2005-014A - DART

Název objektu DART [=Demonstration of Autonomous Rendezvous Technology]
SSC28642
Start2005-04-15 17:26:57 UT, Western Test Range, L-1011/Pegasus XL/HAPS
Stav objektuna geocentrické dráze
ProvozovatelUSA, NASA-MSFC
VýrobceUSA, OSC
Kategorietechnologická družice
Hmotnost363 kg

Parametry dráhy

Epocha Typ i P hP hA Pozn.
05-04-15.73 G 97.71° 94.62 min 500 km 500 km Výchozí dráha. Plán. OSC.
05-04-15.77 G 97.74° 95.44 min 528 km 551 km  
05-04-16.03 G 97.73° 97.60 min 540 km 748 km  
05-04-16.10 G 97.71° 99.63 min 740 km 742 km  
05-04-23.67 G 96.59° 96.08 min 395 km 747 km  
05-11-21.56 G 96.57° 96.00 min 394 km 740 km  
06-06-03.97 G 96.56° 95.95 min 391 km 738 km  
07-02-08.93 G 96.56° 95.89 min 391 km 733 km  
07-11-10.80 G 96.57° 95.84 min 387 km 732 km  
08-07-28.78 G 96.57° 95.78 min 385 km 729 km  
09-10-03.94 G 96.52° 95.72 min 385 km 722 km  
10-04-15.39 G 96.53° 95.67 min 385 km 717 km  
10-09-26.96 G 96.56° 95.61 min 382 km 715 km  
11-02-05.94 G 96.57° 95.56 min 383 km 709 km  
11-04-08.89 G 96.58° 95.50 min 381 km 705 km  
11-06-26.90 G 96.58° 95.45 min 383 km 699 km  

Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.

Popis objektu

Technologická družice. Postavila ji firma Orbital Sciences Corp., Dulles, VA (USA). Provozovatelem je středisko NASA Marshall Space Flight Center (MSFC), Huntsville, AL (USA), které také vyvinulo vlastní užitečné zatížení.

Tříose stabilizovaná družice tvaru dvou spojených souosých válců o maximálním průměru 0.92 m a celkové délce 1.83 m je tvořena pohonnou jednotkou HAPS [=Hydrazine Auxiliary Propulsion System] a vlastním modulem užitečného zatížení AVGS [=Advanced Video Guidance System] o průměru 0.55 m. Elektrickou energii dodává 6 lithiumiontových baterií s kapacitou 6×50 Ah a 2 baterie s kapacitou 2×9 Ah. Modul HAPS je vybaven 3 motory na hydrazin s tahem 3×222 N (zásoba hydrazinu 56.88 kg) a 6 tryskami na stlačený dusík s dvourežimovým tahem buď 6×56 N nebo 6×111 N pro orientaci a stabilizaci při motorických manévrech (zásoba dusíku 5.77 kg). Modul AVGS je vybaven 16 tryskami na stlačený dusík o tahu 16×3.6 N pro orientaci a stabilizaci a pro manévrování v blízkosti cílového tělesa. Autonomní navádění družice zajišťuje palubní počítač, vybavený programem ARPO [=Automated Rendezvous and Proximity Operations], zpracovávající navigační údaje z družic systému GPS [=Global Positioning System], z inercíální plošiny a v blízkosti cíle z laserového lokátoru a digitální televizní kamery.

Jako cílové těleso slouží družice MUBLCOM (1999-026B).

Hlavní pozemní řídicí středisko MOC [=Mission Opertions Center] se nachází na základně Vandenberg AFB (USA). Příjem telemetrie zajišťují družice systému TDRSS [=Tracking and Data Relay Satellite System] a pozemní stanice Poker Flats, AK (USA). McMurdo (Antarktida), Svalbard (Norsko) a Vandenberg AFB, CA (USA).

Předpokládaná doba aktivní životnosti je 24 hodin.

Průběh letu

Datum Událost
2005-04-15 17:26:57 UT: Vzlet4.
2005-04-16 Kolem 04:30 UT: Družice se přiblížila k cílovému tělesu, družici MUBLCOM (1999-026B) na vzdálenost 92 m (plán 5 m). Vzhledem k indikaci poklesu zásob stlačeného dusíku pro manévrovací trysky pod kritickou mez autopilot další přibližování zastavil a zajistil úhybný manévr k zabránění případné kolize s cílovým tělesem5,6,7.
Podle dalších zpráv však v průběhu manévru zřejmě došlo ke kolizi s cílovým tělesem; podle mluvčího NASA však k poškození družic nedošlo.
Kolem 17:00 UT: Zážehem hlavních motorů stupně HAPS bylo sníženo perigeum dráhy, aby se zkrátila životnost objektu na dráze.

Literatura

  1. Home Page. - Dulles, VA : OSC, 2002. - [Cit. 2002-07-06].     (http://www.orbital.com).
  2. DART Home Page. - Huntsville, AL : NASA-MSFC, 2005. - [Cit. 2005-04-18].     (http://www.msfc.nasa.gov/news/dart/).
  3. Demonstration of Autonomous Rendezvous Technology / M. Braukus, K. Newton, G. Diller, B. Beneski. - Huntsville, AL : NASA-MSFC, 2005. - [Cit. 2005-04-18].     (http://www.msfc.nasa.gov/NEWSROOM/background/facts/dart_presskit.pdf).
  4. Mission status center / J. Ray. - Spaceflight Now. - 2005-04-16. - [Cit. 2005-04-18].     (http://www.spaceflightnow.com/pegasus/dart/status.html).
  5. On Orbit Anomaly Ends DART Mission Early / M. Braukus, K. Newton. - Washington, DC : NASA. - 2005-04-16. - [Cit. 2005-04-19].     (http://www.nasa.gov/centers/marshall/news/news/releases/2005/05-051.html).
  6. NASA autopilot test suffers crippling flaw / J. Ray. - Spaceflight Now. - 2005-04-16. - [Cit. 2005-04-18].     (http://www.spaceflightnow.com/pegasus/dart/).
  7. Proximity Operations in Space : The Case for a Code of Conduct / M. Katz-Hyman. - International Network of Engineers and Scientists Against Proliferation, Bulletin No. 26. - 2006-06-30. - [Cit. 2008-12-25].     (http://www.inesap.org/sites/default/files/inesap_old/bulletin26/art15.htm).

------
Datum poslední úpravy: 2011-07-17 21:09:05 UT Platná stránka HTML 4.01! Popis kódu UTF-8 © 2011 - Antonín Vítek