1984-021A - Landsat 5

Delta 3920
Název objektu Landsat 5
SSC 14780
Start1984-03-01 17:59 UT, Western Test Range,
Stav objektu na geocentrické dráze
Očekávaná životnost na drázeneomezená
Provozovatel USA, NASA-OSSA
USA, NOAA-NESS
Výrobce USA, GE Astro-Space
USA, Hughes
Kategoriedružice pro dálkový průzkum
Hmotnost1938 kg

Parametry dráhy

Epocha Typ i P hP hA Pozn.
93-01-03.66 G 98.24° 98.83 min 699 km 707 km  
96-01-04.68 G 98.36° 98.83 min 700 km 705 km  
99-01-04.19 G 98.21° 98.83 min 701 km 704 km  
02-01-06.29 G 98.18° 98.82 min 701 km 704 km  
05-01-03.58 G 98.24° 98.83 min 698 km 707 km  
08-01-01.18 G 98.17° 98.82 min 698 km 707 km  
11-01-01.08 G 98.21° 98.83 min 700 km 705 km  

Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.

Popis objektu

Družice pro dálkový průzkum Země. Postavily ji firmy General Electric Co. Astro-Space Div., Princeton, NJ (USA) a Hughes Santa Barbara Remote Sensing, Santa Barbara, CA (USA). Spoluprovozovateli jsou NASA Headquarters, Office of Space Science and Applications (OSSA), Washington, DC (USA) a NOAA National Environmental Satellite, Data and Information Service (NESDIS), Silver Spring, MD (USA).

Tříose stabilizovaná družice nepravidelnoého tvaru je vybavena jedním čtyřdílným rozklápěcím otočeným panelem fotovoltaických baterií, dodávajícím elektrickou energii a dobíjející NiCd akumulátorové baterie s celkovou kapacitou 100 Ah. Družice nese následující vědecké přístroj pro dálkový průzkum Země:

Komunikační systém pracuje v pásmech L, S, X a Ku. Pro přenos vědeckých dat se využívají družice systému TDRSS [=Tracking and Data Relay Satellite System] (rychlost přenosu 85 Mbit/s). Za tím účelem je vybavena otočnou parabolickou anténou se 2 stupni volnosti, uméstěnou na výklopné tyši o délce 4 m. Orientaci a stabilizaci s přesností ±0.01° zajišťuje systém silových setrvačníků. Pro korekce dráhy je vybavena pohonným systémem na jednosložkové KPL (hydrazin).

Družice se pohybuje po helisynchronní dráze. Plánovaná doba aktivní životnosti byla 3 roky.

Průběh letu

Datum Událost
1984-03-01 17:59 UT: Vzlet.
1995-srpen Byl vypojen multispektrální skener MSS [=Multispectral Scanner].
2005-01-28 Selhal primární servomotor pro natáčení fotovoltaických baterií.
2005-01-29 Byl uveden do chodu záložní servomotor pro natáčení fotovoltaických baterií. Nepodařilo se však obnovit činnost temperačního systému kamery TMS [=Thematic Mapper Sensor].
2005-02-03 Podařilo se obnovit činnost temperačního systému kamery TMS [=Thematic Mapper Sensor].
2005-únor Práce družice byla v plném rozsahu obnovena.
2005-11-26 Selhal záložní servomotor pro natáčení fotovoltaických baterií v důsledku spotřebování maziva v servosystému. V důsledku toho bylo přerušeno snímkování zemského povrchu do vyřešení problému3.
2006-01-21 Po zvýšení otáček servomotoru se podařilo obnovit natáčení panelu fotovoltaických baterií a práce družice byla obnovena.
2006-08-11 Natáčení panelu fotovoltaických baterií se opětovně zablokovalo.
2006-08-18 Družice obnovila činnost i se zablokovaným panelem fotovoltaických baterií v jedné poloze pro procedurální změně provozu.
2007-10-06 V důsledku selhání jednoho článku v jedné ze tří palubních NiCd akumulátorových baterií bylo dočasně přerušeno snímkování zemského povrchu.
2008-únor Práce družice byla obnovena.
2009-08-13 05:23 UT: Družice ztratila orientaci a přešla do nouzového režimu.
2009-08-14 Po odstranění závady na orientačním a stabilizačním systému vzhedem k příliš nízké dodávce elektrické energie družice neobnovila sledování povrchu Země4.
2009-08-15 Snímkování povrchu Země skenerem TMS [=Thematic Mapper Sensor] bylo obnoveno.
2009-12-18 Došlo k selhání sekundárního zesilovače TWTA [=Traveling Wave Tube Amplifier] vysílače komunikačního systému, v důsledku čehož byl přerušen přenos snímků z družice na Zemi5.
2010-01-07 Pozemní stanici Sioux Falls, SD (USA) se zdařilo přenést z družice opět obrazová data6 po přepojení komunikace na funkční, avšak již nespolehlivý primární zesilovač TWTA [=Traveling Wave Tube Amplifier]. Testování komunikačního systému družice pokračuje.

Literatura

  1. NESDIS Home. - Silver Spring, MD : NESDIS, 2009 [Cit. 2009-08-24].     (http://www.nesdis.noaa.gov/).
  2. Summary of Current Satellite Constellations. - Space Imaging, 1998.     (http://www.spaceimage.com/home/overview/constell.html).
  3. Landsat experiencing technical difficulties. - Reston, VA : USGS. - 2005-11-30.     (http://landsat.usgs.gov/technical_details/investigations/files/l5_solar_drive_press_release.pdf).
  4. Landsat 5 Stabilized But No Imagery Ops. - 2009-08-26. - [Cit. 2009-08-27].     (http://www.satnews.com/cgi-bin/story.cgi?number=2134659092).
  5. Technical Announcement: Landsat 5 Anomaly. - Reston, VA : USGS. - 2010-01-07. - [Cit. 2009-01-08].     (http://www.usgs.gov/newsroom/article.asp?ID=2376).
  6. January 7, 2010 - Landsat 5 Transmits Data. - Reston, VA : USGS. - 2010-01-07. - [Cit. 2009-01-08].     (http://landsat.usgs.gov/mission_headlines2010.php).

------
Datum poslední úpravy: 2011-04-02 17:23:20 UT Platná stránka HTML 4.01! Popis kódu UTF-8 © 2011 - Antonín Vítek