2003-019A - Hayabusa

Název objektuHayabusa <=はやぶさ (隼)> {=Sokol}
MUSES-C [=Mu Space Engineering Satellite]
SSC27809
Start2003-05-09 04:29:25 UT, Kagoshima Uchu Senta /=Kagošima Učú Sentá/ [=Kagoshima Space Center], M-5
Stav objektupřistál na Zemi
Přistání2010-06-13 14:11 UT, Woomera Prohibited Area, SA (Austrálie)
Životnost2592.404 dne, tj. 7.0976 roku
ProvozovatelJaponsko, ISAS
VýrobceJaponsko, NEC Toshiba
Kategorietechnologická meziplanetární sonda
Hmotnost530 kg
PoznámkaJaponskému jménu odpovídá přesně druh ptáka "sokol stěhovavý" (Falco peregrinus).

Parametry dráhy

Epocha Typ i P hP hA Pozn.
04-01 H 1.2° 364.7 d 0.860 AU 1.138 AU McDowell.
04-05-19 Gh ? 3725 km  
04-05-31 H 1.3° 586 d 1.01 AU 1.73 AU McDowell.
05-07 H 1.6° 557 d 0.95 AU 1.70 AU McDowell.
05-09-12 H 1.622° 556.4 d 0.953 AU 1.695 AU Let ve formaci s planetkou (25143) Itokawa.
10-04 H 1.7° 553.0 d 0.983 AU 1.654 AU McDowell.
10-05-13.6 Gh 34.5° -64 km e=1.37, McDowell.

Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : H - heliocentrická (Slunce, sklon k ekliptice), Gh - hyperbolická geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.

Popis objektu

Technologická meziplanetární sonda. Postavila ji firma NEC Toshiba Space Systems, Ltd. (NTSpace), Yokohama /=Jokohama/ (Japonsko). Provozuje ji Uchu kagaku kenkyujo <= 宇宙科学研究本部 > {=Institute of Space and Astronautical Science (ISAS, od r. 2003 součást JAXA)}, Sagamihara (Japonsko).

Tříose stabilizovaná sonda tvaru čtyřbokého hranolu vybavená 2 trojdílnými, po obou stranách tělesa sondy rovnoběžně umístěnými panely fotovoltaických baterií. Je určena k prověření technik pro budoucí pokročilé meziplanetární sondy. Jako zkušební cíl bude sloužit asteroid (25143) Itokawa alias 1998 SF36. Zejména se bude zkoumat:

Sonda nese 4 iontové motory (A, B, C a D), používající jako pracovní látku xenon, ionizovaný mikrovlnným záření a urychlovaný elektrostatickým polem. Pro potřeby autonomní navigace sonda nese: Kromě toho sonda bude vypouštět speciální naváděcí cíle TM [=Target Marker] tvaru disku o průměru 0.10 m s vysoce odrazivým povrchem. Na discích jsou vyleptána jména 877 490 osob. Pro průzkum asteroidu z oběžné dráhy nese následující vědecké přístroje: Pro průzkum okolí místa přistání nese malého skákajícího robota MINERVA. Odběrné zařízení vystřelením malého projektilu o hmotnosti několika gramů rychlostí 300 m/s do povrchu asteroidu zvíří drobný povrchový materiál (prach), který je následně shromážděn kuželovitou násoskou. Odběr vzorků se má postupně uskutečnit na několika místech asteroidu při opakovaných přistáních. Pro dopravu vzorku na Zemi je sonda vybavena návratovým pouzdrem o hmotnosti 20 kg s padákovým systémem. Na horní podstavě sondy je umístěna pevná parabolická anténa pro spojení se Zemí.

Předpokládané trvání expedice je 4.5 roku.

Průběh letu

Datum Událost
2003-05-09 04:29:25 UT: Vzlet16,17,18,19.
2003-květen Vzhledem k nestabilitě funkce během testování bylo rozhodnuto nepoužívat intový motor A.
2004-02-20 Korekce dráhy.
