1995-065A - SOHO

Název objektu SOHO [=Solar and Heliospheric Observatory]
SSC 23726
Start1995-12-02 08:08:01 UT, Eastern Test Range, Atlas 2AS
Stav objektu na dráze kolem libračního bodu L1
Očekávaná životnost na drázeneomezená
ProvozovatelESA
VýrobceVelká Británie, Matra Marconi Space
Kategorievědecká družice
Hmotnost1875 kg

Parametry dráhy

Epocha Typ i P hP hA Pozn.

Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.

Popis objektu

Astronomická observatoř. Spoluprovozovateli jsou organizace National Aeronautics and Space Administration (NASA), Washington, DC (USA) a European Space Agency (ESA), Paris (Francie).

Určena pro komplexní průzkum slunečního povrchu, atmosféry, korony a slunečního větru.

Nese následující přístroje:

Je umístěna v libračním centru L1 soustavy Slunce-Země, přibližně 1.5 mil. km od Země.

Předpokládaná aktivní životnost je 7 let.

Průběh letu

Datum Událost
1997-04-07 14:00 UT: Zaregistroval mimořádně silnou sluneční erupci, přibližně 10 hodin před tím, než proud částic zasáhl atmosféru Země.
1997-11-20 15:25 UT: Závada na zdrojové jednotce systému řízení polohy (ACU) uvedla družici do "bezpečnostního módu". To si vynutilo odklad vypuštění družice Spartan 201-04 (1997-073B) z nákladového prostoru raketoplánu Columbia.
1997-11-21 Uveden opět do plného provozu.
1998-duben Ukončena základní dvouletá mise sondy.
1998-06-24 23:16 UT: Během rutinního manévru desaturace gyroskopického stabilizačního systému došlo k chybnému konfigurování měřících gyroskopů v jejímž důsledku sonda automaticky přešla do bezpečnostního módu zaměření na Slunce ESR [=Emergency Sun Reacquisition], který však nemohl být správně proveden a sonda postupně ztratila orientaci na Slunce i na Zemi.
1998-06-25 00:43:56 UT: Pozemní stanice ztratila s objektem spojení. Okamžité pokusy o znovunavázání spojení byly neúspěšné.
1998-07-23 13:00 až 15:45 UT: Stanice DSS14 v Goldstone, CA (USA) zachytila pravděpodobný radarový odraz od družice signálu vyslaného v pásmu S (2.380 GHz) s výkonem 1 MW z radioteleskopu Arecibo. Charakter echa odpovídal rotaci rychlostí přibližně 1 obr/min.
1998-07-29 Stanice DSS14 (průměr 70 m) na Glodstone zachytila další radarový odraz v pásmu X (8.8 GHz, výkon pozemního vysílače 150 kW).
1998-08-03 22:51 UT: Sonda odpověděla na povelové signály vyslané ze stanice NASA DSS42 u města Canberra (Austrálie). Krátké 2 až 10 s trvající útržky signálů byly zachyceny jak stanicí Canberra, tak stanicí ESA u města Perth (Austrálie). Z charaketeru opakování zachycených útržků byla ovozena perioda rotace sondy 52 s. Později byly signály zachyceny i stanicemi DSS24 Goldstone (USA) a DSS61 Madrid (Španělsko).
1998-08-07 Získány krátké útržky dat.
1998-08-09 23:15 UT: Obnoveno telemetrické spojení.
1998-08-10 Uskutečnila se dvě telemetrická spojení trvající 255 s resp. 301 s. Podařilo se získat telemetrické údaje o stavu energetického systému družice a o teplotě palivového systému. Teplota kolem +1 °C naznačovala, že palivo (hydrazin) bylo pravděpodobně v pevném skupenství. -
1998-08-11 Kolem 21:00 UT: Úspěšně zapojena jednotka řízení polohy ACU-A [=Attitude Control Unit] a ovládací elektronika CAE-A [=Control Actuation Electronics], což umožnilo získat údaje o orientaci osy rotace.
1998-08-12 22:39 UT: Zahájeno zahřívání nádrže KPL s cílem převést hydrazin do kapalného skupenství.
1998-08-25 Hydrazin v nádrži KPL roztál.
1998-08-28 Dosažena provozní teplota nádrže s KPL. Zahájeno občasné dobíjení palubních akumulátorů.
1998-08-30 Zahájeno zahřívání rozvodu KPL.
1998-09-03 Palivový systém na provozní teplotě. Zahájeno cyklické dobíjení palubních akumulátorů.
