2008-049A - THEOS

Název objektu THEOS [=Thailand Earth Observation System]
SSC33396
Start2008-10-01 06:37:21 UT, Jasnyj, Dnepr 1
Stav objektuna geocentrické dráze
ProvozovatelThajsko, GISTDA
VýrobceFrancie, EADS Astrium
Kategoriedružice pro dálkový průzkum
Hmotnost vzletová 750 kg
prázdná 670 kg

Parametry dráhy

Epocha Typ i P hP hA Pozn.
08-10-01.32 G 98.79° 98.36 min 667 km 693 km  
08-10-01.39 G 98.80° 98.42 min 673 km 693 km  
08-10-03.85 G 98.80° 98.57 min 687 km 694 km  
08-10-05.52 G 98.82° 98.71 min 690 km 704 km  
08-10-05.56 G 98.79° 98.81 min 685 km 719 km  
08-10-05.67 G 98.79° 98.91 min 695 km 718 km  
08-10-05.70 G 98.79° 99.13 min 713 km 720 km  
08-10-06.48 G 98.80° 99.26 min 714 km 733 km  
08-10-06.63 G 98.77° 99.53 min 728 km 745 km  
08-10-06.75 G 98.78° 99.67 min 738 km 747 km  
08-10-07.59 G 98.79° 99.88 min 734 km 771 km  
08-10-07.66 G 98.78° 100.08 min 756 km 768 km  
08-10-07.79 G 98.79° 100.21 min 765 km 772 km  
08-10-08.50 G 98.78° 100.35 min 763 km 787 km  
08-10-08.64 G 98.79° 100.62 min 775 km 801 km  
08-10-08.75 G 98.78° 100.75 min 792 km 796 km  
08-10-10.61 G 98.78° 100.91 min 793 km 811 km  
08-10-10.68 G 98.78° 100.98 min 801 km 809 km  
08-10-10.81 G 98.78° 101.07 min 809 km 810 km  
08-10-11.73 G 98.80° 101.19 min 808 km 822 km  
08-10-12.64 G 98.78° 101.24 min 814 km 821 km  
08-10-12.78 G 98.78° 101.33 min 820 km 823 km  
08-10-14.53 G 98.78° 101.39 min 824 km 825 km  
08-10-15 G 98.7° 101.4 min 822 km 822 km Plán. Operační dráha. GISDA.
08-10-15.16 G 98.78° 101.41 min 824 km 826 km  
11-01-01.07 G 98.77° 101.41 min 824 km 826 km  

Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.

Popis objektu

Družice pro dálkový průzkum Země. Postavila ji firma EADS Astrium, Toulouse (Francie). Provozovatelem je organizace Săm-nák Ngaan Pát-tá-naa Têk-noh-loh-yee à-wá-gàat Láe Poom Săan-sŏn-têt <= สำนักงาน พัฒนา เทคโนโลยี อวกาศ และ ภูมิ สารสนเทศ > {=Geo-Informatics and Space Technology Development Agency (GISTDA)}, Bangkok (Thajsko).

Tříose stabilizovaná družice nepravidelného tvaru o rozměrech 2.1×2.1×2.4 m se služebním modulem typu Astro-Sat 500 tvaru šestibokého hranolu k jehož jedné bočné stěně je připojen dvojdílný rozklápěcí panel fotovoltaických baterií, dodávajících 980 W elektrické energie a dobíjejících palubní akumulátorové baterie. Na horní podstavě služebního modulu je umístěno užitečné zatížení, které tvoří:

Přesnost navázání snímků na geodetickou síť je lepší než 300 m. Získané snímky jsou zaznamenávány do vysokokapacitní palubní paměti s kapacitou 51 Gbit, z níž jsou přehrávána na povel na Zemi v pásmu X (8 GHz, rychlost přenosu 120 Mbit/s). Telemetrický a povelový systém pracují v pásmu S (2 GHz). Pro určení okamžité polohy družice na dráze se využívá přijímač systému navigačních družic GPS [=Global Positioning System]. Orientaci družice v prostoru zjišťují sluneční a hvězdná čidla, úhloměrné gyroskopy a magnetometr (přesnost určení orientace v je ±0.02°). Jako výkonné prvky pro orientaci a stabilizaci družice (±0.12°) slouží systém silových setrvačníků, magnetické tlumicí tyče a soustava motorků na jednosložkové KPL (hydrazin, zásoba 80 kg), které slouží též ke korekcím dráhy.

Hlavní pozemní řídicí středisko CTS [=Control and Tracking Station] se nachází v Sri Racha, provincie Chonburi. Příjem dat zajišťují pozemní stanice v Lat Krabang (Thajsko) a Kiruna (Švédsko) a na komerčním základě i stanice zákazníků.

Družice se pohybuje po heliosynchronní dráze s opakováním přeletů po 26 dnech. Předpokládaná doba aktivní životnosti je 5 roků (zásoby KPL jsou plánovány na 7 roků).

Průběh letu

Datum Událost
2008-10-01 06:37:16 UT: Vzlet7,8,9.
08:09 UT: S družicí navázala spojení pozemní stanice Kiruna (Švédsko).
14:16 UT: S družicí navázalo spajení řídicí středisko v Sri Racha (Thajsko).ě

Literatura

  1. Home Page. - Toulouse : EADS Astrium, 2003. - [Cit. 2004-06-18].     (http://www.space.eads.net).
  2. Home Page. - Bangkok : GISTDA, 2008. - [Cit. 2008-10-11].     (http://www.gistda.or.th).
  3. THEOS User Handbook. - Toulouse : EADS Astrium, 2008. - [Cit. 2008-10-11].     (http://www.gistda.or.th/Gistda/HtmlGistda/Html/HtmlTraining/Images/20081001_theos_launch/THEOS%20handbook_final%20EADS.pdf).
  4. THEOS Mission. - Bangkok : GISTDA, 2008. - [Cit. 2008-10-11].     (http://www.gistda.or.th/Gistda/HtmlGistda/Html/index2.htm).
  5. THEOS (Thailand Earth Observation System) / H. J. Kramer. - EOportal. - [Cit. 2008-10-11].     (http://directory.eoportal.org/presentations/10498/12739.html).
  6. Astrium + GISTDA Move Ever Closer To THEOS Launch. - Satellite News. - 2008-08-05. - [Cit. 2008-10-11].     (http://www.satnews.com/cgi-bin/story.cgi?number=1269213782).
  7. Once again Astrium demonstrates its expertise in space system management. - Toulouse : EADS Astrium. - 2008-10-01. - [Cit. 2008-10-11].     (http://www.astrium.eads.net/press-center/press-releases/2008/successful-launch-of-theos).
  8. Russia launches Thai satellite on converted missile. - Moskva : RIAN. - 2008-10-01. - [Cit. 2008-10-11].     (http://en.rian.ru/russia/20081001/117363703.html).
  9. After lengthy delay, rocket finally allowed to launch / S. Clark. - Spaceflight Now. - 2008-10-01. - [Cit. 2008-10-11].     (http://spaceflightnow.com/news/n0810/01theos/).

------
Datum poslední úpravy: 2011-03-27 20:43:42 UT Platná stránka HTML 4.01! Popis kódu UTF-8 © 2011 - Antonín Vítek