2003-043C - SMART-1

Název objektu SMART-1 [=Small Missions for Advanced Research in Technology]
SSC27949
Start2003-09-27 23:14 UT, Centre Spatial Guayanais, Ariane 5G
Stav objektudopadl na Měsíc
Zánik2006-09-03
Životnost1071 den, tj. 2.93 roku
ProvozovatelESA
VýrobceŠvédsko, SSC
Kategorietechnologická sonda pro průzkum Měsíce
Hmotnost vzletová 370 kg
prázdná 255 kg

Parametry dráhy

Epocha Typ i P hP hA Pozn.
03-09-27.97 G 6.99° 641.50 min 649 km 35873 km Plán. Arianespace.
03-09-27.97 G 7.01° 642.72 min 650 km 35935 km Skutečnost před oddělením družic. Arianespace.
03-09-29.10 G 6.94° 641.11 min 673 km 35829 km  
03-10-02.80 G 6.93° 644.28 min 757 km 35907 km  
03-10-13.00 G 6.87° 683.47 min 1625 km 37023 km  
03-10-14.00 G 6.88° 690.76 min 1676 km 37337 km  
03-10-14.67 G 6.90° 686.09 min 1675 km 37105 km  
03-10-20.75 G 6.98° 638.56 min 672 km 35699 km  
03-10-23.54 G 6.93° 705.95 min 2096 km 37673 km  
03-10-23.70 G 6.90° 707.47 min 2121 km 37724 km  
03-10-23.87 G 6.90° 706.88 min 2118 km 37698 km  
03-10-26.20 G 6.92° 704.06 min 2256 km 37420 km  
03-10-28.13 G 6.93° 713.65 min 2404 km 37747 km  
03-11-02.38 G 6.91° 728.73 min 1690 km 38203 km ESA-ESOC.
03-11-05.86 G 6.90° 744.87 min 3058 km 38625 km  
03-11-10.17 G 6.87° 769.46 min 6378 km 39250 km ESA-ESOC.
03-11-18.00 G 6.87° 818.89 min 4727 km 40505 km  
03-11-18.30 G 6.88° 819.84 min 4741 km 40536 km  
04-01-06.71 G 6.84° 20.323 h 12801 km 50060 km ESA-ESOC.
04-02-01.95 G 6.91° 24.891 h 14312 km 59491 km ESA-ESOC.
04-03-01.03 G 6.98° 25.341 h 14305 km 60538 km ESA-ESOC.
04-04-26.31 G 6.94° 37.071 h 16364 km 83767 km ESA-ESOC.
04-10-26 G 20.6° 13.75 d 173339 km 298837 km McDowell.
04-11-15.75 L 81° 5.39 d 4962 km 51477 km McDowell.
04-12-04.44 L 83.04° 37.30 h 3717 km 18975 km ESA-ESOC.
05-03-31 L 90° 855 min 300 km 10000 km Plán.

Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), L - selenocentrická (Měsíc), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.

Popis objektu

Technologická sonda pro průzkum Měsíce. Postavila ji organizace Swedish Space Corp. (SSC) - Rymdbolaget, Solna (Švédsko). Provozovatelem je organizace European Space Agency (ESA), Paris (Francie).

Tříose stabilizovaná sonda krychlového tvaru o rozměrech základního tělesa 1.04×1.15×1.57 m (výška bez antén 1.2 m) je vybavena párem rozkládacích otočně zavěšených panelů fotovoltaických baterií o rozpětí přibližně 14 m dodávajících na počátku aktivního života 1 975 W elektrické energie (na konci života 1 400 W) a dobíjejích 5 lithiumiontových akumulátorových baterií s kapacitou 5×44 Ah (asi 600 Wh). Na palubě jsou umístěny následující vědecké přístroje (19 kg):