2004-05-19 06:23 UT: Gravitační manévr při průletu kolem Země22 ve výši 3725 km.
V průběhu průletu kolem Země byly pořízeny ke kalibračním účelům snímky Měsíce a Země23 kamerou ONT-T.
2004-12-09 Iontový pohon sondy dosáhl 20 000 h celkového provozu během dosavadního letu24. Celková změna rychlosti sondy činila 1300 m/s a bylo spotřebováno 20 kg pracovní látky.
2005-07-31 Selhal jeden ze tří silových setrvačníků pro orientaci a stabilizaci sondy.
2005-08-28 Byl plánovaně vypojen iontový motor sondy. Bylo zahájeno upravování dráhy korekčním motorem na KPL.
2005-09-01 Vzdálenost k planetce (25143) Itokawa činila 1900 km a rychlost přibližování byla 5 m/s.
2005-09-04 Vzdálenost k planetce (25143) Itokawa činila 1000 km a rychlost přibližování byla 3 m/s.
2005-09-05 09:10 UT: Vzdálenost k planetce (25143) Itokawa činila 700 km a rychlost přibližování byla 3 m/s.
2005-09-07 16:00 UT: Vzdálenost k planetce (25143) Itokawa činila 220 km a rychlost přibližování klesla na 2 m/s.
2005-09-09 16:30 UT: Vzdálenost k planetce (25143) Itokawa činila 70 km.
2005-09-10 15:00 UT: Vzdálenost k planetce (25143) Itokawa činila 30 km.
2005-09-12 01:00 UT: Manévrem korekčním motorem (Δv=0.14 m/s) byla vyrovnána rychlost sondy s planetkou (25143) Itokawa ve vzdálenosti 20.25±0.03 km. Reziduální složka radiální rychlosti činila přibližně 0.25 mm/s.
2005-09-30 Selhal silový setrvačník pro orientaci a stabilizaci sondy.
2005-10-03 Selhal druhý ze tří silových setrvačníků pro orientaci a stabilizaci sondy. Řízení orientace sondy převzaly trysky v kombinaci se zbývajícím setrvačníkem.
2005-11-03 19:17 UT: Ze Země byl vyslán povel pro zahájení cvičného sestupu sondy z výšky 3.5 km. Sestup byl autonomně řízen palubním navigačním počítačem.
2005-11-04 03:30 UT: Vzhledem k tomu, že ve výši 700 m nad povrchem planetky (25143) Itokawa byly během sestupu zaznamenány odchylky od předpokládaného průběhu manévru, byl na sondu vyslán povel k přerušení dalšího sestupu k povrchu a sonda se manévrem korekčního motoru začala od planetky opět vzdalovat. Systémy sondy pracují jinak normálně25.
2005-11-09 Uspěšně se uskutečnil opakovaný nácvik sestupu sondy k povrchu planetky, ukončený dle plánu ve výši 70 m.
Při opakovaném nácviku, ukončeném ve výši 500 m, byl vypuštěn cílový terč, který však nedostihl povrch planetky.
2005-11-12 Uskutečnil se opakovaný nácvik sestupu sondy k povrchu planetky zakončený ve výši 55 m, během něhož byla úspěšně prověřena funkce laserového dálkoměru LRF [=Laser Range Finder]. Poté se sonda opět vzdálila přibližně do vzdálenosti 1 km.
Během nácviku se od mateřské sondy oddělila povrchová sonda Minerva, která měla dosednout na povrch planetky (25143) Itokawa. I když s Minervou bylo udržováno ráiové spojení, pravděpodobně povrchu planetky nedosáhla a vzdálila se do volného prostoru.
2005-11-19 Vysazení značkovacího terče z výšky přibližně 40 m na povrch planetky se zdařilo.
Sonda dosáhla povrchu planetky (25143) Itokawa, dvakrát poskočila a pak zůstala na jejím povrchu po dobu přibližně 30 min.
Odběr vzorků se neuskutečnil vzhledem k přechodu systémů sondy do bezpečnostního módu.
