2008-038B - Americom 21

Název objektuAmericom 21
AMC-21 [=Americom]
AM-Sat 125W
SSC33275
Start2008-08-14 20:44 UT, Centre Spatial Guayanais, Ariane 5 ECA
Stav objektuna geocentrické dráze
ProvozovatelUSA, SES Americom
Výrobce Francie, Thales Alenia Space
USA, OSC
Kategoriestacionární telekomunikační družice
Hmotnost vzletová 2473 kg
prázdná 1161 kg
PoznámkaDne 2008-09-05 bylo změněno přiřazení tohoto objektu z D (33277) na B (33275).

Parametry dráhy

Epocha Typ i P hP hA Pozn.
08-08-14.89 G 2.00°±0.06° 634.85 min 250±4 km 35931±240 km Plán. Před oddělením družice. Arianespace.
08-08-15.37 G 1.95° 632.29 min 253 km 35796 km  
08-08-18.41 G 1.00° 747.04 min 5999 km 35790 km  
08-08-19.44 G 0.54° 881.50 min 12362 km 35789 km  
08-08-20.63 G 0.28° 1149.31 min 24151 km 35784 km  
08-08-21.75 G 0.01° 1433.37 min 35684 km 35783 km  
08-08-22.55 G 0.01° 1434.01 min 35707 km 35784 km  
08-08-26.45 G 0.01° 1435.58 min 35767 km 35786 km  
08-08-29.21 G 0.03° 1436.14 min 35786 km 35789 km  
08-09-16.62 G 0.01° 1432.87 min 35720 km 35727 km  
08-09-27.58 G 0.06° 1435.76 min 35772 km 35788 km  
08-09-29.30 G 0.04° 1436.12 min 35780 km 35794 km  
11-01-01.23 G 0.02° 1436.09 min 35776 km 35798 km  

Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.

Pozice na stacionární dráze

Epocha λ Δλ i  Poznámka
08-08-21.75-138.22°0.69°/d0.01° 
08-08-23.43-137.20°0.52°/d0.01° 
08-08-26.44-136.02°0.13°/d0.01° 
08-08-29.20-135.91°-0.00°/d0.03° 
08-09-17.34-132.19°0.82°/d0.01° 
08-09-29.60-125.04°0.00°/d0.05° 
10-02-11.66-124.96°0.01°/d0.03° 
10-09-18.20-124.90°0.01°/d0.03° 
10-11-08.53-124.91°0.00°/d0.04° 
11-05-11.46-124.90°0.01°/d0.06° 
11-05-12.35-124.88°0.01°/d0.05° 
11-05-12.35-124.88°0.01°/d0.05° 
11-05-12.35-124.88°0.01°/d0.05° 
11-05-12.35-124.88°0.01°/d0.05° 
11-06-06.45-124.91°0.01°/d0.01° 
11-06-07.46-124.91°0.01°/d0.01° 
11-06-08.47-124.92°0.00°/d0.01° 
11-06-09.56-124.93°0.01°/d0.01° 
11-06-10.62-124.93°0.01°/d0.01° 
11-06-10.62-124.93°0.01°/d0.01° 
11-07-06.42-124.93°0.00°/d0.02° 
11-07-07.44-124.94°0.00°/d0.02° 
11-12-16.60-124.92°0.01°/d0.02° 

Význam hodnot: Epocha - Datum (rok, měsíc, den), pro něž platí uvedené údaje. λ - Zeměpisná délka subsatelitního bodu ve stupních (kladná je východní délka, záporná je západní délka). Δλ - Denní změna polohy vzhledem k zemskému povrchu (změna zeměpisné délky subsatelitního bodu) ve stupních za den (kladná východním směrem, záporná západním směrem). i - Sklon dráhy k rovníku ve stupních.

Popis objektu

Stacionární telekomunikační družice. Postavila ji firma Thales Group, Neuilly-sur-Seine (Francie) v závodech Thales Alenia Space, Toulouse (Francie), služební část dodala firma Orbital Sciences Corp., Dulles, VA (USA). Provozuje ji firma SES Americom, Inc. (součást SES Global S. A.), Princeton, NJ (USA).

Tříose stabilizovaná družice typu STAR-2 s tělem tvaru kvádru o rozměrech 2.3×3.2×2.3 m je vybavena 2 čtyřdílnými křídly fotovoltaických baterií dodávajících minimálně 6.7 kW elektrické energie (na konci aktivního života) a dobíjejících palubní akumulátorové lithiumiontové baterie s kapacitou minimálně 9680 Wh. Družice nese 24(+8) aktivních převaděčů pracujících v pásmu Ku (14.020-14.480/11.720-12.180 GHz, šířka pásma 24×36 MHz, výkon permaktronů 24×110 W, EIRP 41-52 dBW), určených pro distribuci a přímé vysílání televizních pořadů a poskytování služeb širokopásmového Internetu pro oblast kontinentálních USA a Havajských ostrovů, Kanady, Mexika, Karibiku, Střední Ameriky a severní části Jižní Ameriky (Venezuela, Kolumbie, Ekvádor, Guyana, Surinam, Francouzská Guyana). Komunikační systém využívá 2 parabolické antény o průměru 2.3 m. Stabilizaci a orientaci družice zajišťuje systém silových setrvačníků. Je vybavena 12 motory REA 10 [=Rocket Engine Assembly] o tahu 12×0.9 N na jednosložkové KPL (hydrazin) pro korekce dráhy a desaturaci setrvačníků. Pro navedení na stacionární dráhu je vybavena vlastním pohonným systémem.

Plánovaný bod zavěšení je nad 125° z.d. Předpokládaná doba aktivní životnosti je 15 roků.

Zatím poslední družice této řady. Předchozí jiného typu je Americom 14 (2008-011A).

Průběh letu

Datum Událost
2008-08-14 20:44 UT: Vzlet5.
21:14 UT: Oddělení družice od 2. stupně rakety.
2010-01-14 Firma World Shies dala spojovou kapacitu na této družici zdarma k dispozici^+1^ pro zajišťování humanitární pomoci po ničivém zemětřesení, které postihlo Haiti.

Literatura

  1. Home Page. - Neuilly-sur-Seine : Thales Group, 2006. - [Cit. 2006-12-20].     (http://www.thalesgroup.com/).
  2. Home Page. - Dulles, VA : OSC, 2002. - [Cit. 2002-07-06].     (http://www.orbital.com).
  3. Home Page. - Princeton, NJ : SES Americom, 2003. - [Cit. 2003-05-20].     (http://www.ses-americom.com/).
  4. Satellite launches for Japan and the United States. - Kourou : Arianespace, 2008. - [Cit. 2008-08-15].     (http://www.arianespace.com/site/news/kit/SUPERBIRD7_AMC21_GB.pdf).
  5. Ariane 5 rocket goes up for the fifth time this year / S. Clark. - Spaceflight Now. - 2008-08-14. - [Cit. 2008-08-15].     (http://www.spaceflightnow.com/ariane/v185/).
  6. SES World Skies Donates Satellite Capacity In Support Of Relief Efforts For Haiti. Princeton, NJ : SES World Skies. - 2010-01-14. - [Cit. 2010-01-24].     (http://www.ses-worldskies.com/worldskies/news_and_events/press_releases/index.php?pressRelease=/pressReleases/pressReleaseList/10-01-14/index.php).

------
Datum poslední úpravy: 2011-12-18 11:13:43 UT Platná stránka HTML 4.01! Popis kódu UTF-8 © 2011 - Petr Lála, Antonín Vítek