1999-057A - ZY-1A

Název objektuZY-1A <= 资源一号甲 > [=Ziyuan yihao jia /=C'-jüan i-chao ťia/] {=Přírodní zdroje 1A}
ZY-1 1 <= 资源一号 1 卫星 > [=Ziyuan yihao 1 weixing /=C'-jüan i-chao 1 wei-sing/] {=Přírodní zdroje 1, družice 1}
ZY-1 <= 资源一号 > [=Ziyuan yihao /=C'-jüan i-chao/] {=Přírodní zdroje 1}
CBERS-1 [=China-Brasil Earth Resources Satellite]
SSC25940
Start1999-10-14 03:16 UT, Taiyuan Space Center /=Tchaj-jüan/, Čchang-čeng CZ-4B
Stav objektuna geocentrické dráze
Provozovatel Brazílie, INPE
 Čína, CAST
Výrobce Brazílie, INPE
 Čína, CAST
Kategoriedružice pro dálkový průzkum
Hmotnost1450 kg

Parametry dráhy

Epocha Typ i P hP hA Pozn.
99-10-14.25 G 98.54° 99.60 min 733 km 746 km  
99-10-15.22 G 98.55° 99.54 min 727 km 746 km  
99-10-21.17 G 98.56° 99.59 min 733 km 745 km  
99-11-07.55 G 98.56° 100.07 min 753 km 770 km  
99-11-14.17 G 98.56° 100.32 min 773 km 774 km  
02-01-06.22 G 98.47° 100.31 min 773 km 774 km  
03-08-14.66 G 98.40° 100.40 min 773 km 782 km  
06-01-01.73 G 98.28° 100.39 min 773 km 781 km  
09-01-01.08 G 98.16° 100.39 min 774 km 780 km  

Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.

Popis objektu

Družice pro dálkový průzkum Země. Postavily ji a spoluprovozují organizace Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), Sao José dos Campos, SP (Brazílie) a Zhongguo Kongjian Jishu Yanjiu Yuan <= 中国空间技术研究院 > /=Čung-kuo kchung-ťien ťi-šu jen-ťiu jüan/ {=China Academy of Space Technology (CAST)}, Beijing /=Peking/ (Čína). Zpracováním dat dálkového průzkumu v Číně je pověřena organizace Zhongguo Ziyuan Weixing Yingyong Zhongxin <= > /=Čung-kuo c'-jüan wej-sing jing-jung čung-sin/ {=China Center for Resources Satellite Data and Application (CRESDA)}, Beijing /=Peking/ (Čína). Na financování brazilské účasti se podílela agentura Agencia Espacial Brasileira (AEB), Brasilia, DF (Brazílie).

Tříose stabilizovaná družice tvaru kvádru o rozměrech 1.8×2.0×2.2 m je vybavena jedním výklopným panelem slunečních baterií o rozměru 6.3×2.6 m, dodávajícím minimálně 1.1 kW elektrické energie a dobíjejícím 2 NiCd akumulátorové baterie o kapacitě 2×30 Ah. Družice sestává ze dvou modulů: služebního a vědeckého. Služební nese kromě energetického systému i navigační, stabilizační a telekomunikační systém pracující v pásmu S a UHF. Družice je vybavena 2 korekčními motory o tahu 20 N a 16 motorky o tahu 1 N na hydrazin. Ve vědeckém modulu jsou umístěny:

Hlavní řídicí středisko Centro de Rastreio e Controle de Satélites (CRC) se nachází v areálu INPE.

Předpokládaná aktivní životnost jsou 2 roky.

První družice této řady. Další družicí je ZY-1B (2003-049A).

Průběh letu

Datum Událost
1999-10-14 03:39 UT: (T +22 min 40 s) Družice se oddělila od nosné rakety.
1999-10-20 až
1999-11-09
Postupně zvyšována dráha družice10.
2000-únor Byly dokončeny zkoušky systémů a družice zahájila rutinní provoz.
2000-květen Počátkem měsíce selhala kamera WFI11.

Literatura

 1. Home Page. - Sao Jose dos Campos : INPE, 2003. - [Cit. 2003-08-16].     (http://www.inpe.br/).
 2. CAST Home Page. - Beijing : CAST, 2008. - [Cit. 2008-04-26].     (http://www.cast.cn/).
 3. Home Page. - CRESDA, 2003. - [Cit. 2003-10-24].     (http://www.cresda.com.cn).
 4. Home Page. - Brasilia : AEB, 2003. - [Cit. 2003-08-16].     (http://www.aeb.gov.br/).
 5. Home Page. - Brasilia : AEB, 2003. - [Cit. 2003-08-16].     (http://www.agespacial.gov.br/).
 6. SPACEWARN Activities. - SPACEWARN Bulletin [552] 1 (1999-11-01).     (http://nssdc.gsfc.nasa.gov/spacewarn/spx552.html).
 7. CBERS - China-Brazil Earth Resources Satellite. - INPE, 1999.     (http://www.dss.inpe.br/programas/cbers/english/sensor.html).
 8. CBERS - China-Brazil Earth Resources Satellite. - INPE, 1999.     (http://www.dss.inpe.br/programas/cbers/ingles/Default.html).
 9. Satellite Digest-328 / P. S. Clark. - Spaceflight 42 [2] 87-88 (2000).
 10. Satellite Digest-339 / P. S. Clark. - Spaceflight 43 [1] 10-11 (2001).
 11. Na "CBERS-1" vyšla iz stroja kamera / A. Železnjakov. - Poslednije kosmičeskije novosti. - Vyp. No. 141. - 2000-07-06.     (http://www.cosmoworld.ru/spaceencyclopedia/hotnews/index.shtml?06.07.00.html).

------
Datum poslední úpravy: 2009-04-03 19:42:29 UT Platná stránka HTML 4.01! Popis kódu UTF-8 © 2009 - Antonín Vítek