2007-043A - Dawn

Název objektu Dawn
SSC32249
Start2007-09-27 11:34:00.372 UT, Eastern Test Range, Delta 7925H-9.5
Stav objektuna vestocentrické dráze
ProvozovatelUSA, NASA-JPL
VýrobceUSA, OSC
Kategoriesonda k planetkám
Hmotnostvzletová 1217.7 kg

Parametry dráhy

Epocha Typ i P hP hA Pozn.
07-09-27.49 G 28.6° 88.21 min 185 km 186 km Vyčkávací dráha. ULA.
07-10-10.00 H 0.54° 548.7 d 1.001 AU 1.622 AU Horizons/NASA-JPL.
08-01-18.00 H 0.62° 558.9 d 1.013 AU 1.643 AU Horizons/NASA-JPL.
08-04-27.00 H 0.70° 586.1 d 1.066 AU 1.675 AU Horizons/NASA-JPL.
08-08-05.00 H 0.91° 618.7 d 1.160 AU 1.682 AU Horizons/NASA-JPL.
08-11-13.00 H 1.84° 643.8 d 1.233 AU 1.685 AU Horizons/NASA-JPL.
09-02-21.00 H 6.19° 745.2 d 1.371 AU 1.846 AU Horizons/NASA-JPL.
09-06-01.00 H 6.15° 744.4 d 1.371 AU 1.844 AU Horizons/NASA-JPL.
09-09-09.00 H 6.17° 763.0 d 1.407 AU 1.861 AU Horizons/NASA-JPL.
09-12-18.00 H 6.43° 816.1 d 1.487 AU 1.931 AU Horizons/NASA-JPL.
10-03-28.00 H 6.73° 888.2 d 1.610 AU 2.006 AU Horizons/NASA-JPL.
10-07-06.00 H 6.84° 964.3 d 1.752 AU 2.068 AU Horizons/NASA-JPL.
10-10-14.00 H 6.84° 1055.0 d 1.921 AU 2.135 AU Horizons/NASA-JPL.
11-01-22.00 H 6.90° 1159.9 d 2.047 AU 2.274 AU Horizons/NASA-JPL.
11-08-01 X ? 2.6 d 2550 km 2550 km Dráha kolem planetky Vesta. Plán.
11-12-31 X ? 220 min 165 km 165 km Dráha kolem planetky Vesta. Plán.

Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), H - heliocentrická (Slunce, sklon k ekliptice), X - jiný objekt, i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.

Popis objektu

Sonda k planetkám Vesta a Ceres. Postavila ji firma Orbital Sciences Corp., Dulles, VA (USA). Provozovatelem je organizace NASA Jet Propulsion Laboratory (JPL), Pasadena, CA (USA) pro NASA Headquarters, Science Mission Directorate, Washington, DC (USA).

Tříose stabilizovaná sonda s tělem tvaru kvádru o rozměrech 1.64×1.27×1.77 m je vybavena dvěma křídly fotovoltaických baterií o rozměrech 8.3×2.3 m a po celkovém rozložení a vyklopení o rozpětí 20 m, které dodávají v blízkosti dráhy Země na počátku aktivního života přes 10 kW elektrické energie a dobíjejí NiH akumulátorovou baterii s kapacitou 35 Ah. Na palubě jsou umístěny následující vědecké přístroje:

Kromě toho bude přesného měření dráhy v blízkosti cílových těles použito k určení parametrů jejich gravitačního pole.

Sonda je řízena dvěma redundantními procesory typu RAD6000; každý je vybaven polovodičovou pamětí s kapacitou 8 Gbit. Telekomunikační systém pracuje v pásmu X (8 GHz) a využívá 3 antény s malým ziskem a jednu parabolickou anténu o průměru 1.52 m. Orientaci sondy v prostoru zjišťují 2 sledovače hvězd, 3 redundantní dvojosé inerciální plošiny, 16 slunečních čidel a 4 soupravy úhloměrných gyroskopů. Jako výkonné prvky orientace a stabilizace slouží silové setrvačníky a jako záložní systém 12 motorků o tahu 12×0.9 N na jednosložkové pohonné látky (hydrazin, zásoba 45.6 kg). Jako pohonný systém slouží 3 výkyvně uložené iontové motory o řiditelném tahu 3×19 až 91 mN (pracovní látka xenon, zásoba 425 kg).

Předpokládaná doba aktivní životnosti je 8 roků.