Poté na povel ze Země se sonda opět vznesla.
2005-11-26 Druhý pokus o odběr vzorků z povrchu planetky (25143) Itokawa vystřelením dvou kovových kuliček pružinovým mechanismem.
Během startu sondy z povrchu planetky došlo k chybovému stavu, sonda ztratila orientaci a přešla do bezpečnostního módu. Telemetrická informace o průběhu pokusu o odběr vzorku nebyla proto na Zemi zachycena.
2005-11-29 Pozemním stanicím se podařilo zachytit nosnou vlnu palubního radiomajáku sondy.
2005-11-30 Povelem ze Země byly zahájeny diagnostické testy spojového systému sindy, během nichž byla periodicky zapínána a vypínána modulace nosné vlny.
2005-12-01 Na Zemi se podařilo zachytit telemtrii vysílanou ze sondy rychlostí 8 bit/s.
2005-12-02 Při pokusech o spuštění motoru na chemické KPL byl sice zjištěn malý tah, ale nepodařilo se plně obnovit funkci pohonného systému.
2005-12-03 Osa komunikační parabolické antény sondy svírala se směrem ke Slunci a Zemi úhel 20° až 30°.
Bylo zahajeno přepracování palubního software, aby bylo možno použít vypouštění pracovní látky pro iontový motor (xenonu) pro řízení orientace sondy.
2005-12-04 Přeprogramování palubního počítače bylo dokončeno.
Zahájeny úspěšné zkoušky pro využití xenonu a zbývajícího silového setrvačníku k řízení orientace sondy.
2005-12-05 Úhel mezi osou parabolické antény a směrem k Zemi se snížil na 10° až 20°.
Rychlost přenosu telemetrie přes anténu se středním ziskem byla zvýšena na 256 bit/s.
Rozborem telemetrie bylo zjištěno, že dne 2005-11-26 zřejmě nedošlo k vystřelení projektilu a že se tedy nezdařil ani odběr vzorku z povrchu planetky (25143) Itokawa. Mohlo však jít i reset záznamu funkce pyrotechnického zařízení.
2005-12-06 Sonda se nacházela ve vzdálenosti asi 550 km od planetky (25143) Itokawa a vzdalovala se od ní rychlostí přibližně 5 km/h.
2006 leden až
duben
Podařilo se stabilizovat sondu a navázat trvalé spojení se Zemi26.
2007-duben Vzhledem k příliš vysokému napětí neutralizátoru byl vyřazen z provozu iotový motor B.
2007-04-25 05:30 UT: Zapojením iontového motoru byl zahájen návrat sondy od planetky (25143) Itokawa k Zemi27. Sonda se nacházela ve vzdálenosti 154 Gm od Slunce a 81 Gm od Země.
2007-10-18 Vypojením iontového motoru byla ukončena první část manévrování na zpáteční cestě sondy k Zemi
2009-02-04 02:35 UT: Obnovena činnost iontového motoru28.
2009-02-19 Mezinárodní astronomická unie (IAU) schválila pojmenování povrchových útvarů planetky (25143) Itokawa zjištěných na snímcích pořízených sondou Hayabusa29.
2009-11-04 Bylo zjištěno, že se automaticky vypojil iontový motor D v důsledku příliš vysokého neutralizačního napětí30. Jedná se o třetí ze čtyř iontových motorů na palubě sondy, což podstatně snížilo pravděpodobnost jejího úspěšného návratu k Zemi.
2009-11-19 Podařilo se zkombinováním nautralizéru iontového motoru A a iontového zdroje motoru B vytvořit funkční motorovou jednotku, což umožňuje pokračovat v motorickém letu k Zemi31.
2009-12-17 Sonda se nacházela ve vzdálenosti přibližně 100 Gm od Země. Bez dalších postupných úprav dráhy iontovým motorem by minula Zemi přibližně o 2.0 Gm32.
2009-12-27 Byl dočasně vypojen iontový motor, aby bylo možno přesně stanovit dráhu sondy33.
2010-01-01 Opětovné spuštění iontového motoru33,34.
