2007-044B - Intelsat 11

Název objektuIntelsat 11 [=International Telecommunication Satellite]
IS-11 [=Intelsat 11]
PAS-11
SSC32253
Start2007-10-05 21:28 UT, Centre Spatial Guayanais, Ariane 5 GS
Stav objektuna geocentrické dráze
ProvozovatelIntelsat
VýrobceUSA, OSC
Kategoriestacionární telekomunikační družice
Hmotnostvzletová 2450 kg

Parametry dráhy

Epocha Typ i P hP hA Pozn.
07-10-05.72 G 3.96° 638.85 min 592 km 35794 km  
07-10-07.98 G 2.74° 702.77 min 3824 km 35788 km  
07-10-10.37 G 0.22° 1261.26 min 28793 km 35789 km  
07-10-10.60 G 1.12° 955.08 min 15712 km 35783 km  
07-10-10.90 G 0.21° 1261.07 min 28786 km 35788 km  
07-10-12.65 G 0.03° 1433.90 min 35699 km 35789 km  
07-10-15.23 G 0.01° 1436.03 min 35781 km 35789 km  
07-10-30.98 G 0.04° 1432.91 min 35714 km 35734 km  
07-11-05.70 G 0.00° 1436.03 min 35783 km 35788 km  
09-03-06.77 G 0.01° 1436.13 min 35777 km 35798 km *
09-03-06.77 G 0.01° 1436.13 min 35777 km 35798 km  

Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.

Pozice na stacionární dráze

Epocha λ Δλ i  Poznámka
07-10-07.97149.88°4.64°/d2.74° 
07-10-08.46-25.61°4.62°/d2.73° 
07-10-12.65-48.26°0.56°/d0.03° 
07-10-13.03-47.85°0.54°/d0.01° 
07-10-15.22-47.50°0.02°/d0.01° 
07-10-30.97-45.55°0.81°/d0.04° 
07-11-05.70-43.21°0.02°/d0.00° 
07-11-23.82-43.20°-0.01°/d0.06° 
08-06-18.90-43.06°0.00°/d0.04° 
10-09-18.08-43.00°-0.00°/d0.01° 
11-03-22.32-43.04°0.00°/d0.01° 
11-03-22.32-43.04°0.00°/d0.01° 
11-03-22.32-43.04°0.00°/d0.01° 
11-09-22.98-42.96°0.00°/d0.03° 
11-09-22.98-42.96°0.00°/d0.03° 
11-09-22.98-42.96°0.00°/d0.03° 
11-09-22.98-42.96°0.00°/d0.03° 
11-09-22.98-42.96°0.00°/d0.03° 
11-09-22.98-42.96°0.00°/d0.03° 
11-09-22.98-42.96°0.00°/d0.03° 
11-09-22.98-42.96°0.00°/d0.03° 
11-09-22.98-42.96°0.00°/d0.03° 
11-12-14.99-42.96°-0.00°/d0.02° 

Význam hodnot: Epocha - Datum (rok, měsíc, den), pro něž platí uvedené údaje. λ - Zeměpisná délka subsatelitního bodu ve stupních (kladná je východní délka, záporná je západní délka). Δλ - Denní změna polohy vzhledem k zemskému povrchu (změna zeměpisné délky subsatelitního bodu) ve stupních za den (kladná východním směrem, záporná západním směrem). i - Sklon dráhy k rovníku ve stupních.

Popis objektu

Stacionární telekomunikační družice. Postavila ji firma Orbital Sciences Corp., Dulles, VA (USA). Provozovatelem je společnost Intelsat, Ltd. (dříve ITSO), Pembroke (Bermudy).

Tříose stabilizovaná družice typu STAR 2 s tělem tvaru kvádru o rozměrech 4.1×3.3×2.3 m je vybavena párem křídel fotovoltaických baterií o rozpětí 22.4 m a dodávajících minimálně 4.4 kW elektrické energie (na konci aktivního života). Nese 16 aktivních převaděčů pracujících v pásmu C a 18 aktivních převaděčů pracujících v pásmu Ku (14/12 GHz).

Plánovaný bod zavěšení je nad 43° z.d. Předpokládaná doba aktivního života je 15 roků.

Předechozí družicí systému Intelsat je Intelsat Americas 8 (2005-022A), následující jiného typu je Intelsat 25 (2008-034A).

Průběh letu

Datum Událost
2007-10-05 21:28 UT: Vzlet3.

Literatura

  1. Home Page. - Dulles, VA : OSC, 2002. - [Cit. 2002-07-06].     (http://www.orbital.com).
  2. Intelsat Home Page. - Pembroke : Intelsat, 2004. - [Cit. 2004-11-30].     (http://www.intelsat.com).

------
Datum poslední úpravy: 2011-12-18 11:13:23 UT Platná stránka HTML 4.01! Popis kódu UTF-8 © 2011 - Petr Lála, Antonín Vítek