2004-017A - Americom 11

Název objektuAmericom 11
AMC-11 [=Americom]
GE-11 [=General Electric]
SSC28252
Start2004-05-19 22:22 UT, Eastern Test Range, Atlas 2AS
Stav objektuna geocentrické dráze
ProvozovatelUSA, SES Americom
VýrobceUSA, LMCSS
Kategoriestacionární telekomunikační družice
Hmotnost vzletová 2340 kg
na přechodové dráze 2316 kg

Parametry dráhy

Epocha Typ i P hP hA Pozn.
04-05-19.96 G 12.4° 634.27 min 186 km 35965 km Přechodová dráha. Plán. Lockheed Martin.
04-05-19.97 G 12.4° 633.51 min 186 km 35926 km Přechodová dráha. Předběžné hodnoty. Lockheed Martin.
04-05-22.58 G 4.01° 856.36 min 11282 km 35706 km  
04-05-23.17 G 0.94° 1196.83 min 26220 km 35705 km  
04-05-26.74 G 0.03° 1433.42 min 35714 km 35755 km  
04-05-30.15 G 0.02° 1435.70 min 35772 km 35786 km  
04-06-03.15 G 0.01° 1436.11 min 35779 km 35794 km  
07-01-05.17 G 0.03° 1436.09 min 35772 km 35801 km  
10-01-04.27 G 0.02° 1436.09 min 35773 km 35800 km  

Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.

Pozice na stacionární dráze

Epocha λ Δλ i  Poznámka
05-08-03.00-130.98°0.01°/d0.04° 
08-05-04.52-130.99°0.01°/d0.06° 
08-06-29.46-131.02°0.01°/d0.02° 
08-09-02.62-131.01°0.01°/d0.05° 
08-10-01.55-130.99°0.01°/d0.00° 
08-10-30.28-130.96°0.01°/d0.06° 
08-12-20.53-131.02°0.01°/d0.05° 
09-02-09.52-131.07°0.00°/d0.03° 
09-08-29.63-131.05°0.00°/d0.05° 
10-05-12.71-130.97°0.01°/d0.04° 
10-09-17.49-131.01°0.01°/d0.03° 
10-09-18.52-131.02°0.01°/d0.00° 
10-10-18.61-131.00°0.01°/d0.05° 
10-12-07.63-131.01°0.01°/d0.02° 
10-12-30.63-131.05°0.02°/d0.01° 
10-12-30.63-131.05°0.02°/d0.01° 
10-12-30.63-131.05°0.02°/d0.01° 
11-01-17.23-130.99°0.01°/d0.01° 
11-01-17.23-130.99°0.01°/d0.01° 
11-01-17.23-130.99°0.01°/d0.01° 
11-02-05.49-131.06°0.01°/d0.06° 
11-02-05.49-131.06°0.01°/d0.06° 
11-02-05.49-131.06°0.01°/d0.06° 
11-02-05.49-131.06°0.01°/d0.06° 
11-03-02.64-131.07°0.01°/d0.05° 
11-03-02.64-131.07°0.01°/d0.05° 
11-03-02.64-131.07°0.01°/d0.05° 
11-03-02.64-131.07°0.01°/d0.05° 
11-03-30.54-131.05°0.01°/d0.04° 
11-03-30.54-131.05°0.01°/d0.04° 
11-03-30.54-131.05°0.01°/d0.04° 
11-04-24.58-131.05°0.00°/d0.06° 
11-04-24.58-131.05°0.00°/d0.06° 
11-10-27.40-130.88°0.01°/d0.07° 
11-11-12.41-130.98°0.01°/d0.07° 
11-11-12.41-130.98°0.01°/d0.07° 
11-11-12.41-130.98°0.01°/d0.07° 
11-12-04.59-131.02°0.01°/d0.01° 
11-12-04.60-131.02°0.01°/d0.02° 
11-12-14.52-131.00°0.01°/d0.02° 

Význam hodnot: Epocha - Datum (rok, měsíc, den), pro něž platí uvedené údaje. λ - Zeměpisná délka subsatelitního bodu ve stupních (kladná je východní délka, záporná je západní délka). Δλ - Denní změna polohy vzhledem k zemskému povrchu (změna zeměpisné délky subsatelitního bodu) ve stupních za den (kladná východním směrem, záporná západním směrem). i - Sklon dráhy k rovníku ve stupních.

