1998-033A - Zhongwei 1

Název objektuZhongwei 1 /=Čung-wej/ {=Čínská hvězda}
ChinaStar 1
SSC 25354
Start1998-05-30 10:00 UT, Xichang Satellite Launch Center /=Si-čchang/, Čchang Čeng CZ-3B
Stav objektuna geocentrické dráze
ProvozovatelČína, COTS
VýrobceUSA, LMMS
Kategoriestacionární telekomunikační družice
Hmotnost na dráze 2984 kg
prázdná 1418 kg

Parametry dráhy

Epocha Typ i P hP hA Pozn.
98-05-02.61 G 81.28° 94.73 min 477 km 534 km  
98-05-31.06 G 24.39° 1799.28 min 217 km 85034 km  
98-06-03.26 G 6.95° 2337.39 min 14468 km 89460 km  
98-06-06.88 G 1.34° 2860.72 min 35760 km 84992 km  
98-06-08.75 G 1.00° 2203.06 min 35731 km 63682 km  
98-06-13.03 G 0.06° 1435.00 min 35679 km 35851 km  
98-06-14.67 G 0.06° 1435.57 min 35722 km 35830 km  
98-06-16.95 G 0.06° 1435.64 min 35591 km 35964 km  
98-06-17.66 G 0.14° 1436.14 min 32308 km 39267 km  
98-06-23.73 G 0.09° 1436.12 min 33638 km 37936 km  
98-06-30.67 G 0.09° 1436.16 min 33915 km 37661 km  
98-07-04.69 G 0.03° 1436.08 min 32849 km 38724 km  
98-07-12.69 G 0.02° 1436.15 min 35026 km 36550 km  
98-07-13.62 G 0.02° 1436.12 min 35748 km 35826 km  
01-01-01.41 G 0.06° 1436.10 min 35784 km 35789 km  
01-10-03.03 G 0.03° 1436.08 min 35672 km 35901 km  
01-10-11.78 G 0.00° 1436.15 min 35781 km 35794 km  
04-01-03.70 G 0.03° 1436.14 min 35777 km 35798 km  
07-01-01.59 G 0.03° 1436.11 min 35775 km 35798 km  
10-01-02.71 G 0.04° 1436.09 min 35774 km 35798 km  

Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.

Pozice na stacionární dráze

Epocha λ Δλ i  Poznámka
98-11-22.0087.58°0.00°/d0.02° 
00-05-10.0087.50°0.00°/d0.01° 
08-05-05.8087.62°-0.00°/d0.07° 
08-11-07.0087.66°0.02°/d0.01° 
08-12-01.7187.68°0.00°/d0.02° 
10-12-30.1287.47°-0.00°/d0.04° 
10-12-31.7687.52°-0.00°/d0.04° 
11-01-01.9587.47°-0.00°/d0.04° 
11-01-01.9587.47°-0.00°/d0.04° 
11-07-04.8687.45°-0.00°/d0.03° 
11-07-04.8687.45°-0.00°/d0.03° 
11-12-15.9687.51°0.00°/d0.03° 

Význam hodnot: Epocha - Datum (rok, měsíc, den), pro něž platí uvedené údaje. λ - Zeměpisná délka subsatelitního bodu ve stupních (kladná je východní délka, záporná je západní délka). Δλ - Denní změna polohy vzhledem k zemskému povrchu (změna zeměpisné délky subsatelitního bodu) ve stupních za den (kladná východním směrem, záporná západním směrem). i - Sklon dráhy k rovníku ve stupních.

Popis objektu

Stacionární telekomunikační družice. Postavila ji firma Lockheed Martin Missiles and Space Co. (LMMS), Sunnyvale, CA (USA). Provozovatelem je firma China Orient Telecom Satellite Co. (COTS), Beijing /=Peking/ (Čína).

Tříose stabilizovaná družice typu A2100A je vybavena panely slunečních baterií dodávajících 8394 W na počátku resp. 6797 W na konci aktivního života. Nese 18 převaděčů pracujících v pásmu C (5.925-6.425/3.700-4.200 GHz, šířka pásma 12×36 a 6×72 MHz, výkon permaktronů 18×45 W, EIRP 41 dBW) a 20 pracujících v pásmu Ku (14.00-14.50/12.25-12.75 GHz, šířka pásma 16×36 MHz, výkon permaktronů 16×85 W, EIRP 52 dBW; šířka pásma 4×72 MHz, výkon permaktronů 4×135 W, EIRP 54 dBW). Zajišťuje regionální spojení v Číně, Indii, Koreji a v oblasti jihovýchodní Asie.

Plánovaný bod zavěšení je nad 87.5° v.d. Předpokládaná aktivní životnost je 15 roků.

Průběh letu

Datum Událost

Literatura

  1. SPACEWARN Activities. - SPACEWARN Bulletin [535] 1 (1998-06-01).     (http://nssdc.gsfc.nasa.gov/spacewarn/spx535.html).
  2. Satellite Digest-312 / P. S. Clark. - Spaceflight 40 [9] 364-365 (1998).
  3. ChinaStar 1. - COTS, 1998.     (http://www.chinastar.com.cn/english/sate/star.html).
  4. Raumfahrt-Chronik 1998. Teil 2. Zeitraum: April - Juni / A. Fellenberg. - Essen, R-I-D, 1998. - 34 s.
  5. Satellite Digest-313 / P. S. Clark. - Spaceflight 40 [11] 451-452 (1998).

------
Datum poslední úpravy: 2011-12-24 20:17:25 UT Platná stránka HTML 4.01! Popis kódu UTF-8 © 2011 - Petr Lála, Antonín Vítek