2004-049G - PARASOL

Název objektu PARASOL [=Polarization and Anisotropy of Reflectances for Atmospheric Science coupled with Observations from a Lidar]
SSC28498
Start2004-12-18 16:26 UT, Centre Spatial Guayanais, Ariane 5G+
Stav objektuna geocentrické dráze
ProvozovatelFrancie, CNES
Výrobce Francie, EADS Astrium
Francie,  CNES
Kategorievědecká družice
Hmotnost120 kg
PoznámkaNázev Parasol současně znamená Slunečník.

Parametry dráhy

Epocha Typ i P hP hA Pozn.
04-12-19.17 G 98.07° 97.91 min 648 km 670 km  
05-01-15.11 G 98.10° 98.04 min 663 km 666 km  
05-01-22.42 G 98.18° 98.42 min 681 km 686 km  
05-01-27.83 G 98.23° 98.68 min 694 km 697 km  
05-01-29.48 G 98.23° 98.76 min 698 km 700 km  
05-02-05.96 G 98.23° 98.83 min 702 km 703 km  
08-01-01.80 G 98.22° 98.83 min 702 km 704 km  
09-12-05.40 G 98.29° 98.74 min 698 km 699 km  

Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.

Popis objektu

Vědecká družice. Postavila ji firma EADS Astrium, Vélizy (Francie) ve spolupráci s organizací Centre National d'Etudes Spatiales (CNES), Paris (Francie), která je též provozovatelem.

Tříose stabilizovaná družice typu Myriad tvaru hranolu o rozměrech 0.6×0.6×0.8 m je vybavena jedním dvoudílným panelem fotovoltaických baterií o délce 1.7 m a dodávajícím přebližně 180 W eletrické energie. Na palubě je jediný vědecký přístroj:

Hlavním úkolem je studium aerosolů v ovzduší a jejich "slunečníkového" efektu na tepelnou rovnováhu atmosféry. Družicí řídí mikroprocesor typu T805. Data jsou ukládána do velkokapacitní polovodičové paměti s kapacitou 16 Gbit. Telemetrický a povelový systém pracuje v pásmu S (2 GHz), přenos vědeckých dat probíhá v pásmu X (8 GHz). Orientační a stabilizační systém udržující polohu družice s přesností ±0.1° využívá hvězdné čidlo, 3 detektory Slunce a magnetometr; jako výkonné prvky slouží 4 silové setrvačníky a 3 magnetické cívky. Pro korekce dráhy slouží 4 motorky na hydrazin o tahu 4×1 N.

Hlavní řídicí středisko se nachází v Toulouse (Francie). Vědecká data jsou zpracovávána ve středisku pracovní skupiny ICARE [=Interaction Clouds Aerosols Ratiation etc] v areálu Université des Sciences et Technologies de Lille (USTL), Lille (Francie). Příjem telemetrie a vysílání povelů zajišťují pozemní stanice Aussaguel (Francie) a Kiruna (Švédsko). Příjem vědeckých dat zajišťuje pozemní stanice v Toulouse (Francie).

Družice se pohybuje po heliosynchronní dráze v rámci uskupení družic A-train. Předpokládaná doba aktivní životnosti je 5 roků.

Průběh letu

Datum Událost
2004-12-18 16:26 UT: Vzlet14,15.
16:53 UT: Navedení na dráhu.
17:34 UT: Oddělení družice od 2. stupně rakety.
2005-01-07 Družice pořídila první záběry zemského povrchu. Cílem byly pouště v Čadu a severní oblasti Evropy16.
2005-03-10 Byly ukončeny provozní zkoušky družice.
2005-duben Zahájena distribuce naměřených dat.
2009-09-29 Družice uskutečnila úhybný manévr17 od úlomku družice FY-1C.
2009-12-02 12:48 UT: Vzhledem k blížícímu se konci plánované aktivní životnosti byla družice odstraněna z synchronní dráhy v rámci uskupení družic A-train18,19 na nižší oběžnou dráhu, aby se zabránilo případné možné srážce.

