2000-072A - Intelsat 1R

Název objektuIntelsat 1R [=International Telecommunication Satellite]
IS-1R [=Intelsat 1R]
PanAmSat 1R [=Pan American Satellite]
PAS-1R [=Pan American Satellite 1R]
SSC26608
Start2000-11-16 01:07 UT, Centre Spatial Guayanais, Ariane 5G
Stav objektuna geocentrické dráze
Provozovatel USA, Intelsat
dříve USA, PanAmSat
VýrobceUSA, Boeing
Kategoriestacionární telekomunikační družice
Hmotnost vzletová 4793 kg
prázdná přibližně 3000 kg

Parametry dráhy

Epocha Typ i P hP hA Pozn.
00-11-16.33 G 6.44° 713.93 min 625 km 39540 km  
00-11-16.82 G 6.46° 714.11 min 629 km 39544 km  
00-11-17.32 G 6.43° 704.12 min 614 km 39065 km  
00-11-19.87 G 2.09° 810.98 min 5704 km 39154 km  
00-11-26.60 G 0.19° 1413.19 min 31593 km 39081 km  
00-11-30.99 G 0.17° 1433.51 min 32396 km 39076 km  
00-12-04.98 G 0.16° 1436.80 min 32597 km 39004 km  
00-12-06.47 G 0.15° 1435.04 min 32805 km 38726 km  
00-12-06.97 G 0.15° 1438.44 min 32986 km 38679 km  
00-12-19.96 G 0.14° 1436.56 min 34332 km 37259 km  
00-12-26.34 G 0.11° 1438.34 min 34687 km 36974 km  
00-12-28.90 G 0.11° 1435.67 min 34790 km 36766 km  
00-12-30.90 G 0.10° 1436.66 min 34817 km 36779 km  
01-01-06.89 G 0.13° 1437.02 min 34554 km 37056 km  
01-01-12.40 G 0.06° 1437.22 min 35738 km 35879 km  
01-01-19.31 G 0.06° 1436.11 min 35780 km 35794 km  
04-01-08.23 G 0.03° 1436.12 min 35786 km 35788 km  
07-01-05.13 G 0.04° 1436.13 min 35785 km 35789 km  
09-12-18.10 G 0.03° 1438.02 min 35811 km 35838 km  
09-12-18.90 G 0.05° 1440.13 min 35843 km 35888 km  
09-12-21.66 G 0.06° 1440.80 min 35852 km 35905 km  
09-12-21.90 G 0.07° 1439.17 min 35838 km 35856 km  
09-12-22.70 G 0.07° 1437.31 min 35796 km 35824 km  
09-12-23.12 G 0.08° 1436.35 min 35783 km 35800 km  

Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.

Pozice na stacionární dráze

Epocha λ Δλ i  Poznámka
01-01-29.00-62.08°-0.02°/d0.05° 
08-04-29.94-45.03°0.00°/d0.05° 
09-06-24.94-45.05°0.00°/d0.02° 
09-12-18.10-45.47°-0.48°/d0.03° 
09-12-18.90-46.33°-1.01°/d0.05° 
09-12-21.90-49.69°-0.77°/d0.07° 
09-12-22.70-50.02°-0.30°/d0.07° 
09-12-27.73-50.05°0.01°/d0.10° 
10-01-22.14-50.07°-0.01°/d0.20° 
10-02-19.14-50.07°0.00°/d0.23° 
10-09-16.37-50.02°0.00°/d0.01° 
11-03-21.27-49.99°0.01°/d0.02° 
11-03-21.27-49.99°0.01°/d0.02° 
11-04-14.36-50.03°0.00°/d0.05° 
11-04-14.36-50.03°0.00°/d0.05° 
11-10-18.09-49.99°0.00°/d0.04° 
11-10-18.09-49.99°0.00°/d0.04° 
11-10-18.09-49.99°0.00°/d0.04° 
11-12-13.00-49.94°0.00°/d0.05° 

Význam hodnot: Epocha - Datum (rok, měsíc, den), pro něž platí uvedené údaje. λ - Zeměpisná délka subsatelitního bodu ve stupních (kladná je východní délka, záporná je západní délka). Δλ - Denní změna polohy vzhledem k zemskému povrchu (změna zeměpisné délky subsatelitního bodu) ve stupních za den (kladná východním směrem, záporná západním směrem). i - Sklon dráhy k rovníku ve stupních.

