1999-070B - ACRIMSAT

Název objektu ACRIMSAT [=Active Cavity Radiometer Irradiance Monitor Satellite]
SSC26033
Start1999-12-21 07:11:52 UT, Western Test Range, Taurus
Stav objektuna geocentrické dráze
ProvozovatelUSA, NASA-JPL
VýrobceUSA, OSC
Kategorievědecká družice
Hmotnost100 kg ?

Parametry dráhy

Epocha Typ i P hP hA Pozn.
99-12-21.34 G 98.27° 98.87 min 683 km 726 km  
99-12-21.41 G 98.27° 98.92 min 685 km 729 km  
99-12-22.86 G 98.27° 98.86 min 684 km 725 km  
00-12-03.92 G 98.24° 98.81 min 681 km 723 km  
01-10-31.88 G 98.22° 98.75 min 679 km 720 km  
02-03-28.23 G 98.21° 98.70 min 676 km 718 km  
03-05-28.89 G 98.18° 98.64 min 674 km 714 km  
06-01-01.67 G 98.11° 98.61 min 672 km 712 km  
09-01-01.13 G 98.00° 98.59 min 671 km 712 km  

Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.

Popis objektu

Vědecká družice. Postavila ji firma Orbital Sciences Corp., Dulles, VA (USA). Provozovatelem je NASA Jet Propulsion Laboratory (JPL), Pasadena, CA (USA) pro NASA Headquarters, Office of Space Science and Applications (OSSA), Washington, DC (USA).

Rotací 12 obr/min stabilizovaná mikrodružice tvaru nízkého osmibokého hranolu o průměru 0.77 m a výšce 0.69 m postavená na základě modelu MiniStar je vybavena čtyřmi panely slunečních baterií. Nese jediný přístroj:

Telemetrický systém pracuje v pásmu S (2.2500 GHz).

Družice se pohybuje po heliosynchronní dráze s průletem vzestupným uzlem dráhy v 10:50 místního času.

Předpokládaná aktivní životnost je 5 roků.

Průběh letu

Datum Událost
1999-12-21 07:27 UT: Družice se oddělila od 3. st. rakety7.
1999-prosinec Během testování bylo zjištěno8, že přístroje družice míří ve směru odkloněném o 16° od Slunce v důsledku softwarové chyby.
2000-04-05 Softwarovou chybu se podařilo odstranit8 a zamířit radiometr s přesností ±0.1° na střed Slunce.

Literatura

  1. Home Page. - Dulles, VA : OSC, 2002. - [Cit. 2002-07-06].     (http://www.orbital.com).
  2. Home Page. - Pasadena, CA : NASA-JPL, 2002.     (http://www.jpl.nasa.gov).
  3. SPACEWARN Activities. - SPACEWARN Bulletin [554] 1 (2000-01-01).     (http://nssdc.gsfc.nasa.gov/spacewarn/spx554.html).
  4. http://acrim.jpl.nasa.gov/ACRIMSAT Home Page. - Pasadena, CA : JPL, 1999.
  5. Satellite Digest-330 / P. S. Clark. - Spaceflight 42 [4] 175-176 (2000).
  6. Kosmické projekty zítřka / P. Knap. - Letectví a kosmonautika 77 [6] 377 (2001).
  7. Taurus Lofts KOMPSAT, ACRIMSAT and Cremains / L. Evans. - Spaceflight 42 [7] 278 (2000).
  8. Software Fix Puts Acrimsat Back On Track / P. Hoversten. - SPACE.com, 2000-06-19.     (http://www.space.com/missionlaunches/missions/acrimsat_000614.html).

------
Datum poslední úpravy: 2010-05-06 15:27:23 UT Platná stránka HTML 4.01! Popis kódu UTF-8 © 2010 - Antonín Vítek