1998-061A - DS-1

Název objektuDS-1 [=Deep Space]
Deep Space 1
NMP-1 [=New Millenium Program]
SSC25508
Start1998-10-24 12:08 UT, Eastern Test Range, Delta 7326
Stav objektuna heliocentrické dráze
ProvozovatelUSA, NASA-JPL
VýrobceUSA, Spectrum Astro
Kategorieplanetární sonda
Hmotnost vzletová 490 kg
na dráze 475 kg
prázdná 377 kg

Parametry dráhy

Epocha Typ i P hP hA Pozn.
1998-10-29 H 450 d 1.0 AU 1.3 AU Odhadované parametry dle McDowella.
2001-06-30 H ? 596 d 1.293 AU 1.478 AU Oskulační parametry.

Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : H - heliocentrická (Slunce, sklon k ekliptice), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.

Popis objektu

Meziplanetární sonda. Postavila ji firma SpectrumAstro Inc. (nyní součást General Dynamics C4 Systems), Gilbert, AZ (USA) ve spolupráci s NASA Jet Propulsion Laboratory (JPL), Pasadena, CA (USA). Provozovatelem je NASA Jet Propulsion Laboratory (JPL), Pasadena, CA (USA) pro NASA Headquarters, Office of Space Science, Washington, DC (USA).

Sonda typu SA-200HP tvaru čtyřbokého hranolu o rozměrech 1.1×1.1×1.5 m (včetně vyklopených přístrojů a krytů 2.1×1.7×2.5 m) je vybavena párem slunečních panelů o rozpětí 11.8 m, dodávajících 2.4 kW elektrické energie s koncentrátory slunečního záření. Je určena především k ověření nových technologií pro pokročilé planetární sondy, a to:

Kromě toho jsou na palubě následující vědecké přístroje: Celkové náklady na projekt činí 152.3 mil. USD. Sonda je součástí programu New Millennium Program.

