2002-019A - NSS-7

Název objektu NSS-7 [=New Skies Satellite]
SSC27414
Start2002-04-16 23:02 UT, Centre Spatial Guayanais, Ariane 44L
Stav objektuna geocentrické dráze
ProvozovatelNizozemsko, NSS
VýrobceUSA, LMCSS
Kategoriestacionární telekomunikační družice
Hmotnostvzletová 4692 kg

Parametry dráhy

Epocha Typ i P hP hA Pozn.
02-04-16.76 G 7.03° 630.79 min 222 km 35750 km  
02-04-17.89 G 7.01° 629.46 min 213 km 35690 km  
02-04-21.52 G 4.36° 748.34 min 6648 km 35204 km  
02-04-23.52 G 0.71° 1149.50 min 24201 km 35742 km  
02-04-25.40 G 0.73° 1148.63 min 24200 km 35706 km  
02-05-03.53 G 0.02° 1436.11 min 35778 km 35796 km  
02-05-24.70 G 0.05° 1434.80 min 35738 km 35785 km  
02-05-24.90 G 0.01° 1433.64 min 35701 km 35776 km  
02-05-29.11 G 0.04° 1436.06 min 35779 km 35793 km  
05-01-02.97 G 0.01° 1436.10 min 35773 km 35800 km  
05-10-10.00 G 0.02° 1436.09 min 35491 km 36082 km  
05-10-27.05 G 0.02° 1436.11 min 35771 km 35802 km  
07-03-05.97 G 0.06° 1436.38 min 35524 km 36061 km  
07-03-09.00 G 0.03° 1436.11 min 35769 km 35805 km  
10-01-02.85 G 0.03° 1436.12 min 35773 km 35801 km  
10-04-26.92 G 0.06° 1436.10 min 35631 km 35942 km  
10-04-28.06 G 0.05° 1436.09 min 35767 km 35806 km  

Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.

Pozice na stacionární dráze

Epocha λ Δλ i  Poznámka
02-05-05.00-23.00°0.01°/d0.02° 
08-05-06.10-22.00°0.00°/d0.04° 
08-07-17.43-22.04°223.93°/d23.13° 
08-07-21.28-22.04°223.92°/d23.13° 
08-07-24.13-22.00°223.90°/d23.17° 
08-07-28.96-21.99°223.89°/d23.20° 
08-07-31.95-22.00°223.90°/d23.19° 
08-08-05.23-22.05°223.93°/d23.13° 
08-08-08.14-22.04°223.94°/d23.16° 
08-08-12.16-22.02°223.92°/d23.16° 
08-08-21.07-21.99°0.00°/d0.04° 
10-12-29.43-22.03°0.00°/d0.02° 
10-12-29.43-22.03°0.00°/d0.02° 
11-07-01.41-22.03°0.00°/d0.02° 
11-07-01.41-22.03°0.00°/d0.02° 
11-12-16.00-21.99°0.01°/d0.04° 

Význam hodnot: Epocha - Datum (rok, měsíc, den), pro něž platí uvedené údaje. λ - Zeměpisná délka subsatelitního bodu ve stupních (kladná je východní délka, záporná je západní délka). Δλ - Denní změna polohy vzhledem k zemskému povrchu (změna zeměpisné délky subsatelitního bodu) ve stupních za den (kladná východním směrem, záporná západním směrem). i - Sklon dráhy k rovníku ve stupních.

Popis objektu

Stacionární telekomunikační družice. Postavila ji firma Lockheed Martin Commercial Space Systems, Sunnyvale, CA (USA). Provozovatelem je nadnárodní firma >New Skies Satellites (NSS), od r. 2006 součást koncernu SES Global, od r. 2009 jako World Skies, N. V., Den Haag /='s-Gravenhage/ (Nizozemsko).

Tříose stabilizovaná družice typu A2100AX s tělem tvaru nepravidelného kvádru o rozměrech 6.7×3.62×36.2 m vybavená párem panelů fotovoltaických článků, dodávajících 13.1 kW elektrické energie na počátku života a dobíjejících NiMH akumulátorové baterie. Nese 36 aktivních převaděčů pracujících v pásmu C (5.887-6.396/4 GHz, šířka pásma 36 MHz, EIRP 36 až 45 dBW) a 36 aktivních převaděčů pracujících v pásmu Ku (14.36-14.46/12 GHz, šířka pásma 36 MHz, EIRP 47 až 51 dBW). Je vybavena 4 výklopnými a 1 pevnou parabolickou anténou pro vytváření 11 směrových paprsků. Družice je určena pro zajišťování telekomunikačních služeb pro Severní a Jižní Ameriku, Evropu Blízký a Střední východ a Afriku. Pro navedení na stacionární dráhu je vybavena motorem na KPL.

Plánovaný bod zavěšení je nad 21.5° z.d. Předpokládaná aktivní životnost je 12 roků.

První družice vypuštěná pro společnost NSS. Předchozí družicí jiného typu této společnosti převedenou od organizace Intelsat je NSS 806 (1998-014A). Následující družicí je NSS-6 (2002-057A).

Průběh letu

Datum Událost
2002-04-16 23:02 UT: Vzlet7,8.
23:21 UT: Navedení na přechodovou dráhu.
23:23 UT: Oddělení družice od 3. st. rakety.
2002-04-17 00:08 UT: S družicí navázala první spojení pozemní stanice firmy LMCSS v Uralla (Austrálie).
2010-01-14 Firma World Shies dala spojovou kapacitu na této družici zdarma k dispozici^+1^ pro zajišťování humanitární pomoci po ničivém zemětřesení, které postihlo Haiti.

Literatura

  1. Home Page. - Sunnyvale, CA : LMCSS, 2002. - [Cit. 2002-12-30].     (http://www.lmcommercialspace.com).
  2. Home Page. - Den Haag : SES NSS, 2008. - [Cit. 2009-02-13].     (http://www.newskies.com).
  3. Home page. - Haag : NSS, 2002. - [Cit. 2002-04-17].     (http://www.newskies.com/).
  4. Home Page. - El Segundo, CA : LMSS, 2002. - [Cit. 2002-04-17].     (http://lmms.external.lmco.com/).
  5. New Skies ready for first launch. - Haag : NSS, 2002. - [Cit. 2002-04-17].     (http://www.newskies.com/PBNews/NewsTemplate.asp?cont_id=1319).
  6. Home Page Arianespace. - Evry : Arianespace, 2002. - [Cit. 2002-04-17].     (http://www.arianespace.com/index1.htm).
  7. European Ariane rocket launches on its 150th flight / J. Ray. - Spaceflight Now. - 2002-04-16. - [Cit. 2002-04-17].     (http://www.spaceflightnow.com/ariane/v150/).
  8. Mission status center. - Spaceflight Now. - 2002-04-16. - [Cit. 2002-04-17].     (http://www.spaceflightnow.com/ariane/v150/status.html).
  9. SES World Skies Donates Satellite Capacity In Support Of Relief Efforts For Haiti. Princeton, NJ : SES World Skies. - 2010-01-14. - [Cit. 2010-01-24].     (http://www.ses-worldskies.com/worldskies/news_and_events/press_releases/index.php?pressRelease=/pressReleases/pressReleaseList/10-01-14/index.php).

------
Datum poslední úpravy: 2011-12-18 11:11:43 UT Platná stránka HTML 4.01! Popis kódu UTF-8 © 2011 - Petr Lála, Antonín Vítek