1982-022A - STS 3

Název objektuSTS 3
Columbia F-3
Shuttle Mission 3
SSC 13106
Start1982-03-22 15:59:59:785 UT, Eastern Test Range, Columbia
Stav objektupřistál na Zemi
Přistání1982-03-30 16:04:44.845 UT, Northrup Strip, White Sands, NM (USA), Rwy 17
Životnost8.0032 dne, tj. 0.0219 roku
ProvozovatelUSA, NASA-OSF
VýrobceUSA, Rockwell
Kategoriepilotovaná kosmická loď
Hmotnost vzletová 2 026 993 kg
na dráze 106 782 kg
přistávací 93 926 kg

Osádka

Od Odkud Do Kam Člen osádky Stát Let Funkce
1982-03-22 Země 1983-03-30 Země Jack R. Lousma USA 2 CDR
C. Gordon Fullerton USA 1 PLT

Záložní osádka

Člen osádky Stt Funkce
Thomas K. Mattingly USA CDR
Henry W. Hartsfield, Jr. USA PLT

Parametry dráhy

Epocha Typ i P hP hA Pozn.

Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.

Popis objektu

Pilotovaný kosmický raketoplán. Postavila ho firma Rockwell International, Space Systems Group (nyní Boeing North American), Palmdale, CA (USA). Provozovatelem je NASA Johnson Space Center, Houston, TX (USA) pro NASA Office of Space Flight, Washington, DC (USA).

Raketoplán Columbia sestává ze tří částí: družicového stupně vybaveného hlavními motory SSME [=Space Shuttle Main Engines], odhazovací nádrže ET [=External Tank] a startovacích motorů SRB [=Solid Rocket Boosters].

Motory SRB výr. č. BI-003 na TPH (polybutadienakrylát-hliník-chloristan amonný) o délce 45.46 m, průměru 3.8 m a vzletové hmotnosti 2×590 t vybavené výkyvnými tryskami vyvíjejí při vzletu tah 2×11.8 MN. Doba jejich funkce činí 120 s. Poté se oddělují a na padácích se snášejí do moře, odkud jsou vyloveny a připraveny k dalšímu použití.

Nádrž ET výr. č. ET-4 o délce 47.0 m a průměru 8.4 m nese zásoby kapalného vodíku (102 600 kg) a kyslíku (616 500 kg) pro motory SSME. Po dosažení suborbitální dráhy je odhozena a zaniká v atmosféře.

Okřídlený družicový stupeň výr. č. OV-102 o délce 37.24 m, výšce 17.25 m a rozpětí 23.79 m sestává z dvoupodlažního prostoru pro osádku, trupu a motorového prostoru. Prostor pro osádku (7 osob, v nouzových případech až 10 osob) má objem 71.5 m3 s atmosférou normálního vzduchu o tlaku 1014 hPa. V horní části se nachází letová paluba vybavená 10 okny, na níž jsou soustředěny prvky řízení, v dolní části obytná paluba s bočním průlezem pro nástup a výstup osádky a s průlezem do nákladového prostoru, sanitárním zařízením, kuchyňkou a místy pro odpočinek. V její přední části je umístěna většina řídicí elektroniky. Pod podlahou obytné paluby se nachází klimatizační zařízení. V trupu o rozměrech 18.3×5.2×4.0 m je umístěn nákladový prostor, uzavíratelný dvoukřídlými dveřmi, na jejichž vnitřní straně jsou radiátory klimatizačního systému. V trupu se nachází mj. dálkový manipulátor RMS [=Remote Manipulator System], 3 palivové baterie s výkonem 3×7 kW (v maximu 3×12 kW) a 4 nádrže s kyslíkem a 4 nádrže vodíkem nutným pro jejich provoz. V zadní části jsou umístěna 3 turbočerpadla APU [=Auxiliary Power Units] hydraulického systému pro ovládání motorů SSME a aerodynamických řídicích ploch. V motorovém prostoru se nacházejí 3 kyslíkovodíkové motory SSME výr. č. 2007, 2006 a 2005 o tahu 3×2.1 MN ve vakuu. Pod motorovým prostorem je umístěn trupový elevon. Nad motorovým prostorem po stranách kýlové plochy s kormidly a aerodynamickou brzdou jsou připevněny dva moduly OMS [=Orbital Maneuvring System], každý s jedním motorem OMS o tahu 26.7 kN, 12 řídicími motory RCS [=Reaction Control System] o tahu 3.87 kN a 2 vernierovými motory o tahu 111 N. Jako pohonné látky pro OMS a RCS slouží monometylhydrazin a oxid dusičitý. Další modul RCS se 14 motory o tahu 3.87 kN a se 2 motory o tahu 111 N je zabudován v přídi raketoplánu. Povrch raketoplánu je pokryt systémem tepelné ochrany, tvořeným převážně dlaždicemi ze slinutého pěnového křemene. Pro přistání je vybaven vysouvacím podvozkem.

V nákladovém prostoru bylo umístěno následující užitečné zatížení:

Na letové palubě se uskutečnily následující experimenty: Na obytné palubě se uskutečňovaly následující experimenty: Předchozí let kosmického raketoplánu je STS 2 (1981-111A), následující je STS 4 (1982-065A). Předchozí let družicového stupně Columbia je STS 2 (1981-111A), následující je STS 4 (1982-065A).

