2007-051A - Chang'e 1

Název objektuChang'e 1 /=Čchang'e 1/
Chang'e yihao <= 嫦娥一号 > /=Čchang'e i-chao/
SSC32273
Start2007-10-24 10:05 UT, Xichang Satellite Launch Center /=Si-čchang/, Čchang čeng CZ-3A
Stav objektuřízeně dopadl na Měsíc
Zánik2009-03-01 08:13:10 UT, 1.50° j.š., 52.36° v.d.
Životnost493.922 dne, tj. 1.3523 roku
ProvozovatelČína, CNSA
VýrobceČína, CAST
Kategorievědecká družice Měsíce
Hmotnost2300 kg
PoznámkaPojmenováním sondy je jméno dívky, bohyně žijící na Měsíci, z čínských legend.

Parametry dráhy

Epocha Typ i P hP hA Pozn.
07-10-24.07 G 30.94° 939.45 min 208 km 50584 km  
07-10-24.83 G 30.94° 939.54 min 212 km 50584 km  
07-10-25.60 G 31.11° 947.46 min 584 km 50568 km  
07-11-05.11 L 64° 12 h 200 km 8600 km BACC.
07-11-06.15 L 64° 3.5 h 200 km 1700 km BACC. Plán.
07-11-06.15 L 64° 3.5 h 212 km 1700 km BACC.
07-11-07.04 L 64° 128 min 200 km 200 km Plánovaná operační dráha. CNSA.
08-12-07 L ? 118 min 100 km 100 km  
08-12-18 L ? 114 min 17 km 100 km  
08-12-19 L ? 114 min 15 km 100 km  
08-12-19 L ? 118 min 100 km 100 km  

Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), L - selenocentrická (Měsíc), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.

Popis objektu

Vědecká družice Měsíce. Postavila ji organizace Zhongguo Kongjian Jishu Yanjiu Yuan <= 中国空间技术研究院 > /=Čung-kuo kchung-ťien ťi-šu jen-ťiu jüan/ {=China Academy of Space Technology (CAST)}, Beijing /=Peking/ (Čína). Provozuje ji organizace Guojia Hangtian Ju <= 国家航天局 > /=Kuo-ťia chang-tchien ťü/ {=China National Space Administration (CNSA)}, Beijing /=Peking/ (Čína).

Tříose stabilizovaná družice odvozená od typu DFH-4 <= 东方红五号 > [=Dongfang Hong sihao /=Tung-fang chung s'-chao/] s tělem tvaru kvádru je vybavena párem křídel fotovoltaických baterií. Na palubě jsou umístěny následující přístroje:

Hlavními úkoly družice je zejména: Přenos telemetrie a vědeckých dat probíhá v pásmu S (2 GHz). Stabilizaci a orientaci družice zajišťují silové setrvačníky. Pro korekce dráhy a navedení na selenocentrickou dráhu je sonda vybavena motorem na KPL.

Sonda je řízena ze střediska Beijing hangtian zhihui kongzhi zhongxin <= 北京航天指挥控制中心 > /=Pej-ťing chang-tchien č'-chuej kchung-č' čung-sin/ {=Beijing Aerospace Command & Control Center (BACCC)}, Beijing /=Peking/ (Čína).

Předpokládaná doba aktivní životnosti je 1 rok.

První sonda této řady. Další je 2010-050A Chang'e 2 (2010-050A).

