2007-028A - Genesis 2

Název objektuGenesis 2
Genesis PF-2
Genesis Pathfinder 2
SSC31789
Start2007-06-28 15:02 UT, Jasnyj, Dnepr 1
Stav objektuna geocentrické dráze
ProvozovatelUSA, Bigelow Aerospace
VýrobceUSA, Bigelow Aerospace
Kategorietechnologická družice
Hmotnost1360 kg ?

Parametry dráhy

Epocha Typ i P hP hA Pozn.
07-06-28 G 64° 95.65 min 550 km 550 km Plán. Kosmotras.
07-06-28.68 G 64.51° 95.82 min 553 km 564 km  
08-04-04.92 G 64.51° 95.82 min 535 km 581 km  
09-03-04.29 G 64.51° 95.81 min 517 km 598 km  
10-06-08.88 G 64.51° 95.79 min 534 km 580 km  
10-12-18.72 G 64.51° 95.78 min 551 km 562 km  

Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.

Popis objektu

Technologická družice. Postavila ji a provozuje firma Bigelow Aerospace, Inc., Las Vegas, NV (USA).

Třetinová maketa nafukovacího obytného a laboratorního modulu BA-330 sestávající z tuhé vnitřní kostry, pevných polosférických den a nafukovacího válcového pláště, tvořeného mnohavrstvou plastovou konstrukcí vyrobenou mj. z kavlarové a vectranové folie, o celkové délce 4.6 m a vzletovém průměru 1.2 m, který se po nafouknutí stlačeným plynem z několika nezávislých tlakových láhví zvětší na 2.54 m. Je vybavena 4 výklopnými panely fotovoltaických baterií uspořádanými do kříže, zásobujícími palubní síť pracující se stejnosměrným napětím 26 V. K nafouknutí je použito plynného dusíku z několika nezávislých tlakových láhví. Pro sledování chování konstrukce je vybavena celkem 22 televizními kamerami, umístěnými uvnitř i vně modulu. Užitečné zatížení tvoří:

Telemetrický systém pracující v pásmu VHF a UHF (pásmo S, tj. 2 GHz) slouží především ke sledování podmínek uvnitř modulu, zejména tlaku, teploty, orientace v prostoru a intenzity kosmického záření. Orientační a navigační systém využívá jako čidla sluneční senzory, přijímač systému GPS [=Global Positioning System] a magnetometr. Jako výkonné prvky slouží silové setrvačníky a k tlumení oscilací magnetické tyče.

Družice je řízena ze střediska v areálu výrobního závodu Bigelow Aerospace, Inc., North Las Vegas, NV (USA).

Zatím poslední družice této řady. Předchozí je Genesis 1 (2006-029A).

Průběh letu

Datum Událost
2007-06-28 15:02 UT: Vzlet5,6.
15:16 UT: Družice se oddělila od 3. stupně rakety.
Kolem 16:30 UT: Zahájeno vyklápění panelů fotovoltaických baterií a nafukování konstrukce.
20:20 UT: Řídicí středisko navázalo spojení s družicí.
Předány první snímky7, které potvrdily úspěšné vyklopení panelů fotovoltaických baterií a nafouknutí konstrukce.

Literatura

  1. Home Page. - Las Vegas, NV : Bigelow Aerospace, 2006. - [Cit. 2006-07-13].     (http://www.bigelowaerospace.com).
  2. Home Page. - Las Vegas, NV : Bigelow Aerospace, 2006. - [Cit. 2006-07-13].     (http://www.bigelowaerospace.com).
  3. Genesis II different from Genesis I / E. Haakonstad. - Las Vegas, NV : Bigelow Aerospace. - 2007-03-05. - [Cit. 2007-06-29].     (http://www.bigelowaerospace.com/out_there/genesis_II_difference.php).
  4. Life in a box / M. Chen. - Las Vegas, NV : Bigelow Aerospace. - 2006-12-12. - [Cit. 2007-06-29].     (http://www.bigelowaerospace.com/life_death/life_in_a_box.php).
  5. July 12, 2006 launch. - Las Vegas, NV : Bigelow Aerospace. - 2007-06-28. - [Cit. 2007-07-01].     (http://www.bigelowaerospace.com/out_there/launch.php).
  6. Bigelow's second inflatable space module launched / S. Clark. - Spaceflight Now. - 2007-06-28. - [Cit. 2007-06-29].     (http://www.spaceflightnow.com/news/n0706/28genesis2/).
  7. Hello from Genesis II. - Las Vegas, NV : Bigelow Aerospace. - 2007-06-29. - [Cit. 2007-07-01].     (http://www.bigelowaerospace.com/out_there/genesis_II_first_pics.php).

------
Datum poslední úpravy: 2011-03-27 16:51:44 UT Platná stránka HTML 4.01! Popis kódu UTF-8 © 2011 - Antonín Vítek