2004-004A - USA 176

Název objektuUSA 176
DSP-22 [=Defense Support Program]
IMEWS-22 [=Integrated Missile Early Warning System]
SSC28158
Start2004-02-14 18:50 UT, Eastern Test Range, Titan 4B/IUS
Stav objektuna geocentrické dráze
ProvozovatelUSA, USAF
Výrobce USA, TRW
USA,  Aerojet
Kategoriedružice včasné výstrahy
Hmotnost2350 kg ?

Parametry dráhy

Epocha Typ i P hP hA Pozn.
04-03-01 G 0.00° 1436.0 min 35784 km 35784 km Přibližné parametry plánované dráhy.

Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.

Popis objektu

Stacionární vojenská družice včasné výstrahy. Postavila ji firma Northrop Grumman Space Technology (dříve TRW Inc.), Redondo Beach, CA (USA); hlavním subdodavatelem elektroniky je firma Aerojet Electrosystems Co. (AESC), Azusa, CA (USA). Provozovatelem je USAF, 21st Space Wing, Peterson AFB, CO (USA).

Rotací stabilizovaná družice typu DSP-I Blk. 18 [=Defense Support Program Improved] (vojenské typové označení LS-3A) má tvar válce o průměru 4.2 m a délce 8.3 m (při startu 7.1 m), z něhož vyčnívá tubus dalekohledu o průměru 305 mm s infračervenou kamerou s 6000 polovodičovými detektory typu CCD na bázi PbS pracující v oblasti krátkovlnného infračerveného záření (SWIR [=Short Wave Infrared]) a dalšími na bázi HgCdTe pracujícími v oblasti středního infračerveného záření (MWIR [=Medium Wave Infrared]) pro detekci startů raket. Elektrickou energii (1275 W) dodávají čtyři panely slunečních baterií o rozpětí 6.7 m. Celková délka družice po vyklopení všeho příslušenství je přibližně 10 m. Stabilizace je zajištěna rotací a systémem silových setrvačníků. Pro změny orientace a korekce dráhy je vybavena malými motorky. Pro účely monitorování zákazu jaderných zkoušek je vybavena dvěma detektory záření gama:

Dále nese následující vědecké přístroje: Byla vybavena laserovým komunikačním systémem pro přenos dat mezi družicemi systému DSP.

Hlavní řídicí středisko se nachází na Peterson AFB, CO (USA); data jsou předávána do středisek včasné výstrahy North American Aerospace Defense Command a U.S. Space Command na Cheyenne Mountain AFB v nitru stejnojmenné hory poblíže Colorado Springs, CO (USA). V průběhu navádění na dráhu a provozních zkoušek spolupracují pozemní střediska Northrop Grumman Orbital Test Station, Redondo Beach, CA (USA) a Schriever AFB, CO (USA).

Plánovaný bod zavěšení je nad ? Předpokládaná aktivní životnost je 7 až 9 roků (projektová 3 roky).

Předchozí družicí této řady je USA 159 alias DSP-21 (2001-033A), další je USA 197 alias DSP-23 (2007-054A). Předchozí vojenskou družicí řady USA je USA 175 (2003-058A), následující je USA 177 (2004-009A).

Průběh letu

Datum Událost
2004-02-14 18:50 UT: Vzlet10,11,12,13.
2004-02-15 Kolem 01:45 UT: Oddělení družice od 2. stupně urychlovací rakety IUS.

Literatura

 1. Americké družice včasné výstrahy / P. Knap. - Letectví a kosmonautika 74 [10] 940-941; [11] 978-981; [12] 1075; [13] 1136-1139 (1998).
 2. Defense Support program / J. Pike. - FAS, 1997.     (http://www.fas.org/spp/military/program/warning/dsp.htm).
 3. DSP History Index. - Los Angeles, CA : Los Angeles AFB, 1999.     (http://www.laafb.af.mil/SMC/MT/DSP/HISTORY/index.htm).
 4. Major Military Satellite Systems - Space Almanac 1998. - Air Force Association, 1998.     (http://www.afa.org/magazine/space/milsat_systems.html).
 5. US Early Warning Satellites / S. Hastings.     (http://users.ox.ac.uk/~daveh/Space/Military/mil_ewsat.html).
 6. Top Cover : Origins and Evolution of the Defense Support Program - Part 1 / D. Day. - Spaceflight 38 [1] 22-26 (1996).
 7. Top Cover : Origins and Evolution of the Defense Support Program - Part 2 / D. Day. - Spaceflight 38 [2] 59-63 (1996).
 8. Top Cover : Origins and Evolution of the Defense Support Program - Part 3 / D. Day. - Spaceflight 38 [3] 95-99 (1996).
 9. [JSR] / J. McDowell. - Jonathan's Space Report, No. 521. - 2004-02-27. - [Cit. 2005-02-19].     (http://host.planet4589.org/space/jsr/back/news.521).
 10. Mission status center. - Spaceflight Now. - 2004-02-14. - [Cit. 2004-02-14].     (http://www.spaceflightnow.com/titan/b39/status.html).
 11. Missile warning satellite launched by Titan 4B rocket / J. Ray. - Spaceflight Now. - 2004-02-15. - [Cit. 2004-02-16].     (http://www.spaceflightnow.com/titan/b39/index.html).
 12. Titan 4 B-39/DSP-22 launch journal. - Florida Today. - 2004-02-14. - [Cit. 2004-03-17].     (http://www.floridatoday.com/journal/021404titan.htm).
 13. Titan lifts satellite into orbit / J. Kelly. - Florida Today. - 2004-02-15. - [Cit. 2004-03-17].     (http://www.floridatoday.com/news/space/stories/2004a/021504titan.htm).

------
Datum poslední úpravy: 2010-03-29 16:44:13 UT Platná stránka HTML 4.01! Popis kódu UTF-8 © 2010 - Antonín Vítek