Průběh letu

Datum Událost
2007-10-24 10:05 UT: Vzlet5,6,7.
10:25 UT: Oddělení sondy od 3. stupně nosné rakety8.
Úspěšně vyklopeny panely fotovoltaických baterií9.
2007-10-25 09:57:10 UT: Korekce dráhy (t=130 s) pro zvýšení perigea10.
Aktivovány detektory vysokoenergetických částic11.
2007-10-26 09:44 UT: Druhá korekce dráhy12, kterou bylo zvýšeno apogeum z 50 000 km na 70 000 km.
2007-10-29 10:01 UT: Třetí korekce dráhy13, kterou bylo zvýšeno apogeum z 70 000 km na 120 000 km.
Kolem 23:00 UT: Zapojen zobrazující interferometrický spektrometr (ultrafialová kamera).
2007-10-30 Kolem 10:00 UT: Sonda proletěla apogeem dráhy14 ve výši přibližně 120 000 km.
2007-10-31 09:15 UT: Zahájena čtvrtá korekce dráhy15 hlavním motorem (t=13 min).
09:28 UT: Ukončen manévr, kterým sonda přešla na přeletovou dráhu s apogeem ve výši přibližně 380 000 km. Rychlost sondy se zvýšila na 10.916 km/s.
2007-11-01 Plánovaná korekce přeletové dráhy byla odvolána jako nepotřebná16.
2007-11-02 02:25 UT: Korekce přeletové dráhy (t=8 min) dvěma malými motorky.
2007-11-04 Korekce přeletové dráhy byla zrušena jako nepotřebná18.
2007-11-05 Kolem 01:00 UT: Byla zastavena rotace sondy kolem osy v rámci příprav k manévru navedení na selenocentrickou dráhu19.
02:45 UT: Pozemní řídicí středisko BACC předalo na sondu údaje pro brzdicí manévr20.
03:15 UT: Zahájen brzdicí manévr21.
03:37 UT: Ukončen brzdicí manévr. Rychlost sondy se snížila z 2.3 km/s na 1.948 km. Navedení na selenocentrickou dráhu22.
2007-11-06 03:21 UT: Zahájena korekce dráhy pro snížení výšky apocentra selenocentrické dráhy.
03:35 UT: Ukončena korekce23.
2007-11-07 Kolem 00:00 UT: Korekce dráhy pro přechod na kruhovou operační selenocentrickou dráhu ve výši 200 km.
2007-11-20 Bylo zahájeno systematické snímkování měsíčního povrchu.
Kolem 01:40 UT: Sonda vysílala od Měsíce čínskou hymnu.
Zveřejněny první snímky.
2008-05-12 Bylo ukončeno snímkování přibližně 94 % měsíčního povrchu.
2008-07-01 Bylo dokončeno dodatečné snímkování polárních oblastí Měsíce.
2008-10-24 Ukončení primární mise.
2008-11-08 Byly zahájeny dodatečné technické prověrky systémů družice v rámci prodloužení mise.
2008-11-12 V Pekingu byla zveřejněna fotografická mapa celého měsíčního povrchu24,25 vytvořená na základě snímků ze sondy Čchang'e 1.
2008-12-07 Dvěma zážehy korekčního motoru byla snížena výška dráhy nad měsíčním povrchem26,27 na přibližně 100 km.
2008-12-18 18:00 UT: Motorickým manévrem bylo sníženo pericynthion28 na 17 km.
2008-12-19 04:00 UT: Výška pericynthia klesla vlivem nepravidelností měsíčního gravitačního pole28 na 15 km.
2008-12-20 00:00 UT: Motorickým manévrem bylo zvýšeno pericynthion na 100 km a družice přešla opět na kruhovou polární dráhu28.
2009-01-08 Bylo oznámeno, že po ukončení technických zkoušek bude sonda navedena proti měsíčnímu povrchu29,30.
2009-03-01 07:36 UT: Brzdicí manévr.
Průběh sestupu z oběžné dráhy a náraz napovrch sledovaly stanice ve východní Číně (Qingdao) a v severozápadní Číně (Kashi).
08:13:10 UT: Sonda dopadla na měsíční povrch31,32,33,34 v bodě o souřadnicích 1.50° j.š., 52.36° v.d.
 
 
 
  2009-03-01 - Celkové množství dat předaných sondou na Zemi činilo 1.37 Tbyte35.
 

