1996-008A - NEAR Shoemaker

Název objektuNEAR Shoemaker [=Near Earth Asteroid Rendezvous]
Discovery 1
SSC 23784
Start1996-02-17 20:43:27 UT, Eastern Test Range, Delta 7925-8
Stav objektu přistál na planetce 433 Eros
Přistání2001-02-12 19:44:20 UT, 433 Eros, Himeros, 35° j.š., 81° v.d.
Životnost1821.9589 dne, tj. 4.9883 roku
Provozovatel USA, JHU-APL
USA, NASA-JPL
VýrobceUSA, JHU-APL
Kategoriemeziplanetární sonda
Hmotnost vzletová 805 kg
prázdná 480 kg
PoznámkaEugene M. Shoemaker (1928-1997) byl americký geolog a planetolog pracující v USGS. Zasloužil se o americký průzkum Měsíce sondami Ranger a Suveyor a později pilotovanými expedicemi Apollo.

Parametry dráhy

Epocha Typ i P hP hA Pozn.
96-02-17.89 H 0.78° 732.0 d 0.9881 AU 2.1911 AU  
96-02-24.90 H 0.77° 730.3 d 0.9881 AU 2.1861 AU  
96-03-02.83 H 0.76° 729.8 d 0.9882 AU 2.1847 AU  
96-09-13.71 H 0.76° 729.6 d 0.9877 AU 2.1846 AU  
97-01-06.54 H 0.76° 729.6 d 0.9876 AU 2.1847 AU  
97-06-18.77 H 0.76° 729.5 d 0.9872 AU 2.1846 AU  
97-07-03.44 H 0.52° 713.8 d 0.9501 AU 2.1762 AU  
97-07-23.59 H 0.52° 713.4 d 0.9492 AU 2.1760 AU  
97-11-17.67 H 0.52° 713.8 d 0.9491 AU 2.1770 AU  
98-01-23.31 Gh 107.97° 532 km Průlet kolem Země. e=1.8137. Anderson et al.1
99-01-20.71 H 10.79° 643.31 d 1.1319 AU 1.7849 AU  
00-02-14 X ? 27.6 d 327±49 km 450±57 km Počáteční odhadované parametry.
00-02-18 X ? 18.8 d 323 km 370 km Upřesněné parametry.
00-02-24.75 X ? 17.2 d 203 km 362 km  
00-03-10 X ? 10.6 d 201 km 209 km  
00-04-02 X 57° 6.6 d 101 km 209 km  
00-04-11 X 59° 3.4 d 99 km 101 km  
00-04-22 X 64° 2.3 d 50 km 100 km  
00-04-30 X 89.6° 1.2 d 49 km 52 km  
00-07-07 X 90.0° 1.0 d 35 km 50 km  
00-07-14 X 90° 0.7 d 35 km 37 km  
00-07-24 X 90° 1.0 d 37 km 50 km  
00-07-31 X 90° 1.2 d 49 km 51 km Plán.
00-08-08 X 106° 1.3 d 51 km 52 km Plán.
00-08-26 X 112° 2.3 d 51 km 100 km Plán.
00-09-05 X 112° 3.4 d 99 km 101 km Plán.

Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : H - heliocentrická (Slunce, sklon k ekliptice), Gh - hyperbolická geocentrická (Země), X - jiný objekt, i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.

Popis objektu

Meziplanetární sonda. Postavila ji Applied Physics Laboratory (APL), Johns Hopkins University, Laurel, MD (USA), která též zajišťuje provoz pro NASA Headquarters, Office of Space Science, Washington, DC (USA).

