1991-084A - Telecom 2A

Název objektuTelecom 2A
Syracuse 1 [=Système de Radiocommunications Utilisant un Satellite]
SSC 21813
Start1991-12-16 23:19:48 UT, Centre Spatial Guayanais, Ariane 44L
Stav objektu na geocentrické dráze
Očekávaná životnost na drázeneomezená
Provozovatel Francie, Telecom
Francie, DGA
VýrobceFrancie, MMS
Kategorietelekomunikační družice
Hmotnost1380 kg

Parametry dráhy

Epocha Typ i P hP hA Pozn.
91-12-17 G 1.94° 765.21 min 6939 km 35742 km  
91-12-17.0 G 3.98° 300 km 35980 km  
91-12-23 G 0.08° 1436.2 min 35764 km 35764 km  
96-08-21.32 G 0.03° 1436.07 min 35767 km 35805 km  
99-01-01.07 G 0.01° 1436.09 min 35762 km 35811 km  
01-09-25.89 G 0.22° 1436.08 min 35764 km 35808 km  
01-10-26.80 G 0.30° 1434.30 min 35741 km 35762 km  
01-11-28.17 G 0.38° 1436.08 min 35767 km 35805 km  
02-02-28.18 G 0.61° 1436.10 min 35770 km 35804 km  
02-06-02.14 G 0.83° 1436.07 min 35767 km 35806 km  
02-08-28.32 G 1.04° 1436.05 min 35766 km 35805 km  
02-11-22.12 G 1.25° 1436.05 min 35767 km 35805 km  
03-02-13.87 G 1.46° 1436.06 min 35768 km 35803 km  
03-05-07.09 G 1.67° 1436.06 min 35766 km 35806 km  
03-07-30.92 G 1.87° 1436.06 min 35762 km 35810 km  
03-10-26.81 G 2.09° 1436.08 min 35769 km 35804 km  
04-01-18.00 G 2.30° 1436.08 min 35766 km 35806 km  
04-04-02.97 G 2.50° 1436.06 min 35769 km 35803 km  
04-06-20.10 G 2.70° 1436.08 min 35766 km 35806 km  
05-01-08.93 G 3.21° 1436.12 min 35764 km 35810 km  
05-03-25.97 G 3.41° 1436.07 min 35766 km 35806 km  
05-06-15.02 G 3.62° 1436.09 min 35772 km 35801 km  
05-09-04.13 G 3.82° 1436.10 min 35768 km 35805 km  
05-11-05.43 G 3.97° 1455.28 min 36148 km 36174 km  
06-01-23.13 G 4.17° 1455.28 min 36151 km 36172 km  
06-04-11.95 G 4.38° 1455.29 min 36145 km 36178 km  
06-06-29.77 G 4.59° 1455.28 min 36139 km 36183 km  
06-09-19.63 G 4.80° 1455.26 min 36142 km 36179 km  
06-12-22.61 G 5.04° 1455.25 min 36149 km 36172 km  
07-03-16.49 G 5.26° 1455.30 min 36156 km 36168 km  
07-06-04.32 G 5.47° 1455.30 min 36143 km 36181 km  
07-08-23.15 G 5.67° 1455.28 min 36140 km 36182 km  
07-11-11.99 G 5.88° 1455.25 min 36141 km 36180 km  
08-02-07.91 G 6.10° 1455.23 min 36143 km 36178 km  
08-05-02.80 G 6.32° 1455.28 min 36155 km 36167 km  
08-07-24.66 G 6.53° 1455.29 min 36149 km 36174 km  
08-10-17.55 G 6.74° 1455.25 min 36140 km 36181 km  
09-01-04.37 G 6.94° 1455.23 min 36137 km 36184 km  
09-04-01.28 G 7.15° 1455.23 min 36147 km 36173 km  
09-06-23.14 G 7.36° 1455.28 min 36154 km 36169 km  
09-09-20.07 G 7.57° 1455.28 min 36151 km 36171 km  
09-12-22.04 G 7.79° 1455.24 min 36142 km 36179 km  
10-03-16.93 G 8.00° 1455.29 min 36145 km 36178 km  
10-04-29.38 G 8.10° 1455.42 min 36002 km 36326 km  
10-05-05.44 G 8.11° 1455.27 min 36147 km 36176 km  
10-08-04.39 G 8.32° 1455.24 min 36150 km 36170 km  
10-10-27.27 G 8.52° 1455.27 min 36147 km 36176 km  
11-01-27.23 G 8.73° 1455.26 min 36147 km 36175 km  
11-04-25.14 G 8.93° 1455.22 min 36140 km 36180 km  

Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.

Pozice na stacionární dráze

Epocha λ Δλ i  Poznámka
95-12-18-8.01°0.01°/d0.00° 
00-05-10-8.03°0.00°/d0.01° 
01-11-183.06°0.01°/d0.36° 

Význam hodnot: Epocha - Datum (rok, měsíc, den), pro něž platí uvedené údaje. λ - Zeměpisná délka subsatelitního bodu ve stupních (kladná je východní délka, záporná je západní délka). Δλ - Denní změna polohy vzhledem k zemskému povrchu (změna zeměpisné délky subsatelitního bodu) ve stupních za den (kladná východním směrem, záporná západním směrem). i - Sklon dráhy k rovníku ve stupních.

Popis objektu

Stacionární telekomunikační družice. Postavila ji firma Matra Marconi Space (nyní Astrium), Vélizy (Francie). Provozovatelem je organizace France Telecom, Paris (Francie) a organizace Délégation Générale pour l'Armement (DGA), Paris (Francie).

Základní těleso má tvar hranolu o rozměrech 1.52×3.18×2.03mm s panely slunečních baterií o rozpětí asi 22 m (3.8 kW). Družice nese 10 převáděčů v pásmu C, 5 v pásmu X a 11 v pásmu Ku. Je schopná přenášet 11 televizních programů ve francouzštině (včetně vysílání televize s vysokým rozlišením HDTV [=High Definition Television]) pro Evropu, 2 televizní programy pro zámořská francouzská území a 2000 telefonních spojení. Kromě toho zajišťuje vojenské telekomunikační služby v pásmu X systému Syracuse 2, tvořeného 90 pevnými i pohyblivými stanicemi vč. ponorek a 26 stanicemi staršího systému Syracuse 1.

Plánovaný bod zavěšení je nad 8° z.d. Předpokládaná životnost je přes 10 roků.

První družice řady Syracuse. Další je Syracuse 2 (1992-021A).

Průběh letu

Datum Událost
1991-12-16 Družice byla navedena na přechodovou dráhu.
1991-12-23 Při třetím zážehu apogeového motoru bylo dosaženo téměř kruhové stacionární dráhy, po níž se družice pohybovala rychlostí 0.1°/den k dočasnému místu zavěšení nad 3° v.d.
1992-01-30 Zahájen operační provoz.
1992-únor Sloužila k zajištění televizních přenosů ze zimní olympiády v Albertville.
1992-březen V polovině měsíce po dodatečných zkouškách byla přesunuta na definitivní pozici nad 8° z.d.

Literatura

  1. DGA Home Page. - Paris : DGA, 2004. - [Cit. 2004-12-19].     (http://www.defense.gouv.fr/dga/).
  2. SPACEWARN Activities. - SPACEWARN Bulletin [458] 1 (1991-12-26).     (http://nssdc.gsfc.nasa.gov/spacewarn/spx458.html).

------
Datum poslední úpravy: 2011-09-24 05:56:40 UT Platná stránka HTML 4.01! Popis kódu UTF-8 © 2011 - Petr Lála, Antonín Vítek