Přístroje budou též využívány pro následující experimenty: - zkoušky komunikace pomocí laseru zaměřeného ze Země a zachycovaného palubní kamerou LLE [=Laser Link Experiment] (využití AMIE); Telemetrický a povelový systém využívá dvou redundantních

převaděčů pracujících v pásmu S (2.05315/2.2351 GHz, výkon 2×5 W, rychlost přenosu 2/2.06 nebo 66 kbit/s). Stabilizaci zajištují 4 silové setrvačníky a 8 motorků o tahu 1 N na hydrazin s přesností ±30". Pro stanovení orientace slouží 2 sledovače hvězd, 3 detektory Slunce a 5 úhloměrných gyroskopů. Pro dosažení Měsíce je vybavena iontovým motorem typu SNECMA-SEP PPS-1350 o tahu do 75 mN (pracovní látka xenon, zásoba 84 kg, manévrovací schopnost do Δv=3500 m/s, specifický impuls 15 000 N.s/kg, měrný příkon 20 W/mN) zavěšeným v elektricky natáčeném Kardanově závěsu.

Předpokládaná aktivní životnost nejméně 2 roky.

Průběh letu

Datum Událost
2003-09-27 23:14 UT: Vzlet20,21,22,23.
23:41 UT: Navedení na dráhu.
23:56 UT: Oddělení sondy od 2. stupně rakety.
23:58 UT: Pozemní stanice u města Perth, WA (Austrálie) zachytila první signály ze sondy.
2003-09-28 00:24 UT: Úspěšně vyklopeny panely fotovoltaických baterií.
2003-09-29 15:30 UT: Ukončeno zapojování a předběžná kalibrace prvního vědeckého přístroje, rentgenového spektrometru D-CIXS. Přístroj pracoval normálně26.
2003-09-30 12:25 UT: Zkušební zapojení iontového motoru27,28,29,30 na dobu 1 h.
2003-10-04 Zahájení manávrování sondy.
2003-10-06 Po 32 h přerušovaného zkušebního provozu byly ukončeny provozní zkoušky iontového motoru31. Celkem 29 h funkce spotřebovalo asi 300 g xenonu a zvýšilo velkou poloosu dráhy o 300 km.
2003-10-07 Velká poloosa dráhy byla tahem iontového motoru zvýšena32 celkem o 400 km.
2003-10-21 Iontový motor sondy pokračuje ve zvyšování perigea dráhy33,34, přičemž pracuje přibližně 15 hodin denně; pracoval již celkem přes 240 h. Od navedení sondy na výchozí dráhu byla velká poloosa dráhy zvětšena o 1555 km, přičemž výška perigea vzrostla z 656 km na 2035 km a perioda se prodloužila přibližně o 1 h.
2003-10-20 Kolem tohoto data pozorovali technici podstatně vyšší poles účinnosti fotovoltaických baterií, způsobený zvýšenou radiací,způsobenou erupcemi na Slunci36.
2003-10-26 19:32 UT: Došlo k automatickému vypojení iontového motoru, způsobenému pravděpodobně pronikavou radiací vyvolanou erupcí na Slunci35. Později byla činnost motoru bez problémů obnovena.
2003-11-04 Iontový motor sondy pracoval již celkem přes 380 h a spotřeboval přibližně 6 kg pracovní látky (xenonu). S výjimkou několika samovolných výpadků, způsobených zvýšenou radiací, pracoval bez závad a jeho výkon byl asi o1.5 až 1.9 % vyšší, než požadovaly technické specifikace36.
2003-11-05 Došlo k poslednímu výpadku iontového motoru, způsobenému zvýšenou radiací37. Kromě toho došlo i ke krátkodobým poruchám CCD detektorů sledovačů hvězd.
2003-11-11 Iontový motor sondy pracoval již celkem přes 520 h a spotřeboval 8.2 kg xenonu37. Velká poloosa dráhy se od startu zvýšila o 3185 km.
2004-04-16 Sonda definitivně opustila oblast radiačních pásů Země38. Iontový motor na palubě sondy již pracoval 1500 h a zajistil celkový přírůstek rychlosti 1070 m/s. Spotřeboval již 24 kg xenonu.