Průběh letu

Datum Událost
1982-03-22 15:59:59:785 UT: Vzlet.
16:00:00.02 UT: První registrovaný pohyb.
16:02:07.67 UT: Odhození SRB.
16:08:09 UT: Došlo k výpadku hydraulického čerpadla APU [=Ausiliary Power Unit] pro přehřátí. V důsledku toho zůstal motor SSME [=Space Shuttle Main Engine] č. 3 zablokován v tahu 80 % nominální hodnoty.
16:08:33.15 UT: Vypojení hlavních motorů MECO [=Main Engines Cut-Off].
16:08:51.29 UT: Odhození nádrže ET [=External Tank].
16:10:33.35 UT: Manévr OMS-1 (t=85.1 s, Δv=46.5 m/s).
Manévr OMS-2 (t=88.0 s, Δv=46.2 m/s).
18:10 UT: Zahájeno otevírání dveří nákladového prostoru.
18:14 UT: Zahájeno zkušební uzavírání dveří nákladového prostoru.
18:37 UT: Zahájeno definitivní otevírání dveří nákladového prostoru.
20:26 UT: Zapojení přístrojů na paletě OSS-1 [=Office of Space Science].
1982-03-23 23:12 UT: Zahájeno zkušební zavírání dveří nákladového prostoru.
1982-03-24 00:15 UT: Zahájeno otevírání dveří nákladového prostoru.
02:48 UT: Zahájeno uzavírání levobočních dveří nákladového prostoru.
02:52 UT: Otevřeny levoboční dveře nákladového prostoru.
15:21 UT: Zahájeny zkoušky manipulátoru RMS [=Remote Manipulator System]. Vzhledem k selhání zápěstní televizní kamery na manipulátoru se neuskutečnilo vyzdvižení pouzdra s monitorem IECM [=Induced Environment Contamination Monitor], které mělo sloužit jako dynamické zatížení; místo něj bylo použito PDP [=Plasma Dynamics Package].
1982-03-25 02:10 UT: Ukončeny zkoušky manipulátoru RMS [=Remote Manipulator System].
14:15 UT: Zahájeny zkoušky manipulátoru RMS [=Remote Manipulator System].
1982-03-26 00:28 UT: Ukončeny zkoušky manipulátoru RMS [=Remote Manipulator System].
14:35 UT: Zkušební zážeh motoru L2U systému RCS [=Reaction Control System] (t=100 s).
14:47 UT: Zahájeny zkoušky manipulátoru RMS [=Remote Manipulator System].
23:01 UT: Ukončeny zkoušky manipulátoru RMS [=Remote Manipulator System].
1982-03-27 14:41 UT: Zkušební zážeh zadního vernirova motoru RCS [=Remote Manipulator System] v pulzním módu.
20:23 UT: Zahájeno zkušební uzavírání dveří nákladového prostoru.
21:12 UT: Zahájeno zkušební otevírání dveří nákladového prostoru.
22:00:00 UT: Zkušební korekční manévr OMS-3A (t=2.4 s, Δv=0.5 m/s) levým motorem OMS.
22:04:04 UT: Zkušební korekční manévr OMS-3 (t=15.0, Δv=3.9 m/s) levým motorem OMS. Δv=3.9 m/s).
1982-03-28 14:42 UT: Zkušební spuštění čerpadla hydrauliky APU [=Auxiliary Power Unit] č. 3. Zahájeny zkoušky řídicího systému FCS [=Flight Constrol System].
14:53 UT: Vypojení APU č. 3.
22:49 UT: Zkušební uzavření dveří nákladového prostoru.
23:30 UT: Otevření dveří nákladového prostoru.
1982-03-29 14:30 UT: Vypojení přístrojů na paletě OSS-1 [=Office of Space Science].
14:42 UT: Uzavření dveří nákladového prostoru.
18:00 UT: Rozhodnuto o prodloužení letu.
18:39 UT: Otevřeny dveře nákladového prostoru.
1982-03-30 12:15 UT: Definitivní uzavření dveří náiladového prostoru.
14:55 UT: Manévr do polohy pro brzdicí manévr.
Spuštění čerpadla hydrauliky APU [=Auxiliary Power Unit] č. 1.
15:08:39 UT: Brzdicí manévr motory OMS (t=147.3 s, Δv=82.5 m/s).
15:22 UT: Spuštění čerpadel hydrauliky APU [=Auxiliary Power Unit] č. 2 a 3.
15:34:34 UT: Vstup do atmosféry.
16:04:44.845 UT: Dosednutí hlavním podvozkem na dráhu 17 letiště Northrup Strip, White Sands, NM (USA) při vertikální složce rychlosti 1.7 m/s.
16:04:58.70 UT: Dosedlo příďové kolo.
16:06:08 UT: Raketoplán se zastavil po dojezdu 4186 m.

------
Datum poslední úpravy: 2007-01-04 12:40:56 UT Platná stránka HTML 4.01! Popis kódu UTF-8 © 2007 - Antonín Vítek