Průběh letu

Datum Událost
1998-10-25 Navedena na únikovou dráhu.
1998-10-30 Sonda byla otočena v prostoru tak, aby Slunce mohlo zahřát iontový motor XIPS na provozní hodnotu kolem 110 °C. Malým možstvím xenonu (Xe) byl motor propláchnut.
1998-11-05 Zapojeno žhavení katody XIPS a nádrž s Xe byla tlakována na provozní hodnotu.
1998-11-09 Zhušebně bylo ionizováno malé množství Xe bez zapojení urychlovacího potenciálu.
1998-11-10 19:30 UT: Zapojen iontový motor XIPS.
19:34 UT. Po 4.5 min provozu se XIPS samovolně vypojil. - Opakované pokusy o spuštění XIPS byly neúspěšné; po zdánlivě korektním průběhu procedury spuštění nebylo dosaženo tahu motoru.
1998-11-11 19:41 UT: Hvězdné čidlo orientačního systém přestalo pracovat.
19:49 UT: Palubní počítač na základě předchozí závady se pokusil uvést čidlo do provozu vypnutím a znovuzapnutím.
19:57 UT: Další pokus počítače uvést čidlo do provozu byl neúspěšný.
20:05 UT: Počítač přepojil sondu do bezpečnostního módu; sluneční čidlo bylo orientováno na Slunce a sonda byla uvedena do pomalé rotace s periodou 1 h a panely slunečních baterií zamířenými na Slunce.
1998-11-13 22:00 UT: Zahájeno uvádění sondy do normálního provozu.
1998-11-14 Kolem 04:00 UT: Sonda byla uvedena do normálního provozu.
1998-11-17 Kolem 23:30 UT: Při zkouškách autonomního navigačního systému se sonda sama po úspěšném pořízení 12 z plánovaných 20 navigačních snímků přepojila do bezpečnostního módu.
1998-11-19 Kolem 00:00 UT: Sonda byla opět uvedena do normálního provozu.
1998-11-24 22:53 UT: Iontový motor XIPS byl úspěšně uveden do provozu. Počáteční příkon byl 500 W.
1998-11-25 Příkon do motoru XIPS byl postupně zvýšen na 885 W, později na 1300 W.
1998-12-08 Iontový motor XIPS byl vypojen po více než 200 h nepřetržitého provozu.
  1998-12-08 až -09: Úspěšně vyzkoušen vysílač pracující v pásmu Ka.
1998-12-10 Aktivován přístroj PEPE.
1998-12-11 Opětné uvedení XIPS do provozu. Vzdálenost sondy od země činila 7.6 mil. km.
1998-12-18 Ukončeno řízení práce XIPS z pozemního střediska. Zahájeny zkoušky AutoNav, který převzal od pozemního střediska další ovládání XIPS.
1998-12-21 Snímkování asteroidů a hvězd.
1999-01-05 AutoNav vypojil dle plánu XIPS. Iontový motor pracoval celkem přes 850 h.
1999-01-06 Zapojen přístroj PEPE, který ve spolupráci se sondou Cassini studoval sluneční vítr.
1999-01-07 Snímkování asteroidů a hvězd.
1999-01-10 Zkoušky malého telekomunikačního převaděče.
1999-01-12 Sonda se nacházela asi 17 mil. km od Země.
1999-05-06 Sonda se automaticky přepojila zatím z neznámých důvodů do bezpečnostního módu.
1999-05-07 V odpoledních hodinách byla sonda uvedena opět do normálního provozu.
1999-05-17 18:00 UT: Bylo zahájeno testování autonomního palubního softwarového vybavení "Remote Agent". Z počátku pracoval program bezchybně a vyřešil i simulovanou závadu na sondě.
1999-05-18 Kolem 14:00 UT: Program "Remote Agent" selhal a nevydal povel k vypojení iontového motoru.
23:10 UT: Na sondu byl vyslán povel k ukočení programu "Remote Agent".
1999-07-25 Navigační systém AutoNav začal pomocí kamery hledat asteroid (9969) Braille (původní prozatímní označení 1992 KD).
1999-07-26 Kamera pořídila velmi nezřetelné snímky asteroidu, které AutoNav nebyl schopen analyzovat. Analýza byla proto provedena na Zemi. Bylo zjištěno, že asteroid se nachází asi 400 km od očekávané pozice. Pozemní středisko proto připravilo korekční manévr.
Kolem 16:00 UT: AutoNav provedl na základě údajů ze Země korekci dráhy.
1999-07-28 Kolem 11:00 UT: AutoNav zachytil asteroid a zahájil analýzu navigačních dat.
Kolem 12:00 UT: V důsledku přetížení počítače došlo ke krátkodobému převedení sondy do bezpečnostního módu.
Kolem 12:30 UT: Situace byla zjištěna na Zemi a pozemní středisko vyslalo povel k obnovení činnosti sondy. Podařilo se z paměti sondy získat 3 navigační snímky planetky, které byly využity k navigačním výpočtům.
Kolem 22:45 UT: Korekce dráhy.
1999-07-29 Zahájen průlet kolem asteroidu. Navádění kamer na cíl zajišťoval automatický navigační systém AutoNav.
03:36 UT: Infračervená kamera MICAS pořídila 4 snímky asteroidu, poslední ze vzdálenosti 65 000 km.
Kolem 04:25 UT: AutoNav po přepojení do jiného módu ztratil zaměření na asteroid, pravděpodobně v důsledku nízkého albeda planetky. V důsledku toho se nezdařilo pořídit snímky z bezprostřední blízkosti. Přístroj MICAS však byl schopen pořídit infračervená spektra, která odpovídají vyvřelým horninám14. Také přístroj PEPE získal data o plazmatu v okolí planetky.