2004-01-18 02:00 UT: Kamera AMIE pořídila první snímek srpku Měsíce39,40.
2004-01-23 Kamera AMIE pořídila snímek hvězdokupy Pleiady41.
2004-01-29 Kamera AMIE pořídila přes různé filtry další snímky Měsíce39,40.
Uskutečnil se úspěšný test převaděče KaTE s pozemní stanicí Perth (Austrálie).
2004-01-30 Iontový motor byl dočasně na dobu 3 týdnů vypojen39,40. Celková dosažená změna rychlosti činila 1220 m/s, přičemž bylo spotřebováno 27.1 kg xenonu. Motor celkem pracoval 1705 hodin.
2004-02-05 Uskutečnil se funkční test infračerveného spektrometru SIR41.
2004-02-06 Převaděč KaTE byl znovu úspěšně otestován41.
2004-02-08 Infračervený spektrometr SIR pořídil první spektra povrchu Měsíce41.
2004-02-09 V rámci testů efektivnosti fotovoltaických baterií při různých úhlech natočení panelů vůči Slunci se uskutečnila řada rotačních manévrů sondy41.
2004-02-13 Zahájeny komplexní testy převaděče KaTE41.
2004-02-16 Kamera Amie pořídila snímky hvězd Vega, Arktur a theta Cra42.
2004-02-19 Byly otevřeny kryty přístrojů DCIXS a XSM42. Uskutečnila se kalibrace těchto rentgenových přístrojů s využitím záření Krabí mlhoviny.
2004-02-24 Byla obnovena činnost iontového motoru42.
2004-03-01 Sonda každodenní zahájila průlety zemským stínem42. Během zastínění byl vypínán iontový motor pro úsporu elektrické energie.
2004-03-21 Sonda naposledy prolétla zemským stínem43.
2004-04-16 Iontový motor na palubě sondy již pracoval 2000 h a zajistil celkový přírůstek rychlosti 1440 m/s. Spotřeboval již 32 kg xenonu46.
2004-11-11 Průlet oblastí libračního centra L1 systému Měsíc-Země. Efektivní vstup do měsíčního gravitačního pole.
2004-11-12 Kolem 12:00 UT: Pořízeny snímky polárních oblastí a odvrácené strany Měsíce.
2004-11-15 05:24 UT: Zapojen iontový motor ve funkci brzdicího motoru pro navedení na oběžnou dráhu kolem Měsíce48.
17:48 UT: První průlet pericentrem selenocentrické dráhy48,49.
2004-11-17 Kolem 18:00 UT: Vypojení iontového motoru.
2004-11-20 První průlet apocentrem selenocentrické dráhy.
Kratší zapojení iontového motoru pro doladění výšky pericentra.
2004-12-03 03:18:33 UT: Zapojení iontového motoru (t=68 306 s).
22:16:59 UT: Vypojení iontového motoru.
2004-12-04 09:13:08 UT: Zapojení iontového motoru (t=8983 s).
11:42:51 UT: Vypojení iontového motoru.
11:42:51 UT: Zapojení iontového motoru (t=67 185 s).
2004 -12-05 11:28:54 UT: Vypojení iontového motoru.
2004-12-04 20:32:52 UT: Zapojení iontového motoru (t=8182 s).
22:49:14 UT: Vypojení iontového motoru.
2004-12-06 03:27:37 UT: Zapojení iontového motoru (t=62 096 s).
20:42:33 UT: Vypojení iontového motoru.
2004-12-07 04:59:52 UT: Zapojení iontového motoru (t=7456 s).
07:04:08 UT: Vypojení iontového motoru.
11:17:21 UT: Zapojení iontového motoru (t=58 287 s).
2004-12-08 03:28:48 UT: Vypojení iontového motoru.
2004-12-09 04:08:57 UT: Zahájení 12. oběhu kolem Měsíce49,50.
2005-leden Druhý gravitační manévr u Měsíce.
2005-únor Třetí gravitační manévr u Měsíce.
2005-březen Navedení na polární dráhu kolem Měsíce.
2005-duben Zahájení vědeckých měření v oblasti Měsíce.
2005-říjen Ukončení primární mise s možností dalšího prodloužení.
2006-09-03 Řízený dopad na povrch Měsíce.

