1996-044B - Telecom 2D

Název objektu Telecom 2D
SSC 24209
Start1996-08-08 22:49:00 UT, Centre Spatial Guayanais, Ariane 44L/H10-3
Stav objektu na geocentrické dráze
Očekávaná životnost na drázeneomezená
ProvozovatelFrancie, France Telecom
VýrobceFrancie, Matra Marconi Space
Kategorietelekomunikační družice
Hmotnost vzletová 2260 kg
na dráze 1400 kg
prázdná 1085 kg

Parametry dráhy

Epocha Typ i P hP hA Pozn.
96-08-12.26 G 5.61° 632.63 min 268 km 35798 km  
96-08-12.26 G 5.44° 631.66 min 219 km 35798 km  
96-08-24.07 G 0.42° 1435.01 min 35753 km 35778 km  
96-09-06.38 G 0.44° 1436.11 min 35775 km 35799 km  
96-11-05.90 G 0.37° 1437.00 min 35782 km 35826 km  
97-01-00.52 G 0.25° 1436.13 min 35765 km 35809 km  
97-06-05.56 G 0.04° 1436.08 min 35775 km 35798 km  
00-01-15.88 G 0.04° 1436.08 min 35764 km 35808 km  
00-06-03.94 G 0.02° 1437.78 min 35808 km 35831 km  
00-06-16.19 G 0.01° 1436.12 min 35777 km 35797 km  
03-01-03.79 G 0.04° 1436.10 min 35766 km 35807 km  
06-01-04.20 G 0.05° 1436.10 min 35764 km 35809 km  
06-08-18.88 G 0.26° 1436.10 min 35768 km 35806 km  
06-11-05.96 G 0.46° 1436.11 min 35766 km 35807 km  
07-01-19.97 G 0.66° 1436.09 min 35763 km 35810 km  
07-04-10.25 G 0.87° 1436.10 min 35766 km 35807 km  
07-06-30.89 G 1.08° 1436.10 min 35764 km 35809 km  
07-09-21.11 G 1.29° 1436.08 min 35764 km 35808 km  
07-12-07.15 G 1.49° 1436.10 min 35763 km 35810 km  
08-02-21.88 G 1.69° 1436.10 min 35765 km 35808 km  
08-05-12.76 G 1.90° 1436.11 min 35766 km 35808 km  
08-08-04.90 G 2.11° 1436.10 min 35767 km 35807 km  
08-10-25.98 G 2.31° 1436.10 min 35764 km 35810 km  
09-01-10.25 G 2.51° 1436.09 min 35761 km 35812 km  
09-04-01.31 G 2.71° 1436.09 min 35767 km 35806 km  
09-06-17.19 G 2.91° 1436.08 min 35765 km 35808 km  
09-08-08.55 G 3.17° 1436.05 min 35737 km 35835 km  
09-12-26.87 G 3.39° 1436.10 min 35760 km 35813 km  
10-03-27.05 G 3.60° 1436.10 min 35762 km 35812 km  
10-06-18.95 G 3.80° 1436.10 min 35760 km 35813 km  
10-09-13.10 G 4.00° 1436.11 min 35768 km 35806 km  
10-12-07.92 G 4.21° 1436.10 min 35771 km 35803 km  
11-03-07.09 G 4.42° 1436.07 min 35760 km 35812 km  
11-06-06.06 G 4.63° 1436.08 min 35752 km 35821 km  

Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.