Literatura

 1. CAST Home Page. - Beijing : CAST, 2008. - [Cit. 2008-04-26].     (http://www.cast.cn/).
 2. China National Space Administration Home Page. - Beijing : CNSA, 2002. - [Cit. 2002-05-16].     (http://www.cnsa.gov.cn/).
 3. Chang'e. - Beijing : CCTV. - 2007-10-24. - [Cit. 2007-10-24].     (http://www.cctv.com/english/spaceal/Channel/01/index.shtml).
 4. China's lunar probe chief commander: scientific exploration, not competition. - Beijing : CCTV. - 2007-10-24. - [Cit. 2007-10-24].     (http://news.xinhuanet.com/english/2007-10/24/content_6938449.htm).
 5. Chang'e yihao weixing fashe chenggong Zeng Peiyan qiangdiao quanli zuo hao feixing kongzhi deng gongzuo /=Čchang'e i-chao wej-sing fa-še čcheng-kung Ceng Pchej-jen čchiang-tiao čchüan-li cuo chao fej-sing kchung-č' teng kung-cuo/ [=Čchang'e 1 úspěšně vypuštěna, Ceng Pchej-jen podtrhuje výtečnou práci řídicího střediska]. - Beijing : Xinhua. - 2007-10-25. - [Cit. 2007-10-24].     (http://news.xinhuanet.com/newscenter/2007-10/25/content_6939675.htm).
 6. China launches its first Moon orbiter. - Beijing : Xinhua. - 2007-10-25. - [Cit. 2007-10-25].     (http://www.chinaview.cn/rygc/index.htm).
 7. Chinese launch spacecraft to explore the moon / S. Clark. - Spaceflight Now. - 2007-10-24. - [Cit. 2007-10-24].     (http://www.spaceflightnow.com/news/n0710/24chinamoon/).
 8. China's 1st moon orbiter enters Earth orbit. - Beijing : Xinhua. - 2007-10-24. - [Cit. 2007-10-25].     (http://news.xinhuanet.com/english/2007-10/24/content_6937622.htm).
 9. Solar panel of Chang'e-1 probe unfolded as planned. - Beijing : Xinhua. - 2007-10-25. - [Cit. 2007-10-25].     (http://news.xinhuanet.com/english/2007-10/24/content_6937825.htm).
 10. China's first lunar probe completes first orbital transfer. - Beijing : Xinhua. - 2007-10-25. - [Cit. 2007-10-25].     (http://news.xinhuanet.com/english/2007-10/25/content_6944034.htm).
 11. Scientists activate 1st probing equipment on Chang'e-1 lunar orbiter. - Beijing : Xinhua. - 2007-10-25. - [Cit. 2007-10-25].     (http://news.xinhuanet.com/english/2007-10/25/content_6944772.htm).
 12. China's lunar probe completes 2nd orbital transfer. - Beijing : Xinhua. - 2007-10-26. - [Cit. 2007-11-02].     (http://news.xinhuanet.com/english/2007-10/26/content_6953649.htm).
 13. Chang'e-1 lunar probe completes 3rd orbital transfer. - Beijing : Xinhua. - 2007-10-29. - [Cit. 2007-11-02].     (http://news.xinhuanet.com/english/2007-10/29/content_6971751.htm).
 14. Chang'e-1 to arrive at apogee of 120,000 km. - Beijing : Xinhua. - 2007-10-30. - [Cit. 2007-11-02].     (http://news.xinhuanet.com/english/2007-10/30/content_6974307.htm).
 15. China's lunar probe completes last orbital transfer before leaving earth. - Beijing : Xinhua. - 2007-10-31. - [Cit. 2007-11-02].     (http://news.xinhuanet.com/english/2007-10/31/content_6983740.htm).
 16. Planned orbital correction canceled for China's lunar probe. - Beijing : Xinhua. - 2007-11-01. - [Cit. 2007-11-02].     (http://news.xinhuanet.com/english/2007-11/01/content_6991077.htm).
 17. China's Chang'e-1 lunar probe completes 1st orbital correction. - Beijing : Xinhua. - 2007-11-02. - [Cit. 2007-11-02].     (http://news.xinhuanet.com/english/2007-11/02/content_6997012.htm).
 18. Scientist: lunar probe to fly to moon orbit with no more trajectory corrections. - Beijing : Xinhua. - 2007-11-04. - [Cit. 2007-11-05].     (http://news.xinhuanet.com/english/2007-11/04/content_7008109.htm).
 19. Chang'e-1 stops rotating for first braking at perilune. - Beijing : Xinhua. - 2007-11-05. - [Cit. 2007-11-05].     (http://news.xinhuanet.com/english/2007-11/05/content_7013382.htm).
 20. Chang'e-1 receives order to adjust flying posture for first braking at perilune. - Beijing : Xinhua. - 2007-11-05. - [Cit. 2007-11-05].     (http://news.xinhuanet.com/english/2007-11/05/content_7013900.htm).