2010-01-06 Minimální vzdálenost průletu kolem Země se snížila na 1.4 Gm.
2010-03-05 Ukončení dlouhodobého manévrování iontovým motorem35,36.
2010-03-12 Zahájeno dolaďování návratové dráhy iontovým motoremm.
2010-04-06 Korekce dráhy TCM-0 pro první úpravu příletové dráhy k Zemi.
2010-04-16 00:00:00 UT: Sonda se nacházela ve vzdálenosti 22.4644 Gm od Země.
Úřad Space Licensing and Safety Office (SLASO), Canberra, ACT (Austrálie) australské vlády vydal souhlas (Authorized Return of Overseas Launch Space Object; AROLSO) s přistáním návratového pouzdra sondy ve vojenské oblasti WPA [=Woomera Prohibited Area] (Austrálie)37.
2010-05-01 00:00:00 UT: Sonda se nacházela ve vzdálenosti 17.7702 Gm od Země.
11:00 UT: Zahájena korekce dráhy TCM-1 [=Trajectory Correction Maneuver] pro zacílení sondy do blízkosti Země.
2010-05-04 16.6893 Gm od Země - 02:57 UT: Ukončena korekce dráhy TCM-1 [=Trajectory Correction Maneuver] (t=64 h).
2010-05-12 00:00:00 UT: Sonda se nacházela ve vzdálenosti 13.6388 Gm od Země.
2010-05-22 Sonda se nacházela ve vzdálenosti přibližně 9.6 Gm od Země.
22:00 UT: Zahájena korekce dráhy TCM-2 [=Trajectory Correction Maneuver].
2010-05-24 Sonda se nacházela ve vzdálenosti přibližně 8.7 Gm od Země.
2010-05-26 18:38 UT: Ukončena korekce dráhy TCM-2 [=Trajectory Correction Maneuver] (t=100 h, Δv=5 m/s), kterou byla sonda, nacházející se ve vzdálenosti přibližně 7.6 Gm od Země, zacílena ke kraji disku Země.
2010-05-28 00:00:00 UT: Sonda se nacházela ve vzdálenosti 7.0556 Gm od Země.
2010-06-03 03:00 UT: Zahájena korekce dráhy TCM-3 [=Trajectory Correction Maneuver].
2010-06-04 00:00:00 UT: Sonda se nacházela ve vzdálenosti 4.1005 Gm od Země.
2010-06-05 04:44 UT: Ukončena korekce dráhy TCM-3 [=Trajectory Correction Maneuver] (t=50 h), kterou byla sonda, nacházející se ve vzdálenosti přibližně 3.6 Gm od Země, převedena z průletové dráhy na dopadovou dráhu s přistáním na území Austrálie v blízkosti vojenské oblasti WPA [=Woomera Prohibited Area] (Austrálie)38.
2010-06-06 00:00:00 UT: Sonda se nacházela ve vzdálenosti 3.2563 Gm od Země.
2010-06-09 00:00:00 UT: Sonda se nacházela ve vzdálenosti 2.8343 Gm od Země.
03:30 UT: Zahájena korekce dráhy TCM-4 [=Trajectory Correction Maneuver].
06:00 UT: Ukončena korekce dráhy TCM-4 [=Trajectory Correction Maneuver] (t=2.5 h) pro upřesnění místa přistání ve vojenské oblasti WPA [=Woomera Prohibited Area] (Austrálie)39.
2010-06-11 00:00:00 UT: Sonda se nacházela ve vzdálenosti 1.1426 Gm od Země.
2010-06-12 Zahájeno zvyšování teploty uvnitř návratového pouzdra.
2010-06-13 10:51 UT: Oddělení návratového pouzdra od služební části sondy40,41.
13:51 UT: Vstup návratového pouzdra do zemské atmosféry40,41,42 pod úhlem -12° k horizontále rychlostí 12.2 km/s ve výši 200 km nad bodem o přibližných souřadnicích 125° v.d., 28° j.š.
Kolem 13:52 UT: Služební část sondy shořela v hustých vrstvách atmosféry.