1998-09-08 Bylo dokončeno dobíjení akumulátorových baterií.
1998-09-16 1830 UT: Družice byla úspěšně orientována na Slunce.
1998-10-14 Obnovena vědecká měření.
1998-11-15 Vzhledem k průletu Země rojem Leonid bylo 10 ze 12 experimentů na palubě vypojeno a družice byla orientována dalekohledem po směru letu mikrometeoritů.
1998-11-20 Družice včetně vědeckých přístrojů byla uvedena opět do plně funkčního stavu.
1998-12-21 17:49 UT: Družice přešla do bezpečnostního módu. Pravděpodobně selhal poslední měřicí gyroskop orientačního systému.
1999-02-01 Po úpravě programového vybavení, aby ignorovalo chybová hlášení gyroskopického systému, byla družice znovu uvedena do provozu. Jako orientační prostředek je využíván sledovač hvězd.
1999-02-02 Obnovena vědecká pozorování.
1999-11-28 Družice přešla pro závadu na orientačním systému do bezpečnostního módu.
1999-12-01 V průběhu manévru, během něhož měla být družice převedena z bezpečnostního módu do operační orientace došlo ke ztrátě referenční hvězdy ze zorného pole detektoru, což vedlo k opakovanému převedení družice do bezpečnostního módu.
1999-12-02 Družice byla částečně převedena do normálního módu.
1999-12-06 Družice obnovila normální činnost.
2000-02-04 Družice objevila již v pořadí stou kometu přístrojem LASCO.
2000-07-14 10:12 UT: Ultrafialový dalekohled EIT zaregistroval jednu z nejsilnějších slunečních erupcí tohoto slunečního cyklu14.
10:24 UT: Erupce dosáhla maxima.
Kolem 11:00 UT: Družice zaregistrovala koronální výtrysk hmoty (CME [=coronal mass ejection]) spojený s touto erupcí.
2000-07-15 14:19 UT: Přístroj CELIAS zaregistroval příchod vlny hmoty vyvržené předchozí erupcí ze Slunce; rychlost slunečního větru se zvýšila z 500 na 800 km/s.
Kolem 14:50 UT: Vlna zasáhla hranice zesmké magnetosféry.
Kolem 15:20 UT: Rychlost slunečního větru dosáhla 900 km/s.
2001-01-14 21:02:02 UT: Po ztrátě orientace družice přešla do bezpečnostního módu.
2001-01-16 20:49 UT: Družice obnovila normální provoz.
2002-02-05 Kolem 02:30 UT: V důsledku přerušení dodávky elektrické energie do jednoho stabiizačního setrvačníku přešla družice do bezpečnostního módu ESR [=Emergency Sun Reacquisition].
Kolem 12:00 UT: Družice byla převedena do hrubé orientace na Slunce CRP [=Coarse Roll Pointing].
2002-02-08 Korekce dráhy.
17:56 UT: Obnoven normální program družice. Byly zapojeny vědecké přístroje s výjimkou CEPAC a SUMER.
2002-06-09 Družice zaregistrovala mimořádně silnou erupci na Slunci.
2003-06-18 Bylo zjištěno, že natáčení antény s vysokým ziskem nereaguje na příkazy ze Země22.
2003-06-19 Zapojením obou servomotorů pro pohyb antény s vysokým ziskem se zdařilo částečně změnit její zaměření tak, aby bylo možno udržovat alespoň částečné, časově omezené vysokokapacitní telekomunikační spojení sondy se Zemí23,24. Nezdaří-li se další opravy, bude přerušeno spojení vždy 19 dní každého čtvrt roku.
2003-06-20 Pokračovaly práce na minimalizaci důsledků závady25,26,27,28.
2003-06-23 Pokus o pootočení antény po zahřátí pohonného systému Sluncem se nezdařil29.
2003-06-27 Kolem 01:50 UT: Anténa o průměru 26 m stanice DSS-46 sítě DSN [=Deep Space Network] ztratila v souladu s očekáváním kontakt s družicí. Nadále již nebylo možno přijímat údaje z vědeckých přístrojů, pouze technickou telemetrii.
13:30 UT: Byl obnoven přílem telemetrie vysílaní střední rychlostí anténou o průměru 34 m.
17:40 UT: Ukončeno spojení s družicí31,32.
2003-07-14 Obnovení příjmu vědeckých dat.
2003-10-24 Družice zaregistrovala mimořádně silný výron koronální hmoty33.
2003-10-29 Družice zaregistrovala mohutnou erupci třídy X10 na Slunci34.
2010-12-26 Na snímcích družice byla objevena 2000. kometa39.

