1991-027B - GRO

Název objektuGRO [=Gamma Ray Observatory]
Compton GRO
CGRO [=Compton Gamma Ray Observatory]
SSC 21225
Start1991-04-05 14:22:45 UT, Eastern Test Range, Atlantis
Stav objektu řízeně zanikl v atmosféře
Zánik2000-06-04 06:18 UT, nad Tichým oceánem jihovýchodně od Havajských ostrovů
Životnost3347.663 dne, tj. 9.1654 roku
ProvozovatelUSA, NASA
VýrobceUSA
Kategorievědecká družice
Hmotnost15620 kg

Parametry dráhy

Epocha Typ i P hP hA Pozn.
91-04-07.98 G 28.46° 93.63 min 446 km 458 km  
91-10-26.14 G 28.46° 93.19 min 424 km 437 km  
93-01-03.26 G 28.47° 91.95 min 367 km 374 km  
93-01-30.90 G 28.47° 91.86 min 361 km 371 km  
93-03-05.05 G 28.46° 91.74 min 355 km 365 km  
93-04-05.24 G 28.47° 91.58 min 349 km 355 km  
93-05-08.66 G 28.51° 91.53 min 294 km 406 km  
93-05-12.34 G 28.46° 91.55 min 349 km 353 km  
93-06-13.68 G 28.47° 91.45 min 342 km 350 km  
93-06-21.23 G 28.46° 91.56 min 348 km 354 km  
93-07-30.61 G 28.46° 91.46 min 342 km 351 km  
93-09-01.62 G 28.45° 91.38 min 337 km 348 km  
93-10-11.07 G 28.46° 91.65 min 341 km 370 km  
93-10-12.09 G 28.46° 91.77 min 340 km 382 km  
93-10-16.93 G 28.45° 92.40 min 346 km 439 km  
93-11-20.00 G 28.48° 92.53 min 354 km 443 km  
93-11-28.89 G 28.46° 93.10 min 404 km 449 km  
93-12-22.47 G 28.46° 93.53 min 445 km 450 km  
94-12-21.20 G 28.46° 93.40 min 438 km 443 km  
96-04-09.86 G 28.46° 93.27 min 432 km 437 km  
97-01-23.21 G 28.46° 93.21 min 430 km 434 km  
97-04-02.72 G 28.46° 93.48 min 433 km 457 km  
97-04-04.02 G 28.44° 93.69 min 438 km 472 km  
97-04-06.88 G 28.46° 94.02 min 433 km 510 km  
97-06-04.69 G 28.46° 94.78 min 504 km 512 km  
98-08-06.16 G 28.46° 94.72 min 502 km 509 km  
98-12-12.67 G 28.46° 94.67 min 500 km 506 km  
99-04-25.88 G 28.46° 94.61 min 497 km 503 km  
99-08-10.54 G 28.46° 94.56 min 496 km 499 km  
99-11-12.56 G 28.46° 94.50 min 491 km 498 km  
00-01-16.18 G 28.46° 94.45 min 488 km 495 km  
00-03-18.67 G 28.46° 94.39 min 486 km 492 km  
00-04-16.19 G 28.46° 94.34 min 484 km 489 km  
00-05-31.16 G 28.46° 92.98 min 361 km 480 km  
00-06-01.25 G 28.46° 91.62 min 237 km 471 km  
00-06-03.98 G 28.46° 91.59 min 237 km 468 km  
00-06-04.18 G 28.46° 89.21 min 440 km 31 km Předpokládané parametry16.

Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.

Popis objektu

Astronomická observatoř. Postavila ji firma TRW Inc., Redondo Beach, CA (USA) za 617 mil. USD. Provozovatelem je NASA Office of Space Science, Washington, DC (USA).

Družice má tvar hranolu o rozměrech 7.72×5.03×4.62 m s panely slunečních baterií o rozpětí 21.52 m a na dráze je schopna manévrovat. Stabilizační systém pracuje s přesností až 0.5°. Je určena pro astronomii v oboru gama záření (30 keV - 30 GeV). Nese následující přístroje:

Přístroje jsou desetkrát citlivější než zařízení umístěná na předchozích astronomických družicích.