Literatura

 1. Home Page. - Solna : SSC, 2003. - [Cit. 2003-08-16].     (http://www.ssc.se).
 2. SMART-1 overview. - Paris : ESA. - 2003-09-28. - [Akt. 2003-10-14, cit. 2003-11-11].     (http://www.esa.int/esaSC/120371_index_0_m.html).
 3. SMART-1. - Paris : ESA, 2003. - [Cit. 2003-11-11].     (http://sci.esa.int/science-e/www/area/index.cfm?fareaid=10).
 4. SMART-1 factsheet. - Paris : ESA, 2003. - [Cit. 2003-09-28].     (http://www.esa.int/esaSC/SEMSDE1A6BD_index_2.html).
 5. SMART-1 mission, technologies and science : with Solar power to the Moon. - Paris : ESA, 2003. - [Cit. 2003-09-28].     (http://sci2.esa.int/Conferences/LowCostMissions03/smart1.pdf).
 6. Instruments Summary. - Paris : ESA, 2003. - [Cit. 2003-09-28].     (http://sci.esa.int/science-e/www/object/index.cfm?fobjectid=31415).
 7. SMART-1, Europe's first Lunar spacecraft Mission. - Solna : SSC, 2003. - [Cit. 2003-09-28].     (http://www.ssc.se/ssd/smart1.html).
 8. Flight 162 : Serving faithful customers. - Evry : Arianespace, 2003. - [Cit. 2003-10-02].     (http://www.arianespace.com/site/news/kit/Vol_162_GB.pdf).
 9. SMART Technology: Moon Mission to Test Solar Engine With No Limits / H. Sparks. - SPACE.Com. - 2002-07-31. [Cit. 2003-09-29].     (http://www.space.com/businesstechnology/technology/smart_technology_020731.html).
 10. SMART Science: Europeans Prepare for First Mission to the Moon / H. Sparks. - SPACE.Com. - 2002-07-30. [Cit. 2003-09-29].     (http://www.space.com/scienceastronomy/smart_science_020730.html).
 11. Lunar elemental composition and investigations with D-CIXS X-ray mapping spectrometer on SMART-1 / M. Grande, S. Dunkin, C. Howe, R. Browning, B. Kellett, C. H. Perry, B. Swinyard, N. Waltham, B. Kent, J. Huovenin, N. Thomas, U. Mal, D. Hughes, H. Alleyne, S. Russell, M. Grady, R. Lundin, S. Barabash, D. Baker, C. D. Murray, J. Guest, I. Casanova, S. Maurice, B. Foing. - Houston, TX : LPI, 2004. - (XXXVth Lunar and Planetary Science Conference, 2004-03-15 - 2004-03-19). - [Cit. 2004-08-19].     (http://www.lpi.usra.edu/meetings/lpsc2004/pdf/1519.pdf).
 12. Recent Launches / J. McDowell. - Jonathan's Space Report, No. 510. - 2003-09-29. - [Cit. 2005-02-19].     (http://host.planet4589.org/space/jsr/back/news.510).
 13. Recent Launches / J. McDowell. - Jonathan's Space Report, No. 514. - 2003-11-24. - [Cit. 2005-02-19].     (http://host.planet4589.org/space/jsr/back/news.514).
 14. [JSR] / J. McDowell. - Jonathan's Space Report, No. 521. - 2004-02-27. - [Cit. 2005-02-19].     (http://host.planet4589.org/space/jsr/back/news.521).
 15. Assorted probes / J. McDowell. - Jonathan's Space Report, No. 532. - 2004-08-09. - [Cit. 2005-02-19].     (http://host.planet4589.org/space/jsr/back/news.532).
 16. SMART-1 / J. McDowell. - Jonathan's Space Report, No. 536. - 2004-10-16. - [Cit. 2005-02-19].     (http://host.planet4589.org/space/jsr/back/news.536).
 17. SMART-1 / J. McDowell. - Jonathan's Space Report, No. 538. - 2004-11-18. - [Cit. 2005-02-19].     (http://host.planet4589.org/space/jsr/back/news.538).
