2002-004A - RHESSI

Název objektuRHESSI [=Ramaty High Energy Solar Spectroscopic Imager]
Ramaty HESSI [=High Energy Solar Spectroscopic Imager]
Reuven Ramaty HESSI [=High Energy Solar Spectroscopic Imager]
Reuven Ramaty High Energy Solar Spectroscopic Imager
HESSI [=High Energy Solar Spectroscopic Imager]
SMEX-7 [=Small Class Explorer]
SMEX/RHESSI [=Small Class Explorer/Ramaty High Energy Solar Spectroscopic Imager]
Explorer 81
SSC27370
Start2002-02-05 20:58:17 UT, Eastern Test Range, L-1011/Pegasus-XL
Stav objektuna geocentrické dráze
ProvozovatelUSA, NASA
VýrobceUSA, Spectrum Astro
Kategorievědecká družice
Hmotnost293 kg
PoznámkaJméno Explorer 81 nebylo oficiálně oznámeno. Reuven Ramaty (1937-2001), americký astrofyzik maďarského původu, narozený v Rumunsku, zasloužil se značnou měrou o realizaci této družice1,2.

Parametry dráhy

Epocha Typ i P hP hA Pozn.
02-02-05 G 38.00° 96.69 min 600 km 600 km Plán.
02-02-05.87 G 38.04° 96.66 min 588 km 609 km  
02-02-06.20 G 38.04° 96.56 min 580 km 608 km  
02-03-21.38 G 38.04° 96.50 min 577 km 605 km  
02-04-24.77 G 38.04° 96.45 min 578 km 600 km  
02-07-24.96 G 38.04° 96.39 min 575 km 597 km  
02-09-25.92 G 38.04° 96.34 min 571 km 596 km  
02-11-28.16 G 38.04° 96.28 min 568 km 593 km  
03-02-19.39 G 38.04° 96.22 min 565 km 591 km  
03-06-04.79 G 38.04° 96.17 min 564 km 586 km  
03-11-05.74 G 38.04° 96.11 min 561 km 583 km  
04-03-30.92 G 38.04° 96.06 min 559 km 581 km  
04-12-16.51 G 38.04° 96.00 min 556 km 578 km  
05-10-04.89 G 38.04° 95.95 min 554 km 576 km  
07-09-08.56 G 38.04° 95.89 min 550 km 573 km  
10-01-01.62 G 38.04° 95.85 min 548 km 571 km  
11-04-10.53 G 38.04° 95.79 min 546 km 568 km  

Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.

Popis objektu

Vědecká družice. Postavila ji firma SpectrumAstro Inc. (nyní součást General Dynamics C4 Systems), Gilbert, AZ (USA). Provozovatelem je NASA Goddard Space Flight Center (GSFC), Greenbelt, MD (USA) pro NASA Headquarters, Office of Space Science and Applications (OSSA), Washington, DC (USA). Operativní řízení zajišťuje University of California, Space Science Laboratory, Berkeley, CA (USA). Na vývoji přístrojového vybavení se podílely University of California, Berkeley, CA (USA), Lawrence Berkeley National Laboratory, Berkeley (USA), NASA Goddard Space Flight Center (GSFC), Greenbelt, MD (USA) a Eidgenossische Technische Hochschule, Paul Scherrer Institut, Villigen (Švýcarsko). Na experimentech se podílejí vědci z Francie, Japonska, Nizozemí, Švýcarska, USA a Velké Británie.

Rotací 15 obr/min stabilizovaná družice postavená na základě služebního modulu SA-200S s tělem z příhradové trubkové konstrukce tvaru osmibokého hranolu kombinovaného s komolým jehlanem o rozměrech 1.0×1.0×2.16 m (příčné rozměry při startu včetně složených panelů 1.1×1.1 m) je vybavena 4 pevnými výklopnými panely fotovoltaických článků umístěnými do kříže s rozpětím po vyklopení 5.77 m a dobíjejícími 16 Ah akumulátorovou baterii. Uvnitř válcového pouzdra nese zobrazující mřížkový spektrometr, pracující v oblasti rentgenového a gama záření (rozsah energií 3 keV až 20 MeV) s germániovými detektory, chlazenými na 77 K (-196 °C), určený především ke zkoumání slunečních erupcí. Data jsou zaznamenávána do palubní polovodičové paměti s kapacitou 4.0 GB a vysílána na povel na Zemi (výkon vysílače 5 W, rychlosti přenosu 125 kbit/s, 1 Mbit/s resp. 4 Mbit/s). Rotační osa je zaměřena na Slunce s přesností ±0.2°; její orientaci zjišťuje přesný sledovač Slunce (přesnost určení ±0.05°) a magnetometr. Změny rotační osy zabezpečují magnetické cívky.

Hlavní pozemní řídicí středisko je v areálu University of California, Berkeley, CA (USA).

Předpokládaná aktivní životnost jsou 2 až 3 roky.

Předchozí družicí řady SMEX je WIRE alias SMEX-6 (1999-011A), následující je GALEX alias SMEX-8 (2003-017A).