Popis objektu

Stacionární telekomunikační družice. Postavila ji firma Hughes Space and Communications Co. (HSC, nyní Boeing Satellite Systems), Seal Beach, CA (USA) v závodech Integrated Satellite Factory, El Segundo, CA (USA). Provozovatelem byla firma Pan American Satellite, Inc. (PanAmSat), Wilton, CT (USA), od roku 2002 Arabsat, Ar Riyadh /=Rijád/ (Saudská Arábie), od r. 2006 International Telecommunication Satellite Organization (ITSO, nyní Intelsat, Ltd.), Washington, DC (USA).

Tříose stabilizovaná telekomunikační družice typu BSS-702 (dříve HS-702) o rozměrech 6.2 m×3.8 m×3.4 m je vybavena párem slunečních baterií, dodávajících minimálně 14.7 kW na konci aktivního života. Nese 36 aktivních převaděčů pracujících v pásmu C (6/4 GHz, výkon 34 resp. 55 W) a 36 aktivních převaděčů pracujících v pásmu Ku (14/12 GHz, výkon 125 resp. 140 W, max. EIRP 52 dBW). Je určena pro poskytování regionálních telekomunikačních služeb v oblasti Severní, Střední a Jižní Ameriky včetně karibské oblasti, Evropy a Afriky. Orientaci a stabilizaci zajišťuje systém silových setrvačníků. Pro navedení na stacionární dráhu je vybavena motorem R-4D o tahu 440 N. Pro korekce dráhy slouží 4 iontové motory XIPS-25 o tahu 4×0.17 N.

Plánovaný bod zavěšení je nad 45° z.d., od konce r. 2009 nad 50° z.d. Předpokládaná aktivní životnost je 15 roků.

Předchozí družicí této řady je PAS-9 (2000-043A), následující je PAS-10 (2001-019A). Byla nahražena v provozu družicí Intelsat 14 (2009-064A).

Průběh letu

Datum Událost
2000-11-16 01:07 UT: Vzlet.
01:34 UT: Navedení na přechodovou dráhu.
01:36 UT: Družice se oddělila od nosné rakety.
2001 Pro konstrukční chybu koncentrátorů slunečního záření u fotovoltaických baterií došlo k pronikavému redukování dodávky elektrické energie, v důsledku čehož byla snížena provozuschopnost družice.
2006-07-03 Družice byla převedena do vlastnictví společnosti Intelsat, Ltd. (dříve ITSO), Pembroke (Bermudy).
2007-02-01 Družice byla přejmenována z PAS-9 na Intelsat 9 alias IS-9.
2009 Družice byla v provozu nahražena družicí Intelsat 14 (2009-064A).
2009-12-18 Družice zahájila přesun západním směrem na novou pozici nad 50° z.d.
2009-12-22 Družice byla zakotvena nad 50° z.d.
2010-01-14 Komise FCC udělila souhlas7 s dočasným provozováním této družice na pozici nad 50° z.d.
  http://www.fcc.gov/ftp/Daily_Releases/Daily_Business/2010/db0115/DA-10-89A1.pdf\Policy Branch Information : Actions Taken.
Washington, DC : FCC.
2010-01-15.
[Cit. 2010-03-14].@

Literatura

  1. Home Page. - Los Angeles, CA : Boeing, 2002. - [Cit. 2002-06-16].     (http://www.boeing.com/defense-space/space/bss/).
  2. Home Page. - Greenwich, CT : PAS, 2002. - [Cit. 2002-06-16].     (http://www.panamsat.com/noflash_index.asp).
  3. Home Page. - Riyadh : Arabsat, 2006. - [Cit. 2006-11-09].     (http://www.arabsat.com).
  4. Intelsat Home Page. - Pembroke : Intelsat, 2004. - [Cit. 2004-11-30].     (http://www.intelsat.com).
  5. Success for heavyweight Ariane 5 mission / T. Furniss. - Spaceflight 43 [1] 4 (2001).
  6. Satellite Digest-341 / P. S. Clark. - Spaceflight 43 [3] 97-98 (2001).

------
Datum poslední úpravy: 2011-12-18 11:11:17 UT Platná stránka HTML 4.01! Popis kódu UTF-8 © 2011 - Petr Lála, Antonín Vítek