2006-049A - Sirius XM-4

Název objektuSirius XM-4
XM-4
Blues
SSC29520
Start2006-10-30 23:48:59.11 UT, Sea Launch, Zenit-3SL
Stav objektuna geocentrické dráze
ProvozovatelUSA, Sirius XM Satellite Radio
VýrobceUSA, BSS
Kategoriestacionární telekomunikační družice
Hmotnost vzletová 4672 kg
počáteční na dráze 2950 kg

Parametry dráhy

Epocha Typ i P hP hA Pozn.
06-10-31.04 G 0.00°±0.20° 656.68 min 1239±10 km 36057±80 km Plán. Sea Launch.
06-10-31.04 G 0.00° 656.72 min 1239 km 35059 km Předběžné hodnoty. Sea Launch.
06-10-31.47 G 0.04° 656.43 min 1256 km 36028 km  
06-10-31.47 G 0.02° 657.93 min 1301 km 36058 km  
06-11-03.66 G 0.03° 656.45 min 1254 km 36030 km  
06-11-06.81 G 0.16° 946.05 min 15049 km 36041 km  
06-11-13.16 G 0.07° 1436.37 min 35500 km 36084 km  
06-11-18.16 G 0.05° 1436.69 min 35504 km 36092 km  
06-11-20.40 G 0.06° 1438.21 min 35752 km 35904 km  
06-11-21.90 G 0.04° 1435.47 min 35757 km 35791 km  
06-11-22.48 G 0.07° 1437.72 min 35542 km 36095 km  
06-11-27.76 G 0.03° 1436.08 min 35783 km 35790 km  
06-12-06.35 G 0.01° 1442.81 min 35854 km 35982 km  
06-12-07.48 G 0.02° 1441.90 min 35897 km 35903 km  
06-12-09.15 G 0.02° 1440.05 min 35812 km 35916 km  
06-12-14.26 G 0.02° 1437.72 min 35766 km 35870 km  
06-12-19.30 G 0.03° 1436.09 min 35783 km 35790 km  
09-01-01.53 G 0.01° 1436.08 min 35785 km 35787 km  

Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.

Pozice na stacionární dráze

Epocha λ Δλ i  Poznámka
07-03-07.00-115.03°0.01°/d0.00° 
08-05-06.22-114.94°0.01°/d0.00° 
08-07-01.45-115.03°0.00°/d0.00° 
10-01-07.51-115.01°0.00°/d0.00° 
10-09-17.21-115.04°0.01°/d0.05° 
10-11-17.37-115.23°0.01°/d0.04° 
10-12-30.50-115.29°0.01°/d0.05° 
10-12-30.50-115.29°0.01°/d0.05° 
11-01-31.73-115.30°0.01°/d0.01° 
11-01-31.73-115.30°0.01°/d0.01° 
11-03-01.54-115.27°0.01°/d0.01° 
11-03-01.54-115.27°0.01°/d0.01° 
11-03-01.54-115.27°0.01°/d0.01° 
11-03-01.54-115.27°0.01°/d0.01° 
11-03-01.54-115.27°0.01°/d0.01° 
11-03-01.54-115.27°0.01°/d0.01° 
11-03-01.54-115.27°0.01°/d0.01° 
11-03-29.09-115.29°0.01°/d0.03° 
11-03-30.11-115.29°0.01°/d0.03° 
11-03-30.11-115.29°0.01°/d0.03° 
11-03-30.11-115.29°0.01°/d0.03° 
11-03-30.11-115.29°0.01°/d0.03° 
11-03-30.11-115.29°0.01°/d0.03° 
11-03-30.11-115.29°0.01°/d0.03° 
11-03-30.11-115.29°0.01°/d0.03° 
11-05-01.43-115.23°0.01°/d0.03° 
11-05-01.43-115.23°0.01°/d0.03° 
11-05-01.43-115.23°0.01°/d0.03° 
11-05-01.43-115.23°0.01°/d0.03° 
11-05-23.74-115.28°0.01°/d0.01° 
11-05-23.74-115.28°0.01°/d0.01° 
11-06-20.39-115.27°0.01°/d0.02° 
11-06-20.39-115.27°0.01°/d0.02° 
11-06-20.39-115.27°0.01°/d0.02° 
11-06-20.39-115.27°0.01°/d0.02° 
11-07-19.19-115.26°0.01°/d0.02° 
11-08-10.58-115.30°0.00°/d0.01° 
11-08-10.58-115.30°0.00°/d0.01° 
11-08-10.58-115.30°0.00°/d0.01° 
11-12-14.51-115.23°0.01°/d0.03° 

Význam hodnot: Epocha - Datum (rok, měsíc, den), pro něž platí uvedené údaje. λ - Zeměpisná délka subsatelitního bodu ve stupních (kladná je východní délka, záporná je západní délka). Δλ - Denní změna polohy vzhledem k zemskému povrchu (změna zeměpisné délky subsatelitního bodu) ve stupních za den (kladná východním směrem, záporná západním směrem). i - Sklon dráhy k rovníku ve stupních.