14:11 UT: Přistání návratového pouzdra na Zemi ve vojenské oblasti WPA [=Woomera Prohibited Area], SA (Austrálie)42,43.
14:56 UT: Pátrací helikoptéra nalezla návratové pouzdro44.
Bylo zahájeno hledání tepelného štítu návratového pouzdra45.
2010-06-14 Kolem 05:00 UT: Tepelný štít návratového pouzdra byl nalezen46.
07:08 UT: Technici vyzvedli návratové pouzdro sondy47.
2010-06-17 Návratové pouzdro bylo odesláno z Austrálie do Japonska.
2010-06-18 Návratové pouzdro a jeho tepelný štít dorazily do kosmického střediska v městě Sagamihara (Japonsko)48.
2010-06-24 Vědci ve středisku v městě Sagamihara (Japonsko) zahájili otvírání kontejneru pro vzorek návratového pouzdra49.
2010-06-28 V kontejneru pro vzorek návratového pouzdra byly vyfotografovány šedivé a bílé částice prachu; není však zřejmý jejich původ (planetka Itokawa, nebo meziplanetární prach, nebo pozemský původ)50,51. Předchozí rentgenové snímky kontejneru nezaregistrovaly žádná zrnka prachu větší než 1 mm.
2010-06-29 Z kontejneru pro vzorek byla speciálním křemenným mikromanipulátorem odebrána jedna prachová částice 50,51.
2010-11-16 Agentura JAXA zveřejnila52 předběžnou zprávu o zkoumání přibližně 1500 částic z kontejneru "A", jejichž rozměr většinou nepřesahuje 10 µm. Morfologické zkoumání skanujícím elektronovým mikroskopem a předběžná chemická a mineralogická analýza (minerály olivín, pyroxen, plagioklas a troillit) prokázaly, že jsou mimozemského původu a že pocházejí evidentně z planetky (25143) Itokawa na základě porovnání s jejím dálkovým průzkumem53,54,55.

Literatura

 1. Home Page. - Yokohama : NEC Toshiba, 2003. - [Cit. 2004-10-30].     (http://www.ntspace.jp/space-e/index.html).
 2. ISAS Home Page. - Sagamihara : ISAS, 2003. - [Cit. 2003-05-09].     (http://www.isas.sc.jp/e/index.html).
 3. Asteroid Sample-return Spacecraft "HAYABUSA"(MUSES-C). - Tokyo : JAXA, 2004. - [Cit. 2004-08-19].     (http://www.jaxa.jp/missions/projects/sat/exploration/muses_c/index_e.html).
 4. MUSES-C. - Sagamihara : ISAS, 2003. - [Cit. 2003-05-11].     (http://www.isas.ac.jp/e/enterp/missions/muses-c/index.html).
 5. Welcome to MUSES-C Homepage. - Sagamihara : ISAS, 2003. - [Cit. 2003-05-19].     (http://www.muses-c.isas.ac.jp/index.html).
 6. MUSES-C. - Pasadena, CA : NASA-JPL, 2003. - [Cit. 2003-05-19].     (http://www-curator.jsc.nasa.gov/curator/muses-c/).
 7. Hayabusa (Muses-C). - Greenbelt, MD : NASA-GSFC. - 2006-10-30. - [Cit. 2006-11-02].     (http://nssdc.gsfc.nasa.gov/database/MasterCatalog?sc=2003-019A).
 8. MUSES-C Carries Names of Planetary Society Members to Asteroid / A. Alexander. - Planetary Society. - 2003-05-13. - [Cit. 2003-05-24].     (http://www.planetary.org/html/news/articlearchive/headlines/2003/musesc_names.html).
 9. Japan Postpones MUSES-C Launch To Asteroid Until May 2003. - Space Daily. - 2003-01-06. - [Cit. 2004-06-20].     (http://www.spacedaily.com/news/japan-muses-c-03a.html).
