1994-007A - Ryusei

Název objektuRyusei {=Meteor}
OREX [=Orbital Re-entry Experiment]
SSC 22978
Start1994-02-03 22:20 UT, Tanegashima Uchu Senta /=Tanegašima Učú Sentá/ [=Tanegashima Space Center], H-2
Stav objektuzanikl v atmosféře
Zánik1994-02-04
Životnost0 dní, tj. 0.00 roku
ProvozovatelJaponsko, NASDA
VýrobceJaponsko, NASDA
Kategoriezkušební objekt
Hmotnost865 kg

Parametry dráhy

Epocha Typ i P hP hA Pozn.
94-02-03.92 G 30.51° 93.66 min 449 km 458 km  

Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.

Popis objektu

Experimentální technologická družice určená k testování materiálů pro tepelnou ochranu a výběru vhodné sestupové dráhy budoucího miniraketoplánu HOPE. Návratové pouzdro tvaru disku o průměru 3.4 m, výšce 1.46 m bylo vyrobeno z hliníkových slitin a opatřeno tepelným štítem, tvořeným 24 dlaždicemi z uhlíkového kompozitu, odolávajícího teplotám do 1600 °C, které byly po obvodu doplněny 230 keramickými destičkami z vláken oxidu křemičitého (křemene) a oxidu hlinitého (korundu) ve tvaru kosočtverců, odolávajících teplotám do 1400 °C.

Průběh letu

Datum Událost
  94-02-03 - 22:33 UT: V T+13 min 51 s s objekt oddělil od nosné rakety a zahájil jeden oblet Země.
  94-02-04 - 00:01:05 UT: Byl zahájen motorický brzdicí manévr (4 hydrazinové motory, pracující s horkým plynem fungovaly 4 min 45 s, přesnou polohu udržovalo 8 trysek na stlačený dusík) bylo pouzdro převedeno na sestupovou dráhu. V závěru sestupu bylo zbrzděno padákem a zhruba v T+120 min (00:30 UT) dopadlo 460 km jižně od Vánočních ostrovů. Vylovení nebylo plánováno, let byl plně úspěšný.

Literatura

  1. SPACEWARN Activities. - SPACEWARN Bulletin [484] 1 (1994-02-25).     (http://nssdc.gsfc.nasa.gov/spacewarn/spx484.html).

------
Datum poslední úpravy: 2004-12-07 15:58:49 UT Platná stránka HTML 4.01! Popis kódu UTF-8 © 2004 - Antonín Vítek