Tříose stabilizovaná sonda je vybavena 4 panely slunečních baterií o rozměrech 1.8×1.2 m dodávajícími 1.8 kW (ve vzdálenosti 1 AU od Slunce), resp. 400 W (v max. vzdláenosti 2.2 AU) a dobíjejícími NiCd akumulotorovou baterii s kapacitou 9 Ah. Sonda je určená především pro průzkum asteroidů (253) Mathilde a (433) Eros. Na palubě jsou následující vědecké přístroje:

Šíření rádiového signálu mezi sondou a Zemi bude využíváno ke studiu vlastností meziplanetárního prostoru a z dopplerovéskoho měření rychlosti (přesnost ±0.1 mm/s) ke stanovení přesné hmotnosti asteoridů. Telekomunikační systém pracuje v pásmu X (8 GHz, rychlost přenosu 9.9 bit/s /nouzový režim/ až 26.5 kbit/s, výkon polovodičového zesilovače 5 W) a využívá pro spojení se zemí parabolickou anténu o průměru 1.5 m. Pro záznam dat slouží dvě polovodičové velkokapacitní paměti (0.67 Gbit a 1.1 Gbit). Ke korekcím dráhy je sonda vybavena hlavním motorem o tahu 450 N na KPL (hydrazin/oxid dusičitý), 7 motorky o tahu 21 N a 7 motorky o tahu 2.3 N na jednosložkové KPL (hydrazin). Zásoby pohonných látek činí 209 kg N2H4 a 109 kg NO2. Stabilizační systém využívá 4 silových setrvačníků.

Hlavní řídicí středisko Mission Operations Center (MOC) se nachází v areálu Johns Hopkins University, Baltimore, MD (USA). Spojení se sondou zajišťuje systém stanic DSN [=Deep Space Network] prostřednictvím Network Operations Control Center (NOCC) v NASA Jet Propulsion Laboratory (JPL), Pasadena, CA (USA).

První sonda řady Discovery. Další je Discovery 2 alias Mars Global Surveyor (1996-062A).

