1996-052B - Unamsat-B

Název objektuUnamsat-B [=Universidad Nacional Autonoma de Mexico Satellite]
Oscar 30 [=Orbiting Satellite Carrying Amateur Radio]
MO-30 [=Mexico Oscar]
SSC 24305
Start1996-09-05 12:47:39 UT, Pleseck /=Plesetsk/, Kosmos-3M
Stav objektu na geocentrické dráze
Očekávaná životnost na drázeneomezená
ProvozovatelMexiko, UNAM
VýrobceMexiko, UNAM
Kategorievědecká družice
Hmotnost17 kg

Parametry dráhy

Epocha Typ i P hP hA Pozn.
96-09-05.96 G 82.93° 104.89 min 968 km 1010 km  
99-01-08.20 G 82.94° 104.87 min 965 km 1012 km  
02-01-02.95 G 82.93° 104.85 min 966 km 1009 km  
05-01-09.24 G 82.92° 104.84 min 964 km 1010 km  
08-01-01.76 G 82.93° 104.84 min 966 km 1008 km  
11-01-01.84 G 82.94° 104.83 min 964 km 1010 km  

Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.

Popis objektu

Vědecká studentská družice. Postavili ji a provozovali studenti na Universidad Nacional Autonóma de México (UNAM), Ciudad de México (Mexiko) ze záložních součástek původní družice Unamsat-A, která byla zničena při havárii rakety Start-1 dne 1995-03-25.

Nesla meteorický radiolokátor RADAR, pracující v pásmu 40 MHz.

Průběh letu

Datum Událost
1996-09-05 Teplota družice po navedení na dráhu se pohybovala kolem -30 °C v důsledku prochlazení na rampě během příprav ke startu. Vzhledem k tomu se nepodařilo oživit povelový přijímač, a palubní akumulétory, nepřizpůsobené extrémně nízké teplotě, se vybily. Následné pokusy o oživení družice byly neúspěšné. Družice vysílala telemetrii přibližně 1 den.

Literatura

  1. Home Page. - Mexico : UNAM, 2010. - [Cit. 2011-01-01].     (http://www.unam.mx).
  2. SPACEWARN Activities. - SPACEWARN Bulletin [515] 1 (1996-09-25).     (http://nssdc.gsfc.nasa.gov/spacewarn/spx515.html).

------
Datum poslední úpravy: 2011-03-28 20:12:07 UT Platná stránka HTML 4.01! Popis kódu UTF-8 © 2011 - Antonín Vítek