Arthur Holy Compton, po němž je observatoř pojmenována, byl nositelem Nobelovy ceny za fyziku (rozptyl energetických fotonů na elektronech).

Průběh letu

Datum Událost
1991-04-07 22:37 UT: Vypuštěna z paluby raketoplánu Atlantis (1991-027A). V průběhu technických zkoušek se ukázaly závady na hlavním korekčním motoru.
1991-04-17 Zahájena aktivace vědeckých přístrojů.
1991-04-18 Aparaturou BATSE byl zaregistrován první záblesk gama záření.
1991-06-15 Aparatura EGRET pozorovala silný zdroj záření o energii 100 MeV, totožný s proměnným kvazarem 3C 279, v dalších měsících gama záření z dalších kvazarů do vzdálenosti 6 miliard sv. r.
1991-červenec V průběhu měsíce aparatura OSSE pozorovala gama záření ze středu Galaxie.
1991-srpen Aparatura OSSE zaznamenala anihilaci hmoty a antihmoty.
1991-09-23 Přejmenována na Compton Gamma Ray Observatory.
1991-11-25 Od zahájení měření přístroj BATSE zaregistroval navzdory drobnému poškození elektroniky 176 záblesků gama.
1991-11-29 Bylo nutno zapojit záložní jednotku magnetopáskové palubní paměti.
1991-prosinec Do konce roku bylo systematicky studováno 16 objektů.
1992 V průběhu roku přestala fungovat i záložní jednotka magnetopáskové palubní paměti, takže na jaře 1993 bylo možno registrovat na Zemi nejvýše 65 % dat. Dále se poškodily tři ze šesti Ni-Cd akumulátorů
1993-05-04 Korekce dráhy pomocí trysek stabilizačního systému, při níž byla zvýšena výška dráhy o 4 km.
1993-06-15 Při dalším pokusu o korekci dráhy došlo k závadě na jedné z trysek, v důsledku níž se družice dostala do rotace a manévr musel být přerušen.
1993-07-15 až
-29
Korekce dráhy.
1993-10-04 až
-17
Korekce dráhy.
1993-11-22 až
-12-01
Korekce dráhy.
1993-12-17 Korekce dráhy.
1997-05-28 Šestá korekce oběžná dráhy, první, při níž bylo zvýšeno perigeum.
1997-05-29 Sedmá korekce dráhy.
1997-12-14 Družice zaregistrovala mimořádně silný záblesk záření gama ze zdroje GRS 971214 v souhvězdí Velké medvědice (Velký vůz, Ursa Maior), objeveného družicí BeppoSAX (1996-027A).
1999-12-06 Na družici vysadil stabilizační gyroskop #3. Počítač převedl observatoř do bezpečnostního módu.
2000-leden NASA začal uvažovat o ukončení práce s observatoří a o jejím řízením zániku.
2000-03-23 Vedení NASA rozhodlo definitivně o řízeném zániku observatoře6,7,8.
2000-05-28 Zkušební zážeh korekčních motorů.
2000-05-30 01:51 UT: První korekcí dráhy9,10 (t=23 min) sníženo perigeum na 364 km.
2000-05-31 02:36 UT: Druhou korekcí dráhy11 (t=26 min) sníženo perigeum na 250 km.
2000-06-04 04:07 UT: Třetí korekcí dráhy (t=21.5 min) sníženo perigeum na 150 km.
05:22 UT: Čtvrtou korekcí dráhy (t=30 min) naveden do atmosféry.
06:08 UT: Zachyceny poslední signály.
06:18 UT: Pravděpodobný okamžik dopadu zbytků družice do Tichého oceánu asi 3880 km jihovýchodně od Havajských ostrovů.
 

