2007-059A - COSMO-2

Název objektuCOSMO-2 [=Constellation of Small Satellites for Mediterranean basin Observation]
COSMO-SkyMed 2
SkyMed 2
SSC32376
Start2007-12-09 02:31:42.118 UT, Western Test Range, Delta 7420-10
Stav objektuna geocentrické dráze
Provozovatel Itálie, ASI
Itálie, Ministerio della Difesa
VýrobceItálie, Thales Alenia Space
Kategorievojenská a vědecká družice pro dálkový průzkum
Hmotnost1700 kg
PoznámkaObjekty A a B byly identifikovány 2007-12-12 resp. 2007-12-13.

Parametry dráhy

Epocha Typ i P hP hA Pozn.
07-12-09 G 97.86° 97.10 min 620 km 620 km Plánovaná operační dráha. ULA.
07-12-09.15 G 97.86° 97.22 min 619 km 632 km Počáteční dráha. ULA.
07-12-09.15 G 97.86° 97.14 min 621 km 623 km  
07-12-09.21 G 97.86° 97.16 min 622 km 624 km  
10-01-01.17 G 97.86° 97.15 min 622 km 623 km  

Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.

Popis objektu

Družice pro dálkový průzkum Země. Postavila ji firma Thales Alenia Space Italy SpA, Roma /=Řím/ (Itálie). Spoluprovozovateli jsou kosmická agengtura Agenzia Spaziale Italiana (ASI), Roma (Itálie), ministerstvo školství a vědy Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR), Roma /=Řím/ (Itálie) a ministerstvo obrany Ministero della Difesa, Roma /=Řím/ (Itálie).

Tříose stabilizovaná družice typu PRIMA [=Piattaforma Riconfigurabile Italiana Multi-Applicativa] tvaru kvádru o přibližných rozměrech 1.4×1.8×2.8 m je vybavena párem panelů fotovoltaických baterií o rozpětí přibližně 20.5 m a celkové ploše 18.3 m2, dodávajících minimálně 3.6 kW elektrické energie (na konci aktivního života) a dobíjejících lithiumiontové akumulátorové baterie s kapacitou 336 Ah. Energetický systém EPS [=Electrical Power Subsystem] je schopen krátkodobě (po dobu až 10 s) dodávat až 14 kW energie. Na palubě je jediný vědecký přístroj:

Družice bude využívána jak k vojenským, tak k civilním aplikacím, včetně poskytování komerčních služeb. Naměřená data jsou ukládána do palubní velkokapacitní polovodičové paměti s kapacitou 300 Gbit a přenášena na Zemi na povel přenosovým systémem pracujícím v pásmu X (8 GHz, rychlost přenosu 300 Mbit/s). Telemetrický a povelový systém pracuje v pásmu S (2 GHz). Polohu na dráze, umožňující navázání radiolokačních dat na geodetickou síť s přesností ±25 m, měří systém SSTI [=Satellite-to-Satellite Tracking Instrument], využívající přijímač signálů družic systému GPS [=Global Positioning System] typu Laben Lagrange. Pro zjišťování orientace družice slouží systém sledovačů hvězd a úhloměrných gyroskopů. Orientaci a stabilizaci zajišťuje systém silových setrvačníků. Pro korekce dráhy je vybavena pohonným systémem RCT [=Reaction Control Thruster].

Pozemní systém, který zajišťuje firma Telespazio S. p. A., Roma /=Řím/ (Itálie), tvoří:

Družice se pohybuje po heliosynchronní dráze s opakováním přeletů po 16 dnech. Plánovaná doba aktivní životnosti je minimálně 5 roků.

Předchozí družicí systému COSMO je COSMO-1 (2007-023A), následující je COSMO-3 (2008-054A).

Průběh letu

Datum Událost
2007-12-09 02:31:42.118 UT: Vzlet9.
02:43:12 UT: Navedení na vyčkávací dráhu.
03:25:12 UT: Restart motoru 2. stupně.
03:25:26 UT: Navedení na předběžnou dráhu.
03:29:46 UT: Oddělení družice od 2. stupně nosné rakety.
2010-01-14 Družice řady COSMO-Skymed začaly pořizovat radiolokační snímky s vysokým rozlišením Haiti, postiženého ničivým zemětřesením pro potřeby záchranných prací10,11.

Literatura

 1. Home Page. - Roma : Thales Alenia Space, 2011. - [Cit. 2011-08-26].     (http://www.thalesgroup.com/Markets/Space/Home/).
 2. Home Page. - Roma : MIUR, 2009. / [Cit. 2010-11-06].     (http://www.istruzione.it/web/hub).
 3. Home Page. - Roma : Ministero della Difesa, 2003. - [Cit. 2007-06-07].     (http://www.difesa.it).
 4. Home Page. - Roma : Telespazio, 2003. - [Cit. 2003-08-16].     (http://www.telespazio.it).
 5. COSMO-SkyMed (Constellation of 4 SAR Satellites) / H. J. Kramer. - EO Portal. - 2007-06-08. - [Cit. 2007-06-08].     (http://directory.eoportal.org/pres_COSMOSkyMedConstellationof4SARSatellites.html).
 6. COSMO-SkyMed. - Roma : ASI, 2006. - [Cit. 2007-06-08].     (http://www.asi.it/cosmoskymed/cosmo-skymed.htm).
 7. COSMO-SkyMed. - Rome : e-geos. - 2010-04-30. - [Cit. 2010-11-06].     (http://www.telespazio.it/docs/schedaCOSMOeGEOS.pdf).
 8. COSMO-SkyMed: The Italian Satellite System for Earth Observation for the Management of Environmental Risks, Defence and Security. - Rome : Telespazio, 2010. - [Cit. 2010-11-06].     (http://www.telespazio.it/docs/COSMO_IV_companies.pdf).
 9. Mission status center / J. Ray. - Spaceflight Now. - 2007-12-09. - [Cit. 2007-12-09].     (http://www.spaceflightnow.com/delta/d330/status.html).
 10. The first radar satellite image of Haiti acquired by COSMO-SkyMed. - Rome : Telespazio. - 2010-01-15. - [Cit. 2010-01-25].     (http://www.telespazio.it/news2010_03.htm).
 11. Haiti, new image from COSMO-SkyMed processed by e-GEOS. - Rome : Telespazio. - 2010-01-17. - [Cit. 2010-01-25].     (http://www.telespazio.it/news2010_04.htm).

------
Datum poslední úpravy: 2011-09-21 16:08:02 UT Platná stránka HTML 4.01! Popis kódu UTF-8 © 2011 - Antonín Vítek