Průběh letu

Datum Událost
1996-03-02 20:00:00 UT: Korekce dráhy TCM-1 (t=91.00 s, Δv=9.43 m/s).
1996-05-13 Sonda prolétla geomagnetickým ohonem Země.
1996-09-13 17:00:00 UT: Korekce dráhy TCM-2A (t=21.08 s, Δv=2.12 m/s).
17:30:00 UT: Korekce dráhy TCM-2B (t=19.60 s, Δv=0.15 m/s).
1997-01-06 13:00:00 UT: Korekce dráhy TCM-3 (t=8.08 s, Δv=0.06 m/s).
1997-01-27 14:00:00 UT: Korekce dráhy TCM-4 (t=12.50 s, Δv=0.10 m/s).
1997-02-18 Průlet afelem dráhy (203 mil. km).
1997-02-19 Konjunkce se Sluncem.
1997-06-18 18:30:11 UT: Korekce dráhy TCM-5 (t=82.90 s, Δv=0.62 m/s).
1997-červen Korekce dráhy TCM-6 zrušena.
1997-06-27 Prolétla ve vzdálenosti 1212 km od planetky (253) Mathilde rychlostí 9.93 km/s. Během 25 min největšího přiblížení pořídila 144 snímků s vysokým rozlišením.
1997-07-03 10:30:10 UT: Korekce dráhy TCM-7/DSM [=Deep Space Maneuver] (t=658.00 s, Δv=268.66 m/s). Byla provedena na dvě etapy, DSM-1 a DSM-2.
1997-07-23 14:06:00 UT: Korekce dráhy TCM-8 (t=46.96 s, Δv=5.64 m/s).
1997-11-17 15:59:59 UT: Korekce dráhy TCM-9 (t=5.84 s, Δv=0.76 m/s).
1998-01-09 15:00:02 UT: Korekce dráhy TCM-10 (t=9.16 s, Δv=0.08 m/s).
1998-01-23 Gravitační manévr u Země.
07:22:56.61 UT: Průlet pericentrem dráhy geocentrickou rychlostí 12.74 km/s nad bodem o souřadnicích 33.12° s.š., 47.22° v.d. nad Qal'eh Safid u města Ahvaz (Írán) ve výši 539.12 km. Průletu kolem Země bylo využito ke kalibraci magnetometru MAG, palubní kamery MSI a rentgenového a gama spektrometru XGRS.
1998-únor Korekce dráhy TCM-11 byla zrušena.
1998-02-11 14:00:17 UT: Manévr CAL-1 (t=1.64 s, Δv=0.01 m/s).
14:30:18 UT: Manévr CAL-2 (t=1.08 s, Δv=0.11 m/s).
15:00:25 UT: Manévr CAL-3 (t=11.08 s, Δv=0.09 m/s).
17:00:00 UT: Manévr CAL-4 (t=1.64 s, Δv=0.11 m/s).
17:30:00 UT: Manévr CAL-5 (t=11.64 s, Δv=0.10 m/s).
1998-04-01 16:00:02 UT: Korekce TCM-12 (t=190.12 s, Δv=1.60 m/s).
Sonda opticky pozorována australským astronomem-amatérem na vzdálenost 33.65 mil. km (rekord).
1998-květen Korekce TCM-13 nenaplánována a zrušena.
1998-07-17 Zapojen magnetometr MAG.
1998-08-05 Zapojen přístroj XGRS.
1998-08-24 až
-26
Oživen přístroj XGRS.
1998-08-26 Plánovaná korekce dráhy TCM-14 byla zrušena.
1998-09-21 Při plánovaném přepojování z počítače FC-1 na FC-2 došlo k problémům na pozemních stanicích DSS 54 a DSS 14 v důsledku čehož se sonda přepojila do bezpečnostního módu. Autonomně byly vypojeny experimenty MAG a XGRS a sonda se orientovala na Zemi.
1998-09-23 04:42:35 UT: Povelem ze stanice DSS 34 byla sonda převedena do normálního provozu.
Úspěšně přepojeno řízení sondy zpět z počítače FC-2 na FC-1.
1998-09-25 Znovu zapojen magnetometr MAG.
1998-09-30 Znovu zapojen přístroj XGRS.
1998-10-14 17:00:00 UT: Korekce dráhy TCM-15 (t=43.16 s, Δv=0.36 m/s).