 10. Radar Observations of Asteroid 25143 Itokawa (1998 SF36) /S. J. Ostro, L. A. M. Benner, M. C. Nolan, C. Magri, J. D. Giorgini, D. J. Scheeres, S. B. Broschart, M. Kaasalainen, D. Vokrouhlický, S. R. Chesley, J. L. Margot, R. F. Jurgens, R. Rose, D. K. Yeomans, S. Suzuki, E. M. De Jong. - Pasadena, CA : NASA-JPL, 2004. - [Cit. 2004-06-20].     (http://echo.jpl.nasa.gov/~ostro/itokawa.html).
 11. Sample return science by Hayabusa near-Earth asteroid mission / A. Fujiwara, M. Abe, M. Kato, I. Kushiro, T. Mukai, T. Okada, J. Saito, S. Sasaki, H. Yano, D. Yeomans. - Houston, TX : LPI, 2004. - (XXXVth Lunar and Planetary Science Conference, 2004-03-15 - 2004-03-19). - [Cit. 2004-08-19].     (http://www.lpi.usra.edu/meetings/lpsc2004/pdf/1521.pdf).
 12. Scientific capability of Minerva rover in Hayabusa asteroid mission / T. Yoshimitsu, S. Sasaki, M. Yanagisawa, T. Kubota. - Houston, TX : LPI, 2004. - (XXXVth Lunar and Planetary Science Conference, 2004-03-15 - 2004-03-19). - [Cit. 2004-08-19].     (http://www.lpi.usra.edu/meetings/lpsc2004/pdf/1517.pdf).
 13. [JSR] / J. McDowell. - Jonathan's Space Report, No. 526. - 2004-05-23. - [Cit. 2005-02-19].     (http://host.planet4589.org/space/jsr/back/news.526).
 14. [JSR] / J. McDowell. - Jonathan's Space Report, No. 527. - 2004-06-02. - [Cit. 2005-02-19].     (http://host.planet4589.org/space/jsr/back/news.527).
 15. http://hayabusa.sci.isas.jaxa.jp/Hayabusa Project Science Data Archive . - Sagamihara : JAXA-ISAS, 2007. - [Cit. 2007-04-27].
 16. MUSES-C was successfully launched! - Sagamihara : ISAS. - 2003-05-09. - [Cit. 2003-06-25].     (http://www.isas.ac.jp/dtc/MUSESC/text-e1.html).
 17. M-V-5 Successfully Launches Hayabusa. - Sagamihara : ISAS. - 2003-05-09. - [Cit. 2003-06-25].     (http://www.isas.ac.jp/e/new/release/2003f/05_06.html).
 18. Japan launches asteroid sample return mission / S. Clark. - Spaceflight Now. - 2003-05-09. - [Cit. 2003-05-09].     (http://www.spaceflightnow.com/news/n0305/09musesc/).
 19. Japan's MV Returns To Service With Muses-C Launch / [ISAS]. - Space Daily. - 2003-06-18. - [Cit. 2004-06-20].     (http://www.spacedaily.com/news/japan-muses-c-03b.html).
 20. In Wake Of Stardust Flyby, Hayabusa Aims For Asteroid Sample Return / K. B. Grant, B. E. Clark. - Space Daily. - 2004-01-06. - [Cit. 2004-06-20].     (http://www.spacedaily.com/news/japan-muses-c-04a.html).
 21. Asteroid "Itokawa", Target of "HAYABUSA", Comes in Sight. - Space Daily. - 2004-01-07. - [Cit. 2004-06-20].     (http://www.spacedaily.com/news/japan-muses-c-04b.html).
 22. Hayabusa Spacecraft Rounds Earth and Heads for Near-Earth Asteroid / D. Yeomans, P. Chodas. - Pasadena, CA : NASA-JPL. - 2004-05-19. - [Cit. 2004-08-19].     (http://neo.jpl.nasa.gov/news/news143.html).
 23. Hayabusa acquired images of the earth and the moon. - Sagamihara : ISAS. - 2004-05-19. - [Cit. 2004-08-19].     (http://www.isas.ac.jp/e/snews/2004/0519.shtml).
