2007-047A - USA 196

Název objektuUSA 196
GPS 2R-17 [=Global Positioning System]
GPS 2R-M4 [=Global Positioning System]
Navstar 60 [=Navigation Signal Timing And Ranging]
SVN-55 [=Space Vehicle Number]
SSC32260
Start2007-10-17 12:23:00.258 UT, Eastern Test Range, Delta 7925
Stav objektuna geocentrické dráze
ProvozovatelUSA, USAF-SMC
VýrobceUSA, LMMS
Kategorievojenská navigační družice
Hmotnost2060 kg

Parametry dráhy

Epocha Typ i P hP hA Pozn.
07-10-19.54 G 40.04° 356.63 min 192 km 20369 km  
07-11-11.08 G 54.86° 717.93 min 20149 km 20213 km  
10-01-02.34 G 54.72° 717.99 min 20121 km 20244 km  
10-12-30.83 G 54.52° 718.06 min 20098 km 20270 km  

Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.

Popis objektu

Vojenská navigační družice. Hlavním dodavatelem je firma Lockheed Martin Missiles & Space (LMMS, dříve RCA), Valley Forge, PA (USA). Navigační elektroniku vyrábí firma ITT Industries, Space Systems Div., Clifton, NJ (USA). Cena jedné družice je 43 mil. USD. Provozovatelem je USAF, 50th Space Wing, Schriever AFB, CO (USA) pro Navstar GPS Joint Program Office, Space and Missile Systems Center, Los Angeles AFB, CA (USA).

Tříose stabilizovaná družice další generace typu Navstar Block IIRM (vojenské typové označení NS-7D) odvozená od typu AS-4000, součást operačního globálního navigačního systému GPS [=Global Positioning System], tvořeného 24 funkčními družicemi, rozmístěnými v 6 oběžných rovinách a obíhajícími na 12tihodinových drahách, má tvar hranolu o rozměrech 1.52×1.93×1.91 m se dvěma panely slunečních baterií o rozpětí 11.59 m dodávajícími 1.136 kW elektrické energie na konci aktivního života a dobíjejícími 2 NiH2 akumulátorové baterie. Družice slouží k určování polohy vojenských mobilních objektů (vozidel, plavidel a letadel) s přesností ±6 m, subsystém se sníženou přesností (±90 m) je využíván civilními objekty. Od 2000-05-01 mohou civilní uživatelé využívat do odvolání plnou přesnost7. Na palubě jsou vysílače pracující v pásmu L (1.57242 a 1.2276 GHz) a pásmu S (2.2275 GHz), cesiové a rubidiové hodiny a detektory, kontrolující dodržování zákazu zkoušek nukleárních zbraní. Nová modernizovaná verze 2RM družice má přidány další dva vysílače pro vojenské použití a jeden pro civilní použití; u všech vysílačů byl zvýšen vyzařovaný výkon a zdokonaleny antény. Kromě toho má nový systém vyšší stabilitu palubních atomových hodin a zvýšenou odolnost proti vnějšímu přirozenému i záměrnému rušení. Navigační signál je vysílán v pásmu L, telemetrie a povelový systém pracují v pásmu S. Družice je vybavena zdokonalenou elektronicky řízenou vysílací anténou, zvyšující podstatně efektivní tok signálu (EIRP) na Zemi.

Systém GPS je řízen z Navstar Headquarters, Los Angeles AFB, CA (USA). Hlavní pozemní stanice se nachází na Falcon AFB, CO (USA) a hlavní operační řídicí středisko na Schriever AFB, CO (USA), které provozuje USAF, 2nd Space Operations Sq. Po světě je rozmístěno 5 dalších monitorovacích stanic (Havajské ostrovy, Kwajalein, Diego Garcia, Ascension, Colorado Springs) a 3 povelové stanice (Kwajalein, Diego Garcia, Ascension).

Předpokládaná aktivní životnost je 10 roků.

Předchozí družicí této řady je GPS 2R-16 alias Navstar 59 alias USA 192 (2006-052A), další je GPS 2R-18 alias Navstar 61 alias USA 199 (2007-062A). V provozu nahradí dosluhující družici GPS 2A-14 alias Navstar 35 alias USA 96 (1993-068A). Předchozí vojenskou družicí řady USA je USA 195 (2007-046A), následující je USA 197 (2007-054A).

Průběh letu

Datum Událost
2007-10-17 12:23:00.258 UT: Vzlet11,12.
12:34:10 UT: Navedení na vyčkávací dráhu.
13:25:29 UT: Restart motoru 2. stupně.
13:26:30 UT: Vypojení motoru 2. stupně.
13:28 UT: Zážeh motoru 3. stupně.
13:29:30 UT: Navedení na přechodovou dráhu.
13:31:15 UT: Oddělení družice od 3. stupně nosné rakety.
Později byla družice navedena do roviny F a pozice 2 systému GPS.

Literatura

 1. Home Page. - Clifton, NJ : ITT Industries, Space Systems Div., 2005. - [Cit. 2006-09-27].     (http://www.ssd.itt.com).
 2. 50th SW Home Page. - Schriver AFB, CO : 50th Space Wing, 2005. - [Cit. 2005-09-26]     (http://www.schriever.af.mil/Welcome.aspx?Id=7).
 3. Global Positioning System. - Los Angeles, CA : LA AFB, 2010. - [Cit. 2010-05-28].     (http://www.losangeles.af.mil/library/factsheets/factsheet.asp?id=5325).
 4. Global Positioning System. - Sunnyvale, CA : LMMS, 2000.     (http://lmms.external.lmco.com/telnav/gps.html).
 5. NAVSTAR GPS - Summary. - SPACEandTECH, 2000.     (http://www.spaceandtech.com/spacedata/constellations/navstar-gps_consum.shtml).
 6. NAVSTAR GPS/Block IIR - Specs. - SPACEandTECH, 2000.     (http://www.spaceandtech.com/spacedata/constellations/navstar-gps-block2r_conspecs.shtml).
 7. More Accurate GPS Will Hone Navigation. - Florida Today. - 2000-05-03.     (http://www.flatoday.com/space/explore/stories/2000a/050300f.htm).
 8. ITT Industries Wins Contract to Modernize Global Positioning System (GPS) Satellites. - SpaceRef. - 2001-05-17. - [Cit. 2006-09-27].     (http://www.spaceref.com/news/viewpr.html?pid=4867).
 9. GPS Navigation. - ITT-SSD, 2005. - [Cit. 2006-09-27].     (http://www.ssd.itt.com/navigational/).
 10. GPS Navigation Payloads. - ITT-SSD, 2005. - [Cit. 2006-09-27].     (http://www.ssd.itt.com/literature/pdf/GPS-Payloads.pdf).
 11. Mission status center / J. Ray. - Spaceflight Now. - 2007-10-17. - [Cit. 2007-10-21].     (http://www.spaceflightnow.com/delta/d328/status.html).
 12. Upgraded satellite launched for the GPS constellation / J. Ray. - Spaceflight Now. - 2007-10-17. - [Cit. 2007-10-21].     (http://www.spaceflightnow.com/delta/d328/).

------
Datum poslední úpravy: 2011-03-27 16:51:44 UT Platná stránka HTML 4.01! Popis kódu UTF-8 © 2011 - Antonín Vítek