1998-11-05 Pořízeny první snímky planetky (433) Eros přístroji NIS a MSI ze vzdálenosti 4 mil. km pro měření světelné křivky po dobu jedné rotace planetky kolem osy (5.3 h). Sonda se blížila k cíli rychlostí 945 m/s.
1998-11-19 Druhé měření světelné křivky planetky (433) Eros.
1998-11-20 Navigační snímkování Erosu.
1998-12-20 21:59:57 UT: Zahájeno brzdění v blízkosti asteroidu (433) Eros manévrem TCM-16/RB-1 [=Rendezvous Burn] (plánované t=1123 s, Δv=650.12 m/s).
22:10 UT: Po úspěšném zážehu manévrovacích motorků (t=200 s, Δv=3.99 m/s) pro usazení KPL v nádržích došlo 0.2 s po zážehu hlavního motoru (Δv=0.19 m/s) v důsledku překročení naprogramového limitu boční složky tahu palubní počítač ukončil manévr (dosažené Δv=96.30 m/s) a převedl sondu do bezpečnostního módu, což vedlo k přerušení rádiového spojení se Zemí.
22:40 UT: Krátkodobě zachycena nosná vlna vysílače sondy. Pozemní stanice pokračovaly v pokusech o navázání spojení.
Kolem 23:00 UT: Řídicí počítač zjistil snížené napětí v palubních bateriích a proto orientoval sondu na Slunce k jejich dobití.
1998-12-22 01:00 UT: Potvrzeno navázání spojení se sondou.
03:00 UT: Spojení navázala stanice DSN u města Canberra (Austrálie).
13:00 UT: Zahájena analýza telemetrických údajů.
19:19 UT: Obnovena normální činnost všech systémů sondy.
Připraven MSI k snímkování planetky (433) Eros.
1998-12-23 V průběhu dne zapojeny přístroje NIS a MAG.
15:44 až 17:44 UT: Bylo pořízeno 28 snímků planetky (433) Eros ze vzdálenosti 11 000 až 5300 km (největší rozlišení 500 m).
18:42:27 UT: Největší přiblížení k planetce (433) Eros na vzdálenost 3827 km. Průlet se uskutečnil relativní rychlostí 0.965 km/s. V průběhu průletu po dobu 6.5 h pracovaly přístroje MSI, NIS a MAG. Celkem bylo pořízeno přes 1100 snímků11,12. Ze snímků byly určeny rozměry planetky na 33×13×13 km a upřesněna doba její rotace na 5.27 h. Dva největší pozorované krátery mají průměr 8.5 resp. 6.5 km. Specifická hmotnost je přibližně 2.7 g/cm3. Nebyly zjištěny žádné měsíce Erosu11,12.
1999-01-03 17:00 UT: Korekční manévr TCM-17/DSM-2 [=Deep Space Maneuver] (t=1441.10 s, Δv=937.76 m/s), tvořený krátkým zážehem pomocných trysek pro usazení KPL v nádržích a zážehem hlavního motoru (t=23 min), kterým byla zvýšena rychlost sondy, aby bylo zajištěno opětovné setkání s planetkou (433) Eros, od níž byla sonda vzdálena 910 100 km. Heliocentrická rychlost sondy činila 19 km/s.
1999-01-20 17:00:00 UT: Korekce dráhy TCM-18 (t=83.44 s, Δv=13.95 m/s). Podle prvních měření proběhla úspěšně.
1999-02-23 05:26:07 UT: Sonda přešla automaticky do bezpečnostního módu, když se z dosud nezjištěných příčin resetoval řídicí počítač FC #1. Současně se automaticky vypojily všechny přístroje a sonda přešla na záložní počítač FC #2.