04:46 UT: Průlet kolem asteroidu ve vzdálenosti asi 15 až 25 km rychlostí 15.5 km/s. Vzdálenost od Země činila 191 Gm, doba letu signálu jedním směrem 10.6 min.
Kolem 05:00 UT: Kamera MICAS pořídila další 2 snímky s horší kvalitou.
Kolem 16:00 UT: Spuštěn iontový motor XIPS. Plánovaná doba jeho nepřetržité funkce jsou přibližně 3 měsíce.
1999-09-18 Ukončení primární mise.
1999-říjen V polovině měsíce byl vypojen iontový motor XIPS.
1999-11-01 Ve zdrojové části došlo ke krátkodobému krátkému spojení při pokusu o zvýšení napětí pro analyzátor plazmatu z 10 kV na 13 kV.
1999-11-11 Pro závadu na hvězdném čidle astronavigačního systému přešla sonda do bezpečnostního módu.
1999-prosinec V polovině měsíce byly dokončeny testy systémů pro zjištění, zda je možno pokračovat v provozu sondy bez nefunkčního hvězdného čidla.
2000-01-14 Pořadilo se stabilizovat sondu tak, aby její parabolická anténa mířila na Zemi a obnovit dvoustranné spojení.
2000-06-21 Zkušebně znovu zapojen iontový motor XIPS15,16.
2000-06-28 Zapojen iontový motor XIPS15,16 na dobu jednoho týdne.
2000-červenec Sonda krátkodobě ztratila orientaci v důsledku intenzivním zářením ze silné sluneční erupce vyvolaných poruch kamery, která slouží jako navigační prostředek.
2001-01-02 Iontový motor XIPS přešel z pulsního na trvalý provoz20.
2001-01-10 Sonda se nacházela ve vzdálenosti 342 Gm od Země.
2001-01-05 Zahájeno nahrávání nového programového vybavení (celkem přes 4 Mbyte) do palubního počítače sondy21.
2001-03-13 Počítač na palubě sondy byl resetován, aby se spustil nový program. Podle plánu přešla sonda do bezpečnostního módu27.
2001-03-16 Sonda obnovila normální provoz. Iontový motor XIPS přešel do pulzního módu21.
2001-03-21 Iontový motor na palubě sondy překročil hranici 10 000 hodin práce během letu22. Sonda se nacházela ve vzdálenosti 315 Gm od Země.
2001-05-01 Kamera sondy byla zkušebně zaměřena na planetu Jupiter v rámci zkoušek software pro sledování jádra komety23.
2001-05-08 Uskutečnil se nácvik setkání s kometou 19P/Borelly. Jako cíl sloužila "virtuální" kometa Spoof23.
2001-05-26 Průlet perihelem dráhy.
2001-červen V průběhu měsíce byla nahrána do palubního počítače nová verze řídicího programu24, upravená pro setkání s kometou 19P/Borrelly.
2001-06-24 Byl zapojen přístroj PEPE a provedena jeho kalibrace pomocí slunečního větru24.
2001-06-28 Uskutečníl se druhý a poslední nácvik setkání24 s kometou 19P/Borelly. Jako cíl sloužila "virtuální" kometa Spoof 2.
2001-06-30 Sonda se nacházela ve vzdálenosti 269 Gm od Země. Od komety 19P/Borelly ji dělilo 107 Gm. Pohybovala se heliocentrickou rychlostí 26.9 km/s. Iontový motor XIPS stále pracoval24.
2001-červenec Sonda krátkodobě ztratila orientaci v důsledku technického pokusu o sledování slabší navigační hvězdy než obvykle.
2001-srpen Sonda krátkodobě ztratila orientaci v důsledku intenzivním zářením ze silné sluneční erupce vyvolaných poruch kamery, která slouží jako navigační prostředek.
2001-09-09 Sonda se nacházela 230 Gm od Země a 19 Gm od komety 19P/Borrelly.
2001-09-15 Iontový motor XIPS byl vypojen.
2001-09-22 Kolem 12:30 UT: Poslední navigační snímek komety z vzdálenosti 600 000 km.
Kolem 20:30 UT (ERT): Telemetrie potvrdial, že sonda se natočila tak, aby mohla pozorovat jádro komety. Spojení se Zemí přes směrovou antény bylo plánovaně přerušeno. Vzdálenost k jádru komety činila 85 000 km. 20:55 UT (SET): Zahájeno snímokování jádra komety rychlostí 2 snímky za minutu. Vzdáelmnstost činila přibližně 35 000 km.
22:30 UT (SET): Průlet kolem jádra komety 19P/Borrelly relativní rychlostí 16.5 km/s ve vzdálenosti přibližně 2200 km.
23:43 UT (ERT): Pozemními stanicemi přijatá data potvrdila, že sonda průlet kómou komety přežila25,26,27,28,29. V průběhu průletu bylo pořízeno 52 snímků 10 km dlouhého jádra komety s maximálním rozlišením asi 45 m.
2001-září Plánované ukončení mise bylo prozatím odloženo, aby mohly pokračovat technické testy systémů sondy.
2001-12-18 Kolem 20:00 UT: Ze Země byl vyslán povel k vypojení iontového motoru sondy, který celkem pracoval přes 670 dní a spotřeboval asi 901 % zásob pracovní látky (xenonu). Telemetrický systém byl ponechán v činnosti, ale využívání sondy v podstatě skončilo30,31.

