1977-118A - Sakura

Název objektuSakura {=Třešeň}
CS-1 [=Communications Satellite]
SSC 10516
Start1977-12-15 00:47 UT, Eastern Test Range, Delta 2914
Stav objektu na geocentrické dráze
Očekávaná životnost na drázeneomezená
ProvozovatelJaponsko
VýrobceJaponsko
Kategorietelekomunikační družice
Hmotnost676 kg

Parametry dráhy

Epocha Typ i P hP hA Pozn.
77-12-16.0 G 28.70° 629.12 min 155 km 35732 km  
77-12-16.1 G 0.06° 1440.00 min 35568 km 36157 km  
96-08-17.06 G 12.16° 1455.83 min 36149 km 36195 km  
97-01-22.77 G 12.37° 1455.77 min 36153 km 36189 km  
97-07-17.68 G 12.60° 1455.81 min 36153 km 36190 km  
98-01-19.69 G 12.81° 1455.80 min 36138 km 36205 km  
98-07-27.73 G 13.02° 1455.77 min 36154 km 36188 km  
99-02-26.04 G 13.23° 1455.82 min 36148 km 36196 km  
99-10-24.65 G 13.43° 1455.80 min 36140 km 36203 km  
00-09-04.06 G 13.66° 1455.79 min 36155 km 36187 km  
01-08-25.91 G 13.87° 1455.85 min 36165 km 36180 km  
02-10-26.53 G 14.08° 1455.77 min 36165 km 36176 km  
04-03-05.90 G 14.29° 1455.84 min 36162 km 36182 km  
05-07-31.45 G 14.50° 1455.84 min 36159 km 36185 km  
07-01-08.15 G 14.71° 1455.80 min 36149 km 36194 km  
08-07-07.06 G 14.92° 1455.84 min 36160 km 36184 km  
10-04-27.19 G 15.13° 1455.85 min 36146 km 36199 km  

Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.

Popis objektu

Průběh letu

Datum Událost

------
Datum poslední úpravy: 2010-07-16 21:07:43 UT Platná stránka HTML 4.01! Popis kódu UTF-8 © 2010 - Antonín Vítek