Literatura

 1. Home Page. - Washington, DC : NASA, 2007. - [Cit. 2007-01-01].     (http://www.nasa.gov).
 2. Home Page. - Paris : ESA, 2006. - [Cit. 2006-07-15].     (http://www.esa.int).
 3. SOHO: The Solar and Heliospheric Observatory. - Washington, DC : NASA, 1998.     (http://sohowww.nascom.nasa.gov/).
 4. SOHO: The Solar and Heliospheric Observatory. - Noordvijk : ESA-ESTEC, 1998.     (http://sohowww.estec.esa.nl/).
 5. SPACEWARN Activities. - SPACEWARN Bulletin [506] 1 (1995-12-25).     (http://nssdc.gsfc.nasa.gov/spacewarn/spx506.html).
 6. SOHO Spacecraft Sees Two Comets Plunge into Sun. - Washington, DC : NASA, 1998-06-03. - (NASA Note to the Editors ; 98-038).     (ftp://ftp.hq.nasa.gov/pub/pao/note2edt/1998/n98-038.txt).
 7. Contact lost with NASA/ESA SOHO satellite. - Washington, DC : NASA, 1998-06-26. - (NASA News Release ; 98-112).     (ftp://ftp.hq.nasa.gov/pub/pao/pressrel/1998/98-112.txt).
 8. Efforts to Recover SOHO Spacecraft Continue as Inquiry Board Co-Chairs Named. - Washington, DC : NASA, 1998-06-30. - (NASA News Release ; 98-118).     (ftp://ftp.hq.nasa.gov/pub/pao/pressrel/1998/98-118.txt).
 9. Efforts to Recover SOHO Spacecraft Continue as Investigation Board Focuses on Most Likely Causes. - Washington, DC : NASA, 1998-07-16. - (NASA News Release ; 98-125).     (ftp://ftp.hq.nasa.gov/pub/pao/pressrel/1998/98-125.txt).
 10. SOHO Spacecraft Located With Ground-Based Radar. - Washington, DC : NASA, 1998-07-27. - (NASA News Release ; 98-135).     (ftp://ftp.hq.nasa.gov/pub/pao/pressrel/1998/98-135.txt).
 11. NASA/ESA SOHO spacecraft contacted. - Washington, DC : NASA 1998-08-04. - (NASA News Release ; 98-145).     (ftp://ftp.hq.nasa.gov/pub/pao/pressrel/1998/98-145.txt).
 12. SOHO Nearly Back in Business. - Spaceflight 40 [12] 471 (1998).
 13. SOHO Space Observatory Captures Planets En Route to Planetary Alignment. - SPACE.com Today, 2000-05-05.     (http://www.space.com/scienceastronomy/solarsystem/soho_aligned_000505.html).
 14. Space Radiation Storm. - NASA Science News. - 2000-07-14.     (http://spacescience.com/headlines/y2000/ast14jul_1.htm?list).
 15. SOHO uncovers solar secrets : Space weather, comets and the Sun's interior / P. Brekke, B. Fleck, S. Haugan. - Spaceflight 42 [11] 458-461 (2000).
 16. SOHO sees solar eruptions and comet collision / [SOHO Project]. - Spaceflight Now. - 2001-10-25. - [Cit. 2001-10-25].     (http://www.spaceflightnow.com/news/n0110/25soho/).
 17. SOHO's private view of a sunbathing comet / [ESA]. - Spaceflight Now. - 2002-01-10. - [Cit. 2002-01-10].     (http://www.spaceflightnow.com/news/n0201/10sohocomet/).
 18. Solar grand slam / [NASA]. - Spaceflight Now. - 2002-07-28. - [Cit. 2002-08-04].     (http://www.spaceflightnow.com/news/n0207/28sun/).
 19. SOHO investigates source of 'fast' solar wind / [ESA]. - Spaceflight Now. - 2003-05-25. - [Cit. 2003-05-26].     (http://www.spaceflightnow.com/news/n0305/25soho/).
 20. Comets survive plunge through Sun's atmosphere / [NASA]. - Spaceflight Now. - 2003-06-12. - [Cit. 2003-06-13].     (http://www.spaceflightnow.com/news/n0306/12comets/).