Literatura

 1. Home Page. - Gilbert, AZ : SpectrumAstro, 2002. - [Cit. 2003-01-06].     (http://www.spectrumastro.com).
 2. Home Page. - Pasadena, CA : NASA-JPL, 2002.     (http://www.jpl.nasa.gov).
 3. SPACEWARN Activities. - SPACEWARN Bulletin [540] 1 (1998-11-01).     (http://nssdc.gsfc.nasa.gov/spacewarn/spx540.html).
 4. Deep Space 1. - Pasadena, CA : JPL, 1998.     (http://nmp.jpl.nasa.gov/ds1/).
 5. SA-200 HP. - Reston, VA : Spectrum Astro, 1998.     (http://www.spectrumastro.com/Products/SA200hp.asp).
 6. Xenon Ion Propulsion. - Reston, VA : Spectrum Astro, 1998.     (http://www.spectrumastro.com/Products/Xenon.asp).
 7. Delta 261: Deep Space 1. - Florida Today, 1998.     (http://www.flatoday.com/space/explore/uselv/delta/d261/d261.htm).
 8. Delta 261/Deep Space 1 Sequence of Launch Events / [Boeing]. - Florida Today. - 1998-10-24.     (http://www.flatoday.com/space/explore/stories/1998b/102498j.htm).
 9. Deep Space 1 Quick Fascts. - Florida Today. - 1998-10-24.     (http://www.flatoday.com/space/explore/probes/ds1/ds1pkita.htm).
 10. NASA's First New Millenium Craft Launched. - Spaceflight 41 [1] 8 (1999).
 11. Satellite Digest-316 / P. S. Clark. - Spaceflight 41 [2] 88-89 (1999).
 12. Satellite Digest-317 / P. S. Clark. - Spaceflight 41 [3] 132 (1999)./
 13. Deep Space Success. - Spaceflight 41 [6] 224 (1999).
 14. Deep Space 1 Traces Braille Back to Vesta / R. A. Kerr. - Science 285 [5430] 993-994 (1999-08-13).     (http://www.sciencemag.org/content/vol285/issue5430/news-summaries.shtml#n-week).
 15. NASA's Deep Space 1 Resumes Mission to Meet Distant Comet. - SPACE.Com, 2000-07-07.     (http://www.space.com/scienceastronomy/solarsystem/deep_space_1_000707.html).
 16. Deep Space One / J. McDowell. - Jonathan's Space Report, No. 430. - 2000-07-18.     (http://hea-www.harvard.edu/~jcm/space/jsr/back/news.430).
 17. Comet Borrelly or Bust. - NASA Science News. - 2000-07-11.     (http://spacescience.com/headlines/y2000/ast11jul_1.htm?list).
 18. Deep Space 1 reprogrammed / P. Klanowski. - Sat-ND. - 2000-08-01.     (http://sat-nd.com/news/news.asp?d=20000801&n=00).
 19. Ion engine breaks record. - Spaceflight 42 [12] 495 (2000).
 20. DS1 Prepares To Throttle Up Ion Engine / M. D. Rayman. - Space Daily. - 2001-01-10. - [Cit. 2001-07-04].     (http://www.spacedaily.com/news/deep1-01a.html).
 21. DS1 Gets An Upgrade / M. D. Rayman. - Space Daily. - 2001-03-21. - [Cit. 2001-07-04].     (http://www.spacedaily.com/news/deep1-01b.html).
 22. Ion Engine Puts Probe On Course For Comet Flyby. - Space Daily. - 2001-04-04. - [Cit. 2001-07-04].     (http://www.spacedaily.com/news/deep1-01c.html).
 23. DS1 On Track For Comet Flyby / M. D. Rayman. - Space Daily. - 2001-05-15. - [Cit. 2001-07-04].     (http://www.spacedaily.com/news/deep1-01d.html).
 24. DS1 Closing In For Final Act / M. D. Rayman. - Space Daily. - 2001-04-02. - [Cit. 2001-07-04].     (http://www.spacedaily.com/news/deep1-01e.html).
 25. SPECIAL REPORT: Wounded Probe Plans Daring Comet Flyby Saturday / R. R. Britt, R. Lloyd. - SPACE.Com. - 2000-09-16. - [2001-09-18].     (http://www.space.com/scienceastronomy/solarsystem/ds1_rendezvous_010916.html).
 26. Veteran spacecraft attempts to earn extra credit at comet / [NASA-JPL]. - Spaceflight Now. - 2001-09-21. - [Cit. 2001-09-23].     (http://www.spaceflightnow.com/news/n0109/19ds1borrelly/).
 27. Deep Space 1 survives close encounter with comet / [NASA-JPL]. - Spaceflight Now. - 2001-09-21. - [Cit. 2001-09-23].     (http://www.spaceflightnow.com/news/n0109/23ds1flyby/).
 28. DS1 probe captures best-ever view of comet's core / [NASA-JPL]. - Spaceflight Now. - 2001-09-25. - [Cit. 2001-09-25].     (http://www.spaceflightnow.com/news/n0109/25ds1flyby/).
 29. Comet Borrelly Puzzle: Darkest Object in the Solar System. - SPACE.Com. - 2001-11-29. - [Cit. 2001-12-01].     (http://www.space.com/scienceastronomy/solarsystem/borrelly_dark_011129.html).
 30. Deep Space 1 Says Farewell. - Pasadena, CA : JPL. - 2001-12-07. - (JPL Universe). - [Cit. 2004-03-25].     (http://neo.jpl.nasa.gov/news/news124.html).
 31. NASA Bids Farewell to the Successful Deep Space 1 Mission. - Pasadena, CA : JPL. - 2001-12-17. - [Cit. 2004-08-29].     (http://www.jpl.nasa.gov/releases/2001/release_2001_241.html).
 32. NASA to say farewell to Deep Space 1 probe today / S. Clark. - Spaceflight Now. - 2001-12-18. - [Cit. 2001-12-18].     (http://www.spaceflightnow.com/news/n0112/18ds1retire/).

------
Datum poslední úpravy: 2011-12-24 20:17:39 UT Platná stránka HTML 4.01! Popis kódu UTF-8 © 2011 - Antonín Vítek