 24. HAYABUSA's ion engines achieve 20,000 hours of Space Operation / [JAXA]. - SpaceRef. - 2004-12-30. - [Cit. 2004-12-31].     (http://www.spaceref.com/news/viewpr.html?pid=15798).
 25. Hayabusa's Practice Descent (Rehearsal) on November 4th. - Tokyo : JAXA. - 2005-11-06. - [Cit. 2005-11-07].     (http://www.jaxa.jp/press/2005/11/20051106_hayabusa_e.html).
 26. Recent Status of Hayabusa spacecraft as of the end of May, 2006. - Tokyo : JAXA. - 2006-06-01. - [Cit. 2006-11-02].     (http://www.isas.jaxa.jp/e/snews/2006/0601.shtml).
 27. Hayabusa leaves for Earth. - Sagamihara : JAXA-ISAS. - 2007-05-01. - [Cit. 2007-05-06].     (http://www.isas.jaxa.jp/e/snews/2007/0501.shtml).
 28. Current Status of the Asteroid Explorer HAYABUSA : Firing ion engine and starting second phase orbit maneuver to return to Earth. - Tokyo : JAXA. - 2009-02-04. - [Cit. 2009-02-06].     (http://www.jaxa.jp/press/2009/02/20090204_hayabusa_e.html).
 29. Official Approval of Names on ITOKAWA by IAU. - Tokyo : JAXA. - 2009-03-03. - [Cit. 2009-11-11].     (http://www.jaxa.jp/press/2009/03/20090303_itokawa_e.html).
 30. Asteroid Explorer "HAYABUSA" Ion Engine Anomaly. - Tokyo : JAXA. - 2009-11-09. - [Cit. 2009-11-11].     (http://www.jaxa.jp/press/2009/11/20091109_hayabusa_e.html).
 31. Restoration of Asteroid Explorer, Hayabusa's Return Cruise. - Tokyo : JAXA. - 2009-11-19. - [Cit. 2009-11-21].     (http://www.jaxa.jp/press/2009/11/20091119_hayabusa_e.html).
 32. Hayabusa approaching closer to Earth. - Tokyo : JAXA. - 2010-01-04. - [Cit. 2010-01-11].     (http://www.hayabusa.isas.jaxa.jp/e/index_63.html).
 33. Hayabusa about to enter Earth's gravity sphere. - Tokyo : JAXA. - 2010-01-04. - [Cit. 2010-01-11].     (http://www.hayabusa.isas.jaxa.jp/e/index_65.html).
 34. Daring asteroid probe on course to reach Earth in June / S. Clark. - Spaceflight Now. - 2010-01-11. - [Cit. 2010-01-11].     (http://www.spaceflightnow.com/news/n1001/11hayabusa/).
 35. Hayabusa, passes within half of the Moon's distance. - Tokyo : JAXA. - 2010-03-08. - [Cit. 2010-03-16].     (http://www.hayabusa.isas.jaxa.jp/e/index_75.html).
 36. Hayabusa sets sights on planet Earth for June return / S. Clark. - Spaceflight Now. - 2010-03-13. - [Cit. 2010-03-16].     (http://www.spaceflightnow.com/news/n1003/13hayabusa/).
 37. Return of Sample Recovery Capsule. - Tokyo : JAXA. - 2010-04-21. - [Cit. 2010-06-11].     (http://www.jaxa.jp/press/2010/04/20100421_hayabusa_e.html).
 38. Asteroid Explore "HAYABUSA" (MUSES-C) Completed TCM-3 operation, shift the target from Earth's outer rim to WPA. - Tokyo : JAXA. - 2010-06-05. - [Cit. 2010-06-11].     (http://www.jaxa.jp/press/2010/06/20100605_hayabusa_e.html).
 39. Asteroid Explore "HAYABUSA" (MUSES-C) Completed TCM-4 operation, precise guidance to WPA. - Tokyo : JAXA. - 2010-06-09. - [Cit. 2010-06-11].     (http://www.jaxa.jp/press/2010/06/20100609_hayabusa_e.html).