 21. 'Solar tsunamis' used to study the solar corona / [SwRI]. - Spaceflight Now. - 2003-06-16. - [Cit. 2003-06-17].     (http://www.spaceflightnow.com/news/n0306/16tsunamis/).
 22. SOHO Experiences High Gain Antenna Problem. - SpaceRef. - 2003-06-18. - [Cit. 2003-06-20].     (http://www.spaceref.com/news/viewsr.html?pid=9530).
 23. SOHO Status 19 Jun 2003. - SpaceRef. - 2003-06-19. - [Cit. 2003-06-20].     (http://www.spaceref.com/news/viewsr.html?pid=9540).
 24. Loss of SOHO Could Gut Space Weather Forecasts / R. R. Britt. - SPACE.Com. - 2003-06-19. - [Cit. 2003-06-22].     (http://www.space.com/scienceastronomy/soho_value_030619.html).
 25. NASA SOHO Status 20 Jun 2003. - SpaceRef. - 2003-06-20. - [Cit. 2003-06-21].     (http://www.spaceref.com/news/viewsr.html?pid=9540).
 26. Trio peeks at secret recipe for stormy solar weather / [NASA-GSFC]. - Spaceflight Now. - 2002-06-21. - [Cit. 2002-06-22].     (http://www.spaceflightnow.com/news/n0306/21spacewx/).
 27. Engineers battle to overcome antenna problem on SOHO / S. Clark. - Spaceflight Now. - 2002-06-22. - [Cit. 2002-06-23].     (http://www.spaceflightnow.com/news/n0306/22soho/).
 28. NASA SOHO High Gain Antenna Status 21 Jun 2003. - SpaceRef. - 2003-06-21. - [Cit. 2003-06-23].     (http://www.spaceref.com/news/viewsr.html?pid=9576).
 29. SOHO high gain antenna status 23 Jun 2003. - SpaceRef. - 2003-06-23. - [Cit. 2003-06-24].     (http://www.spaceref.com/news/viewsr.html?pid=9592).
 30. SOHO high gain antenna status 24 Jun 2003. - SpaceRef. - 2003-06-25. - [Cit. 2003-06-26].     (http://www.spaceref.com/news/viewsr.html?pid=9604).
 31. SOHO high gain antenna status 27 Jun 2003. - SpaceRef. - 2003-06-27. - [Cit. 2003-06-28].     (http://www.spaceref.com/news/viewsr.html?pid=9630).
 32. SOHO Daily Meeting Minutes for Friday 27 June 2003. - SpaceRef. - 2003-06-27. - [Cit. 2003-06-28].     (http://www.spaceref.com/news/viewsr.html?pid=9636).
 33. Cluster Detects Changes In The Magnetosphere. - Space Daily. - 2003-10-31. - [Cit. 2003-11-01].     (http://www.spacedaily.com/news/solarscience-03zh.html).
 34. We're going to get hit again / [Harvard-Smithsonian CfA]. - Spaceflight Now. - 2003-10-30. - [Cit. 2003-10-31].     (http://www.spaceflightnow.com/news/n0310/30spacewx/).
 35. Another solar explosion after Tuesday's enormous flare / [ESA]. - Spaceflight Now. - 2003-10-30. - [Cit. 2003-10-31].     (http://www.spaceflightnow.com/news/n0310/30flare/).
 36. Sun does magnetic flip / [NASA-GSFC]. - Spaceflight Now. - 2003-11-19. - [Cit. 2003-11-22].     (http://www.spaceflightnow.com/news/n0311/19sunflip/).
 37. SOHO tracks recent stormy regions on Sun's far side / [NASA-GSFC]. - 2003-11-21. - [Cit. 2003-11-22].     (http://www.spaceflightnow.com/news/n0311/21soho/).
 38. NASA craft aids in forecast of solar radiation storms. - Spaceflight Now. - 2007-05-25. - [Cit. 2007-05-31].     (http://www.spaceflightnow.com/news/n0705/25soho/).
 39. SOHO Spacecraft Discovers Its 2,000th Comet. - SPACE.Com. - 2010-12-28. - [Cit. 2010-12-29].     (http://www.space.com/scienceastronomy/soho-spacecraft-discovers-2000th-comet-101228.html).

------
Datum poslední úpravy: 2010-12-29 20:54:51 UT Platná stránka HTML 4.01! Popis kódu UTF-8 © 2010 - Antonín Vítek