 21. Chang'e-1 starts braking before entering moon's orbit. - Beijing : Xinhua. - 2007-11-05. - [Cit. 2007-11-05].     (http://news.xinhuanet.com/english/2007-11/05/content_7014316.htm).
 22. China's first lunar probe enters moon's orbit. - Beijing : Xinhua. - 2007-11-05. - [Cit. 2007-11-05].     (http://news.xinhuanet.com/english/2007-11/05/content_7014508.htm).
 23. Chang'e-1 completes 2nd braking, closer to final orbit. - Beijing : Xinhua. - 2007-11-06. - [Cit. 2007-11-06].     (http://news.xinhuanet.com/english/2007-11/06/content_7019640.htm).
 24. Zhongguo diyi fu quan yueqiu yingxiang tu /=Čung-kuo ti-i fu čchüan jüe-čchiou jing-siang tchu/ {=První čínská mapa celého Měsíce}. - Beijing : Xinhua. - 2008-11-12. - [Cit. 2008-12-12].     (http://news.xinhuanet.com/tech/2008-11/12/conent_10346845.htm).
 25. Zhongguo shouci tanyue gongcheng "qi da jingdian jingtou" huimou /=Čung-kuo šou-cch' tchan-jüe kung-čcheng "čchi ta ťing-tien ťing-tchou" chuej-mou/ {=První ohlédnutí na "sedm dramatických scén" na cestě čínské měsíční sondy}. - Beijing : Xinhua. - 2008-11-12. - [Cit. 2008-12-12].     (http://news.xinhuanet.com/newscenter/2008-11/12/content_10348397.htm).
 26. China's first moon probe lowers orbit for further exploration. - Beijing : Xinhua. - 2008-12-10. - [Cit. 2008-12-12].     (http://news.xinhuanet.com/english/2008-12/10/content_10480067.htm).
 27. Change yihao bian gui zhi 100 gongli guidao jiang zai jiang feixing gaodu /=Čchang'e i-chao pien kuej č' 100 kung-li kuej-tao ťiang caj ťiang fej-sing kao-tu/ {=Opět snížena výška dráhy Chang'e na 100 km}. - Beijing : Xinhua. - 2008-12-09. - [Cit. 2008-12-12].     (http://news.xinhuanet.com/tech/2008-12/09/content_10479494.htm).
 28. Chang'e yihao weixing chenggong jiang gui zhi ju yue mian 17 gongli /=Čchang-e i-chao wej-sing čcheng-kung ťiang kuej č' ťü jüe mien 17 kung-li/ {=Družice Chang'e 1 úspěšně snížila výšku dráhy nad měsíčním povrchem na 17 km}. - Beijing : Xinhua. - 2008-12-20. - [Cit. 2009-01-08].     (http://news.xinhuanet.com/newscenter/2008-12/20/content_10531111.htm).
 29. China's 1st lunar probe to impact moon at proper time. - Beijing : Xinhua. - 2009-01-08. - [Cit. 2009-01-08].     (http://news.xinhuanet.com/english/2009-01/08/content_10625458.htm).
 30. Chang'e yihao ze ji luo yue /=Čchang-e i-chao ce ťi luo jüe/ {=Čchang'e 1 použije motor k navedení proti měsíčnímu povrchu}. - Beijing : Xinhua. - 2009-01-08. - [Cit. 2009-01-08].     (http://news.xinhuanet.com/newscenter/2009-01/08/content_10625236.htm).
 31. Kuai xun : 16 shi 13 fen Change yihao weixing chenggong zhuangji yueqiu (tu). /=Kchuaj sün: 16 š' 13 fen Čchang'e i-chao wej-sing čcheng-kung čuang-ťi jüe-čchiou (tchu)./ {=Blesková zpráva: Družice Chang'e úspěšně dopadla na Měsic (obrázek).} Beijing : Xinhua. - 2009-03-01. - [Cit. 2009-03-01].     (http://news.xinhuanet.com/newscenter/2009-03/01/content_10923068.htm).
 32. China's lunar probe Chang'e-1 impacts moon. - Beijing : Xinhua. - 2009-03-01. - [Cit. 2009-03-01].     (http://news.xinhuanet.com/english/2009-03/01/content_10923205.htm).
 33. 16 shi 13 fen 10 miao, Zhongguo Change yihao weixing chenggong zhuang yue /=16 š' 13 fen 10 miao, Čung-kuo Čchang'e i-chao wej-sing čcheng-kung čuang jüe/ {=V 16:13:10 čínská družice Čchang'e úspěšně dopadla na Měsíc}. - Beijing : Xinhua. - 2009-03-01. - [Cit. 2009-03-01].     (http://news.xinhuanet.com/newscenter/2009-03/01/content_10923543.htm).
 34. China's first lunar probe ends mission. - Beijing : China Daily. - 2009-03-01. - [Cit. 2009-03-01].     (http://www.chinadaily.com.cn/china/2009-03/01/content_7523687.htm).
 35. Science team to study data from China's first lunar probe. - Beijing : Xinhua. - 2010-07-16. - [Cit. 2010-07-18].     (http://news.xinhuanet.com/english2010/sci/2010-07/16/c_13401507.htm).

------
Datum poslední úpravy: 2010-10-09 06:30:08 UT Platná stránka HTML 4.01! Popis kódu UTF-8 © 2010 - Antonín Vítek