Průběh letu

Datum Událost
2002-02-05 19:29 UT: Vzlet nosného letadla10,11 L-1011 z dráhy 13 (Skid Strip) na Cape Canaveral Air Force Station.
20:58:12 UT: Odhození rakety z nosného letadla.
20:58:17 UT: Zážeh motoru 1. stupně.
21:07 UT: Navedení na dráhu.
21:08:02 UT: Oddělení družice od 3. st. rakety.
Kolem 21:10 UT: Vyklopení panelů slunečních baterií.
22:33 UT: Řídicí středisko v Berkeley, CA (USA) poprvé navázalo spojení s družicí.
2002-02-06 06:25 UT: Zapojeno chladicí zařízení detektorů.
2002-04-21 Družice pozorovala mimořádně silnou sluneční erupci třídy X12.
2009-01-25 03:50:38 UT: Družice zaregistrovala první ze série záblesků měkkého záření gama17,18 z obnovené aktivity anomálního rentgenovského pulsaru AXP 1E1547.0-5408 alias SGR J1550-5418 vzdáleného 30 000 světelných let (9 kpc) v souhvězdí Pravítko (Norma).

Literatura

 1. Reuven Ramaty, 1937-2001. - Greenbelt, MD : NASA-GSFC, 2001. - [Cit. 2003-04-29].     (http://hesperia.gsfc.nasa.gov/hessi/news/ramaty.html).
 2. Reuven Ramaty, NASA World Expert on Solar Physics, Dies at 64 / C. Wanjek. - Greenbelt, MD : NASA-GSFC, 2001-04-16. - [Cit. 2003-04-29].     (http://universe.gsfc.nasa.gov/press/2001/cw01_09.html).
 3. Home Page. - Gilbert, AZ : SpectrumAstro, 2002. - [Cit. 2003-01-06].     (http://www.spectrumastro.com).
 4. Home Page. - Greenbelt, MD : NASA-GSFC, 2007. - [Cit. 2008-06-20].     (http://www.nasa.gov/centers/goddard/home/index.html).
 5. The HESSI spacecraft / [NASA]. - Spaceflight Now. - 2002-02-03. - [Cit. 2002-02-05].     (http://www.spaceflightnow.com/pegasus/hessi/020203hessi.html).
 6. HESSI. - Berkeley, CA : Univ. of California, 2002. - [Cit. 2002-02-06].     (http://hessi.ssl.berkeley.edu/).
 7. HESSI. - Villigen : P. Scherrer Institut, 2002. - [Cit. 2002-02-06].     (http://hessi.web.psi.ch/).
 8. HESSI. - Athens, OH : SpectruAstro, 2002. - [Cit. 2002-02-06].     (http://www.specastro.com/ProgramsProducts/Hessi.asp).
 9. HESSI Home Page. Greenbelt, MD : NASA-GSFC, 2002. - [Cit. 2002-02-06].     (http://hesperia.gsfc.nasa.gov/hessi/).
 10. Mission Status Center / J. Ray. - Spaceflight Now. - 2002-02-05. - [Cit. 2002-02-05].     (http://www.spaceflightnow.com/pegasus/hessi/status.html).
 11. Solar explorer successfully launched by Pegasus rocket / J. Ray. - Spaceflight Now. - 2002-02-05. - [Cit. 2002-02-05].     (http://www.spaceflightnow.com/pegasus/hessi/index.html).
 12. RHESSI satellite captures new light from the Sun / [NASA/GSFC]. - Spaceflight Now. - 2002-06-06. - [Cit. 2002-06-06].     (http://www.spaceflightnow.com/news/n0206/06rhessi/).
 13. Trio peeks at secret recipe for stormy solar weather / [NASA-GSFC]. - Spaceflight Now. - 2002-06-21. - [Cit. 2002-06-22].     (http://www.spaceflightnow.com/news/n0306/21spacewx/).
 14. Antimatter factory on Sun yields clues to explosions / [NASA-GSFC]. - Spaceflight Now. - 2002-09-03. - [Cit. 2002-09-04].     (http://www.spaceflightnow.com/news/n0309/03antimatter/).
 15. Extensive destruction powers solar explosions / [NASA]. - Spaceflight Now. - 2002-12-09. - [Cit. 2002-12-10].     (http://www.spaceflightnow.com/news/n0312/09rhessi/).
 16. NASA Satellite Observes Mysterious Earth Energy / G. Cook-Anderson, D. Beasley, T. Stephens. - Washington, DC : NASA. - 2005-02-22. - (Release ; 05-054). - [Cit. 2005-02-27].     (http://www.nasa.gov/home/hqnews/2005/feb/HQ_05054_Earth_Energy.html).
 17. AXP 1E1547.0-5408: RHESSI observations up to 400 keV / E. Bellm. In: GCN Circular, No. 8841. - Grenbelt, MD : NASA-GSFC. - 2009-01-25. - [Cit. 2009-02-14].     (http://gcn.gsfc.nasa.gov/gcn/gcn3/8857.gcn3).
 18. INTEGRAL observes continued activity from AXP 1E1547.0-5408 / C. Baldovin et al. In: Astronomer's Telegram, No. 1908. - 2009-01-25. - [Cit. 2009-02-14].     (http://www.astronomerstelegram.org/?read=1908).

------
Datum poslední úpravy: 2011-05-08 11:00:07 UT Platná stránka HTML 4.01! Popis kódu UTF-8 © 2011 - Antonín Vítek