Literatura

 1. SPACEWARN Activities. - SPACEWARN Bulletin [450] 1 (1991-04-25).     (ftp://nssdc.gsfc.nasa.gov/pub/spacewarn/spx.450).
 2. Compton Gamma Ray Observatory Science Support Center. - Greenbelt, MD : NASA-GSFC, 1999.     (http://cossc.gsfc.nasa.gov/cossc/).
 3. Compton Gamma Ray Observatory. - Greenbelt, MD : NASA-GSFC, 2000.     (http://pao.gsfc.nasa.gov/gsfc/spacesci/structure/cgro.htm).
 4. GOTCHA! The Big One That Didn't Get Away. - Space Science News. - 1999-01-27.     (http://science.nasa.gov/newhome/headlines/ast27jan99_1.htm).
 5. Answer to powerful cosmic bursts remains elusive. - Space Science News. - 1999-04-05.     (http://science.nasa.gov/newhome/headlines/ast05apr99_1.htm).
 6. NASA's Successful Compton Gamma-Ray Telescope Mission Comes to an End / D. Beasley, N. Neal. - Greenbelt, MD : NASA-GSFC, 2000-03-24. - (Release ; 00-44).     (ftp://ftp.hq.nasa.gov/pub/pao/pressrel/2000/00-044.txt).
 7. Gamma Ray satellite to be crashed into Pacific Ocean / T. Breen. - Florida Today, 2000-03-25.     (http://www.flatoday.com/space/explore/stories/2000a/032500dd.htm).
 8. Farewell Compton. - NASA Science News, 2000-03-25.     (http://spacescience.com/headlines/y2000/ast25mar_1m.htm).
 9. First Re-Entry Burn Successful. - Washington, DC : NASA, 2000-05-31.     (ftp://ftp.hq.nasa.gov/pub/pao/statrpt/2000/CGRO_status_05-31.txt).
 10. Satellite Digest-335 / P. S. Clark. - Spaceflight 42 [9] 365-366 (2000).
 11. Status Report #2. - Washington, DC : NASA, 2000-06-01.     (ftp://ftp.hq.nasa.gov/pub/pao/statrpt/2000/CGRO_status_06-01.txt).
 12. Compton's Deorbit Puts Jets and Ships at Risk / M. Motta. - SPACE.com, 2000-06-02.     (http://www.space.com/scienceastronomy/astronomy/compton_reentry_plan_000525.html).
 13. Compton Gamma Ray Observatory. - Greenbelt, MD : NASA-GSFC, 2000.     (http://pao.gsfc.nasa.gov/gsfc/spacesci/structure/reentry.htm).
 14. Compton Gamma Ray Observatory safely returns to Earth / D. Beasley, N. Neal. - Washington, DC : NASA, 2000-06-04. - (Release No ; H00-67).     (ftp://pao.gsfc.nasa.gov/pub/PAO/Releases/2000/H00-67.htm).
 15. Compton Mission Ends with Safe Reentry. - SpaceViews, 2000-06-04.     (http://www.spaceviews.com/2000/06/04a.html).
 16. A Fiery Farewell to Compton Observatory / L. David. - SPACE.com, 2000-06-04.     (http://www.space.com/scienceastronomy/astronomy/compton_deorbits_000604.html).
 17. A fiery goodbye to Compton Gamma Ray Observatory / J. Ray. - Spaceflight Now, 2000-06-04.     (http://www.spaceflightnow.com/cgrodeorbit/000604reentry.html).
 18. Compton de-orbited / P. C. Klanowski. - Sat-ND, 2000-06-05.     (http://sat-nd.com/news/news.asp?d=20000605&n=00).
 19. More GRO information / G. A. Heyler. - Columbia, MD, 2000-05-31.     (http://www2.satellite.eu.org/sat/seesat/May-2000/0414.html).
 20. Biggest cosmic explosions may also propel fastest objects in the Universe. - Greenbelt, MD : NASA-GSFC. - 2003-08-13. - [Cir. 2003-08-14].     (http://www.gsfc.nasa.gov/topstory/2003/0814cgro_ray.html).

------
Datum poslední úpravy: 2011-09-24 05:56:19 UT Platná stránka HTML 4.01! Popis kódu UTF-8 © 2011 - Antonín Vítek