1990-007A - Hiten

Název objektuHiten <= 飛天 = ひてん > {=Anděl hudby}
MUSES-A [=Mu Space Engineering Satellite]
SS-13 [=Scientific Satellite]
SSC 20448
Start1990-01-24 11:46:00 UT, Kagoshima Uchu Senta /=Kagošima Učú Sentá/ [=Kagoshima Space Center], M-3S-2
Stav objektudopadl na Měsíc
Zánik1993-04-12, pobl. kráteru Furnerius (34.0° j.š., 55.3° v.d.)
Životnost1174 dny, tj. 3.21 roku
ProvozovatelJaponsko, ISAS
VýrobceJaponsko, ISAS
Kategorieměsíční sonda
Hmotnost vzletová 185.2 kg
včetně družice Hagomoro 197 kg
prázdná 143 kg

Parametry dráhy

Epocha Typ i P hP hA Pozn.
90-01-24 G 30.7° 24040 min 208 km 538870 km Plánovaná dráha
90-03-13.0 G 29.66° 17861 min 4893 km 435037 km  
90-03-18.84 Lh ? 16472 km  
90-03-20.0 G 27.63° 47366 min 86889 km 767664 km Po 1. průletu kolem Měsíce
90-07-10 Lh ? 76000 km  
90-07-15 G ? 19 dní 28000 km 560000 km Po 2. průletu kolem Měsíce
91-02-15 L 35° ? 9600 km 49400 km McDowell.

Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), Lh - hyperbolická selenocentrická (Měsíc), L - selenocentrická (Měsíc), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.

Popis objektu

Technologická měsíční sonda. Postavil ji a provozuje Uchu kagaku kenkyujo <= 宇宙科学研究本部 > {=Institute of Space and Astronautical Science (ISAS, od r. 2003 součást JAXA)}, Sagamihara (Japonsko).

Rotací 10 až 20,5 ot/min stabilizovaná sonda válcového tvaru o průměru 1.4 m a výšce 0.8 m. Fotovoltaické články pokrývající válcový plášť dodávají minimálně 110 W elektrické energie a dobíjejí palubní akumulátorové baterie. Na palubě je umístěn 1 vědecký experiment:

Systémy sondy řídí 3 redunantní mikroprocesory s pevnou pamětí ROM o kapacitě 2 Mbit a proměnnou pamětí RAM o kapacitě 512 kbit. Povelový systém pracoje v pásmu S (2 GHz), telemetrie je vysílána v pásmu S a pásmu X (8 GHz). Anténní systém sestává z antény se středním ziskem pro pásma C a X a dvou všesměrových zkřížených dipólů pro pásmo S. Orientační systém využívá u orčení orientace rotační osy 2 detektory Slunce, sledovače hvězd a horizontu a CCD kameru pro snímání Měsíce a jasných hvězd. Pro měření zrychlení při motorických manévrech slouží 3 akcelerometry. Jako výkonné prvky pro orientační systém a korekce dráhy slouží 8 motorů o tahu 8×23 N a 4 motory o tahu 4×3 N na jednosložkové KPL (hydrazin, zásoba 42 kg) a tlumič nutací.

Hlavním cílem experimentu je prověření metod gravitačních manévrů, aerobrakingu, využití astronavigačních senzorů a navedení subsatelitu na selenocentrickou dráhu.

Sonda se pohybovala nejprve po velmi protáhlé eliptické dráze družice Země, později v blízkosti Měsíce mezi libračními centry L4 a L5 a konečně na selenocentrické oběžné dráze.

První japonská sonda k Měsíci. Následující družicí řady japonských vědeckých družic je Haruka alias MUSES-B (1997-005A).

http://jda.jaxa.jp/jda/p4_e.php?f_id=1544&mode=level&time=P&genre=4&category=4064\Hiten [drawing]. - Tokyo : JAXA, 1990. - [2007-01-17].@

Průběh letu

Datum Událost
1990-03-18 19:37 UT: Od družice se oddělil subsatelit Hagoromo (1990-007B).
20:04:09 UT: Sonda prolétla v minimální vzdálenosti 16 472,4 km od Měsíce.
1990-07-10 Druhý průlet sondy kolem Měsíce ve vzdálenosti 76000 km.
1990-08-04 Třetí průlet sondy kolem Měsíce
1990-09-07 Čtvrtý průlet sondy kolem Měsíce
1990-10-02 Pátý průlet sondy kolem Měsíce
1991-01-03 Šestý průlet sondy kolem Měsíce
1991-01-27 Sedmý průlet sondy kolem Měsíce
1991-03-03 Osmý průlet sondy kolem Měsíce
1991-03-19 00:43 UT: Průlet zemskou atmosférou v minimální výši 125.5 km snížil rychlost sondy o 1.712 m/s (první použítí aerobrakingu v historii).
1991-03-30 11:36 UT: Druhý brzdicí manévr v atmosfáře Země při průletu ve výši 120 km snížil rychlost sondy o 2.8 m/s.
1991-04-26 Devátý průlet sondy kolem Měsíce
1991-10-02 Během desátého průletu kolem Měsíce byla sonda zachycena gravitačním polem Měsíce a přešla na kvaziperiodickou dráhu mezi libračními centry L4 a L5.
1993-02-15 Motorickým manévrem během průletu kolem Měsíce přešla sonda na selenocenrickou dráhu.
1993-04-10 Motorickým manévrem byla sonda navedena proti povrchu Měsíce.
18:03:25.7 UT: Dopad na povrch Měsíce v bodě o souřadnicích 55.6° v.d., 34.3° j.š.

Literatura

  1. ISAS Home Page. - Sagamihara : ISAS, 2003. - [Cit. 2003-05-09].     (http://www.isas.sc.jp/e/index.html).
  2. Hiten. - Greenbelt, MD : NASA-GSFC, 1990. - [Cit. 2007-01-17].     (http://nssdc.gsfc.nasa.gov/database/MasterCatalog?sc=1990-007A).
  3. Celestial Mechanics Theory Meets the Nitty-Gritty of Trajectory Design / E. Belbruno. - SIAM News, 37 [6] (2004). - [Cit. 2007-01-17].     (http://www.siam.org/pdf/news/242.pdf).
  4. Hiten [foto]. - Tokyo : JAXA, 1990. - [2007-01-17].     (http://jda.jaxa.jp/jda/p4_e.php?f_id=1422&mode=level&time=N&genre=4&category=4064).

------
Datum poslední úpravy: 2007-01-18 15:28:40 UT Platná stránka HTML 4.01! Popis kódu UTF-8 © 2007 - Antonín Vítek