Popis objektu

Stacionární telekomunikační družice. Postavila ji firma Lockheed Martin Commercial Space Systems, Newtown, PA (USA). Provozovatelem je firma SES Americom, Inc. (součást SES Global S. A.), Princeton, NJ (USA).

Tříose stabilizovaná družice typu A2100A s tělem tvaru kvádru je vybavená dvěma panely fotovoltaických baterií. Nese 24(+8) aktivních převaděčů pracujících v pásmu C (5.945-6.405/3.720-4.180 GHz, šířka pásma 24×36 MHz, výkon polovodičových koncových zesilovačů 24×20 W, EIRP 41 dBW). Je určena především pro distribuci televizních programů do lokálních sítí, včetně formátu HDTV [=High Definition Television] v rámci služby HD-PRIME. Hlavními zákazníky jsou televizní společnosti:

Pro navedení na stacionární dráhu je vybavena vlastním motorem.

Plánovaný bod zavěšení je nad 131° z.d.; po dobu zkoušek bude umístěn nad 146° z.d. Předpokládaná doba aktivní životnosti je 15 roků.

družice této řady. Předchozí družicí této řady je Americom 10 (2004-003A), další jiné varianty je Americom 15 (2004-041A). V provozu má nahradit družici Satcom C3 (1992-060B).

Průběh letu

Datum Událost
2004-05-19 22:22 UT: Vzlet5,6.
22:31 UT: Navedení na vyčkávací dráhu.
22:46 UT: Restart motoru 2. stupně.
22:48 UT: Navedení na přechodovou dráhu.
22:50 UT: Oddělení družice od 2. stupně nosnéé rakety.
23:26 UT: Navázání spojení s družicí z pozemní stanice Uralla (Austrálie).
2010-05-23 /Předpokládané datum/ K družici AMC-11 se přiblížila od západu neovladatelná družice Galaxy 15 (2005-041A) na rozdíl zeměpisných délek menší než 0.5°, takže hrozí rušení komunikačního provozu družice AMC-117.
2010-05-31 až
2010-06-01
/Předpokládané období/ Družice Galaxy 15 (2005-041A) se dostala do bezprostřední blízkosti družice AMC-11 a znamožňuje její komunikační provoz.
Firma SES Americom plánuje průběžné korekce místa zavěšení družice AMC-11 pro udržování co největšího odstupu od družice Galaxy 15 (2005-041A), aniž by to vyžadovalo přesměrovávání pozemních antén uživatelů.
2010-06-07 /Předpokládané datum/ Družice Galaxy 15 (2005-041A) se vzdálila východním směrem od družice AMC-11 na rozdíl zeměpisných délek větší než 0.5°, takže možnost rušení komunikačního provozu družice AMC-11 pravděpodobně skončilo.

Literatura

  1. Home Page. - Sunnyvale, CA : LMCSS, 2002. - [Cit. 2002-12-30].     (http://www.lmcommercialspace.com).
  2. Home Page. - Princeton, NJ : SES Americom, 2003. - [Cit. 2003-05-20].     (http://www.ses-americom.com/).
  3. AMC-10 & AMC-11. - Princeton, NJ : SES Americom, 2003. - [Cit. 2004-02-06].     (http://www.ses-americom.com/satellites/amc-10_and_11.html).
  4. [JSR] / J. McDowell. - Jonathan's Space Report, No. 526. - 2004-05-23. - [Cit. 2005-02-19].     (http://host.planet4589.org/space/jsr/back/news.526).
  5. Mission status center. - Spaceflight Now. - 2004-05-19. - [Cit. 2004-05-25].     (http://www.spaceflightnow.com/atlas/ac166/status.html).
  6. http://www.spaceflightnow.com/atlas/ac166/Next-to-last Atlas 2AS rocket puts TV satellite in space / J. Ray. - Spaceflight Now. - 2004-05-19. - [Cit. 2004-05-25].
  7. Galaxy 15, Still Adrift, Poses Threat to Its Orbital Neighbors / P. B. de Selding. - Springfield, VA : Space News. - 2010-04-30. - [Cit. 2010-05-12].     (http://www.spacenews.com/satellite_telecom/100430-galaxy15-still-adrift-poses-threat.html).

------
Datum poslední úpravy: 2011-12-18 11:12:21 UT Platná stránka HTML 4.01! Popis kódu UTF-8 © 2011 - Petr Lála, Antonín Vítek