1999-02-24 Kolem 06:00 UT: Se sondou bylo opět navázáno spojení a zahájena analýza situace.
1999-03-03 Obnoven normální provoz sondy. Řízení zajišťuje počítač FC #2.
1999-03-23 Byly zapojeny přístroje NIS a MAG.
1999-03-24 Byly zapojeny přístroje MSI a NLR.
1999-08-04 14:48:40 UT: V důsledku povelu k přepojení řízení sondy z palubního počítače FC #2 na FC #1 došlo k přechodu sondy bo bezpečnostního módu.
1999-08-06 Kolem 00:08 UT: Obnovena normální činnost sondyů Řízení převzal FC #1.
1999-08-12 17:00:00 UT: Korekce dráhy TCM-19 (t=125.0 s, Δv=21.36 m/s).
1999-10-20 15:30:00 UT: Korekce dráhy TCM-20 (Δv=0.07 m/s). Výkon motoru byl však o 35 až 40 % nižší, než se předpokládalo, pravděpodobně pro špatné nastavení akcelerometru.
1999-12-06 15:30:00 UT: Korekce dráhy TCM-21 (Δv=0.13 m/s). Výkon motoru byl o 6 % nižší, než se předpokládalo.
1999-12-15 Nácvik setkávacího manévru s planetkou (433) Eros. Byla zjištěna jedna závada v navádění vědeckých přístrojů na cíl.
1999-12-20 Během navigačních měření bylo pořízeno několik stovek snímků planetky (433) Eros.
1999-12-17 Sonda se nacházela 89 014 km od planetky (433) Eros.
2000-01-07 Sonda se nacházela 52 990 km od planetky (433) Eros.
2000-01-10 Zahájeno nepřetržité sledování sondy pozemními stanicemi.
2000-01-11 Zahájeno vědecké pozorování planetky (433) Eros.
2000-01-19 až
2000-01-20
Nácvik setkávacího manévru s planetkou (433) Eros.
2000-01-28 Uskutečnilo se druhé neúspěšné hledání možných družic planetyk (433) Eros kamerou sondy.
2000-02-02 Kolem 05:00 UT: Při přípravě setkávacího manévru s planetkou (433) Eros došlo k přechodu sondy do bezpečnostního módu. Pravděpodobnou příčinou byl proudový náraz při zapojování akcelerometrů.
V průběhu dne se podařilo obnovit normální provoz sondy. Setkávací manévr TCM-22 plánovaný na 17:00 UT byl odložen o den.
2000-02-03 17:00:02 UT: Úspěšně proveden první ze setkávacích manévrů TCM-22 (t=67.00 s, Δv=11.34 m/s) s planetkou (433) Eros. Relativní rychlost k planetce se snížila ze 70 km/h na 29 km/h.
2000-02-04 Pořízena série snímků planetky.
2000-02-08 22:00:03 UT: Korekce dráhy TCM-23 (t=25.00 s, Δv=1.85 m/s).
2000-02-11 17:00 UT: Vzdálenost k planetce (433) Eros činila 2247 km.
2000-02-13 07:00 UT: Zahájena setkávací sekvence s planetkou (433) Eros.
2000-02-14 04:33 UT: Průlet nad osvětlenou stranou planetky. Pořízení infračervených spekter přístrojem NIS.
15:33:06 UT: Ve vzdálenosti 327 km od planetky (433) Eros se uskutečnil manévr OIM [=Orbit Insertion Maneuver] zážehem hlavního motoru (t=57.94 s, Δv=10.02 m/s) pro navedení na dráhu družice.
16:30 UT: Potvrzení manévru na Zemi.