Pozice na stacionární dráze

Epocha λ Δλ i  Poznámka
96-10-30.002.87°0.10°/d0.36° 
00-05-09.00-5.06°0.01°/d0.06° 
08-05-04.89-7.81°0.00°/d1.87° 
08-06-28.94-7.83°0.01°/d2.02° 
08-07-17.87-7.78°208.25°/d29.55° 
08-07-21.08-7.88°207.46°/d27.02° 
08-07-28.06-7.90°207.47°/d26.98° 
08-08-02.05-7.91°207.47°/d26.93° 
08-08-05.89-7.85°207.97°/d28.54° 
08-08-08.18-7.92°207.47°/d26.91° 
08-08-20.98-7.84°0.01°/d2.14° 
08-09-17.93-7.83°0.01°/d2.21° 
08-09-18.90-7.82°0.01°/d2.22° 
08-10-20.69-7.81°0.00°/d2.30° 
08-11-27.61-7.82°0.01°/d2.40° 
09-01-19.05-7.93°0.01°/d2.53° 
09-02-14.01-7.93°0.00°/d2.60° 
09-02-15.98-7.93°0.00°/d2.60° 
09-03-26.21-7.92°0.01°/d2.70° 
09-05-01.76-7.81°0.00°/d2.79° 
09-05-02.11-7.87°0.00°/d2.79° 
09-06-11.03-7.86°0.00°/d2.89° 
09-07-26.15-7.90°0.01°/d3.00° 
09-07-27.93-7.87°0.00°/d3.00° 
09-08-08.54-7.81°0.02°/d3.17° 
09-08-10.71-7.71°0.01°/d3.04° 
09-08-22.05-7.85°0.00°/d3.06° 
09-10-03.85-7.81°0.01°/d3.17° 
09-11-02.78-7.77°0.01°/d3.24° 
09-12-26.87-7.75°0.00°/d3.39° 
09-12-27.82-7.74°0.00°/d3.39° 
10-02-16.22-7.90°0.01°/d3.51° 
10-09-16.09-7.83°0.00°/d4.01° 
10-10-31.13-7.89°0.01°/d4.12° 
10-11-24.11-7.91°0.00°/d4.17° 
11-01-07.09-8.00°0.00°/d4.28° 
11-01-07.09-8.00°0.00°/d4.28° 
11-01-07.09-8.00°0.00°/d4.28° 
11-02-25.20-7.82°0.01°/d4.39° 
11-02-25.20-7.82°0.01°/d4.39° 
11-02-25.20-7.82°0.01°/d4.39° 
11-03-31.18-7.74°0.00°/d4.47° 
11-03-31.18-7.74°0.00°/d4.47° 
11-05-11.17-7.86°-0.00°/d4.57° 
11-05-11.17-7.86°-0.00°/d4.57° 
11-06-28.11-7.90°0.01°/d4.68° 
11-06-29.08-7.91°0.01°/d4.68° 
11-08-05.30-7.79°-0.00°/d4.76° 
11-09-23.11-7.70°0.01°/d4.87° 
11-09-23.11-7.70°0.01°/d4.87° 
11-09-23.11-7.70°0.01°/d4.87° 
11-09-30.33-7.88°0.01°/d4.89° 
11-11-01.11-7.84°-0.00°/d4.96° 
11-12-17.08-7.88°0.01°/d5.06° 

Význam hodnot: Epocha - Datum (rok, měsíc, den), pro něž platí uvedené údaje. λ - Zeměpisná délka subsatelitního bodu ve stupních (kladná je východní délka, záporná je západní délka). Δλ - Denní změna polohy vzhledem k zemskému povrchu (změna zeměpisné délky subsatelitního bodu) ve stupních za den (kladná východním směrem, záporná západním směrem). i - Sklon dráhy k rovníku ve stupních.

Popis objektu

Stacionární telekomunikační družice. Provozovatelem je France Telecom. Paris (Francie).

Zajišťuje přenos telefonních hovorů, distribuci televizních programů a spojení pro vládní úřady Francie.

Plánovaný bod zavěšení je nad 3° v.d.

Průběh letu

Datum Událost
1996-10-30 Zahájen přesun z pozice nad 2.5° v.d.
1996-12-03 Zakotven nad 5.5° z.d.

Literatura

  1. SPACEWARN Activities. - SPACEWARN Bulletin [514] 1 (1996-08-25).     (http://nssdc.gsfc.nasa.gov/spacewarn/spx514.html).

------
Datum poslední úpravy: 2011-12-18 11:09:35 UT Platná stránka HTML 4.01! Popis kódu UTF-8 © 2011 - Petr Lála, Antonín Vítek