2006-034A - Mugunghwa 5ho

Název objektuMugunghwa 5ho <=무궁화 5호> {=Ibišek 5}
Koreasat 5
SSC29349
Start2006-08-22 03:27 UT, Sea Launch, Zenit-3SL
Stav objektuna geocentrické dráze
Provozovatel Korejská republika, KT
Korejská republika, ADD
VýrobceFrancie, Alcatel Alenia Space
Kategoriestacionární telekomunikační družice
Hmotnostvzletová 4448 kg
PoznámkaDružice Mugunghwa 4 alias Koreasat 4 nebyla nikdy vypuštěna, neboť Korejci považují číslo 4 za nešťastné (znak pro jeho zápis má další význam "smrt").

Parametry dráhy

Epocha Typ i P hP hA Pozn.
06-08-22.19 G 0.00°±0.25° 681.71 min 2925±10 km 35635±105 km Sea Launch. Plán.
06-08-22.19 G 0.00° 681.83 min 2925 km 35641 km Sea Launch. Předběžná dráha.
06-08-22.64 G 0.06° 679.10 min 2900 km 35529 km  
06-08-22.65 G 0.04° 681.35 min 2956 km 35586 km  
06-08-26.80 G 0.04° 1434.00 min 35709 km 35782 km  
06-08-27.72 G 0.04° 1434.91 min 35729 km 35798 km  
06-08-29.91 G 0.04° 1436.65 min 35775 km 35820 km  
06-09-19.32 G 0.02° 1437.29 min 35774 km 35846 km  
06-09-19.50 G 0.01° 1435.57 min 35746 km 35807 km  
06-09-21.40 G 0.01° 1428.04 min 35621 km 35637 km  
06-10-02.60 G 0.04° 1436.07 min 35780 km 35792 km  
06-10-20.68 G 0.02° 1436.88 min 35789 km 35815 km  
06-10-27.77 G 0.01° 1436.10 min 35777 km 35796 km  
09-01-02.87 G 0.01° 1436.13 min 35784 km 35790 km  
10-04-20.57 G 0.01° 1436.46 min 35790 km 35798 km  

Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.

Pozice na stacionární dráze

Epocha λ Δλ i  Poznámka
06-11-02.00113.04°0.00°/d0.05° 
08-05-06.20113.03°-0.01°/d0.04° 
08-07-08.79113.03°0.00°/d0.03° 
09-03-06.88113.00°-0.00°/d0.02° 
09-10-05.61113.09°0.00°/d0.00° 
10-12-30.68113.04°-0.00°/d0.03° 
10-12-30.68113.04°-0.00°/d0.03° 
10-12-30.68113.04°-0.00°/d0.03° 
10-12-30.68113.04°-0.00°/d0.03° 
11-07-04.96113.04°0.00°/d0.04° 
11-12-16.22113.07°-0.00°/d0.02° 

Význam hodnot: Epocha - Datum (rok, měsíc, den), pro něž platí uvedené údaje. λ - Zeměpisná délka subsatelitního bodu ve stupních (kladná je východní délka, záporná je západní délka). Δλ - Denní změna polohy vzhledem k zemskému povrchu (změna zeměpisné délky subsatelitního bodu) ve stupních za den (kladná východním směrem, záporná západním směrem). i - Sklon dráhy k rovníku ve stupních.

Popis objektu

Stacionární telekomunikační družice. Postavila ji firma Alcatel Alenia Space (dř. Alcatel Space Industries), Cannes a Toulouse (Francie). Spolumajiteli a spoluprovozovateli jsou komerční firma KT Corp., Seongnam (Korejská republika) a vojenská vládní organizace Agency for Defense Development (ADD), Daejon (Korejská republika).

Tříose stabilizovaná družice typu Spacebus 4000 C1 s tělem tvaru kvádru je vybavena dvojicí křídel fotovoltaických baterií dodávajících minimálně 8.6 kW elektrické energie (na konci aktivního života) a dobíjejících palubní akumulátorové baterie. Nese dvě soupravy telekomunikačního užitečného zatížení a to:

Stabilizaci družice zajišťují silové setrvačníky. Pro navedení na stacionární dráhu je vybavena vlastním motorem na KPL.

Plánovaný bod zavěšení je nad 113° v.d. Předpokládaná doba aktivní životnosti je 15 roků.

Předchozí družicí této řady jiného typu je Koreasat 3 alias Mugunghwa 3ho (1999-046A), následující jiného typu je Koreasat 6 alias Mugunghwa 6ho (2010-070B).

Průběh letu

Datum Událost
2006-08-22 03:27 UT: Vzlet5,6,7.
04:32 UT: Družice se oddělila od 3. stupně nosné rakety.
04:42 UT: S družicí navázalo spojení řídicí středisko firmy Alcatel Alenia Space v Toulouse (Francie).
2006-08-31 /Plán/ Zakotvení družice na plánovaném místě.
/Plán/ Zahájení provozních zkoušek.
2006-10-01 /Plán/ Zahájení rutinního provozu.

Literatura

  1. Home Page. - Cannes : Alcatel, 2002. - [Cit. 2002-07-06].     (http://www.alcatel.com).
  2. Home Page. - Seongnam : KT, 2006. - [Cit. 2006-08-24].     (http://www.kt.co.kr/kthome/index.jsp).
  3. Home Page. - Daejon : ADD, 2006. - [Cit. 2006-08-24].     (http://www.add.re.kr/).
  4. Koreasat 5 Telecommunication Satellite. - Toulouse : Alcatel, 2006. - [Cit. 2006-08-24].     (http://www.alcatel.com/space/pdf/telecom/koreasat5_gb.pdf).
  5. Sea Launch Delivers Koreasat 5 Satellite to Orbit. - Long Beach, CA : Sea Launch. - 2006-08-21. - [Cit. 2006-08-24].     (http://www.boeing.com/special/sea-launch/news_releases/nr_060821.html).
  6. Successful Launch of Koreasat 5. - Seongnam : KT. - 2006-08-22. - [Cit. 2006-08-24].     (http://www.kt.co.kr/kthome/eng/press/press/press_kt_view.jsp?family_flag=1&news_seq=78&currentPage=1).
  7. South Korean Satellite Launched to Serve Dual Purpose / Stephen Clark. - SPACE.Com. - 2006-08-22. - [Cit. 2006-08-26].     (http://www.space.com/missionlaunches/sfn_060822_koreasat_launch.html).

------
Datum poslední úpravy: 2011-12-18 11:12:57 UT Platná stránka HTML 4.01! Popis kódu UTF-8 © 2011 - Petr Lála, Antonín Vítek