Literatura

 1. Home Page. - Vélizy : EADS Astrium, 2003. - [Cit. 2003-05-14].     (http://www.astrium.eads.net/).
 2. PARASOL. - Paris : CNES, 2004. - [Cit. 2004-12-18].     (http://smsc.cnes.fr/PARASOL/dossier_presse_parasol.pdf).
 3. POLDER présentation. - Lille : LOA, 2003. - [Cit. 2004-12-19].     (http://www-loa.univ-lille1.fr/Instruments/fr/polarimetres/polder/presentation.htm).
 4. Ariane 5 completes its initial integration. - Les Mureaux : Arianespace. - 2004-11-02. - [Cit. 2004-12-19].     (http://www.arianespace.com/site/news/mission_up_185.html).
 5. French Guiana welcomes the mission's supplemental payloads. - Les Mureaux : Arianespace. - 2004-11-03. - [Cit. 2004-12-19].     (http://www.arianespace.com/site/news/mission_up_186.html).
 6. Ariane 5 moves to the Final Assembly Building. - Les Mureaux : Arianespace. - 2004-11-23. - [Cit. 2004-12-19].     (http://www.arianespace.com/site/news/mission_up_188.html).
 7. Ariane 5's auxiliary payloads are placed atop the launcher. - Les Mureaux : Arianespace. - 2004-11-26. - [Cit. 2004-12-19].     (http://www.arianespace.com/site/news/mission_up_190.html).
 8. Helios IIA Launch postponement. - Les Mureaux : Arianespace. - 2004-12-03. - [Cit. 2004-12-19].     (http://www.arianespace.com/site/news/mission_up_191.html).
 9. Ariane 5 enters its final preparation phase for launch. - Les Mureaux : Arianespace. - 2004-12-14. - [Cit. 2004-12-19].     (http://www.arianespace.com/site/news/mission_up_193.html).
 10. EADS SPACE, with its subsidiaries, is strongly involved in flight 165. - Paris : EADS Space. - 2004-12-13. - [Cit. 2004-12-19].     (http://www.space.eads.net/web1/press/press_release.asp?langue=en&id_tree=407&id_tree_nav=394).
 11. A boost for defense and security : Flight 165. - Les Mureaux : Arianespace, 2004. - [Cit. 2004-12-18].     (http://www.arianespace.com/site/news/kit/Vol_165_GB.pdf).
 12. Mission Update: Flight 165 : Ariane 5 is in the ELA-3 launch zone, ready for its December 18 liftoff. - Les Mureaux : Arianespace. - 2004-12-17. - [Cit. 2004-12-19].     (http://www.arianespace.com/site/news/mission_up_195.html).
 13. Helios 2 / J. McDowell. - Jonathan's Space Report, No. 541. - 2004-12-25. - [Cit. 2005-02-19].     (http://host.planet4589.org/space/jsr/back/news.541).
 14. Mission Upadate: Flight 165 : Success for Ariane 5: Seven payloads are in Sun-synchronous orbit. - Les Mureaux : Arianespace. - 2004-12-18. - [Cit. 2004-12-18].     (http://www.arianespace.com/site/news/mission_up_196.html).
 15. Mission Status Center / J. Ray. - Spaceflight Now. - 2004-12-18. - [Cit. 2004-12-18].     (http://www.spaceflightnow.com/ariane/v165/status.html).
 16. France in Space #280 : CNES microsat PARASOL provides its first images / [CNES-Washington]. - SpaceRef. - 2005-01-19. - [Cit. 2005-01-20].     (http://www.spaceref.com/news/viewsr.html?pid=15159).
 17. Avoiding Satellite Collisions in 2009. - Orbital Debris Quarterly News, vol. 14, No. 1 (2010) p. 2. - [Cit. 2010-07-15].     (http://www.orbitaldebris.jsc.nasa.gov/newsletter/pdfs/ODQNv14i1.pdf).
 18. PARASOL latest news. - Paris : CNES. - 2009-12-02. - [Cit. 2010-01-06].     (http://smsc.cnes.fr/PARASOL/GP_actualites.htm).
 19. The PARASOL Satellite Moving Off The A-Train Track. - Space Daily. - 2010-01-05. - [Cit. 2010-01-06].     (http://www.spacemart.com/reports/The_PARASOL_Satellite_Moving_Off_The_A_Train_Track_999.html).

------
Datum poslední úpravy: 2010-07-15 11:02:18 UT Platná stránka HTML 4.01! Popis kódu UTF-8 © 2010 - Antonín Vítek