V průběhu prvních hodin po navedení se uskutečnilo snímkování povrchu planety ze vzdálenosti 330 km (rozlišení 100 m).
2000-02-16 18:36 UT: Pro ztrátu orientační hvězdy hvězdným čidlem přešla sonda do bezpečnostního módu.
V průběhu dne byla sonda převedena do normálního provozu.
2000-02-17 13:30 UT: Obnoveno snímkování planetky přístroji MSI a NIS a měření magnetického pole přístrojem MAG.
2000-02-23 Zapojen přístroj XGRS.
2000-02-24 Zahájena pozorování přístrojem XGRS.
17:00:00 UT: Korekce dráhy EOCM-1 [=Eros Orbit Correction Maneuver] (t=8.00 s, Δv=0.14 m/s).
2000-02-25 Zapojen přístroj NLR. V průběhu dne došlo k drobné závadě na kameře MSI, kterou se rychle podařilo odstranit.
2000-02-29 Uskutečnila se první měření laserovým lokátorem NLR. Během dne došlo k další drobné závadě na kameře MSI, kterou se opět podařilo rychle odstranit.
2000-03-02 Přístroj XRS mohl díky silné sluneční erupci stanovit na základě měření rentgenové fluorescence přítomnost Mg, Si, Fe a pravděpodobně též Al a Ca v povrchových vrstvách asteroidu, přestože se sonda nacházela ve čtyřnásobné vzdálenosti (212 km), než na jakou byl přístroj projektován.
2000-03-03 18:00:00 UT: Korekce dráhy EOCM-2 (t=16.00 s, Δv=0.23 m/s).
2000-03-05 Obnovení vědeckých pozorování.
2000-03-13 Od navedení na dráhu kolem asteroidu pořídila sonda přes 2400 snímků.
2000-03-14 NASA přejmenoval sondu na NEAR Shoemaker15.
2000-03-30 Byla odstraněna softwarová chyba v programovém zabezpečení DPU [=Data Processing Unit] kamery MSI.
2000-04-02 02:03:20 UT: Korekce EOCM-3 (t=1.31 s, Δv=0.50 m/s). Snížení dráhy na 100-200 km.
2000-04-12 21:20:00 UT: Korekce EOCM-4 (t=5.30 s, Δv=0.37 m/s). Snížení dráhy na 100 km.
2000-04-22 17:50:00 UT: Korekce EOCM-5 (t=20.37 s, Δv=0.45 m/s). Snížení dráhy na 50-100 km.
2000-04-30 13:22 UT: Došlo k vypojení kamery MSI.
16:15:00 UT: Korekce EOCM-6 (t=155 s, Δv=1.93) m/s. Přechod na kruhovou polární dráhu ve výši 50 km.
2000-05-01 00:15 UT: Kamera MSI byla opět uvedena do provozu.
2000-05-02 09:02:08 UT: Došlo k závadě na zdrojové jednotce přístroje NLR, který se automaticky vypojil.
13:36:04 UT: Přístroj NLR byl opět zapojen.
17:32:25 UT: Byl obnoven normální chod přístroje NLR.
2000-05-13 Přístroj NIS začal odebírat vysoké množství elektrické energie a přestal předávat data. Proto byl vypojen16.
2000-05-28 17:60:54 UT: Po předchozím odstranění závady byl přístroj XGRS opět uveden do provozu.
2000-06-05 Krátkodobě na 1 min byl zapojen přístroj NIS; po zjištění, že závada přetrvává, byly další pokusy o jeho oživení zrušeny16,17.
2000-07-07 18:00:02 UT: Korekce18,19,20 EOCM-7 (t=31.90 s, Δv=0.31 m/s). Přechod na dráhu ve výši 35-50 km.
2000-07-14 03:00 UT: Korekce EOCM-8. Přechod na kruhovou dráhu21 ve výši 35 km.