Průběh letu

Datum Událost
2007-09-27 11:34:00.372 UT: Vzlet9,10.
11:43:04 UT: Navedení na vyčkávací dráhu.
12:31:19 UT: Navedení na únikovou dráhu.
12:35:58 UT: Oddělení sondy od 3. stupně rakety.
2007-12-17 Byl zapojen iontový motor č. 1.
2008-10-31 Bylo ukončeno dlouhodobé urychlování sondy iontovým motorem (celkové Δv=1.81 km/s, spotřeba xenonu přibližně 72 kg).
2008-11-10 10:07 UT: Sonda se nacházela v maximální vzdálenosti 384 Gm od Země.
2008-11-21 00:31 až 02:42 UT: Korekční manévr TCM-1 [=Trajectory Correction Maneuver] (Δv=0.6 m/s) iontovým motorem č. 1 pro zpřesnění zacílení plánovaného průletu kolem planety Mars.
2008-11-26 Sonda se nacházela ve vzdálenosti 383 Gm (2.59 AU) od Země a 20 Gm od Marsu11.
2008-12-09 až
2008-12-15
Po dobu období konjunkce se Sluncem byla ztížena komunikace mezi sondou a pozemními stanicemi.
2008-12-12 Konjunkce sondy se Sluncem.
2008-12-30 Sonda se nacházela ve vzdálenosti 372 Gm (2.53 AU) od Země a 11 Gm od Marsu12.
2008-01-15 Plánovaný korekční manévr TCM-2 [=Trajectory Correction Maneuver] byl zrušen jako nepotřebný.
2008-01-27 Sonda se nacházela ve vzdálenosti 358 Gm (2.41 AU) od Země a 4.6 Gm od Marsu13. Doba letu signálu jedním směrem činila přibližně 20.5 min.
2009-02-18 Gravitační manévr u planety Mars.
00:28 UT: Sonda proletěla pericentrem areocentrické dráhy ve výši 549 km nad povrchem Marsu.
V průběhu průletu snímkovala povrch Marsu14.
2010-06-15 Byl plánovaně vypojen iontový motor sondy15,16.
Do primárního i sekundárního řídicího počítače sondy bylo nahráno aktualizované programové vybavení ver. 9.015,16.
2010-06-16 Oba řídicí počítače byly resetovány; tím přešly z programového vybavení ver. 8.0 na novou verzi 9.015,16.
2010-06-17 Řídicí počítač zjistil zvýšené tření v ložiscích silového stabilizačního setrvačníku č. 4 a zvýšený odběr elektrické energie jeho motorem; proto jej vypojil15,16.
Zbývající setrvačníky č. 1, 2 a 3 pracují správně.
2010-06-18 Byly úspěšně ukočeny testy nového programového vybavení řídicích počítačů sondy15,16.
2010-06-24 Byla obnovena činnost iontového pohonného systému sondy15,16.
2010-06-27 Sonda se nacházela ve vzdálenosti 2.29 AU (213 Gm) od Země a 0.32 AU (48 Gm) od planetky (4) Vesta15.
2011-březen V polovině měsíce byly oživeny mapovací kamery FC [=Framing Camera], spektrometr pro viditelnou a infračervenou oblast VIMS [=Visible and Infrared Mapping Spectrometer] a detektor záření gama a neutronů GRND [=Gamma Ray and Neutron Detector]17,18,19,20.
2011-03-27 14:00 UT: Sonda se nacházela ve vzdálenosti 2.298 AU od Země, 2.147 AU od Slunce a 0.01756 AU t.j. 2.6 Gm od planetky (4) Vesta, vzhledem k níž se pohybovala rychlostí 0.59 km/s.
  2011-04-11 až 2011-04-13: Do palubního počítače sondy byla nahrána nová verze řídicího programu pro případ, že by selhal jeden ze tří pracujících silových setrvačníků pro řízení orientace a stabilizace.
2011-04-30 Sonda se nacházela ve vzdálenosti 1.3 Gm od planetky (4) Vesta a blížila se k ní rychlostí 390 m/s.
2011-05-03 Sonda oficiálně zahájila fázi průzkumu planetky (4) Vesta.
Sonda pořídila ze vzdálenosti 1.21 Gm první navigační snímek21 planetky (4) Vesta.
Zapojení detektoru záření gama a neutronů GRaND [=Gamma Ray and Neutron Detector].
2011-05-10 Sonda se nacházela ve vzdálenosti 1.0 Gm od planetky (4) Vesta a blížila se k ní rychlostí 340 m/s.
Pořízení druhé série navigačních snímků planetky (4) Vesta.
Sonda poprvé pozorovala planetku (4) Vesta spektrometrem pro viditelnou a infračervenou oblast VIMS [=Visible and Infrared Mapping Spectrometer].
