2008-045A - Galaxy 19

Název objektuGalaxy 19
G-19 [=Galaxy]
Intelsat Americas 9
IA-9 [=Intelsat Americas]
SSC33376
Start2008-09-24 09:27:59.108 UT, Sea Launch, Zenit-3SL
Stav objektuna geocentrické dráze
ProvozovatelUSA, Intelsat
VýrobceUSA, SS/L
Kategoriestacionární telekomunikační družice
Hmotnostvzletová 4690 kg

Parametry dráhy

Epocha Typ i P hP hA Pozn.
08-09-24.86 G 0.03° 678.98 min 2781 km 35642 km  
08-09-24.97 G 0.03° 678.58 min 2780 km 35623 km  
08-09-26.27 G 0.39° 790.61 min 8271 km 35618 km  
08-09-29.12 G 0.11° 1348.80 min 32448 km 35672 km  
08-09-30.23 G 0.08° 1433.32 min 35644 km 35820 km  
08-10-02.56 G 0.08° 1436.45 min 35779 km 35808 km  
08-10-15.70 G 0.05° 1432.89 min 35665 km 35782 km  
08-10-15.80 G 0.07° 1429.81 min 35651 km 35676 km  
08-10-16.39 G 0.06° 1430.23 min 35656 km 35688 km  
08-11-17.63 G 0.00° 1436.32 min 35776 km 35806 km  
11-01-02.19 G 0.01° 1436.09 min 35775 km 35798 km  

Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.

Pozice na stacionární dráze

Epocha λ Δλ i  Poznámka
08-09-30.23-146.01°0.71°/d0.08° 
08-10-01.59-145.15°0.76°/d0.08° 
08-10-02.55-145.26°-0.08°/d0.08° 
08-10-10.35-145.51°0.01°/d0.07° 
08-10-19.22-139.65°1.50°/d0.05° 
08-11-12.21-103.34°1.53°/d0.01° 
08-11-17.63-97.13°-0.05°/d0.00° 
08-11-18.20-97.11°-0.02°/d0.00° 
08-12-01.52-97.08°0.01°/d0.05° 
09-01-21.42-97.12°0.00°/d0.01° 
10-09-16.41-97.10°0.00°/d0.02° 
11-03-22.37-97.10°0.01°/d0.01° 
11-03-22.37-97.10°0.01°/d0.01° 
11-03-22.37-97.10°0.01°/d0.01° 
11-04-19.43-97.09°0.00°/d0.02° 
11-10-21.08-97.00°0.01°/d0.02° 
11-10-21.08-97.00°0.01°/d0.02° 
11-10-21.41-97.06°0.01°/d0.01° 
11-10-21.41-97.06°0.01°/d0.01° 
11-10-21.41-97.06°0.01°/d0.01° 
11-11-16.51-97.07°0.01°/d0.01° 
11-11-16.51-97.07°0.01°/d0.01° 
11-12-11.40-97.08°0.01°/d0.01° 
11-12-15.49-97.08°0.01°/d0.01° 

Význam hodnot: Epocha - Datum (rok, měsíc, den), pro něž platí uvedené údaje. λ - Zeměpisná délka subsatelitního bodu ve stupních (kladná je východní délka, záporná je západní délka). Δλ - Denní změna polohy vzhledem k zemskému povrchu (změna zeměpisné délky subsatelitního bodu) ve stupních za den (kladná východním směrem, záporná západním směrem). i - Sklon dráhy k rovníku ve stupních.

Popis objektu

Stacionární letelekomunikační družice. Vyrobila ji firma Space Systems/Loral, Palo Alto, CA (USA). Provozovatelem je společnost Intelsat, Ltd. (dříve ITSO), Pembroke (Bermudy).

Tříose stabilizovaná družice typu LS-1300 s tělem tvaru kvádru je vybavena párem křídel fotovoltaických baterií. Nese celkem 56 převaděčů, sloužících pro zabezpečování regionálních komunikací pro Kanadu, USA, Mexiko a Karibskou oblast. Orientaci a stabilizaci družice zajišťuje systém silových setrvačníků. Pro novedení na stacionární dráhu je vybavena vlastním raketovým motorem typu R-4D-11 o tahu 490 N na dvousložkové KPL (směs oxidů dusíku MON-3 a monomethylhydrazin).

Plánovaný bod zavěšení je nad 97° z.d. Předpokládaná doba aktivní životnosti je 15 roků.

Zatím poslední družice řady Galaxy. Předchozí družicí je Galaxy 18 (2008-024A).

Průběh letu

Datum Událost
2008-09-24 09:27:59.108 UT: Vzlet3.
10:31 UT: Družice se oddělila od 3. stupně nosné rakety.

Literatura

  1. Home Page. - Palo Alto, CA : Space Systems/Loral, 2002. - [Cit. 2002-05-09].     (http://www.ssloral.com).
  2. Intelsat Home Page. - Pembroke : Intelsat, 2004. - [Cit. 2004-11-30].     (http://www.intelsat.com).

------
Datum poslední úpravy: 2011-12-18 11:13:43 UT Platná stránka HTML 4.01! Popis kódu UTF-8 © 2011 - Petr Lála, Antonín Vítek