 40. Asteroid Explorer "HAYABUSA" (MUSES-C) Capsule reentry plan. - Tokyo : JAXA. - 2010-06-12. - [Cit. 2010-06-13].     (http://www.jaxa.jp/press/2010/06/20100612_hayabusa_e.html).
 41. Asteroid Explorer "HAYABUSA" (MUSES-C) Reentry. - Tokyo : JAXA. - 2010-06-14. - [Cit. 2010-06-14].     (http://www.jaxa.jp/press/2010/06/20100614_hayabusa_e.html).
 42. JAXA President comment. - Tokyo : JAXA. - 2010-06-14. - [Cit. 2010-06-14].     (http://www.jaxa.jp/press/2010/06/20100614_hayabusa6_e.html).
 43. Capsule plunges to Earth after historic visit to asteroid / S. Clark. - Spaceflight Now. - 2010-06-13. - [Cit. 2010-06-14].     (http://www.spaceflightnow.com/news/n1006/13hayabusaentry/).
 44. Result of Capsule Search by Helicopter. - Tokyo : JAXA. - 2010-06-14. - [Cit. 2010-06-14].     (http://www.jaxa.jp/press/2010/06/20100614_hayabusa2_e.html).
 45. Result of Search for the Heat Shield by Helicopter. - Tokyo : JAXA. - 2010-06-14. - [Cit. 2010-06-14].     (http://www.jaxa.jp/press/2010/06/20100614_hayabusa3_e.html).
 46. Capsule heart Shield found. - Tokyo : JAXA. - 2010-06-14. - [Cit. 2010-06-14].     (http://www.jaxa.jp/press/2010/06/20100614_hayabusa7_e.html).
 47. Retrieving the Capsule completed. - Tokyo : JAXA. - 2010-06-14. - [Cit. 2010-06-14].     (http://www.jaxa.jp/press/2010/06/20100614_hayabusa5_e.html).
 48. HAYABUSA Capsule Arrived at JAXA Sagamihara Campus. - Sagamihara : JAXA-ISAS. - 2010-06-18. - [Cit. 2010-07-06].     (http://www.isas.jaxa.jp/e/topics/2010/0618.shtml).
 49. Starting to open HAYABUSA sample container. - Sagamihara : JAXA-ISAS. - 2010-06-25. - [Cit. 2010-07-06].     (http://www.isas.jaxa.jp/e/topics/2010/0625.shtml).
 50. Scientists find dust inside Japan's asteroid capsule / S. Clark. - Spaceflight Now. - 2010-07-06. - [Cit. 2010-07-06].     (http://www.spaceflightnow.com/news/n1007/06hayabusa/).
 51. Hayabusa capsule particles may be from asteroid. - London : BBC. - 2010-07-06. - [Cit. 2010-07-06].     (http://news.bbc.co.uk/2/hi/science_and_environment/10519895.stm).
 52. Identification of origin of particles brought back by Hayabusa. - Tokyo : JAXA. - 2010-11-16. - [Cit. 2010-11-16].     (http://www.jaxa.jp/press/2010/11/20101116_hayabusa_e.html).
 53. Japan probe collected particles from Itokawa asteroid / J. Amos. - London : BBC. - 2010-11-16. - [Cit. 2010-11-16].     (http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-11763484).
 54. Asteroid Dust Successfully Returned by Japanese Space Probe / T. Malik. - SPACE.Com. - 2010-11-16. - [Cit. 2010-11-16].     (http://www.space.com/scienceastronomy/asteroid-dust-collected-by-japan-space-probe-101116.html).
 55. Asteroid Itokawa Sample Return / D. Coulter. - Washington, DC : Science@SA. - 2010-12-29. - [Cit. 2010-12-30].     (http://science.nasa.gov/science-news/science-at-nasa/2010/30dec_samplereturn/).

------
Datum poslední úpravy: 2011-01-01 21:34:19 UT Platná stránka HTML 4.01! Popis kódu UTF-8 © 2011 - Antonín Vítek