2011-05-17 Sonda se nacházela ve vzdálenosti 0.81 Gm od planetky (4) Vesta a blížila se k ní rychlostí 300 m/s.
Pořízení třetí série navigačních snímků planetky (4) Vesta.
2011-05-24 Sonda se nacházela ve vzdálenosti 0.64 Gm od planetky (4) Vesta a blížila se k ní rychlostí 260 m/s.
Pořízení čtvrté série navigačních snímků planetky (4) Vesta.
2011-06-01 Sonda se nacházela ve vzdálenosti 0.47 Gm od planetky (4) Vesta a blížila se k ní rychlostí 250 m/s.
Pořízení páté série navigačních snímků planetky (4) Vesta.
2011-06-08 Sonda se nacházela ve vzdálenosti 0.35 Gm od planetky (4) Vesta a blížila se k ní rychlostí 190 m/s.
Pořízení páté série navigačních snímků planetky (4) Vesta.
Sonda pozorovala planetku (4) Vesta spektrometrem pro viditelnou a infračervenou oblast VIMS [=Visible and Infrared Mapping Spectrometer].
2011-06-14 Vypojení iontových motorů pro přesná navigační měření.
Pořízení další série navigačních snímků planetky (4) Vesta.
Sonda pozorovala planetku (4) Vesta spektrometrem pro viditelnou a infračervenou oblast VIMS [=Visible and Infrared Mapping Spectrometer].
2011-06-17 Sonda se nacházela ve vzdálenosti 225 Mm od planetky (4) Vesta a blížila se k ní rychlostí 140 m/s.
Pořízení další série navigačních snímků planetky (4) Vesta.
2011-06-23 Sonda se nacházela ve vzdálenosti 1.39 AU (208 Gm) od Země.
2011-06-24 Sonda se nacházela ve vzdálenosti 145 Mm od planetky (4) Vesta a blížila se k ní rychlostí 110 m/s.
2011-06-27 Sonda se nacházela ve vzdálenosti 127 Mm od planetky (4) Vesta a vstoupila do sféry jejího gravitačního vlivu (Hillovy sféry).
Došlo k závadě na elektrickém obvodu ovládajícím ventil v přívodu xenonu do iontového motoru; proto palubní počítač iontový motor vypojil.
2011-06-28 V průběhu pravidelné seance spojení zjistilo řídicí středisko závadu na systému iontového motoru a jeho vypojení.
2011-06-29 až
2011-06-30
Sonda poprvé pořídila sérii snímků planetky (4) Vesta v průběhu celé její jedné otočky (5 h 20 min).
2011-06-30 Obnovení práce iontového motoru.
2011-07-01 Sonda se nacházela ve vzdálenosti 85 Mm od planetky (4) Vesta a blížila se k ní rychlostí 90 m/s.
2011-07-03 Pořízení další série navigačních snímků planetky (4) Vesta.
2011-07-04 Sonda se nacházela ve vzdálenosti 65 Mm od planetky (4) Vesta a blížila se k ní rychlostí 70 m/s.
2011-07-09 Přerušení práce iontového motoru.
2011-07-09 až
2011-07-10
Sonda pořídila další sérii snímků planetky (4) Vesta v průběhu celé její jedné otočky.
2011-07-10 Sonda se nacházela ve vzdálenosti 35 Mm od planetky (4) Vesta a blížila se k ní rychlostí 37 m/s.
Obnovení práce iontového motoru.
2011-07-12 Pořízení další série navigačních snímků planetky (4) Vesta.
2011-07-13 Sonda se nacházela ve vzdálenosti 23 Mm od planetky (4) Vesta a blížila se k ní rychlostí 37 m/s.
2011-07-17 04:47 UT: Navedení na dráhu kolem planetky (4) Vesta22,23,24.
Kolem 06:30 UT (ERT): Navázání spojení se sondou na oběžné dráze kolem planetky22,23,24,26.
Sonda se nacházela přibližně 16 Mm od planetky (4) Vesta a 188 Gm od Země23.
Sonda pořídila první snímek planetky (4) Vesta z oběžné dráhy (vzdálenost 15 Mm, rozlišení 1.5 km/px)27,28.
2011-07-19 Sonda se nacházela na spirálové dráze ve výši přibližně 9 Mm nad planetkou (4) Vesta a přibližovala se k ní rychlostí 19 m/s.
2011-07-21 Sonda se nacházela na spirálové dráze ve výši přibližně 6 Mm nad planetkou (4) Vesta a přibližovala se k ní rychlostí 10 m/s.
2011-07-22 Sonda přerušila ve výši 5200 km nad planetkou (4) Vesta brždění iontovým motorem a zahájila systematický průzkum planetky.
2011-07-28 /Plán/ Sonda obnovila činnost svého iontového motoru.