2000-07-24 17:00 UT: Korekce EOCM-9 (t=23 s). Přechod na dráhu ve výši 35-50 km.
2000-07-31 Korekce EOCM-10. Přechod na kruhovou dráhu ve výši 50 km.
2000-08-08 /Plán/ Korekce EOCM-11. Zvýšení sklonu dráhy.
2000-08-26 Korekce EOCM-12. Přechod na eliptickou retrográdní dráhu23 50-100 km.
  -
2000-09-05 Korekce EOCM-13. Přechod na kruhovou dráhu ve výši 100 km.
2000-říjen Postupné snižování dráhy na 35 km, případně níže.
2000-10-26 Sonda prolétla nad jižní částí planetky ve výši kolem 5 km rychlostí 23 km/h.
2000-12-13 20:15 UT: Korekčním manévrem EOCM-20 přešla sonda na dráhu ve výši 35 km.
2001-01-24 16:05 UT: Korekce dráhy26 EOCM-21, kterou byla snížena výška pericentra na přibližně 6 km.
2001-01-27 Snížení pericentra na 4 km.
2001-01-28 01:20 UT: Korekcí byla zvýšena dráha na 18 až 36 km.
15:15 UT: Další korekcí byla dosažena dráha ve výši 35 až 37 km.
2001-02-12 15:31 UT(ERT): Výška dráhy snížena na 7.5 až 35 km (t=3 min).
18:58 UT(ERT): Snížení výšky dráhy na 5 km (t=5 min).
19:30 UT(ERT): Další snížení na 3 km (t=6 min).
19:50 UT(ERT): Brzdicí manévr (t=4 min) zahájen ve výši 1250 m.
19:59 UT(ERT): Zahájeno závěrečné brzdění. Motor pracoval až do okamžiku kontaktu s povrchem, kdy se automaticky vypnul.
19:44:17 UT(SET) tj. 20:01:52 UT(ERT): Sonda dopadla na povrch planetky27,28 v bodě o erotografických souřadnicích 35° j.š., 81° v.d. rychlostí 1.5 až 1.8 m/s asi 200 m od původně plánovaného bodu. V posledních 5 km výšky bylo získáno celkem 69 snímků, poslední o rozměru 6 m s rozlišením asi 1 cm byl pořízen z výšky kolem 120 m. Přestože se nepředpokládalo, že by sonda dopad vydržela (pravděpodobnost přežití se odhadovala na 1 %), byly po dopadu získávány slabé signály z radiomajáku, svědčící o tom, že přístroje sondy dosud pracovaly. Palubní počítač byl předem naprogramován, aby 9 h po dopadu se pokusil sondu na krátkou dobu znovu vynést do výše 0.2 až 1 km nad povrch planetky Eros, čímž se mělo dosáhnout případného lepšího nasměrování antény k Zemi. Vzhledem k tomu, že se sondou bylo udrženo spojení, byl nový vzlet odvolán.
2001-02-13 Kolem 02:00 UT: Získány telemetrické údaje.
2001-02-14 Původně plánované ukončení sledování sondy stanicemi DSN [=Deep Space Network] bylo odvoláno. NASA zajistil sledování na dalších 10 dní.
Kolem 23:00 UT: Na sondu byly vyslány povely k zapojení spektrometru XGRS.
2001-02-23 NASA rozhodl o prodloužení sledování sondy do konce února 2001.
2001-02-28 24:00 UT: Síť stanic DSN [=Deep Space Network] ukončila sledování sondy29.
2002-12-10 19:40 UT: Bylo zahájeno vysílání signálů ze 70mn antény systému DSN [=Deep Space Network] v Goldstone, CA (USA) se snahou navázat spojení se sondou. V té době se nacházela ve vzdálenosti 138 Gm od Země. Pokus nebyl úspěšný31.

