2007-056A - Star One C1

Název objektu Star One C1
SSC32293
Start2007-11-14 22:06 UT, Centre Spatial Guayanais, Ariane 5 ECA
Stav objektuna geocentrické dráze
ProvozovatelBrazílie, Star One
VýrobceFrancie, Thales Alenia Space
Kategoriestacionární telekomunikační družice
Hmotnost vzletová 4100 kg
prázdná 1750 kg

Parametry dráhy

Epocha Typ i P hP hA Pozn.
07-11-14.73 G 5.98° 631.58 min 261 km 35752 km  
07-11-15.16 G 5.99° 631.71 min 261 km 35758 km  
07-11-21.63 G 0.05° 1435.72 min 35753 km 35806 km  
07-11-26.57 G 0.05° 1436.10 min 35779 km 35795 km  
07-12-17.61 G 0.03° 1432.46 min 35706 km 35725 km  
07-12-22.81 G 0.03° 1433.25 min 35653 km 35809 km  
07-12-25.40 G 0.06° 1436.24 min 35779 km 35800 km  
09-09-25.07 G 0.02° 1435.24 min 35588 km 35952 km  
09-09-27.43 G 0.01° 1436.09 min 35778 km 35795 km  

Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.

Pozice na stacionární dráze

Epocha λ Δλ i  Poznámka
08-05-04.00-64.98°0.00°/d0.06° 
08-12-24.37-65.00°0.00°/d0.05° 
09-08-07.39-65.05°-0.00°/d0.02° 
09-09-25.06-64.98°0.23°/d0.02° 
09-09-27.42-64.99°0.01°/d0.01° 
09-10-28.19-64.95°0.00°/d0.01° 
10-12-29.21-64.98°0.00°/d0.01° 
10-12-29.21-64.98°0.00°/d0.01° 
11-07-02.45-65.01°0.00°/d0.02° 
11-07-02.45-65.01°0.00°/d0.02° 
11-12-15.46-65.01°-0.00°/d0.07° 

Význam hodnot: Epocha - Datum (rok, měsíc, den), pro něž platí uvedené údaje. λ - Zeměpisná délka subsatelitního bodu ve stupních (kladná je východní délka, záporná je západní délka). Δλ - Denní změna polohy vzhledem k zemskému povrchu (změna zeměpisné délky subsatelitního bodu) ve stupních za den (kladná východním směrem, záporná západním směrem). i - Sklon dráhy k rovníku ve stupních.

Popis objektu

Stacionární telekomunikační družice. Postavila ji firma Thales Group, Neuilly-sur-Seine (Francie) v závodech Thales Alenia Space, Cannes (Francie). Provozovatelem je společnost Star One, Rio de Janeiro, RJ (Brazílie), společný podnik Embratel Group S.A. (Brazílie) a SES International Holdings, Inc. (Lucembursko).

Tříose stabilizovaná družice typu Spacebus 3000B3 s tělem tvaru kvádru o rozměrech 4.0×3.2×2.4 m je vybavena párem rozkládacích křídel fotovoltaických baterií o rozpětí 22.4 m dodávajících 10.5 kW na počátku aktivního života a dobíjejících palubní akumulátorové baterie. Nese 28 aktivních převaděčů pracujících v pásmu C (6/4 GHz) a 16 aktivních převaděčů pracujících v pásmu Ku (14/12 GHz), určených pro zajišťování komunikačních služeb pro oblast Střední a Jižní Ameriky. Kromě toho nese jeden aktivní převaděč pracující v pásmu X (8 GHz), určených pro poskytování zabezpečených spojových služeb pro brazilské ozbrojené síly. Stabilizaci družice zajišťuje systém silových setrvačníků. Pro navedení na stacionární dráhu je vybavena vlastním motorem na KPL.

Plánovaný bod zavěšení je nad 65° z.d. Předpokládaná doba aktivní životnosti je 15 roků.

Předchozí družicí tohoto provozovatele jiného typu je Brasilsat B4 (2000-046A), další je Star One C2 (2008-018B). V provozu nahradí dosluhující družici Brasilsat B2 (1995-016A).

Průběh letu

Datum Událost
2007-11-14 22:06 UT: Vzlet3.

Literatura

  1. Home Page. - Neuilly-sur-Seine : Thales Group, 2006. - [Cit. 2006-12-20].     (http://www.thalesgroup.com/).
  2. A dual for Brazil and the British MoD. - Evry : Arianespace, 2007. - [Cit. 2007-11-14].     (http://www.arianespace.com/site/news/kit/Skynet5B_StarOneC1_GB.pdf).
  3. Ariane 5 launches British and Brazilian satellites / S. Clark. - Spaceflight Now. - 2007-11-14.- [Cit. 2007-11-15].     (http://spaceflightnow.com/ariane/v175/).

------
Datum poslední úpravy: 2011-12-18 11:13:23 UT Platná stránka HTML 4.01! Popis kódu UTF-8 © 2011 - Petr Lála, Antonín Vítek