Plánovaný další průběh letu

Datum Událost
2012-05-22 /Plán/ Odlet od planetky (4) Vesta.
2015-02-01 /Plán/ Přílet k trpasličí planetě (1) Ceres a navedení na dráhu kolem ní.
2015-07-31 /Plán/ Ukončení primární mise.

Literatura

 1. Home Page. - Dulles, VA : OSC, 2002. - [Cit. 2002-07-06].     (http://www.orbital.com).
 2. Home Page. - Pasadena, CA : NASA-JPL, 2002.     (http://www.jpl.nasa.gov).
 3. Home Page. - Los Alamos, NM : LANL, 2010. - [Cit. 2010-12-12].     (http://www.lanl.gov).
 4. Dawn mission to Vesta and Ceres. - Washington, DC : NASA, 2007. - [Cit. 2007-09-30].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/dawn/main/index.html).
 5. Dawn launch - Mission to Vesta and Ceres. - Washington, DC : NASA, 2007. - [Cit. 2007-09-30].     (http://www.nasa.gov/pdf/189670main_dawn-launch.pdf).
 6. Countdown to Vesta / D. Coulter. - In: Science@NASA. - Washington, DC : NASA. - 2010-08-19. - [Cit. 2010-08-20].     (http://science.nasa.gov/science-news/science-at-nasa/2010/19aug_dawn2/).
 7. Dawn asteroid probe won't launch until September / J. Ray. - Spaceflight Now. - 2007-07-07. - [Cit. 2007-09-30].     (http://www.spaceflightnow.com/delta/d327/070707delay.html).
 8. Dawn asteroid probe back on the launch pad again / J. Ray. - Spaceflight Now. - 2007-09-11. - [Cit. 2007-09-30].     (http://www.spaceflightnow.com/delta/d327/070911tothepad.html).
 9. Mission status center / J. Ray. - Spaceflight Now. - 2007-09-27. - [Cit. 2007-09-30].     (http://www.spaceflightnow.com/delta/d327/status.html).
 10. Dawn spacecraft begins mission of exploration / J. Ray. - Spaceflight Now. - 2007-09-27. - [Cit. 2007-09-30].     (http://www.spaceflightnow.com/delta/d327/).
 11. Dawn Journal : November 26, 2008 / M. D. Rayman. - Pasadena, CA : NASA-JPL. - 2008-11-26. - [Cit. 2009-01-02].     (http://dawn.jpl.nasa.gov/mission/journal_11_26_08.asp).
 12. Dawn Journal : December 30, 2008 / M. D. Rayman. - Pasadena, CA : NASA-JPL. - 2008-12-30. - [Cit. 2009-01-02].     (http://dawn.jpl.nasa.gov/mission/journal_12_30_08.asp).
 13. Dawn Journal :January 27, 200í / M. D. Rayman. - Pasadena, CA : NASA-JPL. - 2009-01-27. - [Cit. 2009-02-18].     (http://dawn.jpl.nasa.gov/mission/journal_1_27_09.asp).
 14. Dawn Spacecraft View of Mars. - Pasadena, CA : NASA-JPL. - 2009-02-20. - [Cit. 2009-02-22].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/dawn/multimedia/mars-20090220.html).
 15. Dear Daw9.0s / M. D. Rayman. - Pasadena, CA : NASA-JPL. - 2010-06-27. - (Release ; 2010-218). - [Cit. 2010-07-02].     (http://www.dawn-mission.org/mission/journal_06_27_10.asp).
 16. Engineers Assess Dawn's Reaction Wheel / J.-R. C. Cook. - Pasadena, CA : NASA-JPL. - 2010-06-29. - (Release ; 2010-218). - [Cit. 2010-07-02].     (http://www.jpl.nasa.gov/news/news.cfm?release=2010-218).
 17. Dawn Opens its Eyes, Checks its Instruments. - Pasadena, CA : NASA-JPL. - 2011-03-21. - [Cit. 2011-03-27].     (http://dawn.jpl.nasa.gov/feature_stories/dawn_opens_eyes.asp).