Literatura

 1. The energy transfer process in planetary flybys / J. D. Anderson, J. K. Campbell, M. Martin Nieto. - arXiv. - 2006-11-02. - [Cit. 2006-11-03].     (http://arxiv.org/PS_cache/astro-ph/pdf/0608/0608087v2.pdf).
 2. Eugene M. Shoemaker / A. Vítek. - Vesmír 76 [9] 533 (1997).
 3. Home Page. - Pasadena, CA : NASA-JPL, 2002.     (http://www.jpl.nasa.gov).
 4. NEAR Home Page. - Laurel, MD : Johns Hopkins University, 1996.     (http://near.jhuapl.edu/).
 5. NEAR Press Kit (PDF 1.3MB). - Laurel, MD : Johns Hopkins University, 1996.     (http://near.jhuapl.edu/media/NEARoverview.pdf).
 6. Near Mission Control. - Laurel, MD : Johns Hopkins University, 1996.     (http://sd-www.jhuapl.edu/NEAR/).
 7. NSSDC NEAR Home Page. - Greenbelt, MD : NASA-GSFC, 1996.     (http://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/near.html).
 8. Discovery Program. - Washington, DC : NASA-HQ, 1996.     (http://mercury.hq.nasa.gov/office/discovery/).
 9. SPACEWARN Activities. - SPACEWARN Bulletin [508] 1 (1996-02-25).     (http://nssdc.gsfc.nasa.gov/spacewarn/spx508.html).
 10. Satellite Digest-310 / P. S. Clark. - Spaceflight 40 [7] 276-277 (1998).
 11. Estimating the Mass of Asteroid 433 Eros During the NEAR Spacecraft Flyby / D. K. Yeomans et al. - Science 285 [5427] 560-561 (1999).
 12. Imaging of Asteroid 433 Eros During NEAR's Flyby Reconnaissance / J. Veverka, et al. - Science 285 [5427] 562-564 (1999).
 13. Jonathan's Space Report No. 383 / J. McDowell. - Cambridge, MA : Harvard CAp, 1998-12-24.
 14. NEAR Web Page. - Laurel, MD : JHU-APL, 1998.     (http://near.jhuapl.edu/).
 15. Satellite Digest-333 / P. S. Clark. - Spaceflight 42 [7] 271-272 (2000).
 16. NEAR team deactivates spacecraft's near-infrared sensor / [JHUAPL/NASA]. - Florida Today, 2000-06-09.     (http://www.flatoday.com/space/explore/stories/2000a/060900g.htm).
 17. Asteroid-studying craft suffers setback / S. Siceloff. - Florida Today, 2000-06-09.     (http://www.flatoday.com/space/explore/stories/2000a/060900j.htm).
 18. NEAR Team Set For New Phase. - Space Daily, 2000-06-19.     (http://www.spacedaily.com/news/near-00zq.html).
 19. Spacecraft to Move Closer to Asteroid / L. David. - SPACE.Com, 2000-06-19.     (http://www.space.com/missionlaunches/missions/near_end_000618.html).
 20. NEAR Shoemaker maneuvers toward lower orbit / [NASA/JHUAPL]. - Florida Today. - 2000-07-08.     (http://www.flatoday.com/space/explore/stories/2000b/070800d.htm).
 21. NEAR Shoemaker Senses Gravity of its Latest Assignment. - Laurel, MD : JHU-APL, 2000-07-14.     (http://near.jhuapl.edu/news/flash/00jul14_1.html).
 22. NEAR Begins Gravity Mapping of Eros. - SpaceViews. - 2000-07-18.     (http://www.spaceviews.com/2000/07/18a.html).
 23. NEAR Shoemaker on the way up to higher asteroid orbit / [JHU-APL]. - Spaceflight Now. - 2000-08-30.     (http://spaceflightnow.com/news/n0008/30nearupdate/).
 24. NEAR Shoemaker Primed For Final Flyovers Ahead of Controlled Descent. - Space Daily. - 2001-01-10.     (http://www.spacedaily.com/news/near-01a.html).
 25. NEAR Spectrometer Team Go To Work. - Space Daily. - 2001-01-22.     (http://www.spacedaily.com/news/near-01b.html).
 26. Asteroid orbiter begins series of low passes / S. Clark. - Spaceflight Now. - 2001-01-25.     (http://www.spaceflightnow.com/news/n0101/25near/).
 27. NEAR Shoemaker Makes Historic Touchdown on Asteroid Eros / H. Worth, M. Buckley. - Laurel, MD : JHU-APL. - 2001-02-18. - [Cit. 2004-08-29].     (http://near.jhuapl.edu/news/flash/01feb12_8.html).
 28. Přistání na asteroidu / lek (L. Lejček). - Letectví a kosmonautika 77 [6] 380-381 (2001).
 29. NEAR Shoemaker phones home for the last time. - Spaceflight Now. - 2001-02-28.     (http://www.spaceflightnow.com/near/010228end/).
 30. Asteroid's rocky surface the result of one impact / J. Foust. - Spaceflight Now. - 2001-09-28. - [Cit. 2001-09-28].     (http://www.spaceflightnow.com/news/n0109/28eros/).
 31. NEAR Shoemaker's silent treatment / [JHU-APL]. - Spaceflight Now. - 2002-12-14. - [Cit. 2002-12-15].     (http://www.spaceflightnow.com/news/n0212/15near/).
 32. After Eros: Future Multiple-Target Dedicated Asteroid Missions / R. L. S. Taylor, D. G. Fearn. - J. Brit. Interplanet. Soc. 56 [1/2] 2-32 (2003).
 33. The Elemental Composition of Asteroid 433 Eros: Results of the NEAR-Shoemaker X-Ray Spectrometer / J. I. Trombka, et al. - Science 289, 2101-2105 (2000).
 34. NEAR at Eros: Imaing and Spectral Results / J. Veverka, et al. - Science 289, 2088-2097 (2000).
 35. The Shape of 433 Eros from the NEAR-Shoemaker Laser Rangefinder / M. T. Zuber, et al. - Science 289, 2097-2101 (2000).
 36. Radio Science Results During the NEAR-Shoemaker Spacecraft Rendezvous with Eros / D. K. Yeomans, et al. - Science 289, 2085-2088 (2000).

------
Datum poslední úpravy: 2010-07-06 08:07:01 UT Platná stránka HTML 4.01! Popis kódu UTF-8 © 2010 - Antonín Vítek