2004-016A - DirecTV-7S

Název objektu DirecTV-7S
SSC28238
Start2004-05-04 12:42:00 UT, Sea Launch, Zenit-3SL
Stav objektuna geocentrické dráze
ProvozovatelUSA, DirecTV
VýrobceUSA, SS/L
Kategoriestacionární telekomunikační družice
Hmotnostvzletová 5483 kg

Parametry dráhy

Epocha Typ i P hP hA Pozn.
04-05-04 G 0±0.32° 631.07 min 200±13 km 35786±109 km Plán. Sea Launch.
04-05-04.55 G 0.00° 631.22 min 200 km 35794 km Sea Launch.
04-05-04.55 G 0.03° 628.84 min 146 km 35725 km  
04-05-05.86 G 0.02° 629.28 min 145 km 35749 km  
04-05-12.34 G 0.07° 1426.80 min 35404 km 35804 km  
04-05-14.71 G 0.06° 1436.13 min 35771 km 35804 km  
04-05-28.30 G 0.11° 1430.31 min 35595 km 35752 km  
04-06-04.30 G 0.00° 1436.10 min 35783 km 35791 km  
07-01-01.37 G 0.04° 1436.09 min 35776 km 35797 km  
10-01-03.60 G 0.02° 1436.07 min 35774 km 35798 km  

Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.

Pozice na stacionární dráze

Epocha λ Δλ i  Poznámka
05-03-10.00-119.21°0.00°/d0.04° 
08-07-01.46-119.11°0.00°/d0.03° 
10-01-11.54-119.12°0.00°/d0.02° 
10-12-30.42-119.08°0.01°/d0.00° 
10-12-30.42-119.08°0.01°/d0.00° 
10-12-30.42-119.08°0.01°/d0.00° 
11-01-25.54-119.12°0.01°/d0.01° 
11-02-22.61-119.13°0.01°/d0.01° 
11-02-22.61-119.13°0.01°/d0.01° 
11-02-22.61-119.13°0.01°/d0.01° 
11-03-28.21-119.05°0.01°/d0.01° 
11-03-28.21-119.05°0.01°/d0.01° 
11-03-28.21-119.05°0.01°/d0.01° 
11-03-28.21-119.05°0.01°/d0.01° 
11-03-28.21-119.05°0.01°/d0.01° 
11-03-28.21-119.05°0.01°/d0.01° 
11-03-28.21-119.05°0.01°/d0.01° 
11-03-28.21-119.05°0.01°/d0.01° 
11-04-19.54-119.10°0.01°/d0.03° 
11-04-19.54-119.10°0.01°/d0.03° 
11-04-19.54-119.10°0.01°/d0.03° 
11-05-20.36-119.06°0.01°/d0.00° 
11-05-21.50-119.08°0.00°/d0.01° 
11-05-22.71-119.09°0.01°/d0.01° 
11-05-22.71-119.09°0.01°/d0.01° 
11-05-23.39-119.07°0.01°/d0.01° 
11-06-14.53-119.11°0.01°/d0.00° 
11-06-14.53-119.11°0.01°/d0.00° 
11-07-13.39-119.10°0.01°/d0.01° 
11-07-14.50-119.11°0.01°/d0.01° 
11-07-15.53-119.11°0.01°/d0.01° 
11-07-15.53-119.11°0.01°/d0.01° 
11-07-16.37-119.10°0.01°/d0.01° 
11-07-17.36-119.09°0.01°/d0.01° 
11-08-14.36-119.09°0.01°/d0.00° 
11-08-15.12-119.05°0.01°/d0.00° 
11-09-06.49-119.10°0.01°/d0.01° 
11-09-07.54-119.11°0.01°/d0.01° 
11-09-08.57-119.10°0.01°/d0.01° 
11-09-09.49-119.09°0.01°/d0.00° 
11-10-11.19-119.03°0.01°/d0.00° 
11-10-11.19-119.03°0.01°/d0.00° 
11-11-01.43-119.07°0.00°/d0.01° 
11-11-01.43-119.07°0.00°/d0.01° 
11-11-02.38-119.07°0.00°/d0.00° 
11-11-03.38-119.07°0.00°/d0.00° 
11-11-03.38-119.07°0.00°/d0.00° 
11-11-03.38-119.07°0.00°/d0.00° 
11-11-03.38-119.07°0.00°/d0.00° 
11-11-03.38-119.07°0.00°/d0.00° 
11-12-17.09-119.02°0.01°/d0.00° 

