1981-034A - STS 1

Název objektuSTS 1
Columbia F-1
Shuttle Mission 1
SSC 12399
Start1981-04-12 12:00:03.983 UT, Eastern Test Range, Columbia
Stav objektupřistál na Zemi
Přistání1981-04-14 18:20:27 UT, Edwards AFB, Rwy 23
Životnost2.2642 dne, tj. 0.0062 roku
ProvozovatelUSA, NASA-OSF
VýrobceUSA, Rockwell
Kategoriepilotovaná kosmická loď
Hmotnost vzletová 2021712 kg
na dráze 99454 kg
přistávací 88665 kg

Osádka

Od Odkud Do Kam Člen osádky Stát Let Funkce
1981-04-12 Země 1981-04-14 Země John W. Young USA 5 CDR
Robert L. Crippen USA 1 PLT

Záložní osádka

Člen osádky Stát Funkce
Joseph H. Engle USA CDR
Richard H. Truly USA PLT

Parametry dráhy

Epocha Typ i P hP hA Pozn.

Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.

Popis objektu

Pilotovaný kosmický raketoplán. Postavila ho firma Rockwell International, Space Systems Group (nyní Boeing North American), Palmdale, CA (USA). Provozovatelem je NASA Johnson Space Center, Houston, TX (USA) pro NASA Office of Space Flight, Washington, DC (USA).

Raketoplán Columbia sestává ze tří částí: družicového stupně vybaveného hlavními motory SSME [=Space Shuttle Main Engines], odhazovací nádrže ET [=External Tank] a startovacích motorů SRB [=Solid Rocket Boosters].

Motory SRB výr. č. BI-001 na TPH (polybutadienakrylát-hliník-chloristan amonný) o délce 45.46 m, průměru 3.8 m a vzletové hmotnosti 2×590 t vybavené výkyvnými tryskami vyvíjejí při vzletu tah 2×11.8 MN. Doba jejich funkce činí 120 s. Poté se oddělují a na padácích se snášejí do moře, odkud jsou vyloveny a připraveny k dalšímu použití.

Nádrž ET výr. č. ET-2 o délce 47.0 m a průměru 8.4 m nese zásoby kapalného vodíku (102 600 kg) a kyslíku (616 500 kg) pro motory SSME. Po dosažení suborbitální dráhy je odhozena a zaniká v atmosféře.

Okřídlený družicový stupeň výr. č. OV-102 o délce 37.24 m, výšce 17.25 m a rozpětí 23.79 m sestává z dvoupodlažního prostoru pro osádku, trupu a motorového prostoru. Prostor pro osádku (7 osob, v nouzových případech až 10 osob) má objem 71.5 m3 s atmosférou normálního vzduchu o tlaku 1014 hPa. V horní části se nachází letová paluba vybavená 10 okny, na níž jsou soustředěny prvky řízení, v dolní části obytná paluba s bočním průlezem pro nástup a výstup osádky a s průlezem do nákladového prostoru, sanitárním zařízením, kuchyňkou a místy pro odpočinek. V její přední části je umístěna většina řídicí elektroniky. Pod podlahou obytné paluby se nachází klimatizační zařízení. V trupu o rozměrech 18.3×5.2×4.0 m je umístěn nákladový prostor, uzavíratelný dvoukřídlými dveřmi, na jejichž vnitřní straně jsou radiátory klimatizačního systému. V trupu se nachází mj. dálkový manipulátor RMS [=Remote Manipulator System], 3 palivové baterie s výkonem 3×7 kW (v maximu 3×12 kW) a 4 nádrže s kyslíkem a 4 nádrže vodíkem nutným pro jejich provoz. V zadní části jsou umístěna 3 turbočerpadla APU [=Auxiliary Power Units] hydraulického systému pro ovládání motorů SSME a aerodynamických řídicích ploch. V motorovém prostoru se nacházejí 3 kyslíkovodíkové motory SSME výr. č. 2007, 2006 a 2005 o tahu 3×2.1 MN ve vakuu. Pod motorovým prostorem je umístěn trupový elevon. Nad motorovým prostorem po stranách kýlové plochy s kormidly a aerodynamickou brzdou jsou připevněny dva moduly OMS [=Orbital Maneuvring System], každý s jedním motorem OMS o tahu 26.7 kN, 12 řídicími motory RCS [=Reaction Control System] o tahu 3.87 kN a 2 vernierovými motory o tahu 111 N. Jako pohonné látky pro OMS a RCS slouží monometylhydrazin a oxid dusičitý. Další modul RCS se 14 motory o tahu 3.87 kN a se 2 motory o tahu 111 N je zabudován v přídi raketoplánu. Povrch raketoplánu je pokryt systémem tepelné ochrany, tvořeným převážně dlaždicemi ze slinutého pěnového křemene. Pro přistání je vybaven vysouvacím podvozkem.

V nákladovém prostoru bylo umístěno následující užitečné zatížení:

Na obytné palubě byla umístěno: Na letové palubě byly prováděny následující experimenty: Hlavním úkolem letu byla prověrka systémů raketoplánu během kosmického letu.

První let kosmického raketoplánu, následující je STS 2 (1981-111A). První let družicového stupně Columbia, následující je STS 2 (1981-111A).

Průběh letu

Datum Událost
1981-04-12 12:00:03.983 UT: Vzlet.
12:02:14 UT: Oddělení SRB.
12:08:38 UT: Vypojení motorů SSME (MECO).
12:09:02 UT: Odhození ET.
12:10:38 UT: Manévr OMS-1 (t=86.0 s, Δv=50.1 m/s).
12:44:06 UT: Manévr OMS-2 (t=75.0 s, Δv=41.7 m/s).
13:43:07 UT: Zkoušky otevření a uzavření dveří nákladového prostoru zahájeny.
18:20:50 UT: Manévr OMS-3 (levý motor, t=30.0 s, Δv=7.8 m/s).
19:05:36 UT: Manévr OMS-4 (pravý motor, t=33.0 s, Δv=9.0 m/s). Zahájeny zkoušky systému RCS.
1981-04-13 14:48:00 UT: Uzavřeny dveře nákladového prostoru. Zahájen nácvik příprav na přistání. Zkoušky RCS.
16:47:00 UT: Otevřeny dveře nákladového prostoru.
1981-04-14 14:29:55 UT: Uzavřeny dveře nákladového prostoru.
17:17:23 UT: Zahájeny prověrky systémů raketoplánu před přistání. Spuštění APU č. 2 a 3.
17:31:35 UT: Brzdicí manévr motory OMS (t=155.0 s, Δv=90.7 m/s).
17:43:16 UT: Spuštění APU č. 1.
17:49:05 UT: Vstup do atmosféry.
18:20:51 UT: Raketoplán dosedl na dráhu 23 Edwards AFB hlavním podvozkem.
18:21:11 UT: Dosednutí příďového kola.
18:21:57 UT: Raketoplán se zastavil.

Literatura

  1. STS-1 : First Space Shuttle Mission : Press Kit. - Washington, DC : NASA. - 1981-03-18. - (Release No. ; 81-39). - [Cit. 2011-03-22].     (http://www.shuttlepresskit.com/STS-1/STS1.pdf).

------
Datum poslední úpravy: 2011-04-02 17:22:39 UT Platná stránka HTML 4.01! Popis kódu UTF-8 © 2011 - Antonín Vítek