 18. Dawn Opens its Eyes, Checks its Instruments / J.-R. C. Cook, B. Krummheuer. - Pasadena, CA : NASA-JPL. - 2011-03-21. - (Release ; 2011-089) - [Cit. 2011-03-27].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/dawn/news/dawn20110321.html).
 19. Dawn opens its eyes / B. Krummheuer, A. Nathues, J.-R. Cook. - Katlenburg-Lindau : Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung. - 2011-03-21. - (Press Release ; 5/2011). - [Cit. 2011-03-27].     (http://www.mps.mpg.de/en/aktuelles/pressenotizen/pressenotiz_20110321.html).
 20. Dawn öffnet die Augen / B. Krummheuer, A. Nathues, J.-R. Cook. - Katlenburg-Lindau : Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung. - 2011-03-21. - (Pressenotiz ; 5/2011). - [Cit. 2011-03-27].     (http://www.mps.mpg.de/de/aktuelles/pressenotizen/pressenotiz_20110321.html).
 21. NASA's Dawn Captures First Image of Nearing Asteroid / J.-R. C. Cook, D. C. Brown. - Pasadena, CA : NASA-JPL. - 2011-05-11. - (Release ; 2011-138). - [Cit. 2011-05-13].     (http://www.jpl.nasa.gov/news/news.cfm?release=2011-138).
 22. Dawn at Vesta : Press Kit/July 2011. - Washington, DC : NASA, 2011. - [Cit. 2011-07-10].     (http://dawn.jpl.nasa.gov/pressroom/pdf/Dawn_at_Vesta_Press_Kit.pdf).
 23. NASA Spacecraft to Enter Asteroid's Orbit on July 15 / P. Vega, J.-R. Cook, D. C. Brown. - Pasadena, CA : NASA-JPL. - 2011-07-14. - (Releaase ; 2011-208]. - [Cit 2011-07-15].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/dawn/news/dawn20110714.html).
 24. NASA Spacecraft To Enter Large Asteroid's Orbit On July 15 / T. Phillips. - In: Science@NASA. - Washington, DC : NASA. - 2011-07-14. - [Cit. 2011-07-15].     (http://science.nasa.gov/science-news/science-at-nasa/2011/15jul_dawn2/).
 25. Dawn's Smooth Move / T. Phillips. - In: Science@NASA. - Washington, DC : NASA. - 2011-08-01. - [Cit. 2011-08-02].     (http://science.nasa.gov/science-news/science-at-nasa/2011/01aug_smoothmove/).
 26. NASA's Dawn Spacecraft Enters Orbit Around Asteroid Vesta / D. Brown, P. Vega. - Washington, DC : NASA. - 2011-07-17. - (Release ; 11-231). - [Cit. 2011-07-17].     (http://www.nasa.gov/home/hqnews/2011/jul/HQ_11-231_dawn.html).
 27. NASA Dawn Spacecraft Returns Close-Up Image of Asteroid Vesta / P. Vega, D. Brown. - Pasadena, CA : NASA-JPL. - 2011-07-18. - (News Release ; 2011-213). - [Cit. 2011-07-19].     (http://dawn.jpl.nasa.gov/feature_stories/close-up_asteroid_vesta.asp).
 28. Image of Vesta Captured by Dawn on July 17, 2011. - Pasadena, CA : NASA-JPL. - 2011-07-18. - [Cit. 2011-07-19].     (http://dawn.jpl.nasa.gov/multimedia/dawn_vesta_image_071711.asp).
 29. Is Vesta the "Smallest Terrestrial Planet?" / D. Coulter. - In: Science@NASA. - Washington, DC : NASA. - 2011-12-09. - [Cit. 2011-12-10].     (http://science.nasa.gov/science-news/science-at-nasa/2011/09dec_vestaplanet/).

------
Datum poslední úpravy: 2011-12-10 16:51:29 UT Platná stránka HTML 4.01! Popis kódu UTF-8 © 2011 - Antonín Vítek