Význam hodnot: Epocha - Datum (rok, měsíc, den), pro něž platí uvedené údaje. λ - Zeměpisná délka subsatelitního bodu ve stupních (kladná je východní délka, záporná je západní délka). Δλ - Denní změna polohy vzhledem k zemskému povrchu (změna zeměpisné délky subsatelitního bodu) ve stupních za den (kladná východním směrem, záporná západním směrem). i - Sklon dráhy k rovníku ve stupních.

Popis objektu

Stacionární telekomunikační družice. Postavila ji firma Space Systems/Loral, Palo Alto, CA (USA). Provozovatelem je firma DirecTV, Inc., El Segundo, CA (USA).

Tříose stabilizovaná družice typu FS-1300 s tělem krychlového tvaru, vybavená dvěma panely slunečních baterií, dodávajících 10 kW elektrické energie a dobíjejících NiMH akumulátorové baterie. Nese 54 aktivních převáděčů pracujících v pásmu Ku (14/12.2-12.7 GHz, výkon 54×115 W) vysílajících 27 směrovanými svazky nebo v jiném provozním režimu 44 aktivních převaděčů se 30 svazky pro přímé vysílání televizních programů v rámci USA včetně Aljašky, Havajských ostrovů, Portorika a Panenských ostrovů. Pro vysílání je vybavena dvěma výklopnými parabolickými anténami, pro příjem jednou pevnou parabolickou anténou. Stabilizační systém využívá silových setrvačníků. Pro navedení na stacionární dráhu a korekce dráhy je vybavena vlastním motorem na dvousložkové KPL.

Plánovaný bod zavěšení je nad 119° z.d. Přepokládaná aktivní životnost je 15 roků.

Předchozí družicí této řady je DirecTV-5 (2002-023A), další jiného typu je Spaceway F-1 (2005-015A), další stejného typu je DirecTV-8 (2005-019A).

Průběh letu

Datum Událost
2004-05-04 12:48:00 UT: Vzlet5,6.
13:01:25 UT: Navedení na přechodovou dráhu.
13:12:25 UT: Oddělení družice od 3. st. rakety.

Literatura

  1. Home Page. - Palo Alto, CA : Space Systems/Loral, 2002. - [Cit. 2002-05-09].     (http://www.ssloral.com).
  2. Home Page. - El Segundo, CA : DirecTV, 2002. - [Cit. 2002-05-09].     (http://www.directv.com).
  3. DirecTV-5, -6 & 7S. - El Segundo, CA : DirecTV. - 2003-04-21. - [Cit. 2004-05-05].     (http://www.ssloral.com/html/products/programsdbsdirectv.html).
  4. [JSR] / J. McDowell. - Jonathan's Space Report, No. 525. - 2004-05-09. - [Cit. 2005-02-19].     (http://host.planet4589.org/space/jsr/back/news.525).
  5. Mission status center / J. Ray. - Spaceflight Now. - 2004-05-04. - [Cit. 2004-05-05].     (http://www.spaceflightnow.com/sealaunch/dtv7s/status.html).
  6. New satellite for DirecTV users launched from sea / J. Ray. - Spaceflight Now. - 2004-05-04. - [Cit. 2004-05-05].     (http://www.spaceflightnow.com/sealaunch/dtv7s/).

------
Datum poslední úpravy: 2011-12-18 11:12:21 UT Platná stránka HTML 4.01! Popis kódu UTF-8 © 2011 - Petr Lála, Antonín Vítek