.nasa.gov/pdf/280255main_IBEXFactSheetOct08.pdf).
 6. IBEX - Interstallar Boundary Explorer : Fact sheet. - Dulles, VA : OSC, 2008. - [Cit. 2008-10-20].     (http://www.orbital.com/NewsInfo/Publications/IBEX_fact.pdf).
 7. Pegasus rocket headed to Pacific isle for NASA launch / J. Ray. - Spaceflight Now. - 2008-10-09. - [Cit. 2008-10-20].     (http://www.spaceflightnow.com/pegasus/ibex/081009preview.html).
 8. NASA Launches IBEX Mission to Outer Solar System / D. Brown, N. N. Jones. - Washington, DC : NASA. - 2008-10-19. - (Release ; 08-262). - [Cit. 2008-10-20].     (http://www.nasa.gov/home/hqnews/2008/oct/HQ_08262_IBEX_Launch.html).
 9. Orbital Successfully Launches Company-Built IBEX Satellite Aboard Pegasus Rocket For NASA. - Dulles, VA : OSC. - 2008-10-20. - [Cit. 2008-11-05].     (http://www.orbital.com/NewsInfo/release.asp?prid=676).
 10. Mission status center / J. Ray. - Spaceflight Now. - 2008-10-19. - [Cit. 2008-10-20].     (http://www.spaceflightnow.com/pegasus/ibex/status.html).
 11. A Possible Generation Mechanism for the IBEX Ribbon from Outside the Heliosphere / S. Grzedzielski et. al. - arXiv. - 2010-04-22. - [Cit. 2010-05-31].     (http://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1004/1004.3917.pdf).

------
Datum poslední úpravy: 2011-07-17 21:09:52 UT Platná stránka HTML 4.01! Popis kódu UTF-8 © 2011 - Antonín Vítek