Popis objektu

Stacionární telekomunikační družice. Postavila ji firma Boeing Satellite and Intelligence Systems, Inc. (BSIS, dříve Boeing Satellite Systems), Seal Beach, CA (USA) v závodech Integration and Test Complex, El Segundo, CA (USA), hlavním subdodavatelem telekomunikačního zařízení je firma Alcatel Espace, Cannes (Francie). Provozovatelem je firma XM Satellite Radio, Inc., Washington, DC (nyní Sirius XM Radio, Inc., New York, NY) (USA).

Tříose stabilizovaná družice typu Boeing 702 (dříve HS-702) tvaru kvádru o rozměrech 3.0×3.3×7 m při vzletu je vybavena párem otočných rozklápěcích šest dílných panelů footovoltaických baterií o celkovém rozpětí 47.9 m, dodávajících 18 kW na počátku aktivního života (15.5 kW na konci) a dobíjejících NiMH akumulátorové baterie. Retranslační zařízení pro přímé vysílání rozhlasových pořadů v digitální kvalitě se 2 převaděči, každý vybavený 16(+6) permaktrony, vysílá v pásmu S (2.3345-2.3450 GHz, výkon permaktronů 2×16×228 W, EIRP 68.5 dBW). Vysílání probíhá přes dvě rozkládací parabolické antény o průměru 5 m; jejich rozpětí po vyklopení činí 14.2 m. Přijímače převaděčů pracují v pásmu X (7.025-7.075 GHz). Pro navedení na dráhu je družice vybavena motorem Marquardt R-4D o tahu 490 N na KPL, pro korekce dráhy slouží 4 iontové xenonové motory XIPS [=Xenon Ion Propulsion System] o tahu 18 µN.

Hlavní pozemní stanice pro přenos pořadů na družici se nacházejí u měst Washington, DC (USA) a Ellenwood, GA (USA).

Plánovaný bod zavěšení je nad 115° z.d. Předpokládaná aktivní životnost je 15 roků.

Předchozí družicí této řady je Sirius XM-3 alias Rhytm (2005-008A), následující jiného typu je Sirius XM-5 (2010-053A).

Průběh letu

Datum Událost
2006-10-30 23:48:59.11 UT: Vzlet7.
2006-10-31 00:03:09 UT: Navedení na vyčkávací dráhu.
00:33:05 UT: Restart motoru 3. stupně.
00:39:15 UT: Navedení na přechodovou dráhu.
00:49:58 UT: Oddělení družice od 3. stupně nosné rakety.
00:53 UT: Pozemní stanice v Hartebeesthoek (Jihoafrická republika) navázala spojení s družicí.
2010-01-18 až
2010-02-17
Komise FCC vydala mimořádné povolení provozovat rozhlasové vysílání pro Haiti v souvislosti se zajišťováním humanitární pomoci po ničivém zemětřesení^+1^.

Literatura

  1. Home Page. - Los Angeles, CA : Boeing, 2002. - [Cit. 2002-06-16].     (http://www.boeing.com/defense-space/space/bss/).
  2. Home Page. - Cannes : Alcatel, 2002. - [Cit. 2002-07-06].     (http://www.alcatel.com).
  3. Home Page. - New York, NY : Sirius XM Radio, 2009. - [Cit. 2009-07-01].     (http://ww.sirius.com).
  4. Home Page. - Washington, DC : XM Satellite Radio, 2001.     (http://www.xmradio.com).
  5. XM radio service unaffected by satellite anomaly / [XM Satellite Radio]. - Spaceflight Now. - 2001-09-28. - [Cit. 2001-09-28].     (http://www.spaceflightnow.com/news/n0109/28xm702issue/).
  6. XM-3 and XM-4. - El Segundo. CA : Boeing, 2010. - [Cit. 2010-10-24].     (http://www.boeing.com/defense-space/space/bss/factsheets/702/xm3-4/xm3-4.html).
  7. Mission status center / J. Ray. - Spaceflight Now. - 2006-10-31. - [Cit. 2006-10-31].     (http://www.spaceflightnow.com/sealaunch/xm4/status.html).
  8. Policy Branch Information : Actions Taken. - Washington, DC : FCC. - 2010-01-22. - (Report ; No. SAT-00661). - [Cit. 2010-01-24].     (http://licensing.fcc.gov/ibfsweb/ib.page.FetchPN?report_key=795778).

------
Datum poslední úpravy: 2011-12-18 11:13:01 UT Platná stránka HTML 4.01! Popis kódu UTF-8 © 2011 - Petr Lála, Antonín Vítek