 18. SMART-1 / J. McDowell. - Jonathan's Space Report, No. 543. - 2005-01-24. - [Cit. 2005-02-19].     (http://host.planet4589.org/space/jsr/back/news.543).
 19. Status reports. - Paris : ESA, 2003. - [Cit. 2003-11-11].     (http://www.esa.int/export/esaMI/SMART-1/SEM1UBYO4HD_2.html).
 20. Mission status center. - Spaceflight Now. - 2003-09-27. - [Cit. 2003-09-28].     (http://www.spaceflightnow.com/ariane/v162/status.html).
 21. Ariane trifecta: Lunar probe, two other satellites launched / J. Ray. - Spaceflight Now. - 2003-09-27. - [Cit. 2003-09-28].     (http://www.spaceflightnow.com/ariane/v162/).
 22. SMART-1 leaves Earth on a long journey to the Moon. - Paris : ESA. - 2003-09-28. - [Cit. 2003-09-28]. - (Release ; ESA PR 60-2003).     (http://www.esa.int/export/esaCP/SEMOJN0P4HD_index_2.html).
 23. Europe's First Moon Mission Launched / J. Banke. - SPACE.Com. - 2003-09-29. [Cit. 2003-09-29].     (http://www.space.com/missionlaunches/ariane5_launch_030929.html).
 24. SMART-1 Leaves Earth On A Long Journey To The Moon. - Space Daily. - 2003-09-29. - [Cit. 2003-10-02].     (http://www.spacedaily.com/news/lunar-03l.html).
 25. Status reports. - Paris : ESA, 2003. - [Cit. 2003-10-02].     (http://www.esa.int/export/SPECIALS/SMART-1/SEM1UBYO4HD_2.html).
 26. SMART-1 Status Report 29 September 2003. - SpaceRef. - 2003-09-29. - [Cit. 2003-10-02].     (http://www.spaceref.com/news/viewsr.html?pid=10521).
 27. SMART-1 ion engine fired successfully. - Paris : ESA. - 2003-10-01. - [Cit. 2003-10-02].     (http://www.esa.int/export/esaCP/SEM2OU0P4HD_index_2.html).
 28. Europe's SMART-1 Lunar Probe Ignites Ion Engine / J. Banke. - SPACE.Com. - 2003-10-01. - [Cit. 2003-10-02].     (http://www.space.com/missionlaunches/smart1_ion_031001.html).
 29. SMART-1 Ion Engine Fired Successfully. - Space Daily. - 2003-10-01. - [Cit. 2003-10-02].     (http://www.spacedaily.com/news/lunar-03m.html).
 30. SMART 1 fires up its ion engine for first time / J. Ray. - Spaceflight Now. - 2003-10-01. - [Cit. 2003-10-02].     (http://www.spaceflightnow.com/ariane/v162/031001ionengine.html).
 31. SMART-1 Status Report October 6, 2003 - [ESA]. - SpaceRef. - 2003-10-06. - [Cit. 2003-06-08].     (http://www.spaceref.com/news/viewsr.html?pid=10583).
 32. SMART-1 Status Report October 7, 2003 - [ESA]. - SpaceRef. - 2003-10-07. - [Cit. 2003-06-08].     (http://www.spaceref.com/news/viewsr.html?pid=10584).
 33. No. 3 - SMART-1 completes 50 orbits. - Paris : ESA. - 2003-10-21. - [Cit. 2003-11-11].     (http://sci.esa.int/science-e/www/object/printfriendly.cfm?fobjectid=34038).
 34. SMART-1 Completes 50th Orbit / [ESA]. - SpaceRef. - 2003-10-21. - [Cit. 2003-10-23].     (http://www.spaceref.com/news/viewsr.html?pid=10736).
 35. No. 4 - SMART-1 completes one month in orbit. - Paris : ESA. - 2003-10-29. - [Cit. 2003-11-11].     (http://sci.esa.int/science-e/www/object/printfriendly.cfm?fobjectid=34105).
 36. SMART-1 is finding her way through the radiation storms!!. - Paris : ESA. - 2003-11-04. - [Cit. 2003-11-11].     (http://sci.esa.int/science-e/www/object/printfriendly.cfm?fobjectid=34157).
 37. SMART-1 is flying at full speed through the Earth radiation belts. - Paris : ESA. - 2003-11-11. - [Cit. 2003-11-11].     (http://sci.esa.int/science-e/www/object/printfriendly.cfm?fobjectid=34178).
 38. No. 14 - SMART-1 Finally Escapes the Radiation Belts / [ESA]. - Space Ref. - 2004-01-06. - [Cit. 2004-05-07].     (http://sci.esa.int/science-e/www/object/printfriendly.cfm?fobjectid=34437).
 39. No. 17 - Ion Engine Switched Off and Commissioning Begins. - Paris : ESA. - 2004-02-04. - [Cit. 2004-05-07].     (http://sci.esa.int/science-e/www/object/printfriendly.cfm?fobjectid=34603).
 40. SMART-1 Ion Engine Switched Off and Commissioning Begins / [ESA]. - SpaceRef. - 2004-02-04. - [Cit. 2004-02-06].     (http://www.spaceref.com/news/viewsr.html?pid=11775).
 41. No. 18 - Payload Commissioning. - Paris : ESA. - 2004-02-13. - [Cit. 2004-05-07].     (http://sci.esa.int/science-e/www/object/printfriendly.cfm?fobjectid=34655).
 42. No. 19 - Entering Eclipse Period. - Paris : ESA. - 2004-03-04. - [Cit. 2004-05-07].     (http://sci.esa.int/science-e/www/object/printfriendly.cfm?fobjectid=34800).
 43. No. 20 - Eclipse Period Over. - Paris : ESA. - 2004-03-22. - [Cit. 2004-05-07].     (http://sci.esa.int/science-e/www/object/index.cfm?fobjectid=34880).
 44. SMART-1 mission update. - Paris : ESA. - 2004-03-24. - [Cit. 2004-03-24].     (http://www.esa.int/esaCP/SEMN0PYV1SD_index_2.html).
 45. Testimony of Sven Grahn: Senate Science, Technology, and Space Hearing: International Space Exploration Program. - SpaceRef. - 2004-04-27. - [Cit. 2004-04-30].     (http://www.spaceref.com/news/viewsr.html?pid=12689).
 46. 2000 hours of electric propulsion operations. - Paris : ESA. - 2004-04-28. - [Cit. 2004-05-07].     (http://sci.esa.int/science-e/www/object/printfriendly.cfm?fobjectid=34987).
 47. SMART-1 Status Report 4 May 2004. - [ESA]. - Space Ref. - 2004-05-04. - [Cit. 2004-05-07].     (http://www.spaceref.com/news/viewsr.html?pid=12765).
 48. SMART-1 approach to lunar polar orbit, November 2004 / S. Grahn. - Sollentuna. - 2004-11-17. - [Cit. 2004-11-17].     (http://www.svengrahn.pp.se/histind/smart/smartatmoon.html).
 49. SMART-1 Closing in on the Moon. - Paris : ESA. - 2004-12-10. - [Cit. 2004-12-11].     (http://smart.esa.int/science-e/www/object/index.cfm?fobjectid=36202).
 50. SMART-1 Closing in on the Moon / [ESA]. - SpaceRef. - 2004-12-10. - [Cit. 2004-12-11].     (http://www.spaceref.com/news/viewsr.html?pid=14758).
 51. A SMART precursor to the new lunar exploration fleet. - Paris : ESA. - 2005-02-25. - [Cit. 2005-03-05].     (http://www.esa.int/esaCP/SEM66QYEM4E_index_0.html).
 52. End of Conspiracy Theories? Spacecraft Snoops Apollo Moon Sites / L. David. - SPACE.Com. - 2005-03-04. - [Cit. 2005-03-06].     (http://www.space.com/missionlaunches/050304_moon_snoop.html).
 53. Spacewarn Bulletin, SPX-600. - Greenbelt, MD : WDC. - 2003-11-09. - [Cit. 2003-11-08].     (ftp://nssdcftp.gsfc.nasa.gov/miscellaneous/spacewarn/spx.600).

------
Datum poslední úpravy: 2006-09-19 12:13:28 UT Platná stránka HTML 4.01! Popis kódu UTF-8 © 2006 - Antonín Vítek